Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-09-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 21-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria martirilor comunismului și ai Revoluției române.
  2   Alocuțiuni dedicate împlinirii a 26 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Constatarea lipsei cvorumului și închiderea ședinței.

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind activarea ca deputați neafiliați a domnilor deputați Ștefan Burlacu și Ionuț-Răzvan Tănase.
  3   Informare privind activarea domnului deputat Cezar Cioată în Grupul parlamentar al PSD.
  4   Informare privind modificări în conducerea Grupului parlamentar național democrat.
  5   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 715/2015) (retrimis comisiei)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 819/2015) (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale (PL-x 827/2015) (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 826/2015) (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 (PL-x 686/2015) (rămas pentru votul final)
  10   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 641/2015) (retrimis comisiei)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 557/2015) (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți (PL-x 866/2015) (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 864/2015) (rămas pentru votul final)
  14   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 (PL-x 589/2015) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 492/2015) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 542/2015) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 393/2015) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 180/2014) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilității (Pl-x 363/2015) (adoptată în procedură de drept comun);
  15   Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  16   Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.
   16.1  Andrei Daniel Gheorghe
   16.2  Sorin-Avram Iacoban
   16.3  Maria-Andreea Paul
   16.4  Gheorghe Marin
   16.5  Florin Gheorghe
   16.6  Ioan Tămâian
   16.7  Eleonora-Carmen Hărău

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 23 september 2019, 2:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro