Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 17, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.129/27-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 17-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 17, 2002

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor:
  Legea privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
  Legea privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2001 privind înființarea Universității Emanuel din Oradea.
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001.
  4   Dezbateri asupra Proiectului Legii minelor (amânarea votului final).
  5   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ (amânarea votului final).
  9   Propunere legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) și SIDA (amânarea dezbaterilor).
  10   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească (restituit comisiei).
  11   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (amânarea votului final).
  12   Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă Rompres (amânarea dezbaterilor).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002 (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România (amânarea votului final).
  17   Rexaminarea art. 5 alin (4) din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.192/2002 (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr.45/1994 (amânarea votului final).
  19   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (amânarea dezbaterilor)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor (amânarea votului final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 décembre 2021, 15:33
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro