You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 27-11-2006

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 27, 2006

  1   Domnul deputat Mircea Stănescu anunță demisia sa din Partidul Democrat și înscrierea în Partidul Social Democrat.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2007.
  4   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
  Lege privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2006 pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor din toamna anului 2006;
  Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii / reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006;
  Lege pentru modificarea art.II al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002;
  Lege pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005.