Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.49/20-04-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 11-04-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2007

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I" - S.A. (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport (retrimis comisiei).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia. (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004. (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice. (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006 adoptată prin Legea 337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (rămase pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată. (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (rămasă pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind republicarea Codului de procedură penală (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Codului de procedură penală (rămasă pentru votul final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) (rămasă pentru votul final).
  22   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română (retrimisă comisiei).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (rămasă pentru votul final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice (rămasă pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, precum și a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (rămasă pentru votul final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (rămasă pentru votul final).
  29   Supunerea la votul final:
   29.1  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (adoptat);
   29.2  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006 (adoptat);
   29.3  Proiectul de Lege privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenții internaționale (adoptat);
   29.4  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 30 august 2006 (adoptat);
   29.5  Proiectul Legii camerelor de comerț și industrie din România (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   29.6  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (adoptată);
   29.7  Proiectul de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare (adoptat);
   29.8  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. (adoptat);
   29.9  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp (adoptat);
   29.10  Proiectul de Lege privind sprijinul financiar acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (adoptat);
   29.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare (adoptat);
   29.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2006 privind abrogarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent (adoptat);
   29.13  Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   29.14  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă (adoptată);
   29.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I" - S.A. (adoptat);
   29.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia (adoptat);
   29.17  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 (adoptat);
   29.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (adoptat);
   29.19  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (adoptată);
   29.20  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (adoptat);
   29.21  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.22  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (adoptat);
   29.23  Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (adoptat);
   29.24  Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată);
   29.25  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.26  Propunerea legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.27  Propunerea legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.28  Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.29  Propunerea legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată);
   29.30  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.31  Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi respinsă);
   29.32  Propunerea legislativă privind republicarea Codului de procedură penală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.33  Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi respinsă);
   29.34  Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.35  Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.36  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi respinsă);
   29.37  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.38  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, precum și a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.39  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   29.40  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 18 ao?t 2022, 19:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro