Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 20-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2002

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi.
  2   Prezentarea solicitării Președintelui României adresată Parlamentului referitoare la aprobarea participării României în cadrul comandamentelor KFOR și SFOR.
  3   Dezbaterea și adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind participarea României în cadrul Comandamentului Forței Multinaționale de menținere a păcii din Kosovo (KFOR) și Comandamentului Forței de stabilizare din Bosnia-Herțegovina (SFOR), pe toată perioada de desfășurare a acțiunilor militare.
  4   Desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.
  5   Depunerea jurământului de către membrii titulari și membrii supleanți aleși în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune.
  6   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind declararea ca oraș a comunei Băbeni, județul Vâlcea;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale;
  Legea privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
  Legea privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava;
  Legea privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare;
  Legea privind impozitul pe profit;
  Legea privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României;
  Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
  Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării;
  Legea privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
  7   Adoptarea textelor în divergență la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea art. 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2001 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2001.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001.
  10   Aprobarea unei modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord.
  11   Aprobarea componenței nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie.
  12   Prezentarea rapoartelor de activitate ale Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și contul de execuție bugetară pentru perioada 10 iulie - 31 decembrie 1998 și pentru anii 1999, 2000 și 2001.

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare;
   2.2  Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști;
   2.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice;
   2.4  Proiectul de Lege de aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
   2.5  Proiectul de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice;
   2.6  Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a pesoanelor cu handicap.
  3   Anunțarea de către președintele Camerei Deputaților a faptului că nu ia în considerare moțiunea depusă de un număr de 68 deputați aparținând Grupului parlamentar al P.R.M., întrucât nu îndeplinește condițiile constituționale și regulamentare pentru a fi supusă dezbaterii.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 15:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro