Victor Neagu
Victor Neagu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 november 1996 - 14 november 2000
speeches of:Victor Neagu
records found:102 in 48 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Victor Neagu - pledoarie pentru punerea în practică, cu respectul cuvenit, a drepturilor și aspirațiilor țăranului român; relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 2000
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Planului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și cofinanțarea acestuia din surse alocate de la bugetul de stat. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 1999
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (adoptat).
 • proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (se retrimite la comisie);
 • propunerea legislativă privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României S.A. "EXIMBANK" (adoptată);
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 72/1999 pentru completarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe (adoptat);
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 de lei pe kilogram la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau panificație, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/1998 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.28/1999 (adoptat);
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 (adoptat).
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor cu destinație forestieră prevăzut prin Legea fondului funciar, nr.18/1991. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 1999
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999
relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Victor Neagu - constatări legate de "nerespectarea promisiunilor făcute lumii satelor" la începutul mandatului prezidențial; relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1999 pentru completarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare, nr.60/1974 (Amânarea votului final.) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind abiltarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată. relevant paragraphes
  Aprobarea comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
 • Proiectul de Lege cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit;
 • Proiectul de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor;
 • Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
 • Proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică;
 • Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Victor Neagu - prezentarea unor aspecte ce au dus la "o degradare fără precedent" a vieții de zi cu zi; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă. relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/Kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/1998 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 12, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (art. 18 - art. 56; art. 32 nevotat). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 january 2023, 21:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro