You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 15-06-2006

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului Legii camerelor de comerț și industrie din România (rămas pentru votul final).
  4   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (amânarea dezbaterilor).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 și a Proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.