Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 15-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 1997

7. Respingerea următoarelor inițiative legislative:  

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru modificarea art.7 din Legea nr.32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog! Am să vă rog să vă prezentați pentru stenogramă.

Doamna Gabriela Pop:

Sunt Gabriela Pop, director în Ministerul Justiției.

Proiectul care...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am să vă rog să vă trageți microfoanele puțin în jos și să vorbiți în dreptul lor ca să vă auzim.

Mulțumesc.

Doamna Gabriela Pop:

Da, vă mulțumesc. Mă scuzați!.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Prezentați-vă încă odată pentru stenogramă.

Doamna Gabriela Pop:

Gabriela Pop, director în Ministerul Justiției.

Proiectul care este supus dezbaterii dumneavoastră reglementează de fapt două probleme. Prima problemă privește plafonul amenzilor contravenționale, care pot fi stabilite de Guvern și de consiliile locale și județene. Acest aspect a fost deja reglementat prin Ordonanța Guvernului nr.12 din 1994, aprobată prin Legea 65 din același an, din 1994. Plafonul a fost stabilit pentru Guvern între 10.000 și un milion, pentru consiliile județene și locale între 5.000 și 500.000 lei.

Sub acest aspect credem că reglementarea nu mai are obiect.

În ce privește propunerea de la alin.4 și 5, de a fi stabilită destinația veniturilor din amenzile stabilite de consiliile județene și locale ca venituri la bugetul local, după părerea noastră această problemă este rezolvată prin Legea finanțelor publice și prin legile anuale de buget, prin care sursele de venituri pentru bugetele locale sunt prevăzute expres.

Ca urmare, după părerea noastră, proiectul, la ora actuală, este lipsit de obiect. De altfel, el a ajuns la Camerei Deputaților în anul 1993 și vă rugăm să apreciați dacă nu ar fi cazul să fie eliminat de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, nu este aici domnul președinte al comisiei. Într-adevăr, acest proiect de lege a fost înregistrat în 1993, există un raport al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din precedenta legislatură, raport datat 19 mai 1993.

Așa cum a apreciat doamna din partea inițiatorilor, acest proiect de lege este depășit în momentul de față și la cererea inițiatorului vă voi supune spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, a fost respins în unanimitate.

Vom continua cu Propunerea legislativă cu privire la sprijinirea și protejarea producției naționale de filme.

Din partea inițiatorului... Deci, inițiatorul nu dorește să ia cuvântul.

Din partea comisiei sesizate în fond. Domnul deputat Hasotti. Vă rog!

Domnul Puiu Hasotti:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ieri, în cadrul Comisiei de cultură am avut o discuție cu domnul Sălcudeanu și am constatat cu toții că realitățile de astăzi sunt altele decât cele din 1993 și s-a convenit ca în termen de două săptămâni să ni se prezinte alte modificări, o serie de noi modificări și prin urmare vă solicităm ca să păsuiți să discutăm aceste modificări cu o altă ocazie și formulări care vor fi făcute de comisie, agreate de comisie și făcute de Consiliul Național al Cinematografiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, propunerea dumneavoastră este să-l retrimitem la comisie pentru un raport suplimentar.

Da, doriți să spuneți...

Doamna Eugenia Moldoveanu (din sală):

Același lucru am dorit să spun și eu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

În acest caz, vă supun spre aprobare retrimiterea acestui proiect de lege la comisie pentru un raport suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, acest proiect se retrimite comisiei, urmând să fie reanalizat și să-l repunem în dezbatere.

Continuăm cu Propunerea legislativă privind interzicerea propagandei în favoarea alcoolismului și tabagismului prin radio și televiziune.

Din partea inițiatorului.

Da, doriți să luați cuvântul? Vă rog să poftiți la microfon și să vă prezentați pentru stenogramă. Vă rog!

Domnul Nicolae Corjos:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Nicolae Corjos, membru al Consiliului Național al Audiovizualului.

Proiectul de lege inițiat de domnul deputat Mihail Nică, cu amendamentele ieri precizate de Comisia pentru sănătate și familie, este în concordanță cu decizia C.N.A. nr.105/1993, decizie elaborată de C.N.A. în aplicarea prevederilor Legii audiovizualului nr.48/1992 privind interzicerea publicității pentru produsele de tutun noțiune mai largă, nu numai pentru țigări cum înscrie proiectul de lege, pipe, etc.etc.

În ceea ce privește partea a doua a proiectului de lege, publicitatea pentru băuturile alcoolice, prevederile deciziei C.N.A. dar și a directivelor Consiliului Europei și a legislațiilor și convențiilor europene sunt mai nuanțate puțin. Sensul lor este - și vă citesc prevederile deciziei C.N.A., în concordanță totală cu directivele Consiliului Europei 89.552 EEC - în sensul, dacă îmi permiteți:

" a. Publicitatea pentru băuturile alcoolice de orice fel este supusă următoarelor reguli: nu trebuie să se adreseze în special minorilor, nici o persoană care poate fi considerată ca fiind minor nu trebuie să fie asociată într-o publicitate pentru consumul de băuturi alcoolice.

b. Nu trebuie să se asocieze consumul de alcool cu performanțe fizice sau conducerea automobilului.

c. Nu trebuie să se sugereze că băuturile alcoolice sunt dotate cu proprietăți terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ sau că pot rezolva probleme personale.

Nu trebuie să încurajeze consumul de băuturi alcoolice sau să dea o imagine negativă despre abstinență sau despre sobrietate.

Nu trebuie să evidențieze, într-un mod nepotrivit, conținutul în alcool al băuturilor.

3. În orele de maximă audiență, 18,00-23,00, publicitatea pentru băuturi alcoolice este admisă cu condiția de a nu fi însoțită de gestul băutului.

Publicitatea pentru băuturi alcoolice nu va putea fi înserată în timpul emisiunilor destinate copiilor și al transmisiunilor sportive."

De altfel, decizia C.N.A. are și alte capitole privind publicitatea în audiovizual, chiar unele prevederi privind publicitatea pentru medicamente și tratamente medicale. Dacă o să doriți am să vi le citesc, în care este interesată Comisia de sănătate.

De altfel, decizia C.N.A. privind publicitatea are capitole importante, norme generale, durata, forma și prezentarea, înserarea publicității, publicitatea pentru anumite produse, printre care și pentru arme, muniții, explozivi etc.

Aș mai vrea să amintesc că modificări și completări la Legea audiovizualului sunt în această perioadă în discuția Comisiei pentru cultură, arte, mass-media.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman: :

Deci, care este propunerea dumneavoastră. Susțineți sau nu acest proiect din partea C.N.A.-ului?

Domnul Nicolae Corjos:

Deci, susținem în ceea ce privește partea cu publicitatea la produsele de tutun. În ceea ce privește problemele publicității pentru băuturile alcoolice, cred eu că mai trebuie discutat și revăzut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond. Domnul deputat Ion Berciu, președintele acesteia... Imediat vă dau cuvântul, doamnă.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ținând cont de importanța prevederilor acestui proiect de lege, ținând cont de propunerile pe care le are C.N.A.-ul, am dori foarte mult ca aceste lucruri să fie rediscutate în comisie. Acest proiect de lege a fost elaborat în 1993, sunt patru ani de-atunci, sunt niște alte modificări care au apărut pe parcurs în societatea românească și considerăm că ar fi nevoie ca acest lucru să-l rediscutăm în comisie și să-l aducem la zi.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna deputat Moldoveanu, vă rog.

Doamna Eugenia Moldoveanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Din partea Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare solicităm și noi amânarea acestei dezbateri întrucât în acest moment se lucrează la modificarea Legii audiovizualului.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră sunteți de acord cu propunerea făcută de domnul deputat Berciu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie.

Doamna Eugenia Moldoveanu:

Da, amânarea acestei discuții.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă mulțumesc.

Deci, atât din partea Consiliului Național al Audiovizualului cât și din partea celor două comisii care sunt interesate de acest proiect de lege, propunerea este de retrimitere la comisii pentru obținerea unui raport suplimentar, raportul pe care trebuia să-l dezbatem astăzi este datat din 30 septembrie 1993.

Ca atare, vă supun spre aprobare retrimiterea acestui proiect de lege către comisie pentru raport suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a decis trimiterea acestui proiect de lege la comisie.

Continuăm cu Propunerea legislativă privind societățile cooperative și organismele agricole interprofesionale.

Din partea inițiatorului? Da, nu este nimeni din partea inițiatorului.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru agricultură. Deci, nu este aici. Eu am primit solicitarea Comisiei pentru agricultură, solicitare făcută înaintea ședinței ca să retrimitem și acest proiect de lege comisiei, raportul fiind întocmit în data de 25 octombrie 1994. Între timp au apărut o serie de modificări legislative care impun rediscutarea acestui proiect de lege, în baza schimbărilor intervenite.

Deci, vă supun spre aprobare trimiterea la comisie pentru raport suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a hotărât acest lucru.

Continuăm cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 1991 privind protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională.

Din partea inițiatorului?

Din partea comisiei sesizate în fond îi dau cuvântul domnului deputat Valentin Iliescu, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială. Vă rog!

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Atât în privința Propunerii legislative de modificare și completare a Legii 1 privind protecția socială a șomerilor și reconversia lor profesională și a următorului punct de pe ordinea de zi privind modificarea și completarea Legii 14 a salarizării, Comisia de muncă și protecție socială solicită întocmirea unor rapoarte suplimentare, care să completeze și să reactualizeze aceste propuneri.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare propunerea președintelui comisiei de retrimitere la comisie pentru raport suplimentar a acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a hotărât retrimiterea lui la comisie.

Continuăm cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14 din 1991 privind salarizarea.

Comisia a propus și pentru acest proiect de lege retrimiterea la comisie pentru raport suplimentar. Raportul vechi datează din 1995 și sunt o serie de modificări care au apărut în legislație.

Deci, vă supun spre aprobare retrimiterea și a acestui proiect de lege la comisie pentru raport suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuăm cu Propunerea legislativă privind scutirea de taxe și accize la producția și comercializarea hârtiei de ziar și de carte.

În Raportul Comisiei buget, finanțe, bănci din 7 februarie 1995 s-a hotărât cu majoritate de voturi respingerea acestei propuneri legislative. Există o serie de motive întemeiate. Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare propunerea comisiei de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu un vot împotrivă s-a respins această propunere legislativă.

Continuăm cu proiectul de Lege pentru modificarea unor dispoziții privind sancțiunile contravenționale.

În Raportul său din 20 februarie 1995, Comisia juridică de disciplină și imunități își motivează și la sfârșit propune respingerea acestuia de către Camera Deputaților, motivele fiind în număr de două.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea Comisiei juridice de disciplină și imunități de respingere a acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost respins în unanimitate.

Continuăm cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Comisia pentru buget, finanțe, bănci, în data de 22 martie 1995, în urma examinării acestui proiect, a hotărât cu majoritate de voturi să propună Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative întrucât aceasta propune modificarea conceptului Legii 87 din 1997 și ca atare există o legislație în acest domeniu.

Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare propunerea comisiei de respingere a acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost respins în unanimitate.

În continuare, vă propun să luăm o pauză de o jumătate de oră, urmând să pregătesc, să rog Serviciul administrativ să îmi pregătească și în continuare, dacă mai sunt proiecte.

Ce vreau să vă informez în legătură cu programul săptămânii viitoare. Având în vedere că o serie de comisii au lucrat în această săptămână și ne-au și transmis două rapoarte, deja primite, mai trebuie să primim o serie de rapoarte, Biroul permanent al Camerei a hotărât ca ordinea de zi pentru săptămâna viitoare să fie aprobată în ședința de Birou de luni, care are loc între ora 12,00 și, în principiu, ora 14,00, în așa fel încât să putem să avem o ordine de zi cât se poate de completă. Oricum, pentru marți mare parte din zi va fi ocupată de dezbaterea moțiunii simple, depusă de 73 de membri ai partidelor din Opoziție.

Deci, intrăm în pauză. La ora 11,00 revin și vom hotărî atunci.

- după pauză -

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

După acest scurt intermezzo va trebui să verificăm cvorumul ca să vedem dacă putem să continuăm ședința.

Domnule secretar, am să vă rog să verificați cvorumul de lucru. Ați numărat? Vă rog să-mi spuneți și mie care este rezultatul. Deci, suntem 79, cu noi 3, 82 în sală și văd că nu există șansa refacerii cvorumului de lucru.

Eu vă propun să aplicăm art.128, alin.3 și anume, eu am constatat că cvorumul nu este întrunit și, ca atare, am dreptul, conform Regulamentului, să suspend ședința, ceea ce și voi face în acest moment.

Suspend această ședință, urmând să o continuăm luni la ora respectivă.

Domnul Ioan Gavra (de la preziudiu):

Apel nominal.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Prezența nominală este o variantă care va mai dura încă peste o oră și jumătate și o voi aplica cu următoarea ocazie.

Astăzi suspend ședința, în conformitate cu prevederile art.128, alin.3.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 11,25.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 11:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro