Teodor Viorel Meleșcanu
Teodor Viorel Meleșcanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
26-09-2023 (joint)
26-09-2023
25-09-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Teodor Viorel Meleșcanu
records found:3225 in 48 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 28, 2012 00m21s
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către domnul Teodor-Viorel Meleșcanu, numit în funcția de director al Serviciul de Informații Externe. relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 21, 2010 1h37m54s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 16, 2010 00m13s
relevant paragraphes
  Prezentarea moțiunii de cenzură intitulate «Legea privind salarizarea în anul 2011 - ultima "țeapă" trasă românilor de guvernarea Băsescu-Udrea-Boc», inițiate de 201 deputați și senatori. relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 9, 2010 01m27s
relevant paragraphes
  Prezentarea moțiunii de cenzură "Opriți genocidul social!", inițiate de 120 de deputați și senatori. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of January 14, 2010
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009. (L1/2010) relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 14, 2010 2h28m20s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 (adoptarea proiectului). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind traficul de frontieră, semnat la București, la 13 noiembrie 2009. relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a doi membri ai Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 13, 2010 43m37s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 12, 2010 2h41m42s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. (art.1 - art.15) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of January 6, 2010
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (L710/2009) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of December 16, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2009 pentru modificarea art.III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (L546/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru modificarea alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (L507/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice reținute în mod abuziv la Arhivele Statului (L217/2001); (propunerea legislativă se va transmite Camerei Deputaților, conform art. 155 alin. (1) din Constituție) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (L572/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii (L597/2009) relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (L135/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (L131/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art.III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008/2009; reexaminare la solicitarea Președintelui României); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 15 decembrie 2009, a următoarei inițiative legislative:- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (L534/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind întărirea disciplinei contractuale între comercianți și furnizori (L589/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare (L590/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (L551/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare (L160/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii ca votul asupra inițiativelor legislative dezbătute să fie dat într-o ședință viitoare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului (L497/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (L526/2009); (retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (L642/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 16 din Legea energiei electrice nr. 13/2007 (L576/2009); (retrimitere la Comisia economică, industrii și servicii) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind bugetul Senatului României pe anul 2010 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (L495/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2009 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural (L544/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne" (L71/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare (L596/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 21-26 decembrie a.c. relevant paragraphes
  Demisia domnilor senatori Laurențiu Chirvăsuță și Sorin Serioja Chivu din Partidul Social Democrat și din Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, aceștia devenind senatori independenți relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 15 litera g) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (L211/2009) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of December 14, 2009
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Ion Rușeț (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Revitalizarea economică a zonelor miniere"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică intitulată "20 de ani - o generație fără comunism"; relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică cu titlul "Cei trei R din fraudarea alegerilor: reexaminare, renumărare, reluare"; relevant paragraphes
  Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 9 decembrie 2009, a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă privind reproducerea umană asistată medical (L407/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (L436/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (L387/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 514/28 noiembrie 2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (L423/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (L456/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (L480/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (L391/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (L398/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (L469/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (L429/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (L437/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (L447/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (L462/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (L464/2009);
 • Propunerea legislativă privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" (L465/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L396/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L397/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (L410/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (L422/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal (L458/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L477/2009);
 • Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și menținerii puterii de cumpărare (L484/2009);
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (L346/2009)
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică intitulată "Mitul fraudării alegerilor - o scuză pentru luptele din PSD"; relevant paragraphes
   
Cornel Popa (PNL) - declarație politică având ca titlu "Unde ne vom opri?" (declarație politică neprezentată în plen) written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (L534/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Marius Petre Nicoară (PNL) - declarație politică având ca temă necesitatea responsabilizării clasei politice românești; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Rușeț relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Augustin Daniel Humelnicu - declarație politică a Grupului parlamentar al PD-L, având ca titlu "România are nevoie de o guvernare stabilă"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind exceptarea de la compensare și plata taxelor prevăzute la art. 37 și 41 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare desfășurării activității de interes strategic ale CN ROMARM - SA, Filiala SC Uzina Mecanică Mija - SA (L552/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative privind declararea domnilor Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democrație, drepturile omului și apărători ai valorilor spirituale și culturale românești (L494/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Mihail Hărdău (PD-L) - declarație politică cu titlul "Despre cei trei D:diviziunea, delimitarea, dihotomia - procese încă reversibile"; relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Domnule Vanghelie, puteți fi arestat!"; relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009;
 • Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului unic din Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană;
 • Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (L545/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice (L138/2009; reexaminare în urma deciziei Curții Constituționale) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L535/2009) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of December 9, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (L383/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (L375/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (L486/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea lit. b) și c) ale art. 19 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (L415/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 (L388/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi (L431/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (L378/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (L416/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope (L386/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea alin. (3)-(9) ale art. 31 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L452/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5.VI.2008 (L470/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare (L434/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 14-19 decembrie a.c. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind declararea domnilor Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc, Tudor Popa drept "eroi-martiri, luptători pentru democrație, drepturile omului și apărători ai valorilor spirituale și culturale românești!" (L494/2009); (dezbaterea se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru reactivarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public (L449/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 335 a camerelor de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 836 din 6 decembrie 2007 (L385/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților (L461/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (L440/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (L459/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul muncii (L400/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al Românei nr. 300 din 7 mai 2009 (L408/2009) relevant paragraphes
  Intervenție pe probleme organizatorice a domnul senator Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (L670/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (1) și (2) ale art. 8 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată (L681/2009)
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente - Titlul VI - Modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L468/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr. 303/2007 (L451/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L443/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea alin. (2) și (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008, Codul silvic (L417/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 13 al Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (L412/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege privind Codul de etică al polițistului (L366/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuți și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți (L467/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (L445/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare a art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L389/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (L405/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L455/2009) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of December 8, 2009
relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne" (L71/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Ovidiu Marian (PD-L) - declarație politică având ca titlu "După înfrângere, chiar și planurile cel mai bine întocmite par absurde"; relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (L135/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România (L374/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (L430/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (L643/2009);
 • Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 (L645/2009)
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Cornel Popa (PNL) - declarație politică cu titlul "Despre marea inaugurare a micii autostrăzi"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația (L569/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Reconcilierea românilor - o prioritate după alegeri"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L390/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Proiectului de lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L372/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Gabriel Mutu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "România are nevoie de un guvern de dreapta"; relevant paragraphes
  Rapoartele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții asupra petițiilor primite în trimestrul al II-lea și semestrul I ale anului 2009 relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică cu titlul "Turul al II-lea al prezidențialelor - despre mită electorală și fraudarea alegerilor"; relevant paragraphes
    Gheorghe Bîrlea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Pledoarie pentru logica dialogului"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L406/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Marius Petre Nicoară (PNL) - declarație politică având ca subiect recentele alegeri prezidențiale din România; relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art.III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008/2009; reexaminare la solicitarea Președintelui României); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică intitulată "Ciuruială versus normalitate și democrație"; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind reproducerea umană asistată medical (L407/2009); (dezbaterea se va relua în ședința Senatului de miercuri, 9 decembrie a.c.) relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (L131/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L413/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru al Senatului pentru perioada 7-12 decembrie a.c. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of November 25, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L394/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (L430/2009); (votul final se va relua în ședința următoare) relevant paragraphes
  Intervenție pe probleme organizatorice a domnului senator Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (L488/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 5 al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (L414/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (L428/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare (L481/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 30 noiembrie - 5 decembrie a.c. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 421 din 5.06.2008 (L470/2009); (amânarea dezbaterii pentru ședința Senatului de miercuri, 9 decembrie a.c.) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 179/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică (L476/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru instituirea Zilei naționale a portului popular (L439/2009) relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind Codul de etică al polițistului (L366/2009); (amânarea dezbaterii pentru ședința Senatului de miercuri, 9 decembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic (L485/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (L392/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru înființarea obștilor agricole (L460/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 13 și art. 14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (L393/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și Biserică în domeniul asistenței sociale (L384/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 2 al Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002 (L399/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L409/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naționale (L441/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 48 din Legea nr. 184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (L433/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (L463/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 29 din 15 ianuarie 2008, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări de Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și modificată prin Legea nr. 391/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr. 892 din 2 noiembrie 2006 (L448/2009) relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" - SA Râmnicu Vâlcea;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
 • Lege privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc;
 • Lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
 • Lege pentru modificarea art. 821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înțelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009;
 • Lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din Regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm, 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare (L380/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii privind Codul consumului, Legea nr. 296/2004, republicată în 2008 și a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, republicată în 2008 (L435/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (L424/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2009 privind registrul agricol (L453/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat (L377/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate (L348/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 7 - 12 decembrie a.c. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of November 24, 2009
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au răspuns primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - de la Valentin Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán - de la Valentin Adrian Iliescu, secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul; relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural (L379/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
    Petru Bașa relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind medicina școlară (L489/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică intitulată "De-ale campaniei electorale"; relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă privind insolvența persoanelor fizice (L601/2009);
 • Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L611/2009);
 • Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere (L612/2009);
 • Propunerea legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România (L614/2009);
 • Propunerea legislativă privind combaterea plăților întârziate de către autoritățile și instituțiile publice (L616/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 79 alin. (2) din Legea nr. 76/16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124 din 2 octombrie 2002;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147 din 31 octombrie 2002; Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2003; Legea nr. 232 din 31 mai 2003; Legea nr. 519 din 3 decembrie 2003; Legea nr. 107 din 7 aprilie 2004; Legea nr. 512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr. 580 din 14 decembrie 2004; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din 18 octombrie 2005 (L619/2009)
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009 (L566/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru al Senatului pentru perioada 23-28 noiembrie a.c. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (L567/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea amânării pentru ziua de miercuri, 25 noiembrie a.c., a dezbaterii Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L535/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (L475/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Rușeț relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Marius Petre Nicoară (PNL) - declarație politică cu titlul "În afara cursei, dar tot în campanie electorală"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii legilor organice după ora 17.00 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru înființarea Direcției pentru medicină sportivă în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și pentru adoptarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Medicină Sportivă, a policlinicilor teritoriale și a cabinetelor de medicină sportivă (L487/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Günthner Tiberiu (UDMR) - declarație politică având ca subiect implementarea unor răspunsuri eficiente la criza economică globală; relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L483/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L403/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea amânării pentru ziua de miercuri, 25 noiembrie a.c., a dezbaterii Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Propunerii legislative privind reproducerea umană asistată medical (L406/2009; L407/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Tudor Udriștoiu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Sănătatea maternă în atenția decidenților politici din Europa de Est și Asia Centrală"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea anexei la Legea nr. 111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (L425/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Elena Mitrea relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică intitulată "Obsesiile etatiste ale domnului Geoană"; relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică "România în turul al II-lea al prezidențialelor: între rău și foarte rău"; relevant paragraphes
    Gheorghe Bîrlea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Electoratul merită mai multă considerație"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L478/2009) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of November 11, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (L623/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 23-28 noiembrie a.c. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României (L158/2009) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (L212/2009); (retrimitere la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L327/2009) relevant paragraphes
  Moment de reculegere în memoria actorului Gheorghe Dinică relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor (L519/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (L475/2009); (votul pe raport și votul final se vor relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L322/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 16-21 noiembrie a.c. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr. 193/2007 de modificare și completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L320/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, modificată și completată (L321/2009) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare (L434/2009); (retrimitere la Comisia economică, industrii și servicii) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (L466/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii (L420/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (L364/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind ziua de desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale (L324/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare (L471/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (L357/2007) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind organizarea și desfășurarea activităților de turism în stațiuni turistice și zone turistice (L329/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 a cetățeniei române (L330/2009) relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:- Lege pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (L623/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (L444/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei (L328/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 2 lit. d) și art. 43 alin. 2 din Legea nr. 755 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România (L418/2009) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of November 9, 2009
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (21) al art. 6 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L293/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Liviu Câmpanu (independent) - declarație politică referitoare la înființarea Grupurilor parlamentare ale senatorilor, respectiv, ale deputaților independenți; relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (L131/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Doina Silistru relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Corneliu Grosu (PSD+PC) - declarație politică: "Despre respectul față de lege și reguli"; relevant paragraphes
    Sorin Serioja Chivu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Disperare, numele tău e Băsescu!"; relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 9-14 noiembrie 2009 relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarele inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare (L432/2009);
 • Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, constituirea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (L288/2009)
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din Regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006 (L506/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009 (L568/2009) relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterii Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (L135/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
  Validarea alegerii domnului Gheorghe Buta ca membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, în urma delegării doamnei Lidia Bărbulescu în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2006 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (L395/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (L442/2009) relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne" (L71/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au răspuns: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - de la doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor; relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au răspuns: relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii, la solicitarea inițiatorilor, a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă privind Codul penal (L419/2009);
 • Propunerea legislativă privind Codul civil (L421/2009);
 • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante (L472/2009)
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (L345/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L528/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Șerban Rădulescu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Traian Băsescu este de vină!"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman (PD-L) - declarație politică având ca subiect unele aspecte privind lupta politică din România; relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, și abrogarea art. II din Legea nr. 261/2008 (L574/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea energiei electrice nr. 13/2007 (L576/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 (L577/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată (L591/2009)
relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art.III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008); reexaminare la solicitarea Președintelui României; (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Corneliu Grosu (PSD+PC) - declarație politică: "Legalizarea consumului de droguri ușoare, folosită ca temă de campanie electorală" (declarație politică neprezentată în plen); relevant paragraphes
    Toader Mocanu (PD-L) - declarație politică intitulată "Învestirea Guvernului Negoiță - un act de apărare a interesului național"; relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică cu titlul "Lăsați cota unică de impozitare în afara campaniei!"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"; - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice;
 • Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizare profesiei de mediator;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;
 • Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Lege pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Lege pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
 • Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 5 mai 2008;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și a Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L230/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (L499/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Marius Petre Nicoară (PNL) - declarație politică cu titlul "Când poeții tac"; relevant paragraphes
    Tudor Udriștoiu (PD-L) - declarație politică intitulată "Insuficiența serviciilor psihiatrice din România (II. Resurse umane)"; relevant paragraphes
    Sorin Constantin Lazăr (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Ieșeni condamnați la moarte de Ministerul Sănătății"; relevant paragraphes
    Dorin Păran (PD-L) - declarație politică cu titlul "Despre gripa porcină"; relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Dezamăgit, electoratul trebuie "trezit" să participe la vot" (declarație politică neprezentată în plen); relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (L297/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (L454/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Trifon Belacurencu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au răspuns: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - domnul Valentin Adrian Iliescu, secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (L291/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative privind cimitirele și serviciile funerare (L295/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L290/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (L73/2009; reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of November 3, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (L376/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L290/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (L291/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind cimitirele și serviciile funerare (L295/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 (L510/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2006 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (L395/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L230/2009; votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.). 23. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (21) al art. 6 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L293/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții (L363/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității (L361/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (L73/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (L442/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate (L348/2009); (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană (L360/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative - Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini (L438/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (L362/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare (L349/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (L346/2009); (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (L454/2009; votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (L382/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiarcontabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 (L350/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 (L352/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 69 din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal (L457/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 179/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică (L476/2009; (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L528/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional la Washington la data de 28 aprilie 2008 și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional la Washington la data de 5 mai 2008 (L512/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (L499/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare (L498/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public (L365/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (L404/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (L345/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 150/2003 privind creditul agricol pentru producție (L450/2009) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of November 2, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Daniel Savu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Parlamentul României, mai important pentru Uniunea Europeană"; relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" (L367/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 • Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (L567/2009);
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009 (L568/2009)
relevant paragraphes
  Domnul senator Cezar Mircea Măgureanu informează plenul Senatului că, în urma excluderii sale din PNL la data de 20 octombrie a.c., va activa ca senator independent relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor ale căror locuințe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și au devenit chiriași în imobilele retrocedate ulterior foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora (L268/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (L276/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală (L285/2009) și respingerea Propunerii legislative privind completarea pct. 3 din anexa nr. 1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (L292/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Valer Marian (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Poliția PD-L-istă"; relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Despre spaimele celor care se simt «prefraudați»"; relevant paragraphes
    Marius Petre Nicoară (PNL) - declarație politică având ca titlu "Premiul I la astrofizică și corigenți la politică"; relevant paragraphes
    Marius Sorin Ovidiu Bota (PSD+PC) - declarație politică intitulată "Guvernul mituiește tot ce poate pe baza scenariului pus la punct de strategii de la Cotroceni"; relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică având ca titlu "Prezidențiabilii de România: de la discursuri «de pe ghiveci», la «pârtii» prin mulțime spre moaștele sfinților"; relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Respingerea Proiectului de lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava (L368/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán relevant paragraphes
    Mihail Hărdău relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
   
Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică având ca titlu "O nouă dovadă a «respectulu» Guvernului față de parlamentarism și democrație:adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009" (declarație politică neprezentată în plen) written
relevant paragraphes
  Domnul senator Ovidius Mărcuțianu informează plenul Senatului că, începând cu data de 2 noiembrie a.c., s-a constituit Grupul parlamentar al senatorilor independenți din Senat, alcătuit din domnii senatori: Liviu Câmpanu - liderul grupului, Tiberiu Aurelian Prodan, Ovidius Mărcuțianu, Cezar Mircea Măgureanu și Anghel Iordănescu relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne" (L71/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale (L287/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Tudor Udriștoiu (PD-L) - declarație politică cu titlul "Insuficiența serviciilor psihiatrice din România (I.Infrastructura)"; relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991; - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg la 10 noiembrie 2008;
 • Lege pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 • Lege pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002;
 • Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007;
 • Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 2 iulie 1992;
 • Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 și 10 aprilie 2009, privind modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungaria, semnată la București la 28 noiembrie 1973;
 • Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 mai 2009;
 • Lege pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991;
 • Lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții, privind procedurile de plată și rambursare în cadrul garanțiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008;
 • Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor ("Împrumutat"), și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Frankfurt pe Main (KfW) ("Împrumutător") pentru 8.000.000 euro, semnat la București la 31 iulie 2008 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a)"
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L265/2009) relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (L131/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008); (votul final se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. a) și e) din Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare (L482/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Gabriel Mutu (PD-L) - declarație politică referitoare la legătura dintre anumite organizații nonguvernamentale și clasa politică românească; relevant paragraphes
    Mircea Diaconu (PNL) - declarație politică referitoare la imaginea parlamentarilor români, reflectată prin ochii unor cetățeni; relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (L269/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L411/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Alexandru Cordoș relevant paragraphes
    Vasile Ion relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Cornel Popa (PNL) - declarație politică intitulată "Cine spune adevărul?"; relevant paragraphes
    Viorel Arcaș (PSD+PC) - declarație politică cu titlul "Pumnul în gura presei"; relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca temă situația Grădiniței cu program prelungit nr. 14 din Timișoara; relevant paragraphes
    Gheorghe Pop (PSD+PC) - declarație politică cu titlul "Un lucru în care să credem - un model"; relevant paragraphes
  Domnul senator Ovidius Mărcuțianu informează plenul Senatului că, în urma excluderii sale din PNL la data de 26 octombrie a.c., va activa ca senator independent relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of October 28, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (L276/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară (L326/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală (L285/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (L359/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. a) și e) din Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare (L482/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g) din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - SA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - SA și "Electrica Oltenia" - SA (L532/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava (L368/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate (L351/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (L344/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind împădurirea terenurilor degradate (L371/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Aprobarea amânării pentru o ședință viitoare a dezbaterii Proiectului de lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (L280/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (L381/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L372/2009); Dezbateri asupra Propunerii legislative privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L413/2009); (retrimitere la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală) relevant paragraphes
  Aprobarea transmiterii la Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (B378/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală (B388/2009)
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a comisiilor permanente ale Senatului:
 • doamna senator Anca Daniela Boagiu trece la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, în locul domnului senator Ioan Sbîrciu, care rămâne membru al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă;
 • domnul senator Gheorghe David trece la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, în locul domnului senator Orest Onofrei;
 • domnul senator Orest Onofrei trece la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, în locul domnul senator Gheorghe David
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind accesibilizarea fondului forestier național (L373/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2-7 noiembrie 2009 relevant paragraphes
  Domnul senator Anghel Iordănescu își anunță demisia din Partidul Social Democrat și din Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, urmând să activeze ca senator independent relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților (L325/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (L474/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (L358/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor (L519/2009; retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a comisiilor permanente ale Senatului:
 • domnul senator Anghel Iordănescu trece de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, în locul domnului senator Sorin Serioja Chivu;
 • domnul senator Sorin Serioja Chivu trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități la Comisia pentru sănătate publică, în locul domnului senator Ilie Sârbu;
 • domnul senator Mircea Diaconu trece la Comisia pentru egalitatea de șanse, în locul domnul senator Paul Ichim
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" (L367/2009; votul final se va da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă (L524/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g) din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - SA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - SA și "Electrica Oltenia" - SA (L347/2009) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 27 septembre 2023, 21:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro