Roberta Alma Anastase
Roberta Alma Anastase
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
24-02-2021
17-02-2021 (comună)
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:15 decembrie 2008 - 12 decembrie 2012
vorbitor:Roberta Alma Anastase
înregistrări găsite:14299 la 4613 puncte din sumarele a 239 ședințe
total durată video:100h34m00s

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141.
Ședința Camerei Deputaților din 10 mai 2010 29m25s
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru completarea art.32" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile și Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 (rămase pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986 (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pe anul 2010 (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional); pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (retrimisă comisiei); pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.41 al Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind împădurirea terenurilor degradate (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (retrimisă comisiei); pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (retrimisă comisiei); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rămas pentru votul final). pasajele relevante
142.
Ședința Camerei Deputaților din 5 mai 2010 17m03s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Raportul Comisiei pentru buget referitor la Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptarea legii, cu amendamente); pasajele relevante
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor, în ședință solemnă, de către doamna Teodora Virginia Trandafir. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
  Prezentarea raportului Comisiei de validare privind validarea mandatului de deputat al doamnei Teodora Virginia Trandafir (adoptat). pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii); pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Ciuhoi, județul Bihor (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional); pasajele relevante
  Informare privind revenirea doamnei Carmen Ileana Moldovan în cadrul Grupului parlamentar al PSD+PC. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (respinsă); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare (adoptat); pasajele relevante
143.
Ședința Camerei Deputaților din 3 mai 2010 27m15s
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile și Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999. (retrimise comisiei). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Informare privind scrisoarea Ministerului Public cu referire la Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea activității Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. (aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi). pasajele relevante
  Informare privind activarea domnului Gabriel Tița-Nicolescu în calitate de independent, în afara Grupului parlamentar al independenților. pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 - Legea învățământului. (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, cu toate modificările și completările ulterioare. (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Informare privind o modificare în conducerea Grupului parlamentar al independenților. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili. (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
144.
Ședința Camerei Deputaților din 28 aprilie 2010 50m38s
pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea și protecția solului (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea modificării ordinii de zi. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale. (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea monedei naționale (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (respingerea propunerii de retrimitere la comisie) pasajele relevante
  Reluarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege privind împădurirea terenurilor degradate (retrimis comisiei). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. (Adoptat). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.1, pct. C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
145.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 27 aprilie 2010 06m05s
pasajele relevante
  Alocuțiunea domnului Mihai Ghimpu, Președintele interimar al Republicii Moldova și Președintele Parlamentului de la Chișinău. pasajele relevante
146.
Ședința Camerei Deputaților din 26 aprilie 2010 20m05s
pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea activității Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (amânarea dezbaterilor); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Proiectul de Lege privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii. (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
  Informare privind activarea domnului Gheorghe Zoicaș ca independent, în afara Grupului parlamentar al independenților. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare. (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Informare privind demisia domnului Mihai Banu din PNL și din Grupul parlamentar al PNL și înscrierea în PDL și în Grupul parlamentar al PDL. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind împădurirea terenurilor degradate (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor, precum și a reședinței de comună. (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
147.
Ședința Camerei Deputaților din 21 aprilie 2010 14m01s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6); al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; (respinsă); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009; (adoptat); pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; (respinsă); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009; (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1); din Legea nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României; (respinsă); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(1); din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor; (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; (respinsă); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului; (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților; (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie). pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; (respinsă); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență; (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; (respinsă); pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea art.96 din Regulamentul Camerei Deputaților; (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr.303/2007; (respinsă); pasajele relevante
148.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 aprilie 2010 00m17s
pasajele relevante
  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului nr.12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului (retrimis comisiei). pasajele relevante
149.
Ședința Camerei Deputaților din 19 aprilie 2010 18m04s
pasajele relevante
  Informare privind declararea ca independent a domnului deputat Mircea Irimescu și activarea în afara Grupului parlamentar al independenților. pasajele relevante
  Informare privind declararea ca independenți a deputaților Maria Eugenia Barna, Luminița Iordache, Constantin Mazilu. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009 (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (retrimisă comisiei); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2009. pasajele relevante
150.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 aprilie 2010 10m57s
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului nr. 9/2009 privind înființarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil și a Codului de procedură civilă. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind prelungirea mandatului președintelui și al celorlalți membri ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind organizarea audierilor, în cadrul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, a reprezentanților instituțiilor publice cu atribuții în acest domeniu. pasajele relevante
151.
Ședința Camerei Deputaților din 13 aprilie 2010 26m15s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr.303/2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București, la 18 octombrie 1994 (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă Legea responsabilității fiscal-bugetare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind statutul chiriașilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii). pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (s-a hotărât reluarea dezbaterii într-o ședință ulterioară); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1473 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul Hotărârii referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul "Operațiunii Black Sea Harmony", semnat la Istanbul la 31 martie 2009 (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind medicina școlară (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind exceptarea de la compensare și plata taxelor prevăzute la art.37 și 41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfășurării activității de interes strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A. (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 11 iunie 2009 (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, alin.(1), pct.19 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 14 august 1992 (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 și abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea pct.3 al literei B "Păsări" din anexa nr.1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (adoptată); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); pasajele relevante
152.
Ședința Camerei Deputaților din 12 aprilie 2010 21m21s
pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea pct.3 din Anexa nr.1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (retrimis comisiei). pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (retrimis comisiei). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  In memoriam - moment de solidaritate cu poporul polonez în urma accidentului în care și-au pierdut viata președintele Poloniei, Lech Kaczynski, și alți demnitari și cetățeni polonezi. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul "Operațiunii Black Sea Harmony", semnat la Istanbul la 31 martie 2009 (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (retrimis comisiei). pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (rămas pentru votul final). pasajele relevante
153.
Ședința Camerei Deputaților din 7 aprilie 2010 25m47s
pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 11 iunie 2009 (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 14 august 1992 (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului Hotărârii referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare (rămas pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București, la 18 octombrie 1994 (rămas pentru votul final); pasajele relevante
154.
Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2010 18m53s
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului Legii privind responsabilitatea fiscal-bugetară (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Proiectul de Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri financiare (retrimis comisiei). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea modificării ordinii de zi. pasajele relevante
  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care au fost autorizați și și-au desfășurat activitatea comercianții de plante și produse etnobotanice, precum și modul în care instituțiile statului au acționat referitor la activitatea acestor comercianți (retrimis Comitetului liderilor grupurilor parlamentare și Comitetului ordinii de zi). pasajele relevante
155.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 24 martie 2010 23m08s
pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru până la epuizarea ordinii de zi. pasajele relevante
  Aprobarea introducerii la punctul 15 din ordinea de zi a modificării componenței nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. pasajele relevante
  Dezbateri procedurale în legătură cu scoaterea de pe ordinea de zi a Raportului de activitate al Societății Române de Televiziune și contul de execuție bugetară pe anul 2008. pasajele relevante
156.
Ședința Camerei Deputaților din 23 martie 2010 10m03s
pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Moțiunea simplă inițiată de 54 de deputați (Grupul parlamentar al PNL) (respinsă); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (adoptată); pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a unei anchete cu privire la funcționarea și funcționabilitatea sistemului de asigurări din România (respins); pasajele relevante
    Moțiunea simplă inițiată de 52 de deputați (Grupul parlamentar al PSD+PC) (respinsă); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România (adoptat); pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 54 deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, intitulată "La sănătate, nimic nu este sănătos" (rămasă pentru votul final); pasajele relevante
157.
Ședința Camerei Deputaților din 22 martie 2010 04m31s
pasajele relevante
  Informare privind declararea ca independent a domnului deputat Adrian Mocanu. pasajele relevante
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 52 de deputați, membri ai Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, intitulate "Șeitan, un tsunami PDL care înghite salariile, pensiile și locurile de muncă ale românilor". (amânarea votului). pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Informare privind trecerea domnului deputat Mihai Cristian Apostolache la Grupul parlamentar al PDL. pasajele relevante
158.
Ședința Camerei Deputaților din 17 martie 2010 38m29s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea serviciului de protecție și pază (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" și a Proiectului de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (rămase pentru votul final); pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (adoptat); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București, la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii); pasajele relevante
  Informare privind depunerea de către deputați aparținând Grupului parlamentar al PNl a moțiunii simple cu titlul "La sănătate, nimic nu este sănătos". pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Garanție dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporție de 80% a obligațiilor aferente Contractului de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și S.C. Ford România S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptat); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Garanție dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporție de 80% a obligațiilor aferente Contractului de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și S.C. Ford România S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea și funcționarea serviciului de telecomunicații speciale, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (retrimis comisiei); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2009 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (adoptat); pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2009 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București, la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 (adoptat); pasajele relevante
  Informare privind declararea ca independenți a doamnei deputat Carmen Ileana Moldovan și a domnului deputat Cătălin Cherecheș. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptat); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (adoptat); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente - Titlul VI - Modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii); pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 18 februarie 2010 și la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 (adoptat). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 18 februarie 2010 și la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 (rămas pentru votul final) pasajele relevante
159.
Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2010 08m11s
pasajele relevante
  Informare privind depunerea de către deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social și Partidului Conservator a moțiunii simple cu tema "Șeitan, un tsunami PD-L care înghite salariile, pensiile și locurile de muncă ale românilor". pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Aprobarea modificării ordinii de zi. pasajele relevante
  Dezbateri politice organizate în temeiul art.180 din Regulamentul Camerei Deputaților, la solicitarea Grupului parlamentar al PD-L, cu tema "Necesitatea creării de noi locuri de muncă și îmbunătățirea mediului de afaceri din România". pasajele relevante
  Solicitare adresată Guvernului de a prezenta o poziție fermă asupra declarațiilor făcute cu ocazia zilei de 15 martie. pasajele relevante
160.
Ședința Camerei Deputaților din 9 martie 2010 01m24s
pasajele relevante
  Amânarea votului final și a dezbaterilor politice organizate în temeiul art.180 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 24 februarie 2021, 19:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro