Corneliu Ciontu
Corneliu Ciontu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Corneliu Ciontu
records found:3848 in 116 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
61.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 3, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Sonea - despre birocrația în domeniul actelor de studii; relevant paragraphes
    Costache Mircea - declarație intitulată: "Naționalismul-o ciudată controversă contemporană"; relevant paragraphes
    Dumitru Bălăeț - declarație pe tema bugetului privind finisarea noii clădiri a Bibliotecii Naționale; relevant paragraphes
    Smaranda Ionescu - despre obținerea statutului de observator de către Uniunea Interparlamentară în cadrul Adunării ONU; relevant paragraphes
    Cornel Știrbeț - intervenție cu tilul "Puterile ministrului justiției"; relevant paragraphes
  Informare privind depunerea de către Grupul parlamentar al P.R.M a moțiunii simple "Roșia Montană". relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație intitulată "Afaceri pe banii contribuabililor"; relevant paragraphes
    Iosif Armaș - in memoriam - "anul 1918, anul miraculos, unul din ceasurile astrale ale istoriei românilor"; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică "determinată de atitudinea din ultima perioadă a Cabinetului prezidat de domnul Adrian Năstase"; relevant paragraphes
    Ionel Marineci - consemnarea succeselor politicii externe ale Guvernului PSD; relevant paragraphes
    Gheorghe Firczak - sesizarea unor aspecte din lumea fotbalului românesc; relevant paragraphes
    Pavel Târpescu - despre politica actualului Executiv în domeniul industriei; relevant paragraphes
    Iulian Mincu - declarație politică intitulată: "Este corupția atât de mare în România? Și dacă este, cine o promovează?"; relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu - intervenție cu titlul "Statuile nu se mișcă niciodată"; relevant paragraphes
    Ioan Băncescu - anunțarea aderării la Grupul parlamentar al Partidului România Mare; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - atenționarea autorităților față de cei care "obstrucționează aplicarea legilor de împroprietărire"; relevant paragraphes
    Victor Bercăroiu - răspuns la o afirmație a doamnei deputat Paula Maria Ivănescu; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - intervenție cu tema "Este timpul măsurilor urgente!" pentru regiunea Cernăuți; relevant paragraphes
    Ioan Mocioi - exprimarea nemulțumirii față de modul în care reprezentanții partidului de guvernământ au organizat, la nivel de județ, sărbătorirea zilei de 1 decembrie. relevant paragraphes
    Cornel Popa - intervenție privind strategia de construcție a autostrăzilor din România; relevant paragraphes
    Florin Iordache - apel pentru revigorarea cluburilor sportive; relevant paragraphes
    Ștefan Lăpădat - un S.O.S. pentru școala nr.7 din Drobeta-Turnu-Severin; relevant paragraphes
    Tamas Sandor - semnalarea unor observații asupra legilor ce reglementează Camerele de Comerț și Industrie; relevant paragraphes
62.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație pe tema: "Reforma învățământului românesc - școli păzite de jandarmi"; relevant paragraphes
    Aurel Daraban - discuții referitoare la proiectul bugetului de stat pentru anul 2003; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
   
Corneliu Ciontu - referire la analizele tranșante făcute de oaspeții străini cu privire la justiție, administrație, economie, politică externă; written
relevant paragraphes
    Leonida Lari Iorga - condamnarea atacurilor din presă împotriva liderilor PRM; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - intervenție cu titlul "Calomnii, insulte și acuzații murdare"; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - prezentarea situației românilor din Serbia; relevant paragraphes
    Tudor Baltă - despre principalele priorități ale P.S.D. pentru relansare economică, modernizare, îmbunătățirea nivelului de trai; relevant paragraphes
    Ionel Marineci - analiza succesului strategiei în domeniul protecției copilului aflat în dificultate; relevant paragraphes
    Ioan Oltean - despre "politizarea excesivă" a Corpului de control al primului ministru; relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii partidelor politice ca urmare a cererii Președintelui României (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Costache Mircea - o scurtă descriere a momentului actual: "În țara lui Păvălache, vai de neamul lui Costache!" relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - omagiu: "La mulți ani, George Emil Palade!"; relevant paragraphes
    Florin Iordache - marcarea succesului politicii de aderare la Alianța Nord-Atlantică; relevant paragraphes
    Călin Popescu Tăriceanu - declarație politică referitoare la viitoarea decizie de la Praga; relevant paragraphes
    Ștefan Cazimir - despre proliferarea unui nou tip de impostură - magia; relevant paragraphes
    Ioan Sonea - despre "orașul românesc în perspectivă"; relevant paragraphes
    Ion Mocioi - intervenție despre aplicarea proiectului de restaurare a operelor de piatră din Complexul monumental brâncușian "Calea eroilor" din Tg. Jiu; relevant paragraphes
    Vasile Predică - anunțarea demisiei din Grupul parlamentar social-democrat și umanist și trecerea la Grupul parlamentar al PNL; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - comentariu legat de febra memorialistică a foștilor guvernanți; relevant paragraphes
    Puiu Hașotti - "tabloul unui Guvern mamut"; relevant paragraphes
    Ștefan Lăpădat - declarație politică intitulată "Argumente"; relevant paragraphes
63.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2002
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate de către deputați membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării; relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind combaterea pornografiei; relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării; relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea bugetului de stat pe anul 2003;
 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Sisești (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind protecția martorilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
64.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lia Olguța Vasilescu - revenire asupra unei teme de actualitate - datoria pe care o are Media Pro Internațional către statul român; relevant paragraphes
    Viorel Gheorghe Coifan - comentariu pe marginea tarifelor practicate de Romtelecom; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Kelemen Atilla Bela Ladislau - intervenție cu titlul "Drumul spre Uniunea Europeană"; relevant paragraphes
    Ion Rădoi - analiză a situației economico-financiare a S.C. Metrorex pe anul 2002; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - in memoriam - Aurel Vlaicu; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - încercarea de a "demonstra un adevăr: Este greu să fii român în județul Mureș, dar cel mai greu e să fii român în județul Harghita"; relevant paragraphes
    Ioan Sonea - intervenție cu numele "Groapa salamandrelor"; relevant paragraphes
    Costache Mircea - intervenție cu tema: "Un vis sublim - reindustrializarea"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație intitulată "Românii alimentați cu salmonela cu ajutorul statului"; relevant paragraphes
    Dorin Grigore Popescu - comentariu pe marginea aderării României la NATO; relevant paragraphes
    Napoleon Pop - intervenție pe tema: APAPS-ul, un nou CSP? relevant paragraphes
    Ștefan Lăpădat - declarație politică având ca temă regionalizarea; relevant paragraphes
    Ștefan Giuglea - intervenție "Avem nevoie de o cooperație în România"; relevant paragraphes
    Emil Rus - cerere pentru soluționarea situației elevilor din localitatea Orasfaia, județul Bistrița - Năsăud; relevant paragraphes
    Maria Lazăr - o abordare a problematicii drepturilor copilului; relevant paragraphes
    Emil Crișan - declarație politică cu titlul "Act de virtute din escrocheria acoperită cu documente"; relevant paragraphes
    Ionel Marineci - referire la programul construirii de locuințe inițiat de Guvernul PSD; relevant paragraphes
65.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Pășcuț - declarație intitulată: "Opriți caracatița!"; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 1, lit.b) al articolului 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică intitulată: "Alegeri locale sub semnul amenințărilor și terorii PSD". relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare - cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Emil Rus - despre procesul de pesederizare din toate domeniile: social-economic, administrativ, cultural-artistic; relevant paragraphes
    Ioan Oltean - declarație ce are ca temă: "tendința partidului de guvernământ de a pedeseriza întreaga țară"; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Puiu Hașotti - declarație politică cu titlul: "De ce ți-e frică, de aia nu scapi"; relevant paragraphes
    Victor Bercăroiu - marcarea unui succes local - soluționarea alimentării cu apă potabilă a localității Breaza; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - despre victimele proceselor de retrocedare; relevant paragraphes
    Costache Mircea - declarație cu titlul "Antiromânismul programatic al internaționaliștilor, o constantă a bugetului de stat"; relevant paragraphes
    Tiberiu Sergius Sbârcea - mesaj politic pe tema bugetului de stat pe anul 2003; relevant paragraphes
    Paul Magheru - declarație politică intitulată: "Scuipat și pumni pe obrajii românilor"; relevant paragraphes
  Informare cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale destinate sediilor partidelor politice;
 • Legea privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților Cultului Mozaic;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României;
 • Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la București, la 7 iunie 2002;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor;
 • Legea pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001.
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Napoleon Pop - intervenție cu tema "Mediul de afaceri sufocant"; relevant paragraphes
    Gheorghe-Eugen Nicolăescu - prezentarea scrisorii deschise privind regimul proprietății private în România: relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ion Bozgă - prezentarea mesajului politic al lucrărilor Consiliului național al PSD; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - despre "marea privatizare în România"; relevant paragraphes
    Becsek Garda Dezideriu Coloman - despre defrișările ilegale din județul Harghita; relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - intervenție referitoare la reorganizarea administrativ-teritorială a României; relevant paragraphes
    Aurel Daraban - referire la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003; relevant paragraphes
66.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gheorghe Dinu -intervenție cu tema "Cum se desfășoară lupta împotriva corupției când prin Ordonanțe de Guvern se legiferează corupția"; relevant paragraphes
    Lia Olguța Vasilescu - solicitarea luării unor măsuri în cazul Mediapro Internațional; relevant paragraphes
    Liana Elena Naum - prezentarea unor "soluții concrete la probleme concrete" în politica PSD; relevant paragraphes
    Ioan Oltean - exprimarea unui punct de vedere pe tema regionalizării; relevant paragraphes
    Gheorghe Roșculeț - despre "PSD - un partid care-și respectă electoratul"; relevant paragraphes
    Costache Mircea -declarație cu titlul "Și demolatorii au sentimentul istoriei"; relevant paragraphes
    Victor Bercăroiu - declarație privitoare la "Festivalul toamnei la Vălenii de Munte"; relevant paragraphes
    Cornel Știrbeț - declarație cu titlul "decizii istorice"; relevant paragraphes
    Emil Rădulescu - intervenție referitoare la LukOIL Petrotel ploiești și Societatea de mecanică Fină "Sihaia"; relevant paragraphes
    Nicolae Enescu - declarație intitulată "Din isprăvile superoamenilor partidului de guvernământ"; relevant paragraphes
    Ion Florescu - declarație cu titlul "Moralitatea criticii opoziției democrato-liberale"; relevant paragraphes
    Tudor Baltă - prezentarea principalelor repere ale bugetului de stat pe anul 2003; relevant paragraphes
    Valentin Vasilescu - punctarea unor aspecte din Raportul de țară al Uniunii Europene privind România; relevant paragraphes
    Viorel Gheorghe Coifan - declarație referitoare la menținerea sistemului centralizat în gestionarea Fondului special al drumurilor publice; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ion Marineci - declarație referitoare la programele sociale din perioada 2000-2002-2003; relevant paragraphes
    Cătălin Kanty Popescu - declarație cu tema "Circulația în București, imaginea omului politic Traian Băsescu, primarul Capitalei"; relevant paragraphes
    Becsek Garda Dezideriu Coloman - despre utilitatea cercurilor de mașini agricole din România; relevant paragraphes
    Ioan Sonea - intervenție politică cu titlul: "Paritate în aritmetica maghiară"; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - intervenție intitulată "Mai bine cornuri cu lapte decât nimic"; relevant paragraphes
    Vekov Károly János - comentariu pe marginea evenimentelor de la Cluj cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la dezvelirea statuii regelui Matia Corvin; relevant paragraphes
    Vasile Suciu - declarație politică intitulată "vremea normalității"; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - intervenție cu numele "Parțiala generozitae"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație intitulată "Reintroducerea vizelor, noua opțiune a Occidentului"; relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - abordarea unor probleme ce țin de fondul genetic cabalin și de o propunere ce ar permite cetățenilor străini și apatrizilor să cumpere terenuri agricole; relevant paragraphes
   
Corneliu Ciontu - comentariu pe marginea sondajelor de opinie și a beneficiarilor acestora; written
relevant paragraphes
    Gheorghe Eugen Nicolaescu - semnalarea unui caz de "politică PSD-istă" în județul Mureș; relevant paragraphes
    Ștefan Lepădat - declarație politică: "Condamnați la frig"; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație titrată "Drapelul tricolor împotriva semeției și disprețului unguresc"; relevant paragraphes
67.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2002
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul Legii sindicatelor. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri din partea membrilor Guvernului. relevant paragraphes
68.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Eugen Gheorghe Nicolaescu - prezentarea unei scrisori deschise adresate doamnei ministru Hildegard Puwak; relevant paragraphes
    Dumitru Chiriță - intervenție ce are ca subiect "Reforma în sistemul asigurărilor de sănătate"; relevant paragraphes
    Tamas Sandor - intervenție referitoare la abuzul comis de comisia județeană Covasna pentru aplicarea legilor fondului funciar; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică intitulată "PSD și vânzarea Transilvaniei"; relevant paragraphes
    Marin Anton - despre PSD și programele sale: "cornul și laptele", "centralele termice", Programul anticorupție; relevant paragraphes
    Valentin Adrian Iliescu - prezentarea "câtorva consecințe ale dezastrului pe care l-au provocat în perioada 1996-2000" cei care sunt acum în opoziție și rezultatele pozitive înregistrate până acum sub guvernarea P.S.D.; relevant paragraphes
    Napoleon Pop - comentariu asupra bugetului pe 2003, "dintr-o altă perspectivă"; relevant paragraphes
    Cornel Boiangiu - declarație cu titlul "Corupția instituționalizată - principala cauză a sărăciei - apanaj al Guvernării PSD"; relevant paragraphes
    Emil Rus - declarație referitoare la formele și consecințele "privatizării frauduloase și abuzive"; relevant paragraphes
    Puiu Hașotti - comentariu legat de "maniera propagandistică" a abordării problemei incompatibilităților de către actualul guvern; relevant paragraphes
    Eugenia Moldoveanu - un apel de suflet pentru "renașterea teatrului liric în România" și pentru sprijinirea învățământului muzical românesc; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - despre necesitatea prezentării echidistante în mass-media a raportului de forțe politice; relevant paragraphes
   
Corneliu Ciontu - o analiză a recentei campanii anti-PRM și anti-Vadim; written
relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - intervenție referitoare la reamplasarea la Arad a "Statuii Libertății"; relevant paragraphes
    Pavel Târpescu - declarație referitoare la Programul social și Programul antisărăcie; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Pășcuț - prezentarea unor aspecte critice ale actualei guvernări; relevant paragraphes
69.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Marin Anton - Punct de vedere referitor la Ordonanța 73/31august 2002 cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor publice de energie termică produsă centralizat; relevant paragraphes
    Puiu Hașotti - prezentarea cazului necropolei Histria; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - declarație cu titlul "Limba boului e lungă"; relevant paragraphes
    Călin Popescu Tăriceanu - delarație politică cu titlul "Lipsa unei viziuni politice a guvernului privind restructurarea și privatizarea societăților din sectorul energetic"; relevant paragraphes
    Mitică Bălăeț - atenționare: "A reapărut cenzura!"; relevant paragraphes
    Eugen Gheorghe Nicolaescu - revenire cu o "declarație politică pe tema cooperației"; relevant paragraphes
    Gheorghe Dinu - "Legea 10/2001 generează nedreptăți la Predeal"; relevant paragraphes
    Sever Meșca -comentariu pe marginea închiderii postului de televiziune OTV, ca urmare a afirmațiilor senatorului C.V.Tudor; relevant paragraphes
    Cornel Boiangiu - protest față de suspendarea licenței de emisie a OTV; relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - aducerea în atenție a două probleme: "privatizările sub presiuni internaționale" și demolarea caselor țiganilor din Timișoara; relevant paragraphes
    Ștefan Lepădat - ecouri la debutul anului școlar 2002-2003 în județul Mehedinți; relevant paragraphes
    Marian Ionescu - intervenție intitulată "Neglijență, nepăsare și cinism față de bătrânii asistați de căminele de bătrâni din România". relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - comentariu: România - codașa candidaților la integrare; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - răspuns la o interogație: "Pe cine deranjează domnul Adrian Năstase?"; relevant paragraphes
    Costache Mircea - protest împotriva celor care "denigrează statutul celor aleși de cetățeni"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Radu Ciuceanu - o solicitare de suflet: împroprietărirea urgentă a veteranilor de război, conform legii; relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - despre decizia CNA de retragere a licenței de emisie a OTV; relevant paragraphes
    Ilie Merce - comentariu legat de decizia CNA de a ridica licența de emisie a postului OTV; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație intitulată "Cumpărarea tăcerii Occidentului"; relevant paragraphes
    Victor Bercăroiu - remember: 89 de ani de la tragicul sfârșit al pionierului aviației române, Aurel Vlaicu; relevant paragraphes
    Napoleon Pop - referire la "efectul precumpănitor electoral al Programului social 2002-2003"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție cu titlul "România redevine țară agrară"; relevant paragraphes
70.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Cornel Boiangiu - in memoriam - 11 septembrie 2001, SUA, New York; relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - comentariu la un "mic bilanț pe niște date statistice la realizările onoratului Guvern"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție intitulată: "Cornul aparent al abundenței"; relevant paragraphes
    Sever Meșca - informare privind aderarea sa la Partidul Socialist Român; relevant paragraphes
    Napoleon Pop - declarație politică referitoare la modul cum concepe și aplică partidul de guvernământ politica sa; relevant paragraphes
    Gheorghe Dinu - declarație politică cu titlul "Economia brașoveană, încotro?"; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică intitulată "Cenzura a revenit în România"; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - mesajul Partidului Democrat în urma Conferinței naționale; relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - intervenție referitoare la abuzurile săvârșite de justiția română; relevant paragraphes
    Emil Rus - declarație politică despre corupția și anticorupția din România; relevant paragraphes
    Ștefan Pășcuț - despre politica PSD "de acaparare" a sărbătoririi memoriei lui Avram Iancu; relevant paragraphes
    Corneliu Ciontu - comentarii referitoare la declarația președintelui Comitetului SUA pentru NATO, Bruce Jackson; relevant paragraphes
    Emil Crișan - intervenție cu titlul: "Situația școlilor în Munții Apuseni, pericol de amplificare a analfabetismului"; relevant paragraphes
    Mihai Adrian Mălaimare - intervenție cu titlul "Împreună pentru edificarea unei strategii culturale românești"; relevant paragraphes
    Dumitru Chiriță - intervenție ce vizează în special reforma și privatizarea în domeniul petrolier, al gazelor și energiei electrice; relevant paragraphes
    Costel Marian Ionescu - "corupția și mafia din piețele agroalimentare în creștere generează un atentat la siguranța alimentației populației"; relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - informare privind aderarea sa la Partidul Socialist Român; relevant paragraphes
    Becsek Garda Dezideriu - intervenție cu referire la obstrucționarea procesului de retrocedare a terenurilor agricole și a celor de vegetație forestieră de către direcțiile și ocoalele silvice; relevant paragraphes
    Ioan Sonea - despre cooperația meșteșugărească și cooperația de consum; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - declarație intitulată "Pledoarie pentru meseria de dascăl"; relevant paragraphes
    Iuliu Vida - despre condițiile în care funcționează căminul-spital din Crasna și Centrul de integrare prin terapie din Bădiceni; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Eugen Nicolăescu - declarație politică intitulată: "Necorelarea politicilor antiinflaționiste de către BNR și Guvern"; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - intervenție ce are ca temă "terorismul în epoca globalizării"; relevant paragraphes
    Octavian Sadici - atenționare asupra prejudicierii agriculturii; relevant paragraphes
    Alexandru Raj Tunaru - intervenție-pamflet având drept subiect persoana senatorului C.V. Tudor; relevant paragraphes
71.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică intitulată "Minciuna stă cu regele la masă"; relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - pledoarie pentru o politică de protejare a produselor românești; relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - semnal de alarmă în privința "confiscării averii cooperației"; relevant paragraphes
    Iulian Mincu - o evaluare în termeni reali a situației României de azi; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Valentin Vasilescu - intervenție referitoare la punerea în practică a planurilor de îmbunătățiri funciare și de regularizare a cursurilor de apă. relevant paragraphes
    Marian Ianculescu - intervenție cu titlul: "Guvern responsabil și guverne iresponsabile"; relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - pledoarie pentru "realizarea unei reforme reale" în învățământul românesc; relevant paragraphes
    Costache Mircea - meditație pe tema guvernării; relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu - declarație politică referitoare "la nepriceperea Guvernului de a pune în practică o inițiativă legislativă, cea a cornului și a laptelui"; relevant paragraphes
    Constanța Popa - relatarea unui aspect de reorganizare a asistenței sociale în județul Olt; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - despre strategia "belicoasă" a democratului Traian Băsescu; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - reiterarea unor grave încălcări ale legilor în domeniul silvic; relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
72.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Miclea - declarație referitoare la "neajunsurile Ministerului Administrației Publice, respectiv la măsurile pe care domnul Octav Cozmâncă le ia vizavi de criza de la Cluj în legătură cu dizolvarea Consiliului local"; relevant paragraphes
    Ioan Sonea - comentariu legat de știrile neliniștitoare privind acțiunile de "destabilizare a actualei structuri cooperatiste"; relevant paragraphes
    Emil Crișan - declarație intitulată "Cugir, 1989, revoluție și crimă"; relevant paragraphes
    Vlad Gabriel Hogea - intervenție ce are ca temă "Practicile ilegale ale organelor PSD Iași"; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - despre "furturi, ilegalități, infracțiuni petrecute în pădurile din județul Harghita"; relevant paragraphes
    Mircea Ifrim - analizarea aspectelor semnificative ale "procesului de distrugere continuă a sănătății națiunii"; relevant paragraphes
    Gheorghe Firczak - pledoarie pentru "exprimarea prin democrație participativă" a cetățenilor la revizuirea Constituției; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică intitulată "Guvern nou - metode vechi"; relevant paragraphes
    Nicolae Enescu - declarație politică intitulată: "Campania electorală a PDSR-ului este prematură și primejdioasă"; relevant paragraphes
    Costache Mircea - referire la "vara toridă cu care se confruntă țara"; la "absența… ministrului agriculturii, dar și a întregului Guvern din actul de guvernare a treburilor publice"; relevant paragraphes
    Iuliu Vida - semnalarea unor "acuzații absurde, de o gravitate deosebită" la adresa UDMR; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - despre "o poveste de privatizare", "din păcate, o poveste adevărată"; relevant paragraphes
    Constanța Popa - despre creșterea temperaturii aerului ca urmare a efectului de seră și efectele acesteia; relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - exprimarea unui punct de vedere în ceea ce privește fiscalitatea; relevant paragraphes
    Mitică Bălăeț - pledoarie pentru un spațiu de cultură - Biblioteca Națională; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație referitoare la acțiunile vicepreședintelui Liviu Medrea și la activitatea domnului Vida Iuliu; relevant paragraphes
73.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2002
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vlad Gabriel Hogea - despre PSD și "repetatele încălcări ale legii"; relevant paragraphes
    Lia Olguța Vasilescu - declarație referitoare la situația dezastruoasă în care se află agricultura doljeană; relevant paragraphes
    Valentin Vasilescu - presa din România - "unealtă de manipulare a opiniei publice"; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - intervenție intitulată: "Locul tricolorului românesc este și pe primăria din Sfântu Gheorghe"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - comentariu pe marginea Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România. relevant paragraphes
    Napoleon Pop - referire la măsurile din învățământul preuniversitar aprobate prin Ordinul 3342/11.03.2002; relevant paragraphes
    Codrin Ștefănescu - declarație ce are ca temă "luptele politice interne care se desfășoară în cadrul PNL"; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - intervenție referitoare la întâlnirea membrilor Comisiei pentru integrare europeană a Parlamentului României cu o delegație similară a Parlamentului Bulgariei și cu reprezentanții Comisiei pentru Uniunea Europeană a Parlamentului Spaniei; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - intervenție referitoare la: - fapta primarului de la Sfântu Gheorghe de a da jos tricolorul românesc de pe primărie; la declarația domnului deputat Vida Iuliu; relevant paragraphes
    Ștefan Giuglea - referire la procesul de degradare prin eroziune a litoralului românesc; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație intitulată: "Cooperația de credit în România, o fata morgana"; relevant paragraphes
    Becsek Garda Dezideriu Coloman - despre "confortul" și neajunsurile din trenurile puse la dispoziție de SNCFR; relevant paragraphes
74.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
75.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Mircea Pașcu - răspuns la acuzele care i-au fost aduse în revista "România Mare"; relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - referire la "cum Guvernul calcă în picioare justiția"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Iulian Mincu - declarație politică referitoare la "problema medicilor care refuză să se înscrie la concurs"; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - despre "furtul instituționalizat", cel mai concret exemplu, în acest caz, pădurea Alsőerdo din comuna Lăzarea; relevant paragraphes
    Lia-Olguța Vasilescu - referire la fabrica "Mașini Agricole - Tractoare S.A. Dolj" și posibilitatea intrării acesteia în patrimoniul unei societăți fantomă; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Costache Mircea - constatări legate de stadiul de eternă "improvizație" a comerțului; relevant paragraphes
    Emil Rus - sesizarea unor abuzuri ale ocoalelor silvice din județul Bistrița-Năsăud; relevant paragraphes
    Ludovic Abiței - declarație cu titlul: "Cele trei plicuri"; relevant paragraphes
    Vlad Gabriel Hogea - declarație politică referitoare la "PSD - marea deziluzie care a adus un popor întreg la dezastru"; relevant paragraphes
    Mitică Bălăeț - comentarii referitoare la moțiunea "Fiscalitatea"; relevant paragraphes
    Costel Marian Ionescu - declarație intitulată "Dezordinea instituțională generează falimentul de partid și de stat". relevant paragraphes
    Leonida Lari Iorga - despre "condamnarea comunismului și pedepsirea criminalilor comuniști"; relevant paragraphes
    Ștefan Lăpădat - intervenție cu titlul: "Sub masca luptei antidroguri, curată campanie electorală"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție intitulată "Statul român a ajuns să taxeze și taxele"; relevant paragraphes
76.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 4, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Emil Rus - relatarea unor efecte ale perioadei de tranziție; relevant paragraphes
    Ion Mocioi - referire la "nerespectarea clauzelor de privatizare de către Lafarge Romcim, la fostul Combinat de ciment și azbociment Târgu Jiu"; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gheorghe Firczak - declarație politică referitoare la "activitatea Uniunii Culturale a Rutenilor din România"; relevant paragraphes
    Constanța Popa - declarație referitoare la "necesitatea respectării drepturilor copilului"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție cu titlul "Mafia alcoolului sărăcește bugetul de stat"; relevant paragraphes
    Cornel Știrbeț - declarație cu tema "Pedeserizarea hoției și corupției"; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - declarație cu titlul "Prezentul sumbru și viitorul imediat cenușiu"; relevant paragraphes
    Radu Ciuceanu - despre privatizarea Romtelecom. relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - declarație ce are ca subiect scandalurile BANKCOOP, SAFI, CARITAS, FNI; relevant paragraphes
    Ștefan Lepădat - intervenție cu titlul "Inoportunitatea concursului pentru ocuparea funcției de director școlar"; relevant paragraphes
    Lia Olguța Vasilescu - evocarea personalității mareșalului Antonescu; relevant paragraphes
    Iulian Mincu - despre "Rolul cercetării în promovarea elitelor în lume și în România"; relevant paragraphes
    Costache Mircea - comentariu cu accente de pamflet asupra Proiectului Legii de înființare a Parchetului Național Anticorupție; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație intitulată "Strategii PSD-iste împotriva clujenilor"; relevant paragraphes
    Vlad-Gabriel Hogea - evocarea personalității mareșalului Antonescu, la 120 de ani de la naștere; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - reiterarea unor aspecte de corupție în domeniul silvic; relevant paragraphes
    Traian Dobre - considerații asupra educației și culturii - factori strategici ai dezvoltării; relevant paragraphes
77.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 28, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - pledoarie pentru necosmetizarea istoriei sub îndemnul antonescian: "Dați istoriei adevărul!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vlad Gabriel Hogea - poziție față de atitudinea guvernanților de "condamnare a personalităților istoriei naționale"; relevant paragraphes
    Leonida Lari Iorga - despre "onoare" și "onoruri" în cazul Tratatului cu Ucraina; relevant paragraphes
    Eugen Lucian Pleșa - apel pentru "corectarea erorilor comise" de toate guvernele postrevoluționare; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică ce are ca temă sectorul privat - element primordial pentru succesul economiei românești; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - semnalarea insuficienței mijloacelor de ajutorare a pensionarilor cu handicap; relevant paragraphes
    Napoleon Pop - intervenție intitulată "Pericolul populismului și extremismului"; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - reiterarea unor cazuri de corupție din zona Gheorghienilor; relevant paragraphes
    Ion Mogoș - aspecte legate de vizita delegației Senatului Statelor Unite Mexicane; relevant paragraphes
    Ioan Onisei - referiri la noul proiect al Legii audiovizualului; relevant paragraphes
    Dumitru Bălăeț - discurs referitor la "mutarea Guvernului într-o nouă clădire"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - discurs referitor la acordurile cu FMI și rezultatele generate de acestea la nivel economic și social; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - intervenție cu titlul "Clujeni, vi se pregătește ceva!"; relevant paragraphes
    Paula Ivănescu -marcarea zilei de 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului; relevant paragraphes
    Costache Mircea - conturarea unei idei- "teroarea minorității asupra majorității". relevant paragraphes
78.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Constanța Popa - declarație politică dedicată familiei, cu ocazia zilei de 15 mai, "Ziua internațională a familiei"; relevant paragraphes
    Marinache Vișinescu - o abordare a problemelor agriculturii; relevant paragraphes
    Grigore Emil Rădulescu - date statistice despre rata inflației și prețuri, discuții despre "familia statistică" și "familia reală"; relevant paragraphes
    Paul Magheru - declarație referitoare la un "act reprobabil" comis la Oradea după sărbătorirea majoratului; relevant paragraphes
    Costache Mircea - declarație ce are ca subiect "recensământul populației și al locuințelor". relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - despre cauze care duc la "neîncredere în politică și în instituțiile democratice ale țării"; relevant paragraphes
    Napoleon Pop - referire la relațiile cu organismele internaționale în preajma summitului de la Praga; relevant paragraphes
    Nini Săpunaru - despre "abuzurile actualei puteri în administrația locală din teritoriu"; relevant paragraphes
    Metin Cerchez - "declarație politică, sau politica de a face mișto sau, altfel spus, nu toți suntem papagali"; relevant paragraphes
    Iulian Mincu - intervenție ce "prezintă interrelația dintre starea de sănătate a populației și asistența medicală în România"; relevant paragraphes
    Vlad Gabriel Hogea - "un an și jumătate de guvernare PSD - un an și jumătate de ineficiență și incompetență"; relevant paragraphes
    Emil Boc - declarație cu titlul generic: "Guvernul PSD mimează democrația"; relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu - declarație politică referitoare la situația paradoxală din cimitirul militar Ghencea; relevant paragraphes
    Ionel Olteanu - marcarea unui nou succes al țării noastre - hotărârea Consiliului Europei de încheiere a monitorizării României; relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - declarație referitoare la situația dramatică în care trăiesc cetățenii României; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - intervenție cu titlul "Mai mult bun simț"; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Florea Buga - prezentarea protestului Grupului parlamentar al PRM adresat președintelui Camerei Deputaților referitor la lansarea "unei culegeri de insulte, calomnii și denigrări la adresa liderului PRM", la Clubul parlamentarilor; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică intitulată "Minciuni și duplicitate pesedistă"; relevant paragraphes
    Ștefan Pășcuț - despre "cosmetizarea realității" operată de actualul guvern; relevant paragraphes
    Gheorghe Eugen Nicolaescu - exprimarea nemulțumirii față de spectacolele mediatice oferite de domnul ministru Dan Matei Agathon: "Palmieriada Agathoniană", "Uite Dracula, nu e Dracula" etc; relevant paragraphes
    Ioan Mogoș - declarație politică ce vizează o prioritate a politicii externe românești: integrarea în structurile nord-atlantice; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Costel Marian Ionescu - intervenție intitulată: "Onoarea guvernanților este pusă la îndoială"; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - declarație "de politică generală", pornind de la constatarea că partidul de guvernământ "atacă partidul democrat"; relevant paragraphes
    Sali Negiat - reiterare a problemei Cimitirului musulman din București; relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - despre România - conjunctură istorică și argumente strategice; relevant paragraphes
79.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Monica Octavia Muscă - denunțarea tendinței guvernanților de a "controla mijloacele de informare în masă"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - câteva cuvinte despre "Cosmeticienii economiei românești"; relevant paragraphes
    Ion Mocioi - semnalarea efectelor secetei prelungite în județul Gorj; relevant paragraphes
    Emil Boc - comentariu critic legat de dependența justiției de politic; relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Iulian Mincu - intervenție cu titlul "Când și unde și dacă poate sfârși democrația în Europa?"; relevant paragraphes
    Liana Elena Naum - răspuns la declarația politică a domnului deputat Puiu Hașotti, din data de 7 mai 2002; relevant paragraphes
    Damian Brudașca - declarație politică intitulată "reîntoarcerea în Evul Mediu"; relevant paragraphes
    Eugen Nicolicea - comentariu cu accente de pamflet asupra moțiunii "Corupția instituționalizată"; relevant paragraphes
    Lia Olguța Vasilescu - comentariu pe marginea manifestărilor prilejuite de Ziua Adolescentului; relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - despre "nedreptăți inimaginabile" ce decurg din "periculoasa complicitate a PSD cu UDMR"; relevant paragraphes
   
Corneliu Ciontu - replică la "farsa extremismului" jucată PRM-ului. written
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Minică Boajă - creionarea unui portret al "uneia dintre vedetele teribiliste ale competiției pentru imagine - Traian Băsescu"; relevant paragraphes
    Cristian Sandache - "un suplimentar semnal de alarmă în legătură cu situația cel puțin precară a infrastructurii din unele spitale ieșene"; relevant paragraphes
    Valentin Păduroiu - intervenție cu titlul "Traian Băsescu - între disperare politică și teama pierderii comisioanelor negociate la proiectele de investiții din Acordul de finanțare semnat cu Banca Europeană de Investiții"; relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
80.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2002
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Cristian Sandache - o invitație la redescoperirea adevăratei Românii; relevant paragraphes
    Szilagyi Zsolt - pledoarie pentru respectarea drepturilor ceangăilor; relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu - comentariu legat de promovarea imaginii reale a României, versiunea postului TV5 - aprilie 2002. relevant paragraphes
    Costache Mircea - Intervenție cu nuanță pamfletară: "Cine ne spurcă sărbătorile?"; relevant paragraphes
    Corneliu Ciontu - demers de definire doctrinară a dreptei franceze în raport cu P.R.M; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație intitulată "Haos în tribunale"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - intervenție pe tema "Pledoarie pentru o conviețuire pașnică"; relevant paragraphes
    Andrei Ioan Chiliman - "Declarație politică referitoare la amestecul Executivului în desfășurarea procesului legislativ din Parlamentul României"; relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 11 december 2019, 2:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro