Miron Tudor Mitrea
Miron Tudor Mitrea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Miron Tudor Mitrea
records found:2010 in 47 plenary debates
total video time:11h50m33s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 2015 00m31s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. (PHCD 4/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2014 44m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 568/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (PL-x 484/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 207/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Pl-x 322/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 16/2014). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (PL-x 539/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (PL-x 480/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 2014 1h06m43s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli (Pl-x 41/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului (Pl-x 102/2014) (respinsă). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor (Pl-x 596/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind educația prin sport (Pl-x 30/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoanele care aduc daune sănătății altor persoane (Pl-x 560/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 484/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 46/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 642/2013) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 28/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 479/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 621/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice (Pl-x 106/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 57/2014) (respinsă). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  • Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014 (PL-x 462/2014), adoptată în procedură de urgență;
  • Legea privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 (PL-x 416/2014), adoptată în procedură de urgență;
  • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 (PL-x 491/2014), adoptată în procedură de urgență;
  • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014 (PL-x 492/2014), adoptată în procedură de drept comun;
  • Legea privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 (PL-x 358/2014), adoptată în procedură de drept comun;
  • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală (PL-x 392/2014), adoptată în procedură de urgență.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 101/2014) (respins). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Pl-x 80/2014) (respinsă). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 583/2013). (Retrimisă comisiilor.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015 (PHCD 69/2014) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea și derularea procedurii de îndreptare a unei erori materiale constatate în cadrul procedurii de vot asupra Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 66/2014) și a Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a unui deputat (PHCD 67/2014). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București, la 24 decembrie 2013 și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat semnat la București, la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București, la 24 decembrie 2013 (PL-x 529/2014) (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 478/2013) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind butonul de panică (Pl-x 477/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 642/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (Pl-x 50/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 (Pl-x 602/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (Pl-x 608/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (Pl-x 668/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 28/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (Pl-x 338/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 644/2013) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 685/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (Pl-x 50/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 611/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (Pl-x 108/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 2011 (Pl-x 299/2013) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 644/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 2011 (Pl-x 299/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral (Pl-x 562/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 559/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind programul Camerei Deputaților și aspecte legate de proceduri parlamentare. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (Pl-x 678/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Pl-x 80/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea dispozițiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 51/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 643/2010) (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 581/2013) (respins). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (Pl-x 44/2014) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă (Pl-x 438/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 676/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 Mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională (PL-x 721/2011) (respins). relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015 (PHCD 69/2014) (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 61/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (Pl-x 43/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (Pl-x 678/2013) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională (Pl-x 609/2013) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propuneri legislative privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate (Pl-x 107/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind consacrarea zilei de 10 Mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională (PL-x 721/2011) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 483/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 581/2013) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului (Pl-x 102/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 478/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral (Pl-x 562/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 685/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 79/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 (Pl-x 464/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate (Pl-x 107/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare (Pl-x 52/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 559/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 51/2014) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind butonul de panică (Pl-x 477/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă (Pl-x 438/2013) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 479/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 101/2014) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (PL-x 549/2009) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 643/2010) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 464/2014) (adoptat). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 563/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 437/2013) (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (PL-x 549/2009) (respins). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 451/2013) (respins). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 483/2013) (respinsă). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (PL-x 112/2014) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 8, 2014 36m38s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 611/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 (Pl-x 602/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice (Pl-x 106/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoanele care aduc daune sănătății altor persoane (Pl-x 560/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 79/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 61/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) (retrimisa comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 676/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) (retrimisa comisiilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare (Pl-x 52/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (Pl-x 338/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București, la 24 decembrie 2013 și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat semnat la București, la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București, la 24 decembrie 2013 (PL-x 529 /2014) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor (Pl-x 596/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 464/2014) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind educația prin sport (Pl-x 30/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 484/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 429/2013) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 (Pl-x 464/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (Pl-x 108/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (Pl-x 44/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 46/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 437/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 57/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (Pl-x 608/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 60/2014) (retrimisa comisiei). relevant paragraphes
  Informare din partea Președintelui României cu privire la aprobarea propunerilor prim-ministrului Guvernului României referitoare la participarea României cu forțe armate, în anul 2015, la misiuni în afara teritoriul statului român, precum și suplimentarea forțelor și mijloacelor Armatei României la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan, cu până la 450 militari, stabilind pentru aceasta un plafon maxim de 650 de militari. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 563/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 464/2014) (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 621/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli (Pl-x 41/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 451/2013) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) (retrimisa comisiilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (Pl-x 668/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la demararea procedurilor de înființare a unei comisii de anchetă parlamentară. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (Pl-x 43/2014) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014 30m20s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Teodorescu Cătălin-Florin, formulată în Dosarul nr.393/P/2013 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției. Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 67/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 435/2014/2.12.2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (Pl-x 456/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România (PL-x 399/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii (Pl-x 189/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice și energia pentru 2030COM(2014) 520 final (PH CD 68 /2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități (PL-x 420/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 (PL-x 496/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013 (PL-x 493/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Markó Attila-Gabor , formulată în Dosarul nr.393/P/2013 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției. Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 66/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x 75/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală (PL-x 292/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 24, 2014 32m44s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul Muncii (Pl-x 189/2014). relevant paragraphes
  Informare cu privire la hotărârile Biroului permanent din data de 19 noiembrie 2014, prin care au fost aplicate sancțiuni disciplinare unor deputați. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.29 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (Pl-x 174/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 395/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010 (PL-x 494/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale (PL-x 367/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001 (Pl-x 401/2014). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 459/2014). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005 (PL-x 463/2014). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 114/2013/2.09.2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 460/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 280/2013). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013 (PL-x 495/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 477/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind afilierea domnului deputat Dan Bordeianu la Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 247/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene (PL-x 118/2014/30.09.2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă (PL-x 73/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 412/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind declararea domnului Răzvan-Ionuț Tănase ca deputat independent. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 29, 2014 00m25s
relevant paragraphes
  Numiri și revocări:
- Numirea unui membru în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
- Revocarea din funcție a unui membru al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor - reasigurărilor.
relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2014 17m23s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă COM (2014) 213. (PH CD 51/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Remus-Florinel Cernea relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43. (PH CD 50/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. (PH CD 48/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144 și la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154. (PH CD 54/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Mihai Tararache relevant paragraphes
    Ion Eparu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe. (PL-x 437/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221. (PH CD 53/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare COM(2014) 40. (PH CD 49/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate) (Pl-x 385/2013) (aprobarea cererii de desfășurare a lucrărilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în paralel cu plenul) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158. (PH CD 52/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia. (PL-x 346/2013/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 17, 2014 28m22s
relevant paragraphes
  Prezentarea unor probleme ale românilor din afara granițelor țării; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică cu tema: "Redevențele, sursă de capital pentru economie"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 351/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Grigore Crăciunescu - declarație politică intitulată "Anul școlar a început cu stângul"; relevant paragraphes
    Aurelian Mihai - declarație politică cu subiectul "UDMR sfidează legile României"; relevant paragraphes
    Ana Birchall - declarație politică despre "Pericolul continuării regimului politic al lui Traian Băsescu"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale - "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 369/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea, de către domnul deputat Ioan Stan, președintele Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a unei declarații privind semnificația Zilei Internaționale a Democrației; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Kereskényi Gábor - declarație politică intitulată "Accizarea pălincii este o prostie"; relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică: "Un premier fără educație"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban - declarație politică intitulată "ACR își face inventarul inventând moțiuni"; relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi; relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "PSD amanetează educația pentru a achiziționa voturi" de către deputați ai Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal și ai Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cristina-Ancuța Pocora - declarație politică intitulată "Cifrele domnului Ponta - 42 de lei pe lună alocația pentru copii sau cum să-ți bați joc de viitorul României"; relevant paragraphes
    Vasile Gudu - declarație politică intitulată "Educația, prioritate națională a Guvernului Ponta"; relevant paragraphes
    Dan-Cristian Popescu - "Considerație despre o nouă reformă în educație"; relevant paragraphes
    Cosmin Necula - declarație politică privind "Drepturile oamenilor încadrați la grupa a II-a de muncă"; relevant paragraphes
    Mircea Lubanovici - declarație politică referitoare la "Migrația politică a primarilor"; relevant paragraphes
    Mircea Dolha - declarație politică intitulată: "Domnul ministru Stanoevici, un mim politic în Guvernul Ponta 3"; relevant paragraphes
    Sorin Constantin Stragea - declarație politică intitulat "Educația, o prioritate pentru noi și pentru întreaga societate"; relevant paragraphes
    Sonia-Maria Drăghici - declarație politică intitulată "Opoziția a ratat încă o dată șansa să tacă"; relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică cu titlul "Școala noastră cea de toate zilele"; relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2014 29m27s
relevant paragraphes
  Informare din partea Președintelui României cu privire la aprobarea propunerilor Primului-ministru referitoare la intrarea și staționarea, în România, a unui detașament de aeronave și a personalului aferent, în funcție de tipul aeronavelor dislocate, respectiv 150- 250 de persoane, aparținând altor state aliate, pe principiul rotației, pentru executarea, alături de forțele naționale, a misiunilor de Poliție Aeriană NATO. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului (PL-x 389/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 46/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "PSD are alergie la justiție", inițiate de 89 de deputați. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea Tribunalului București - Secția I Penală, prin care sunt transmise, în copie, sentința penală nr. 92/2014 și dispozitivul deciziei penale nr.48/28.04.2014 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală privind pe domnul deputat Gheorghe Coman. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 528/2013/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind activarea doamnei deputat Niculina Mocioi în cadrul Grupului parlamentar al PDL. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2014 02m52s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Liliana Mincă relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2014 24m43s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan-Cristian Popescu - declarație politică cu titlul "A fost odată ca-n povești... A fost în România..."; relevant paragraphes
    Slavomir Gvozdenovici - declarație politică pe tema compensațiilor bănești pentru foștii deținuți politici și persoanele supuse unor măsuri administrative cu caracter politic; relevant paragraphes
    Cristina Nichita - declarație politică: "1.500 de cărți pentru 1.500 de premianți"; relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Gudu - declarație politică cu titlul "Dubla taxare a certificatelor verzi, o afacere ANRE-Enel"; relevant paragraphes
    Ana Birchall - declarație politică pe tema rolului pe care România trebuie să și-l asume, de factor de stabilitate economică, politică și socială în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică cu tema: "Baronul pădureț"; relevant paragraphes
    Ioan-Cristian Chirteș - declarație politică referitoare la problemele pe care le generează construirea celei mai mari fabrici de procesare a formaldehidei; relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban - semnalarea unui eveniment: Festivalul Internațional al Educației, Iași, 19-29 iunie; relevant paragraphes
    Camelia-Margareta Bogdănici - declarație politică intitulată "Ne dați ori nu ne dați... locuri de muncă?"; relevant paragraphes
    Toader Dima - declarație politică intitulată "Noul Cod silvic poate duce la renașterea zonei montane"; relevant paragraphes
  Informare privind activarea doamnei deputat Adriana Diana Tușa în Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal. relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sorin Constantin Stragea - declarație politică: "Ruga copiilor romi - o manifestare interculturală de tradiție"; relevant paragraphes
    Aurelian Mihai - declarație politică cu privire la situația românilor care trăiesc în afara granițelor țării; relevant paragraphes
    Virgil Guran - declarație politică "Despre cultul personalității"; relevant paragraphes
    Ion Bălan - declarație politică dedicată zilei de 12 iunie, Ziua Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 279/2014). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 35/2014). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircea Lubanovici - declarație politică intitulată "De ce nu se fac investiții cu bani europeni?"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului (Pl-x 665/2013). (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă de modificare și completare a art.821 din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Pl-x 433/21.09.2009. (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ion Marocico - declarație politică intitulată "O nouă perspectivă pentru relațiile româno-ucrainene"; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2014 11m19s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Aurelian Mihai relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Maria-Andreea Paul relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 1, 2014 07m41s
relevant paragraphes
  Numiri:
- Numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.
- Numirea unui membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și depunerea jurământului de către acesta.
- Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și depunerea jurământului de către aceștia.
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale a Legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013. (PLx.3/2014). (Adoptată în procedură de drept comun) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 2014 02m21s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircea Lubanovici - declarație politică de marcare a aniversării a 10 ani de la aderarea României la NATO; relevant paragraphes
    Aurelian Mihai - declarație politică cu referire la comunitățile românești din Italia; relevant paragraphes
    Grigore Crăciunescu - declarație politică intitulată: "96 de ani de la unirea Basarabiei cu România"; relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică intitulată "Legea Ciuhodaru a eliminat taxa radio-tv."; relevant paragraphes
    Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică: "Solicitările cetățenilor privind acordarea dreptului la preempțiune"; relevant paragraphes
    Ion Bălan - intervenție cu titlul "Conferința FAO la București; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircea Dolha - declarație politică cu tema: "Dacă nu intervine, Guvernul riscă să decimeze firmele de transport românești"; relevant paragraphes
    Cristina Nichita - declarație politică: "Fără voință și decizie politică nimic nu e posibil"; relevant paragraphes
    Ioan Stan - declarație politică cu referire la atitudinea opoziției față "măsurile guvernamentale puse în operă sau cuprinse în programul de guvernare"; relevant paragraphes
    Ana Birchall - declarație politică referitoare la șansa României de a se plasa în centrul consolidării relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Europeană; relevant paragraphes
    Horia Grama - declarație politică cu subiectul: "Când se vor regăsi românii transilvăneni pe stema țării?"; relevant paragraphes
    Virgil Guran - declarație politică despre reducerea TVA; relevant paragraphes
    Dan-Cristian Popescu - declarație politică: "De 1 aprilie - o nouă [farsă] pentru români"; relevant paragraphes
    Ioan-Cristian Chirteș - declarație politică: "Ajutați copiii din orașul Sărmașu"; relevant paragraphes
    Sonia-Maria Drăghici - declarație politică intitulată: "La aniversarea a 10 ani de la aderarea României la NATO"; relevant paragraphes
    Corneliu-Florin Buicu - declarație politică cu titlul: "Vorbe în vânt ale fostei conduceri a Ministerului Sănătății"; relevant paragraphes
    Cristian-Constantin Roman - declarație politică cu titlul "Interesele naționale, subordonate intereselor politice ale USD"; relevant paragraphes
    Ionaș-Florin Urcan - declarație politică cu subiectul: "Azi Ponta nu ne păcălește, românul chiar plătește!"; relevant paragraphes
    Florica Cherecheș - intervenție cu tema: "Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului"; relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban - declarație politică intitulată: "Șahul, materie opțională de studiu în toate școlile din România"; relevant paragraphes
    Viorel-Ionel Blăjuț - declarație politică: "Copilăria, în pericol!"; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 2014 04m24s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Giureci-Slobodan Ghera relevant paragraphes
    Mihai Tararache relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2014 11m24s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Solicitarea Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Proiectului de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă aceasta (PL-x 33/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 16/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 51 de deputați, intitulată: "Sectorul energetic, ruinat de mafia PSD-istă". (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2014 07m03s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Giureci-Slobodan Ghera relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban relevant paragraphes
    Daniel Vasile Oajdea relevant paragraphes
    Liviu Laza-Matiuța relevant paragraphes
    Cristian-Constantin Roman relevant paragraphes
    Ion Marocico relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2014 06m38s
relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Titi Holban în cadrul UNPR - Grupul parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2013. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2012. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple "O reformă a administrației fără consens nu are succes" de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PDL și PP-DD. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Moisii Constantin în cadrul UNPR - Grupul parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Marin Anton din calitatea de membru al Grupului parlamentar al PNL și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Alocuțiune dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a Bulgariei. relevant paragraphes
  Solicitarea inițiatorului de retragere a Propunerii legislative pentru modificarea articolului 17 alin.(2) din Legea nr.218/2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Pl-x 65/2014). (aprobată) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2014 04m05s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Alexandru Nazare relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Camelia-Margareta Bogdănici relevant paragraphes
    Liviu-Laza Matiuța relevant paragraphes
    Maria-Andreea Paul relevant paragraphes
    Sanda-Maria Ardeleanu relevant paragraphes
    Florin-Costin Pâslaru relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 december 2023, 1:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro