Mircea Teodor Iustian
Mircea Teodor Iustian
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Mircea Teodor Iustian
records found:46 in 22 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Senate of September 27, 2004
relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Mircea Justian relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 10, 2003
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Mircea Iustian relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of September 15, 2003
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Mircea Teodor Iustian relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Mircea Teodor Iustian relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of September 8, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of August 26, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției României relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of June 2, 2003
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of April 14, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Mircea Teodor Iustian relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of March 13, 2003
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, se returnează la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și silvicultură pentru o nouă examinare și elaborarea unui raport suplimentar relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of February 6, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativteritoriale, destinate sediilor partidelor politice relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of December 16, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea textelor din raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu excepția art. 9 alin. 4 rămas în divergență relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of November 21, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002 relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 13, 2002
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii bugetului de stat. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of October 24, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965 relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of October 17, 2002
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind protecția martorilor relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of September 12, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii partidelor politice relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Legea partidelor politice. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2002
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind Legea partidelor politice (restituit comisiei) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of June 17, 2002
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of May 20, 2002
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori:
  1. Mircea Mihordea,
  2. Gheorghe Zlăvog,
  3. Gheorghe Acatrinei,
  4. Gheorghe Flutur,
  5. Angela Mihaela Bălan,
  6. Radu Alexandru Feldman,
  7. Iuliu Păcurariu,Mircea Teodor Iustian,
  8. Aron Belașcu, Ionel Alexandru.
Din partea Guvernului au răspuns domnii:
  1. Pavel Abraham - secretar de stat în Ministerul de Interne,
  2. Alin Burcea - secretar de stat în Ministerul Turismului
relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of April 22, 2002
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Mircea Teodor Iustian relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 january 2023, 8:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro