Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz
Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz
records found:394 in 33 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 20, 2004
relevant paragraphes
  Cu ocazia aniversării primelor alegeri libere după revoluția din 1989, alocuțiuni rostite de: relevant paragraphes
    Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative de revizuire a Constituției (supunerea la votul final; adoptată). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative de revizuire a Constituției. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative de revizuire a Constituției. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative de revizuire a Constituției. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (amânarea votului final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2002
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 25, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constituției relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 28, 2002
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind înființarea și funcționarea Forumului Constituțional; (adoptat). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2002
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind înființarea și funcționarea Forumului Constituțional (amânarea votului final). relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998 și a proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anilor relevant paragraphes
    1998; relevant paragraphes
  Prezentarea Rapoartelor asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anii 1999 și 2000 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998 și a proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anilor relevant paragraphes
  Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al instituției Avocatul Poporului pe anul 2001 relevant paragraphes
  Aprobarea de către plenul celor două Camere reunite a propunerii Birourilor permanente reunite ca punctele 5, 6, 7, 8, 9 din ordinea de zi să fie dezbătute împreună relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998 și a proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anilor relevant paragraphes
    2000. relevant paragraphes
    1999; relevant paragraphes
  Aprobarea textului rămas în divergență la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării relevant paragraphes
  Numirea în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune a lui Dragoș Ștefan Șeuleanu relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Hotărârii Parlamentului privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anii 1998, 1999 și 2000. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2002
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2000 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de Firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amînarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunri și/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe;
 • Legea pentru înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2001 pentru modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor și a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea comercială "Termoelectrica" S.A.;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România;
 • Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României;
 • Legea privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului;
 • Legea privind decalararea Zilei de 22 Decembrie Ziua Libertății României;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.168/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistență medicală balneară și de recuperare.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnilor deputați Ion Mogoș și Cornel Boiangiu din Grupul parlamentar al PNL și declararea acestora ca independenți. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului român pentru Eficiența Energiei relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la București la 22 decembrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului Controlul Poluării în Agricultură, semnat la București la 16 ianuarie 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind perdelele forestiere de protecție (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (amânarea votului final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2002
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2002
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii 115 din 1999 privind responsabilitatea ministerială. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie 2001. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin (1) din Legea nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1952. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European insitutuind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea relației de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentur Politici Structurale de Preadereare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standarde de autostrată, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 17 octombrie 2001 și la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul "Asistență în vederea organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001;
 • Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanție ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societății Comerciale Comtim - S.A. Timișoara de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică și extrajudiciară;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) minorităților naționale din România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale;
 • Legea pentru modificarea lit. a) din alin. 1 al art.5 din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor poștale nr.83/1996;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2000 privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea art.28 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale;
 • Legea privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2000 pentru completarea art.5 din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
 • Legea privind abrogarea art.71 din Decretul nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase;
 • Legea pentru modificarea articolului 21 alin. 7 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din cadrul aparatului Parlamentului României, republicată;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2001 privind unele măsuri de administrare și gestionare a rezervei de mobilizare;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2001 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățeni români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state;
 • Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Convenția de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora. relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei de mediere la Legea privind accidentele de muncă și boli profesionale, precum și în Comisia de mediere privind Ordonanța de urgență nr.49/2001 privind modificările și completările la Legea nr.19/2000 referitoare la pensii. relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale Poșta Română - S.A. pentru plata drepturilor de protecție socială la domiciliul beneficiarilor (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la Vilnius, la 26 noiembrie 2001. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119 din 1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv; relevant paragraphes
  Informare cu privire la cererea ministrului justiției pentru declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare a domnului deputat Viorel Gheorghiu. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii viei și vinului, în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2001 pentru modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1999, pentru modificarea Legii bancare nr.58/1998 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București, la 3 octombrie 2001. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950 - 1961; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154 din 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe; relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii. relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii semnate de 53 deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PD și PNL, cu tema "Corupția în administrația publică locală" (Respingerea moțiunii.) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul Asistență în vederea organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001. relevant paragraphes
  Alegerea unui chestor al Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii grădinilor zoologice și acvariilor publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de „produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitațile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București, la 17 octombrie 2001, și la Bruxelles, la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni -etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România, semnat la Bruxelles, la 22 decembrie 2000, și la București, la 13 mai 2001. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standardele de autostradă, pe Coridorul de transport european nr.IV, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecția victimelor de război. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/1999 pentru modificarea alin.1 al art.3 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import a României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2000 pentru modificarea literei a) din alin.3 al art.7 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice;
 • Legea privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret, a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret;
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119 din 1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;
 • Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2000 privind prorogarea sistemului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor;
 • Legea pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999;
 • Legea pentru acceptarea unor amendamente la Convenția privind Organizația Maritimă Internațională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr.11, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2002
relevant paragraphes
  Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebări adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București și Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2002
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 29 september 2022, 1:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro