Ioan Cindrea
Ioan Cindrea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Ioan Cindrea
records found:135 in 34 plenary debates
total video time:4h19m45s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2012 01m22s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Ioan Cindrea relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2011 02m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 790/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 292/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 467/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 520/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 365/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2011 18m36s
relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012. (votul final se va da în ședința de joi, 15 decembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. (votul final se va da în ședința de joi, 15 decembrie a.c.) relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 13, 2011 06m10s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012; (De la art. 2 la Anexa 3/23.) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2011 00m31s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (PL-x 541/2008). (adoptat) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2011 15m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii asistenței sociale (PL-x 613/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011 06m58s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 (PL-x 494/2010). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (PL-x 557/2010) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (PL-x 766/2010). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 342/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (PL-x 732/2010) și a Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (PL-x 556/2010). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 98/2011). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 (PL-x 555/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2011 01m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 464/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2011 03m39s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 68/2011) și Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 444/2011). (retrimise comisiei) relevant paragraphes
  Informare referitoare la Recomandarea Organizației Internaționale a Muncii nr.200/2010 cu privire la HIV/SIDA și lumea muncii. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2011 02m49s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa (PL-x 601/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 2011 02m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (PL-x 680/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2011 15m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 106/2011) și a Propunerii legislative privind reglementarea raporturilor de muncă a zilierilor (Pl-x 737/2010). (Rămase pentru votul final.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (PL-x 57/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 16, 2011 30m41s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii de cenzură "Codul Boc - salarii mici, șomaj mare, firme falimentate", inițiate de 210 deputați și senatori, ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii. (Respinsă.) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2010 01m42s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru muncă referitor la Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 323/2010/17.10.2010) (adoptată legea cu modificări); relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 2010 14m19s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 323/2010/17.10.2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 27, 2010 01m33s
relevant paragraphes
  Intervenții pe procedură. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2010 03m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare. (PL-x 102/2010) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2010 04m20s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice organizate în temeiul art.180 din Regulament la solicitarea Grupului parlamentar al PNL cu tema "Situația prezentă și evoluția socio-economică a României". relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2010 22m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii. (PL-x 323/2010). relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 53 de deputați. (MS 7/2010) (amânarea votului final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2010 02m32s
relevant paragraphes
  Intervenții procedurale pe marginea ordinii de zi. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 5 ao?t 2020, 16:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro