Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.161/28-11-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 18-11-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea bugetului de stat pe anul 2003;
  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege privind combaterea pornografiei;
   3.2  Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării;
   3.3  Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării;
   3.4  Proiectul de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
  4   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Sisești (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind protecția martorilor (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere (amânarea votului final).
  18   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate de către deputați membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 décembre 2021, 21:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro