Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 15-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 1997

4. Aprobarea validării mandatului de deputat al domnului Mihai Nicolescu, PDSR, Circumscripția electorală nr.17 Dolj.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

Continuăm și urmează să validăm mandatul unui deputat.

O să dau cuvântul Comisiei de validare. Domnul vicepreședinte al Comisiei de validare, domnul Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Raport privind validarea unui mandat de deputat.

Comisia de validare a fost sesizată de către Biroul permanent al Camerei Deputaților în sensul că a devenit vacant un loc de deputat în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, ca urmare a demisiei domnului deputat Mișu Negrițoiu, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România.

În conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. 9 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în caz de vacanță a mandatelor de deputați aleși pe listele de candidați, supleanții vor ocupa locurile vancante în ordinea în care sunt înscriși pe liste, dacă, până la data validării, partidele sau formațiunile politice pe listele cărora au candidat supleanții confirmă în scris că aparțin acestora.

Întrunită în ședința din ziua de 13 mai 1997, Comisia de validare, examinând actele dosarului, a constatat următoarele: pe lista supleanților, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 287/1996, pentru Partidul Democrației Sociale din România, în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, figurează pe prima poziție ca supleant domnul Mihai Nicolescu. La dosarul în cauză se află comunicarea Consiliului județean Dolj al Partidului Democrației Sociale din România, care confirmă în scris că supleantul mai sus nominalizat aparține acestui partid pe lista căruia a candidat la alegerile din 3 noiembrie 1996. De asemenea, supleantul a declarat în scris că acceptă mandatul de deputat și a făcut dovada depunerii la președintele Camerei Deputaților a declarației prevăzute la art. 2 și 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Având în vedere cele constatate și reținând că au fost respectate prevederile legale referitoare la alegerea supleantului, Comisia de validare propune Camerei Deputaților validarea mandatului de deput al domnului Mihai Nicolescu, ales în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj.

Semnează președintele Comisiei de validare, domnul deputat Emil Teodor Popescu.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Intervenții nu sunt. Vă supun aprobării raportul Comisiei pentru validarea acestui mandat de deputat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă.

Abțineri?

În unanimitate a fost validat ca deputat domnul Mihai Nicolescu din partea Partidului Democrației Sociale din România .

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 november 2019, 3:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro