Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.148/25-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 15-10-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Vasile Suciu - declarație politică intitulată "vremea normalității";
   1.2  Adrian Moisoiu - intervenție cu numele "Parțiala generozitae";
   1.3  Gheorghe Roșculeț - despre "PSD - un partid care-și respectă electoratul";
   1.4  Ștefan Baban - declarație intitulată "Reintroducerea vizelor, noua opțiune a Occidentului";
   1.5  Tudor Baltă - prezentarea principalelor repere ale bugetului de stat pe anul 2003;
   1.6  Ioan Sonea - intervenție politică cu titlul: "Paritate în aritmetica maghiară";
   1.7  Liana Elena Naum - prezentarea unor "soluții concrete la probleme concrete" în politica PSD;
   1.8  Damian Brudașca - declarație titrată "Drapelul tricolor împotriva semeției și disprețului unguresc";
   1.9  Ioan Oltean - exprimarea unui punct de vedere pe tema regionalizării;
   1.10  Gheorghe Eugen Nicolaescu - semnalarea unui caz de "politică PSD-istă" în județul Mureș;
   1.11  Vekov Károly János - comentariu pe marginea evenimentelor de la Cluj cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la dezvelirea statuii regelui Matia Corvin;
   1.12  Cătălin Kanty Popescu - declarație cu tema "Circulația în București, imaginea omului politic Traian Băsescu, primarul Capitalei";
   1.13  Nicolae Enescu - declarație intitulată "Din isprăvile superoamenilor partidului de guvernământ";
   1.14  Viorel Gheorghe Coifan - declarație referitoare la menținerea sistemului centralizat în gestionarea Fondului special al drumurilor publice;
   1.15  Becsek Garda Dezideriu Coloman - despre utilitatea cercurilor de mașini agricole din România;
   1.16  Ion Florescu - declarație cu titlul "Moralitatea criticii opoziției democrato-liberale";
   1.17  Ștefan Lepădat - declarație politică: "Condamnați la frig";
   1.18  Cornel Știrbeț - declarație cu titlul "decizii istorice";
   1.19  Cristian Sandache - intervenție intitulată "Mai bine cornuri cu lapte decât nimic";
   1.20  Costache Mircea -declarație cu titlul "Și demolatorii au sentimentul istoriei";
   1.21  Ion Marineci - declarație referitoare la programele sociale din perioada 2000-2002-2003;
   1.22  Gheorghe Dinu -intervenție cu tema "Cum se desfășoară lupta împotriva corupției când prin Ordonanțe de Guvern se legiferează corupția";
   1.23  Victor Bercăroiu - declarație privitoare la "Festivalul toamnei la Vălenii de Munte";
   1.24  Emil Rădulescu - intervenție referitoare la LukOIL Petrotel ploiești și Societatea de mecanică Fină "Sihaia";
   1.25  Ilie Neacșu - abordarea unor probleme ce țin de fondul genetic cabalin și de o propunere ce ar permite cetățenilor străini și apatrizilor să cumpere terenuri agricole;
   1.26  Lia Olguța Vasilescu - solicitarea luării unor măsuri în cazul Mediapro Internațional;
   1.27  Valentin Vasilescu - punctarea unor aspecte din Raportul de țară al Uniunii Europene privind România;
   1.28  Ioan Miclea - relatarea modului în care UDMR a considerat să sărbătorească comemorarea regelui Matei Corvin la Cluj-Napoca;
   1.29  Emil Rus - declarație referitoare la resursele bugetului pe anul 2003;
   1.30  Corneliu Ciontu - comentariu pe marginea sondajelor de opinie și a beneficiarilor acestora;
   1.31  Ștefan Pășcuț - despre efectele iernii și costurile ce-i așteaptă pe consumatori;
   1.32  Vlad-Gabriel Hogea - aducerea în atenție a unui subiect neplăcut - numeroasele scandaluri de pedofilie în care sunt implicați cetățeni străini.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind Contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2000 (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2001 (amânarea votului final).
  5   Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.98/2001 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea O.G. nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind despăgubirea deponenților la Casa de Economii și Consemnațiuni care au depus diverse sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la despăgubirea membrilor Asociației pentru protecția cumparatorilor de autoturisme București (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin.1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unor drepturi persoanelor care dovedesc eroism în acțiuni de salvare a unor vieți omenești ori de recuperare a unor bunuri aparținând patrimoniului public sau privat (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc (amânarea votului final).
  20   Supunerea la votul final:
   20.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor; (adoptat).
   20.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale; (adoptat).
   20.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești; (adoptat).
   20.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar; (adoptat).
   20.5  Propunerea legislativă privind înființarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea învățământului preșcolar și primar din mediul rural cu personal calificat; (respinsă).
   20.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice; (adoptat).
   20.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răstrurnare prin forță a regimului comunist instaurat în România; (adoptat).
   20.8  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează; (adoptat).
   20.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval"-S.A. Constanța; (adoptat).
   20.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001; (adoptat).
   20.11  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor partidelor politice; (adoptat).
   20.12  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor; (adoptat).
   20.13  Proiectul de Lege pentru modificarea alin (1) lit. b) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate; (adoptat).
   20.14  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților Cultului Mozaic; (adoptat).
   20.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă; (adoptat).
   20.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare; (adoptat).
   20.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate; (adoptat).
   20.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"; (adoptat).
   20.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A. Constanța; (adoptat).
   20.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire; (adoptat).
   20.21  Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural; (adoptat).
   20.22  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale; (adoptat).
   20.23  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal; (adoptat).
   20.24  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor; (adoptat).
   20.25  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. (adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 14:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro