Viorel Hrebenciuc
Viorel Hrebenciuc
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Viorel Hrebenciuc
records found:3395 in 82 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2004 04m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Râu Alb, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Raciu, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Răscăeți, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Pietrari, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Ciohorăni, județul Iași (amânarea votului final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2004 21m23s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 pentru administrația publică locală (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2004 pentru abrogarea art.11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2004 pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (adoptat); relevant paragraphes
    Reexaminarea, la cererea Președintelui, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind marca temporală (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru completarea Legii 10/2001 (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 656/7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Proiectului de Lege privind comasarea terenurilor agricole (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind instituirea Zilei naționale a tineretului (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative privind stimularea constituirii și sprijinirea activității formelor asociative de exploatare și gospodărire agricole, zootehnice și silvice (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Legea Contenciosului Administrativ (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 22/1996 (Codul Silvic), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 08/05/1996 (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea alin. (1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitatea publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești - Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Albe; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative privind completarea alineatului 1. litera i) al articolului 201 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șisești (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr. 356/2001 (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1998 privind activitatea bancară (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați" (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al Municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative privind completarea articolului 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi: relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice către persoane fizice (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea sistemului de susținere și de promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislativă pentru modificarea alin (1) lit. c) al art. 285 din Legea nr. 571 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990, republicată (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative privind conferirea titlului de "Jurnalist de onoare" (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind abilitarea funcțională a clădirilor de locuințe (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 7 februarie 2002 și asupra Propunerii legislative privind acordarea de compensații cetățenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940 (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr.241/2001 (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislativă pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003 (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaș (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (retrimis comisiei); relevant paragraphes
    Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind instituțiile publice de spectacole și concerte (adoptat); relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 28, 2004 01m48s
relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2004 10m33s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al domnului Sergiu Mihail Tofan, Circumscripția electorală nr. 18 Galați; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru alegerea Președintelui României (amânarea votului final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 2004 10m46s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 26, 2004 28m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea judiciară (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2004 01m52s
relevant paragraphes
  Numirea în calitatea de judecător la Curtea Constituțională a doamnei Aspazia Cojocaru. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă;
 • Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
 • Legea privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional;
 • Legea privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor;
 • Legea privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România;
 • Legea privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România;
 • Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România;
 • Legea pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003.
relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2004 07m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru alegerea autorităților administrației publice locale. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of March 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru alegerea președintelui României relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of February 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru alegerea autorităților administrației publice locale relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2004 1h07m24s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000 - 2002 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 1 la legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb, la 26 mai 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2003 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind declararea comunei Potcoava, județul Olt, oraș (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Iulian Mincu - declarație politică referitoare la situația demografică din România în relație cu adopțiile de copii; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 48/2003 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim acordat (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea art. 19 (1) lit. (a) din Legea nr. 519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr. 102/1999, modificată și completată cu OUG nr. 40/2000 pentru protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Traian Dobre - comentariu legat de protecția copilului și adopție; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind sprijinul acordat tinerilor în vederea întemeierii unei familii (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florea Buga - protest față de practicile Partidului Social Democrat în județul Teleorman; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București, la 16 iulie 2003 și la Paris, la 25 august 2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Costel Marian Ionescu - informare cu privire la situația existentă la S.C. WISCONSIN TURNING SISTEM din Târgoviște; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind răspunderea vânzătorului pentru bunurile de consum comercializate și garanțiile comerciale asociate acestora (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 141 alin. 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (retrimitere la comisie); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sever Meșca - prezentarea unei situații ce impune o rapidă descifrare: "parazitarea politicii românești de către agenți străini"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamente (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg, la 23 iunie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind finanțarea și cofinanțarea instituțiilor de cultură (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul Legii asigurărilor private de sănătate (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare între România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Miclea - declarație politică intitulată "Roșia Montană - o rană deschisă pe obrazul țării"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației europene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, astfel cum a fost modificată de mai multe ori, iar apoi, armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles, la 8 octombrie 2002 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 RO0104 - RO0109, semnat la București la 4 decembrie 2001 (adoptat); relevant paragraphes
    Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 39 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Maria Apostolescu - declarație politică intitulată: "Creșteri salariale discriminatorii"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind constituirea zonelor metropolitane (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihaela Muraru-Mândrea - declarație politică cu privire la libertatea presei; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel Internațional Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov-Cluj-Borș (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.17 alin.(1) din Legea nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea ca orașe a unor comune (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava, la 5 martie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice nerezidente (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002 (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2000 RO0004 - RO0007, semnat la București la 6 noiembrie 2000 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii financiare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Miercurea Sibiului, județul Sibiu (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Emil Crișan - declarație politică intitulată "Zlatna, oraș în suferință și deznădejde"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Mitrofani, județul Vâlcea (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Constantin Florentin Moraru - demers pentru actualizarea bazei de date a Registrului Partidelor Politice; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - considerații pe marginea aplicării principiului "toleranța zero"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea 92/1992 pentru organizare judecătorească (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungaria, Republica Polonia, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb, la 9 martie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tiberiu Sergius Sbârcea - intervenție intitulată: "FAER - program de dezvoltare regională"; relevant paragraphes
    Kanty Cătălin Popescu - intervenție intitulată: "Liberali fără liberalism"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru scutirea de taxe notariale și de intabulare a persoanelor care redobândesc proprietăți mobiliare și imobiliare de la Statul Român (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - prezentarea unor cazuri de infracțiuni în domeniul silvic; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național 1998 RO9803 - RO9807, semnat la București la 30 septembrie 1998 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenții, a autorităților competente;
 • Legea pentru înființarea comunei Văleni, prin reorganizarea comunei Botești, județul Neamț;
 • Legea pentru înființarea comunei Rafaila, prin reorganizarea comunei Todirești, județul Vaslui;
 • Legea pentru înființarea comunei Pogonești, prin reorganizarea comunei Ivești, județul Vaslui;
 • Legea pentru înființarea comunei Fruntișeni, prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui;
 • Legea pentru înființarea comunei Holbav, prin reorganizarea comunei Vulcan, județul Brașov;
 • Legea pentru înființarea comunei Rădești, prin reorganizarea comunei Bălăbănești, județul Galați;
 • Legea pentru înființarea comunei Arcuș, prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna;
 • Legea pentru înființarea comunei Alma, prin reorganizarea comunei Ațel, județul Sibiu;
 • Legea pentru înființarea comunei Unguriu, prin reorganizarea comunei Măgura, județul Buzău;
 • Legea privind declararea ca oraș a comunei Săcueni, județul Bihor.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 189 din 8 decembrie 1999 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. III din Cartea II Titlul I "Asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice, prevenirea și combaterea corupției" din Legea nr. 161/19.04.2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003 (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind soluționarea conflictelor prin mediere (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea "Acordului-cadru între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon" (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București, la 12 mai 2003 și la Washington, la 11 iunie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de Agenție de implementare a Facilității globale de mediu (FGM), privind asistența financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 și la București la 15 octombrie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Gheorghe Marcu - declarație cu tema "Când avem simțul măsurii?"; relevant paragraphes
    Liana Elena Naum - declarație politică intitulată: "Rezultatele demagogiei"; relevant paragraphes
    Dan Brudașcu - declarație intitulată "Privatizarea = ruinarea economiei naționale"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, Propunerea legislativă privind modificarea legii pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (adoptarea propunerilor de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de completare a Legii nr. 84/1995 - Legea învățământului (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.17 alin.1 din Legea 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice.
 • Legea pentru ratificarea Tratatului privind relațiile de prietenie și de cooperare între România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel Internațional Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov-Cluj-Borș;
 • Legea privind participarea forțelor armate la misiune în afara teritoriului statului român;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea pentru modificarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerea acordată pensionarilor pentru transportul intern;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Emil Rus - despre "reformă și sport"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii 73/2000 privind Fondul pentru mediu (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România RO 01.10, semnat la București la 19 decembrie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta, la 9 aprilie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Timiș - declarație politică intitulată "Spectacol electoral - sexual la Deva"; relevant paragraphes
    Mihai Adrian Mălaimare - protest împotriva unor insulte aduse Parlamentului și democrației în cadrul emisiunii "Observator" a postului Antena 1; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Orlat, județul Sibiu (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea comunităților urbane (adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Radu Liviu Bara - intervenție cu titlul: "Importanța construirii autostrăzii Brașov - Borș"; relevant paragraphes
    Virgil Popescu - informare cu privire la primirea decretului prin care se va supune Parlamentului aderarea României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord; relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Burla, județul Suceava (adoptat); relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2004 43m10s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de completare a Legii nr. 84/1995 - Legea învățământului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Marian Ionescu relevant paragraphes
  Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească cu modificările și completările ulterioare (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind asistența judiciară gratuită (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.4, alin.1, al Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 sept.1940 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2003 pentru completarea art.41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de Agenție de implementare a Facilității globale de mediu (FGM), privind asistența financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 și la București la 15 octombrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind răspunderea vânzătorului pentru bunurile de consum comercializate și garanțiile comerciale asociate acestora (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Nicu Cojocaru relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.19 (1) lit.(a) din Legea nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr.102/1999, modificată și completată cu OUG nr.40/2000 pentru protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Nicu Cojocaru din Partidul Umanist din România și trecerea la Partidul Unității Națiunii Române. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.325 din Codul Penal, Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal și Propunerea legislativă privind modificarea articolelor 169 și 298 din Codul Penal (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind finanțarea și cofinanțarea instituțiilor de cultură (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București, la 16 iulie 2003 și la Paris, la 25 august 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (constatarea depășirii termenului constituțional pentru pronunțarea asupra propunerii legislative și considerarea că această inițiativă legislativă a fost adoptată). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
    Emil Boc relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației europene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, astfel cum a fost modificată de mai multe ori, iar apoi, armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles, la 8 octombrie 2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.141. al.2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Alexandru Mocanu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta, la 9 aprilie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Iulian Mincu relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.416/2001, privind venitul minim acordat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungaria, Republica Polonia, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb, la 9 martie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru minori (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru scutirea de taxe notariale și de intabulare a persoanelor care redobândesc proprietăți mobiliare și imobiliare de la Statul Român (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, Propunerii legislative privind modificarea legii pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind sprijinul acordat tinerilor în vederea întemeierii unei familii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea "Acordului-cadru între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon" (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București, la 12 mai 2003 și la Washington, la 11 iunie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb, la 26 mai 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice nerezidente (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava, la 5 martie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 2004
relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2003
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX - S.A. și Societatea Comercială ALSTOM Transport - S.A. (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "ANTIBIOTICE" - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana" - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și administrarea Consiliului Județean Cluj (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 31/16 noiembrie 1990, privind societățile comerciale, republicată și publicată în Monitorul Oficial nr.33/9 ian. 1998 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind regimul mormintelor, cimitirelor și operelor comemorative de război și înființarea societății naționale pentru cinstirea eroilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru reorganizarea administrativ-teritorială a unor județe din centrul României (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru soluționarea spațiilor de locuit ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea unei moțiuni simple cu tema "Prevenirea și combaterea violenței în familie", în numele grupurilor parlamentare ale P.N.L. și P.D. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru înființarea comunei Fruntișeni, prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii Creditului Agricol pentru producție nr. 150/2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra: Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval (amânarea votului final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2003
relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2003
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2003 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului; (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Holbav, județul Brașov (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale (adoptat); relevant paragraphes
    Reexaminarea Legii privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea dreptului de proprietate a unor suprafețe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Holbav, județul Brașov (adoptată); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizare4a și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acționari majoritari (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică Super-Schi în Carpați (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2003 privind completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia - Herțegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare între Ministerul de Interne din România și Șeful Misiunii/Comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia - Herțegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a plății serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (adoptat); relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Capu-Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei, județul Suceava (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acționari majoritari (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind sărbătorirea Zilei Independenței de Stat a României la 10 mai (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind constituirea dreptului de proprietate a unor suprafețe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind sărbătorirea Zilei Independenței de Stat a României la 10 mai (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2004 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la proiectul legii Corpului Agronomic din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV (adoptat); relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 2003
relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dumitru Bentu relevant paragraphes
    Anton Mițaru relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ioan Sonea relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanței Guvernului nr. 102 din 31 august 2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 14 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Florin Iordache relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul Comunitar de Acțiune în domeniul Sănătății Publice (2003-2008), semnat la București, la 11 februarie 2003, și la Bruxelles, la 3 aprilie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Emil Boc relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru declararea ca oraș a comunei Sărmașu, județul Mureș;
 • Legea privind înființarea comunei Tomești, prin reorganizarea comunei Cârța, județul Harghita;
 • Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor;
 • Legea pentru înființarea comunei Coșna, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava;
 • Legea pentru înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila;
 • Legea pentru înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 și la București la 28 martie 2003, între Guvernul României și Comisia Europeană, la memorandumurile de finanțare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 și încă nefinalizate. relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 10/2002 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
    Francisc Marton Arpad relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Gheorghe Popescu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Mihai Nicolescu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Petre Posea relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 2003
relevant paragraphes
  Informare privind unele modificări în denumirea grupurilor parlamentare și a conducerilor acestora. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of August 25, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției. relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române, nr. 21/1991. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 8 october 2022, 0:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro