Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/14-03-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 04-03-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2003

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Nicolae Leonăchescu - comentariu pe tema unui sondaj de opinie;
   1.2  Florin Iordache - intervenție despre "pseudomoțiunea" inițiată de PD - PNL;
   1.3  Damian Brudașca - declarație referitoare la ședința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru aprobarea bugetului pe anul 2003;
   1.4  Iosif Armaș - referire la Declarația primului-ministru cu privire la politica Guvernului în perioada 2001-2002 și prioritățile economice și sociale în anii 2003 - 2004;
   1.5  Karoly Kerekes - despre problemele referitoare la protecția socială a persoanelor cu handicap;
   1.6  Adrian Moisoiu - declarație politică intitulată: "Graiul nostru";
   1.7  Napoleon Pop - referire la faptul că "efortul de integrare în UE este sub nivelul cerințelor convenite cu partenerii";
   1.8  Cristian Sandache - intervenție cu titlul: "Dacă opoziția este slabă, nu-i vina puterii";
   1.9  Kelemen Atilla - semnal de avertizare cu privire la starea inscripțiilor bilingve din județul Mureș;
   1.10  Ștefan Baban - declarație intitulată. "Ministerul Finanțelor - dinozaurul din economia românească";
   1.11  Mihai Baciu - susținerea unui drept la replică; relevarea unor mijloace de intimidare și constrângere a celor datori să plătească impozitul pe terenurile agricole și forestiere;
   1.12  Radu Stroe - critici la adresa Proiectului de Lege care reglementează adunările publice;
   1.13  Victor Bercăroiu - declarație cu titlul: "28 februarie - ziua protecției civile";
   1.14  Marinache Vișinescu - semnal de alarmă legat de starea agriculturii;
   1.15  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - câteva aspecte sesizate la Adunarea Generală a Asociației Proprietarilor de Păduri din România;
   1.16  Paula Maria Ivănescu - pledoarie pentru încurajarea participării femeii la viața politică;
   1.17  Ioan Miclea - declarație politică intitulată: "Un servilism păgubos, pe fondul unei lipse de pragmatism politic!";
   1.18  Ovidiu Virgil Drăgănescu - despre un subiect deloc întâmplător: "cum e să fii student în România de azi";
   1.19  Tamas Sandor - despre aplicarea legilor retrocedării în județul Covasna;
   1.20  Emil Boc - declarație politică despre "subminarea rolului Parlamentului și derapajul spre dictatura Executivului";
   1.21  Marian Ianculescu - despre haosul din primăria capitalei;
   1.22  Costache Mircea - dezvoltarea unei întrebări: "Simplă șmecherie sau crimă cu premeditare?";
   1.23  Ráduly Róbert Kálmán - despre "instabilitatea legislativă din România";
   1.24  Vlad Gabriel Hogea - relatarea "unei noi provocări la adresa statului român" de către doi reprezentanți ai UDMR;
   1.25  Emil Rus - declarație politică prin care se cere "clarificarea situației din sănătate";
   1.26  Gheorghe Eugen Nicolăescu - o analiză a "noilor isprăvi ale partidului de guvernământ" sub mottoul "O pasăre nu-și taie niciodată craca pentru că își pierde cuibul";
   1.27  Paul Șnaider - o analiză a situației învățământului, considerat prioritate națională;
   1.28  Grigore Emil Rădulescu - atenționare asupra fenomenului emigrației către țările O.C.D.E.;
   1.29  Codrin Ștefănescu - comentariu pe marginea moțiunii "Gigaîntreținerea";
   1.30  Gheorghe Dinu - declarație politică cu titlul "Pentru o Săgeată albastră românească";
   1.31  Puiu Hașotti - declarație politică intitulată "Aberații PSD în colectarea taxelor și impozitelor locale";
   1.32  Nicolae Vasilescu - declarație politică ce are ca temă privatizarea PETROM;
   1.33  Ioan Sonea - declarație cu titlul "În numele poporului...":
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la N.A.T.O.;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1998, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2002 pentru completarea Legii nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2002 pentru completarea art.45 din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   4.1  Proiectul de Lege privind înfiintarea comunei Rosiori, judetul Bihor;
   4.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române;
   4.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
   4.4  Proiectul de Lege privind promovarea culturii scrise;
   4.5  Proiectul de lege pentru înfiintarea comunei Traian, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Grivita;
   4.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica;
   4.7  Proiectul de Lege privind înfiintarea comunei Rîca, judetul Arges;
   4.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim de duty-free;
   4.9  Proiectul Legii creditului agricol pentru productie;
   4.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România;
   4.11  Proiectul de Lege privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru copiii între 0 si 12 luni;
   4.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.130/2002 pentru modificarea alin (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice.
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj.
  6   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul - cadru al unității administrativ - teritoriale.
  7   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa.
  8   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila.
  9   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind Procedura de Consimțământ Prealabil în Cunoștință de Cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide, care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998.
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992.
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1996 - Codul silvic și a Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar.
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare.
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative.
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar - fiscală.
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în Municipiul Pașcani, județul Iași.
  21   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare (restituit comisiei).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună.
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, in numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferentă activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor.
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici.
  27   Supunerea la votul final:
   27.1  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj; (adoptat);
   27.2  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ - teritoriale (adoptat);
   27.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa (adoptat);
   27.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila (adoptat);
   27.5  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 (adoptat);
   27.6  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind Procedura de Consimțământ Prealabil în Cunoștință de Cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide, care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998 (adoptat);
   27.7  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 (adoptat);
   27.8  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1996 - Codul silvic și a Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (adoptat);
   27.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (adoptat);
   27.10  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului (adoptat);
   27.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar (adoptat);
   27.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (adoptat);
   27.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative (adoptat);
   27.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar - fiscală (adoptat);
   27.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în Municipiul Pașcani, județul Iași (adoptat);
   27.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (adoptat);
   27.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună (adoptat);
   27.18  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, in numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferentă activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor (adoptat);
   27.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (adoptat);
   27.20  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (adoptat);
   27.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici (adoptat).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 10 august 2022, 2:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro