You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 02-11-2015

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor incendiului de la Clubul "Colectiv" din București, din 30 octombrie 2015.
  3   Informare privind trecerea domnului deputat Scarlat Iriza la UNPR, aparținând Grupului parlamentar al PSD.
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014) (retrimisă comisiei)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității (Pl-x 221/2015) (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 34/2015) (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 84/2015) (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372 /2014) (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) și Art. 14, alin. (4), lit. a (Pl-x 207/2015) (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României (Pl-x 203/2014) (rămasă pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigație (Pl-x 148/2015) (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 139/2013) (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 181/2015) (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind drepturile copiilor cu dizabilități (Pl-x 600/2014) (rămasă pentru votul final)
  18   Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
   18.1  Nechita-Stelian Dolha
   18.2  Florin Gheorghe
  19   Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
   19.1  Ioan Tămâian
   19.2  Nechita-Adrian Oros
   19.3  Anton Doboș
   19.4  Florin Gheorghe
   19.5  Mihai Tararache
   19.6  Sorin-Avram Iacoban
   19.7  Ion Eparu
   19.8  Andrei Daniel Gheorghe
   19.9  Lucia-Ana Varga