Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 24-11-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 24, 2003

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004.
  3   Informare privind depunerea la secretarii general ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii bugetului de stat pe anul 2004 și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004.

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN CARPAȚI (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind piața de electricitate, semnat la București, la 15 iulie 2003 (amânarea votului final).
  11   Proiectul de Lege pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei Convenții, a autorităților competente. (restituit comisiei)
  12   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare. (amânarea dezbaterilor)
  13   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
   13.1  Oana Manolescu
   13.2  Florin Iordache
   13.3  Emil Boc
   13.4  Culiță Tărâță
   13.5  Costache Mircea

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 august 2022, 18:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro