Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.28/22-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 12-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2007

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind demisia din calitatea de deputat a doamnei Monica Octavia Muscă.
  3   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pește aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât și într-un sector adiacent zonei, și a stocurilor de pești mari migratori adoptat la New York în 4 august 1995 (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005 (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială Horticola-S.A. București de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (rămasă pentru votul final).
  11   Reexaminarea Legii camerelor de comerț și industrie din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.545/5 iulie 2006 (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (rămas pentru votul final).
  16   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:
   16.1  Petru Călian
  17   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:
   17.1  Andrian Sirojea Mihei
   17.2  Mihai Dumitriu
   17.3  Doina Micșunica Drețcanu
   17.4  Angela Buciu
   17.5  Kovács Attila
   17.6  Costache Mircea
   17.7  Ștefan Baban
   17.8  Adrian Moisoiu
   17.9  Alecsandru Știucă
   17.10  Valeriu Tabără
   17.11  Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu
   17.12  Mircia Giurgiu

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 ao?t 2022, 21:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro