Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.168/27-12-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 16-12-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2003

  1   Intervenții ale deputaților:
   1.1  Florin Iordache - intervenție intitulată "Summit-ul de la Bruxelles - un nou succes pentru România";
   1.2  Ștefan Lăpădat - declarație politică intitulată "Indisciplina financiară - obstacol în drumul României către Uniunea Europeană";
   1.3  Petre Posea - intervenție cu titlul "Retrospectiva celor 3 ani de mandat parlamentar";
   1.4  Iulian Mincu - declarație politică privind probleme legate de corupția din România în 2003;
   1.5  Kerekes Karoly - critici la adresa ministrului justiției;
   1.6  Constantin Florentin Moraru - despre necesitatea introducerii Partidului Unității Națiunii Române în chestionarul principal al institutelor de sondare a opiniei publice;
   1.7  Marin Cristea - declarație despre colaboratorii domnului Theodor Stolojan din județul Giurgiu;
   1.8  Adrian Moisoiu - declarație politică cu titlul "Așa dispare măgarul în ceață";
   1.9  Napoleon Pop - referire la "îngrădirea acordării creditelor de consum";
   1.10  Cristian Sandache - intervenție: "Scrisoare deschisă adresată cetățeanului Tokes Laszlo";
   1.11  Ioan Sonea - intervenție intitulată "Comedia erorilor";
   1.12  Adrian Valentin Iliescu - solicitarea "unei informări complete și explicite în privința capitolelor de negociere încheiate de România cu autoritățile Uniunii Europene";
   1.13  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - critici adresate Guvernului în urma emiterii unor ordonanțe de urgență;
   1.14  Minodora Cliveti - pledoarie pentru instruire prin lectură;
   1.15  Ioan Miclea - comentariu pe marginea unei afirmații făcute de domnul deputat Radu Liviu Bara în cotidianul "Graiul Sălajului";
   1.16  Adrian Ionel - declarație intitulată "Democrație și dictatură";
   1.17  Emil Rus - atenționare asupra valorilor promovate de televiziunile din România;
   1.18  Ștefan Giuglea - intervenție cu titlul "Vecinătatea unei Europe extinse";
   1.19  Leonida Lari Iorga - pledoarie pentru reintegrarea neamului românesc;
   1.20  Tiberiu Sergius Sbârcea - despre aspectele tehnice ale implementării acquis-ului comunitar în agricultură;
   1.21  Adrian Mărăcineanu - declarație politică intitulată "Domnul Ion Iliescu și lovitura de stat";
   1.22  Ovidiu Drăgănescu - solicitare adresată Guvernului de a interveni și sprijini editurile de carte;
   1.23  Cristian-Sorin Dumitrescu - scurt comentariu legat de arestarea liderului irakian Saddam Hussein;
   1.24  Aurel Daraban - declarație politică intitulată "Răspunderea îmi aparține";
   1.25  Maria Lazăr -marcarea aprecierilor primite de România în demersurile ei către integrarea în Uniunea Europeană;
   1.26  Cornel Boiangiu - evocarea personalității președintelui Azerbaidjanului, Heydar Aliyev"
   1.27  Pavel Târpescu - în memoriam: Nichita Stănescu;
   1.28  Dumitru Bentu - răspuns la unele afirmații ale domnului deputat Adrian Valentin Iliescu;
   1.29  Emil Boc - declarație politică: "Gabriel Bivolaru, beneficiar al lipsei de reformă în justiție";
   1.30  Codrin Ștefănescu - câteva observații pe marginea sondajului de opinie comandat de P.N.L.;
   1.31  Gheorghe Ana - declarație politică: "De ce nu crește în sondaje alianța PNL - PD?";
   1.32  Ion Mocioalcă - declarație politică intitulată "Dezinformare, rea-credință și scandal politic - "armele" opoziției";
   1.33  Grigore Emil Rădulescu - comentariu cu referire la alocațiile pentru copii;
   1.34  Gheorghe Firczak - alocuțiune cu ocazia aniversării a 10 ani de existență și funcționare a Consiliului Minorităților Naționale;
   1.35  Scarlat Iriza - declarație politică: "Campania împotriva HIV/SIDA 2003 - Deschide ochii! Deschide inima!".
   1.36  Lia Olguța Vasilescu - exprimarea "indignării, în numele P.R.M., față de ultima proclamație a așa - zisului Consiliu Național al Maghiarilor din Transilvania";
   1.37  Iosif Armaș - câteva afirmații privind concluziile cu privire la țara noastră cuprinse în comunicatul final al Consiliului Europei privind extinderea Uniunii Europene;
   1.38  Radu Ciuceanu - pledoarie pentru modificarea cuantumului pensiei pentru personalul navigant (piloți și însoțitori de bord);
   1.39  Corneliu Ciontu - declarație cu titlul: "Drumul nostru spre UE începe chiar în România";
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizarea și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2003 privind reglementarea garanților de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog-Ucraina;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București la 12 mai 2003;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București la 12 mai 2003.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc;
   3.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2000 de modificare a art.40 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul transporturilor și exportul de produse strategice.
   3.3  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare, semnat la București, la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații (amânarea votului final).
  5   Propunerea legislativă privind instituirea voluntariatului în armată (trimisă Senatului).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei Convenții, a autorităților competente (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Arcuș, prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna (amânarea votului final).
  8   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice și Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (retrimitere la comisie).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei ALMA, județul Sibiu (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, județul Covasna (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populației pentru apărare (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea 92/1992 pentru organizarea judecătorească (amânarea votului final).
  14   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea dezbaterilor).
  15   Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (amânarea dezbaterilor).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea comunei Beștepe, prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Rădești, județul Galați (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de detectiv particular (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul acordării burselor private (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea unor burse excepționale destinate elevilor performanți din mediul rural (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.19 alin.(2) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr.310/2002 (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.491 din 11 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum și a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din România (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea destinației cotei de 1% din impozitul pe venitul anual global aflată la dispoziția contribuabililor persoane fizice (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoare adăugată (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii datoriei publice (amânarea votului final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislativă pentru modificarea a Legii nr.111/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (amânarea votului final).
  33   Supunerea la votul final:
   33.1  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." S.A. (adoptat);
   33.2  Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la "Mecanismul Comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervențiile de asistență în domeniul protecției civile", semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002 (adoptat);
   33.3  Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin schimb de scrisori între București și Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și a Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice și financiare și prin Memorandumul tehnic de înțelegere suplimentar, convenit la București și Washington, prin Scrisoarea Părții Române din 3 octombrie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 15 octombrie 2003 (adoptat);
   33.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (adoptat);
   33.5  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat);
   33.6  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor (adoptat);
   33.7  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (adoptat);
   33.8  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX - S.A. și Societatea Comercială ALSTOM Transport - S.A. (adoptat);
   33.9  Cererea privind prelungirea termenului de funcționare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României și avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanțelor și ordonanțelor de urgență emise de Guvern în acest domeniu (adoptat);
   33.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale (adoptat);
   33.11  Proiectul de Lege privind tratatele (adoptat);
   33.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (adoptat);
   33.13  Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații (adoptat);
   33.14  Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Arcuș, prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna (adoptat);
   33.15  Proiectul de Lege pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei Convenții, a autorităților competente (adoptat);
   33.16  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Alma, județul Sibiu (adoptat);
   33.17  Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, județul Covasna (adoptat);
   33.18  Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna (adoptată propunerea de respingere);
   33.19  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populației pentru apărare Covasna (adoptată propunerea de respingere);
   33.20  Propunerea legislativă pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea 92/1992 pentru organizarea judecătorească (adoptată propunerea de respingere);
   33.21  Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Beștepe, prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea (adoptat);
   33.22  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii și certificarea în materie de siguranță (adoptat);
   33.23  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Rădești, județul Galați (adoptată);
   33.24  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de detectiv particular (adoptată propunerea de respingere);
   33.25  Propunerea legislativă privind regimul acordării burselor private (adoptată propunerea de respingere);
   33.26  Propunerea legislativă privind constituirea unor burse excepționale destinate elevilor performanți din mediul rural (adoptată propunerea de respingere);
   33.27  Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 alin.(2) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (adoptată propunerea de respingere);
   33.28  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr.310/2002 (adoptată propunerea de respingere);
   33.29  Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.491 din 11 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (adoptată propunerea de respingere);
   33.30  Propunerea legislativă pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum și a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din România (adoptată propunerea de respingere);
   33.31  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit (adoptată propunerea de respingere);
   33.32  Propunerea legislativă privind stabilirea destinației cotei de 1% din impozitul pe venitul anual global aflată la dispoziția contribuabililor persoane fizice (adoptată propunerea de respingere);
   33.33  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România (adoptată propunerea de respingere);
   33.34  Propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț (adoptată propunerea de respingere);
   33.35  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoare adăugată (adoptată propunerea de respingere);
   33.36  Propunerea legislativă privind modificarea Legii datoriei publice (adoptată propunerea de respingere);
   33.37  Propunerea legislativă pentru modificarea a Legii nr.111/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (adoptată propunerea de respingere);

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 10 august 2022, 1:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro