Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/16-11-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 06-11-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2002

  1   Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001.
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor.
  6   Supunerea la votul final:
   6.1  Proiectul de Hotărâre privind Contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2000; (adoptat).
   6.2  Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a Bugetului Camerei Deputaților pe anul 2001; (adoptat).
   6.3  Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.28/2001; (adoptată propunerea de aprobare a Legii privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului)
   6.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale; (adoptat).
   6.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România; (adoptat).
   6.6  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare; (adoptat).
   6.7  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; (adoptată propunerea de respingere).
   6.8  Propunerea legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate; (adoptată propunerea de respingere).
   6.9  Propunerea legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap; (adoptată propunerea de respingere).
   6.10  Propunerea legislativă privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare; (adoptată propunerea de respingere).
   6.11  Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenților la Casa de Economii și Consemnațiuni care au depus diverse sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA; (adoptată propunerea de respingere).
   6.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit; (adoptată propunerea de respingere).
   6.13  Propunerea legislativă pentru completarea alin.1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată; (adoptată propunerea de respingere).
   6.14  Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale; (adoptată propunerea de respingere).
   6.15  Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care dovedesc eroism în acțiuni de salvare a unor vieți omenești ori de recuperare a unor bunuri aparținând patrimoniului public sau privat; (adoptată propunerea de respingere).
   6.16  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc; (adoptată propunerea de respingere).
   6.17  Propunerea legislativă cu privire la despăgubirea membrilor Asociației pentru protecția cumparatorilor de autoturisme București; (adoptată propunerea de respingere).
   6.18  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea și comercializarea hameiului; (adoptat).
   6.19  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98 (73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000; (adoptat).
   6.20  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1998 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974; (adoptat).
   6.21  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societății Comerciale PETROTEL - S.A. Ploiești, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1997, și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier; (adoptat).
   6.22  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul legii sindicatelor; (adoptat).
   6.23  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării; (adoptat).
   6.24  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 pentru încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă; (adoptat).
   6.25  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate; (adoptat).
   6.26  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale; (adoptat).
   6.27  Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A.741 (18) din 4 noiembrie 1993; (adoptat).
   6.28  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000; (adoptat).
   6.29  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002; (adoptat).
   6.30  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999; (adoptat).
   6.31  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 și la București la 27 mai 2002 pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public; (adoptat).
   6.32  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 13 septembrie 2002; (adoptat).
   6.33  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea Părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea Părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002; (adoptat).
   6.34  Proiectul de Lege privind auditul public intern; (adoptat).
   6.35  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat; (adoptat).
   6.36  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar; (adoptat).
   6.37  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7 din 2001 privind impozitul pe venit; (adoptată).
   6.38  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții; (adoptat).
   6.39  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța; (adoptată).
   6.40  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Titești, județul Vâlcea; (adoptată).
   6.41  Proiectul de Lege privind transparența decizională în administrația publică; (adoptat).
   6.42  Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării; (adoptat).
   6.43  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților; (adoptat).
   6.44  Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei; (adoptat).
   6.45  Proiectul de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea serviciilor private de pază, transporturi speciale și investigații; (adoptat).
   6.46  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român; (adoptat).
   6.47  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001; (adoptat).
   6.48  Proiectul de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, Propunerea legislativă privind Legea spitalelor și Propunerea legislativă privind Legea spitalelor (adoptat).
  7   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  8   Dezbateri asupra Proiectului Legii drepturilor pacientului (retrimis comisiei).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni (amânarea votului final).
  10   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 15:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro