Dumitru Codreanu
Dumitru Codreanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Dumitru Codreanu
records found:330 in 83 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 25, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - 4 mai 2005 - Ziua comemorării lui George Enescu. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori: Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Irinel Chiran - secretar de stat în Ministerul Eudcației și Cercetării relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Adam Crăciunescu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege - Legea cooperației agricole. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 11, 2004
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la doamna Irinel Chiran - secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 4, 2004
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările și interpelările adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Valentin Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha. producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha. inclusiv. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexelor de vânătoare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - "drumul pâinii" - lipsa de respect a guvernanților față de rodul muncii țăranului; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționara unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Sisești". relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii muntelui relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind executarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of May 3, 2004
relevant paragraphes
  Domnul senator Dumitru Codreanu a primit răspunsuri din partea Guvernului la întrebări și interpelări, de la: relevant paragraphes
    Marin Popescu, secretar de stat la Autoritatea Națională de Control, relevant paragraphes
    Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of April 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind Legea turismului. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of April 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind declararea zilei de 16 decembrie - Ziua Iertării, a Împăcării și a Ajutorării Aproapelui relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 5, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 61 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 29, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la doamna Maria Manolescu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of March 15, 2004
relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Mircea Alexandru - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of March 11, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Bucecea, județul Botoșani relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Flămânzi, județul Botoșani relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Ștefănești, județul Botoșani relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 5 february 2023, 0:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro