Mircea Ciumara
Mircea Ciumara
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-01-2020 (joint)
28-01-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 november 1996 - 14 november 2000
speeches of:Mircea Ciumara
records found:324 in 69 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 2000
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii inițiate de 71 deputați cu privire la politica Guvernului României în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital majoritar de stat și la rolul F.P.S. în acest domeniu (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2000
relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 14, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2000 (Art.25-art.31.) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 2000
relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 1999
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi pentru perioada 20-24 decembrie 1999. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 1999
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.192/1999 privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului (procedură de urgență);
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.195/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX și fuziunea, prin absorbție, a acestei bănci cu Banca Comercială Română (procedură de urgență);
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.197/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" pentru plata drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflați în evidența Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații, la domiciliul beneficiarilor (procedură de urgență);
 • Proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.1 al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (procedură de urgență);
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (procedură de urgență);
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale;
 • Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, proiect depus de Guvern, sigur, pentru a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare (procedură de urgență);
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.198 din 1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă (procedură de urgență)
 • Propunerea legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiștilor, a veteranilor de război și a revoluționarilor, inițiată de un număr de 20 de deputați din Grupul parlamentar al Partidului Democrat (procedură de urgență);
 • Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc, inițiată de un număr de 4 deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România.
relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii semnate de 64 de deputați, având ca obiect "Politicile educaționale promovate prin manualele de Istoria românilor" (respingerea, prin vot, a moțiunii). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 1999
relevant paragraphes
  Supunera la votul final:
 • proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (amânarea votului);
 • proiectul Legii concediului paternal (adoptat);
 • proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (adoptat);
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română (adoptat);
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni (adoptat);
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenții din învățământul de stat (adoptat);
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării, dezvoltării și inovării (adoptat);
 • proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală (adoptat);
relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 1999
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni;
 • Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998;
 • Lege pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1997.
relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român (dezbateri generale). relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii privind înființarea Grupului parlamentar de lucru pentru întreprinderi mici și mijlocii. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 20, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea textului rămas în divergență la proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra moțiunii semnate de 53 de deputați aparținând Grupului parlamentar al PDSR (Întreruperea dezbaterilor.) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 1999
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind trecerea institutelor Academiei în rețeaua Ministerului Cercetării și Tehnologiei (Aprobarea propunerii de respingere formulată de către comisie) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind Legea educției fizice și sportului. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999
relevant paragraphes
  Aprobarea cererii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de a examina în fond proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății și de a elabora un raport comun împreună cu Comisia pentru sănătate și familie. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dumitru Bălăeț - atenționare în numele Grupului PRM asupra a trei situații îngrijorătoare din Transilvania; relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 1999
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind soluționarea conflictelor de muncă (Amânarea votului final.) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 january 2020, 19:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro