Mihail Lupoi
Mihail Lupoi
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Mihail Lupoi
records found:163 in 42 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of October 25, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice: relevant paragraphes
    Mihail Lupoi - ziua Armatei Române; politica externă a României ; semnalează folosirea inadecvată a sintagmelor "opoziție democratică" - "opoziție nedemocratică". relevant paragraphes
    Iosif Balint - "Iredentiștii maghiari continuă să sufoce Moldova". relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 11, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi. (aprobarea solicitării Grupului parlamentar PRM ca votul final la proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii neamului să fie trecut de la poziția 9 la prima poziție în ordinea de zi și a solicitării Grupului parlamentar PSD ca propunerea legislativă privind Legea asistenței medicale de urgență să fie scoasă de pe ordinea de zi a ședinței și să fie retrimisă la Comisia pentru sănătate, ecologie și sport). relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului. relevant paragraphes
  Declarații politice formulate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Frunda György - replică la declarația politică a domnului senator Dumitru Petru Pop. relevant paragraphes
    Mihail Lupoi - crearea condițiilor necesare exprimării votului la alegerile din 28 noiembrie a.c. pentru cetățenii români din afara granițelor României. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 7, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor generale și adoptarea amendamentelor la proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (votul pe raport și pe proiectul de lege se amână pentru ședința plenului Senatului de luni, 11 octombrie 2004). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (retrimiterea pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind asociațiile pensionarilor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la S.C. VAGMAR- S.A. Craiova. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53 - Codul muncii - pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții (retrimiterea la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic (retrimiterea la comisie) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcție a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of September 1, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea Declarației Apel privind încetarea construirii de către Ucraina a canalului Bâstroe. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Mihail Lupoi relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of August 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală. relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 30, 2004 01m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea textelor în divergență la Proiectul de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989.
  • adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989;
  • adoptarea Proiectului de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989.
relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Alegerea domnilor senatori Marin Dinu și Dorel-Constantin Onaca ca secretar și, respectiv, chestor ai Biroului permanent al Senatului relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind statutul de autonomie a Ținutului Secuiesc relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 relevant paragraphes
  Cuvântul de încheiere a sesiunii, rostit de domnul senator Dan Mircea Popescu, vicepreședinte al Senatului, în numele domnului Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of February 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea în procedură de urgență și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of February 23, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Mihail Lupoi relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of February 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003 relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of February 9, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Mihail Lupoi relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 5 february 2023, 1:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro