Antonie Iorgovan
Antonie Iorgovan
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Antonie Iorgovan
records found:329 in 64 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Senate of December 6, 2004
relevant paragraphes
  Alegerea reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii: Irina Zlătescu și Avram Filipaș. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 630/2002 privind cinematografia. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of November 9, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și respingerea propunerii legislative privind protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate. relevant paragraphes
  Aprobarea continuării dezbaterilor asupra următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale "RAFO " - S.A. Onești;
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO-S.A. Iași;
 • proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu - Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz-Sud" - S.A. București;
 • proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București, la 3 iulie 2001, între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București, la 17 septembrie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi a ședinței și a programului de lucru pentru săptămâna 15 - 21 noiembrie a.c. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de frontieră Române (retragerea propunerii legislative la solicitarea inițiatorului) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO - S.A. Iași. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2004 privind completarea art.209 din Codul de procedură penală (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 630/2002 privind cinematografia (retrimitere la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii Contenciosului Administrativ. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru; aprobarea includerii pe ordinea de zi a proiectului Legii contenciosului administrativ. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 25, 2004
relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice;
 • Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
 • Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha. producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha. inclusiv.
relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 18, 2004 15m09s
relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Consiliului Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege - Legea cooperației agricole. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of October 7, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini, în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte și a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind regimul juridic al activității electronice notariale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind notarii publici și activitatea notarială. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of October 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (retrimiterea pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2004 19m59s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Legea contenciosului administrativ (amânarea votului final). relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 28, 2004 23m30s
relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență - reexaminare la solicitarea președintelui României. (restituirea legii pentru reexaminare la Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (restituirea la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru întocmirea unui raport comun și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci pentru aviz). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții (retrimiterea la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of September 13, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of August 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale și retrimiterea la Comisia juridica, de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală. relevant paragraphes
  Intervenția domnului senator Adrian Păunescu în legătură cu circulația pe piață a unor ediții incomplete privind Constituția României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea terorismului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea Statutului special al funcționarului public denumit manager public. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind statutul de autonomie a Ținutului Secuiesc relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă relevant paragraphes
  Cuvântul de încheiere a sesiunii, rostit de domnul senator Dan Mircea Popescu, vicepreședinte al Senatului, în numele domnului Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru completarea art. 4 al Legii nr. 752/2001 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Antonie Iorgovan relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii ( aprobarea solicitării de a se întocmi un raport suplimentar de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 2 december 2022, 14:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro