Bogdan Olteanu
Bogdan Olteanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Bogdan Olteanu
records found:13711 in 185 plenary debates
total video time:82h04m14s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2007 48m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă "O Biblie pentru fiecare familie de români" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Anexei nr.1 din legea nr.114/1996 - legea locuinței (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (respinsă). relevant paragraphes
    Legea privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța, reexaminată, la cererea Președintelui României (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007 (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (respinsă). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modelele de utilitate (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (adoptat). relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Valeriu Gheorghe, Circumscripția electorală nr.4 Bacău, din calitatea de deputat. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995 (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr.9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr.30 din 17.01.2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingerea ordonanței). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău" (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002 (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea fondul funciar nr.18/1991 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind valorificarea declarațiilor politice (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Legea privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă, reexaminată, la cererea Președintelui României (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino, la 23 mai 2007 (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (adoptat). relevant paragraphes
42.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2007 40m35s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea instituției Avocatul Copilului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I 2007. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, cu modificările și completările ulterioare (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art.92 alin.(4) din Legea fondului funciar nr.18/1991, de art.55,56 și 58 din Legea nr.26/1996 - Codul silvic și de art.24 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Relu Fenechiu - prezentarea unei propuneri de constituire a unui grup de parlamentari români care să prezinte în Parlamentul italian poziția Parlamentului României față de situația comunității românești. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modelele de utilitate (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unei comisii permanente a Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău" (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului pentru Protecția Drepturilor Pacientului (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino, la 23 mai 2007 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
43.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2007 04m32s
relevant paragraphes
  Alocuțiunea domnului Norbert Lammert, președintele Bundestagului Republicii Federale Germania. relevant paragraphes
44.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 29, 2007 00m40s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare speciale referitoare la repartizarea și monitorizarea timpilor de antenă, în vederea campaniei vizând referendumul național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României. relevant paragraphes
45.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2007 56m32s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în administrația publică centrală (adoptat). relevant paragraphes
    Legea pentru completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă Legea nr.84 din 24/07/1995, legea învățământului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.606 din 10/12/1999 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr.9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr.30 din 17.01.2007 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "O BIBLIE pentru fiecare familie de români" (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.176 din Legea învățământului nr.84/1995 (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (amânarea votului). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (comentarii cu privire la reintroducerea proiectului pe ordinea de zi pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul funcționarului public parlamentar (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Anexei nr.1 din legea nr.114/1996 - legea locuinței (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003, Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994 (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru extinderea piețelor de gros (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.215/2001 privind administrația publică locală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Osoi, județul Iași, prin reorganizarea comunei Comarna (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Superior Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun și Comercializarea Internațională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Zilei Plantațiilor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 și Propunerii legislative privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind valorificarea declarațiilor politice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea Camerelor de Comerț din România, reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Codului de procedură penală (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art. 89 din Legea a audiovizualului nr. 504/2002 (adoptată). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2008 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (adoptat). relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie) relevant paragraphes
46.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2007 08m58s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii de modificare a programului de lucru pentru ziua de marți, 23 octombrie 2007 relevant paragraphes
47.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 16, 2007 03m58s
relevant paragraphes
  Domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, subliniază importanța vizitei în România a domnului Hans-Gert Pöttering, Președintele Parlamentului European. relevant paragraphes
48.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2007 1h16m11s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Învățătorului (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la București la 1 august 2006 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul mărcilor. (Singapore, 13-31 martie 2006) (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Anexei 4.1 la Titlul VI "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Școlii (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (nu a întrunit numărul necesar pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 421/2007 (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 și la București la 20 iunie 2007, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnat la București la 26 mai 2004 și pentru modificarea și completarea Legii nr.389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004 (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
    Legea pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.355/2007 (adoptată). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.666 din 16 iulie 2007 (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Titlului XI "Renta viageră agricolă", din Legea privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente nr.247/2005 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.421/2007 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004; Proiectului de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind înființarea comunei Lompirt, prin reorganizarea comunei Șărmășag, județul Sălaj (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.77 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională Îmbunătățiri Funciare - S.A., reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.2861 și 2862 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reforma unor profesii juridice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru extinderea piețelor de gros. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.2861 și 2862 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.15, al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și Legii gazelor nr.351/2004 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie; retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Anexei 4.1 la Titlul VI "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Lompirt, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.92 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.15, al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei, republicată (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
49.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 3, 2007 19m45s
relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind modificarea componenței nominale a Comisiei Speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind numirea unor membri ai C.N.V.M. relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii de cenzură inițiate de 140 de deputați și senatori, intitulată "O mie de zile de haos. Sfârșitul guvernării de dreapta." (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către domnul Petru Gabriel Vlase, ales membru al Comisiei Speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
50.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007 05m04s
relevant paragraphes
  Alocuțiunea domnului Patricio Walker Pricto, președintele Camerei Deputaților din Republica Chile. relevant paragraphes
51.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 6, 2007 04m43s
relevant paragraphes
  Întrebări adresate de reprezentanții grupurilor parlamentare domnului președinte al Comisiei Europene,José Manuel Durăo Barroso, și răspunsul dat de acesta relevant paragraphes
  Prezentarea domnului Jose Manuel Durao Barroso, președintele Comisiei Europene, de către domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului. relevant paragraphes
52.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 2007 01m20s
relevant paragraphes
  Alocuțiunea domnului Agung Laksono, Președintele Camerei Reprezentanților din Indonezia. relevant paragraphes
53.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2007 12m45s
relevant paragraphes
  Informare privind afilierea domnului Pantelimon Manta la Grupul parlamentar al PNL. relevant paragraphes
  Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnului Augustin Zegrean. relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. Informare privind modificări în componența grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
54.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2007 00m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind numirea președintelui interimar al Consiliului Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
55.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2007 1h36m45s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind conducerea auto cu însoțitor începând de la 17 ani (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau - la data de 1 martie 1990 - economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind îmbunătățirea procedurii legislative (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (rămase la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea Petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind pensia minimă garantată (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, reexaminată, la cererea Președintelui României (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru stabilirea modalităților de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art.3 alin.1 din Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind pensia minimă garantată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.140/1.04.2000, Partea I (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de supraveghere a Sistemului de Pensii Private (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de supraveghere a Sistemului de Pensii Private (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Codului de procedură penală (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind transportul în regim de taxi (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M.Of. nr.650/27 iulie 2006) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari (rămas la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (retras de pe ordinea de zi) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.140/1.04.2000, Partea I (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind îmbunătățirea procedurii legislative (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.482 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea Petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie și a Propunerii legislative privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea președintelui Curții de Conturi a României (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau - la data de 1 martie 1990 - economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; Proiectului de Lege privind transportul în regim de taxi; Propunerii legislative privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi; Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind conducerea auto cu însoțitor începând de la 17 ani (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000; Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (adoptată); relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.482 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămase la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind profesiile liberale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada; Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 și a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M.Of. nr.650/27 iulie 2006) (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind cetățenia română (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea președintelui Curții de Conturi a României (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptată); relevant paragraphes
    Vot asupra moțiunii simple "Patru milioane de lei - subvenție pentru fiecare hectar de teren arabil" (adoptată). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților a listei legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A.București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989 (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului; Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (rămase la votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind profesiile liberale (rămasă la votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.7. alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
56.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 27, 2007 00m39s
relevant paragraphes
  Reluarea votului pentru numirile în funcțiile de președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune, membri titulari ai Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune, membri ai Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, membru al Consiliului Național al Audiovizualului - se va face într-o ședință următoare, întrucât la numărătoarea voturilor s-a constatat că nu s-a întrunit cvorumul necesar. relevant paragraphes
57.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2007 42m11s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța în "Murfatlar" (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse alimentare, reexaminată, la cererea Președintelui României (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța în "Murfatlar" (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.63 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
  Informare privind aderarea domnului deputat Daniel Ionescu la Grupul parlamentar al P.D. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele companiei Naționale ROMARM-S.A., aferente perioadei 1991-2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptat); relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple "Patru milioane de lei - subvenție pentru fiecare hectar de teren arabil" (amânarea votului). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Legea privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.16/10 ianuarie 2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înregistrarea operațiunilor comerciale dintre agenții economici prin mijloace electronice (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților și a Statului de funcții. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse alimentare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectat de doborâturi de vânt și de alte calamități naturale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.230/14 martie 2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud - vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori" (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare; Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; Proiectului de Lege privind transportul în regim de taxi; Propunerii legislative privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi; Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind atribuirea de spațiu pentru sediul Clubului parlamentarilor români - Ion Rațiu. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind Contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2006 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat; (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
58.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2007 25m54s
relevant paragraphes
  Informare privind afilierea domnului Renică Diaconescu la Grupul parlamentar al P.N.L. relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra propunerii de retragere de pe ordinea de zi a moțiunii simple cu tema "Ministrul D.T. Remeș, groparul agriculturii românești" (aprobarea retragerii de pe ordinea de zi). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale legate de ordinea de zi (Respingerea propunerii de retragere de pe ordinea de zi a moțiunii "Astăzi, criza în sănătate are nume propriu: Eugen Nicolăescu). relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple având cu tema "Astăzi, criza în sănătate are nume propriu: Eugen Nicolăescu" (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
59.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 20, 2007 14m39s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Serviciul Român de Informații în anul 2005; prezentarea și dezbaterea Raportului referitor la constatările, concluziile și propunerile rezultate din examinarea și dezbaterea în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații a Raportului privind activitatea desfășurată în anul 2005 de Serviciul Român de Informații; prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Comisia comună permanentă a camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații în anul 2005. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului Național al Audiovizualului. (vot secret cu buletine de vot); Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui membru și a președintelui Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe (vot secret cu buletine de vot). Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune. (vot secret cu bile). relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind modificarea componenței nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului României. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2005; prezentarea raportului comun al comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului. relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2006 al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării; prezentarea raportului comun al comisiilor juridice, comisiilor pentru drepturile omului și comisiilor pentru egalitate de șanse ale celor două camere ale Parlamentului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind prelungirea mandatelor președintelui și a unor membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind modificarea componenței nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea și clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obținute din privatizări, destinat construcției de locuințe sociale, prevăzut la art.44 alin.(2) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate, raportul de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare; prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru buget și Comisiilor economice ale celor două Camere ale Parlamentului la Raportul de activitate, raportul de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. (aprobat) relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Național al Audiovizualului pe anul 2006; prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului la Raportul de activitate al Consiliului Național al Audiovizualului pe anul 2006. relevant paragraphes
60.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2007 37m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe deserviciu pe care acestea le au în administrare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind retragerea domnului Nati Meir din Grupul parlamentar al P.D. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea alineatului 1 al articolului 269 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (retras de pe ordinea de zi). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007. (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale legate de dezbaterea unor puncte ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea unei moțiuni simple cu tema "Patru milioane de lei, subvenție pentru fiecare hectar de teren arabil". relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații. (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000. (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind pensia minimă garantată (retrimisă comisiei). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 2:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro