Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.153/15-11-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 05-11-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ștefan Baban - declarație intitulată "Românii alimentați cu salmonela cu ajutorul statului";
   1.2  Adrian Moisoiu - încercarea de a "demonstra un adevăr: Este greu să fii român în județul Mureș, dar cel mai greu e să fii român în județul Harghita";
   1.3  Emil Rus - cerere pentru soluționarea situației elevilor din localitatea Orasfaia, județul Bistrița - Năsăud;
   1.4  Maria Lazăr - o abordare a problematicii drepturilor copilului;
   1.5  Kelemen Atilla Bela Ladislau - intervenție cu titlul "Drumul spre Uniunea Europeană";
   1.6  Viorel Gheorghe Coifan - comentariu pe marginea tarifelor practicate de Romtelecom;
   1.7  Ioan Sonea - intervenție cu numele "Groapa salamandrelor";
   1.8  Ion Rădoi - analiză a situației economico-financiare a S.C. Metrorex pe anul 2002;
   1.9  Napoleon Pop - intervenție pe tema: APAPS-ul, un nou CSP?
   1.10  Lia Olguța Vasilescu - revenire asupra unei teme de actualitate - datoria pe care o are Media Pro Internațional către statul român;
   1.11  Ionel Marineci - referire la programul construirii de locuințe inițiat de Guvernul PSD;
   1.12  Ștefan Lăpădat - declarație politică având ca temă regionalizarea;
   1.13  Ștefan Giuglea - intervenție "Avem nevoie de o cooperație în România";
   1.14  Nicolae Leonăchescu - in memoriam - Aurel Vlaicu;
   1.15  Dorin Grigore Popescu - comentariu pe marginea aderării României la NATO;
   1.16  Emil Crișan - declarație politică cu titlul "Act de virtute din escrocheria acoperită cu documente";
   1.17  Costache Mircea - intervenție cu tema: "Un vis sublim - reindustrializarea";
   1.18  Grigore Emil Rădulescu - comentariu - Guvernul ascunde sărăcia în spatele statisticii;
   1.19  Gheorghe Eugen Nicolaescu - critici la adresa politicii de restructurare economică a Guvernului PSD;
   1.20  Victor Paul Dobre - pledoarie pentru un învățământ de calitate în mediul rural;
   1.21  Vlad-Gabriel Hogea - intervenție cu titlul "Fondul "România" - bani publici pentru interese private".
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  3   Aprobarea componenței nominale a comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de cele două Camere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale.
  4   Aprobarea unei modificări în componența Comisiei pentru Regulament.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea și comercializarea hameiului (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98 (73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1998 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societății Comerciale PETROTEL - S.A. Ploiești, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1997, și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul legii sindicatelor (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (amânarea votului final).
  11   Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.
  12   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 pentru încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A.741 (18) din 4 noiembrie 1993 (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000 (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002 (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999 (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 și la București la 27 mai 2002 pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 13 septembrie 2002 (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea Părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea Părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002 (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind auditul public intern (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7 din 2001 privind impozitul pe venit (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Titești, județul Vâlcea (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind transparența decizională în administrația publică (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării (amânarea votului final).
  31   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român (Amânarea dezbaterilor.)
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (amânarea votului final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 décembre 2021, 22:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro