Árpád-Francisc Márton
Árpád-Francisc Márton
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Árpád-Francisc Márton
records found:756 in 170 plenary debates
total video time:13h39m45s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016 06m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 449/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 364/2016) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016 01m14s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 419/2016). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2016 03m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2), din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 482/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Muzeului Istoriei Totalitarismului (Pl-x 515/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2016 00m43s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2016 01m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele pentru consumatori (PL-x 345/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al Turismului și membru al Camerei Deputaților, în dosarul nr.121/P/2015 (PHCD 114/2016). (Vot secret cu bile.) (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 555/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2016 00m36s
relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2016 03m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, (ca urmare a incompatibilității domnului deputat Victor Roman) (PH CD 105/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Márton Árpád-Francisc - declarație politică despre suprapopularea pădurilor cu animale prădătoare; relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2016 03m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 675/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (PL-x 674/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016 05m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 104/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (PL-x 100/2016) (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 257/2016) (adoptată) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative (Pl-x 257/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 318/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2016 05m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (PL-x 100/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016 07m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 193/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" (Pl-x 97/2016) (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Márton Árpád-Francisc - declarație politică privind necesitatea adoptării unor legi "care să elimine posibilitatea aplicării unor pedepse fără un proces echitabil"; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 00m40s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 332/2016) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2016 02m53s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 222/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional ) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 282/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 66/2016/7.06.2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2016 00m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 86/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 2016 01m14s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale cu privire la constituirea unui grup parlamentar. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 02m54s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată (Pl-x 180/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind impozitul specific unor activități (PL-x 26/2016) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități (PL-x 26/2016) (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor (Pl-x 709/2015) (adoptată) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016 02m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Creației Populare Românești (PL-x 427/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române (Pl-x 703/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016 02m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 38 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (Pl-x 57/2016, L169/2016) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 03m08s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată (Pl-x 122/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 09m18s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 84 de deputați (MS 2/2016) (adoptată) relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (aprobată, vot secret cu buletine de vot) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 50/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 february 2021, 1:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro