Liviu Harbuz
Liviu Harbuz
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-02-2023
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Liviu Harbuz
records found:110 in 58 plenary debates
total video time:1h32m01s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 03m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 515/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 288/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2016 04m10s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Liviu Harbuz - declarație politică: "Guvernul trebuie să găsească soluții în cel mai scurt timp în vederea soluționării crizei apei potabile din municipiul Piatra Neamț"; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 05m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 829/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.3 și a Anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 362/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2016
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 177/2009). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 10, 2015 05m00s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Liviu Harbuz - declarație politică referitoare la Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar; relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2015 02m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu (Pl-x 106/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2015 01m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (Pl-x 559/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 2015 02m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura (PL-x 165/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (Pl-x 277/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015 02m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" (PL-x 618/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2015 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole (PL-x 549/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015 00m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 405/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2015 03m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 - Codul silvic (Pl-x 378/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin. (11 ) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x 454/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2015 01m53s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (Pl-x 280/2013/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2015 02m54s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2015 02m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole (PL-x 149/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 334/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Guvernul Victor Ponta, singurul care discută cu fermierii"; written
relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Cui îi este frică de atestatul de producător?"; written
relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "România a fost mereu printre fruntașele Europei în privința siguranței alimentare. Eforturile noastre sunt de a păstra această tradiție"; written
relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2015 00m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 367/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Onestitatea oamenilor de afaceri versus măsuri guvernamentale sau economia de piață nu poate bloca normele guvernamentale cu efect benefic pentru populație"; written
relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Respect și admirație pentru oamenii din presă"; written
relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2015 03m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 591/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (Pl-x 168/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (Pl-x 593/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 28, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Caravane de informare pentru accesarea fondurilor europene"; written
relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Guvernul Ponta a redus TVA la alimente pentru binele populației!"; written
relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!"; written
relevant paragraphes
   
Liviu Harbuz - declarație politică: - "Curaj și transparență pentru salvarea din colaps a sănătății"; written
relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 february 2023, 23:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro