You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-02-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice (rămas pentru vot final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (rămas pentru vot final).
  5   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare.
  6   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului:
   6.1  Petru Călian
   6.2  Iustin Marinel Cionca-Arghir
   6.3  Aurel Vlădoiu
   6.4  Gheorghe Dragomir
   6.5  Alina Ștefania Gorghiu
   6.6  Kerekes Karoly