Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 19-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 1997

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 19-23 mai 1997.

Ședința a început la ora 16.25

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya-Hamar Alexandru și Miron Tudor Mitrea, secretari.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnilor colegi,

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, 19 mai 1997, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 279. Participă la alte acțiuni un număr de 19 și 64 de deputați sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din regulament este întrunit.

Pentru început urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru această săptămână, care au fost difuzate astăzi la casete.

Dacă la proiectul ordinii de zi sunt observații? Vă rog.

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Domnule președinte,

Aș vrea să ne reamintim că săptămâna trecută plenul Camerei, la solicitarea expresă a Guvernului, a inițiatorului, a aprobat dezbaterea în procedură de urgență a proiectului de Lege privind circulația juridică a terenurilor, dezbatere care urma să se desfășoare astăzi în urma raportului prezentat de Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Domnule președinte de ședință, vreau să vă informez, deși sunt convins că dumneavoastră știți, săptămâna trecută, cele două comisii s-au întrunit, raportul a căzut și sunt surprins că pe ordinea de zi nu figurează acest raport astăzi. Cred că este bine ca să avem o informație, cu atât mai mult cu cât acest proiect a fost introdus în procedură de urgență. Noi am insistat atunci ca procedura să nu fie de urgență, să avem timp să dezbatem, să discutăm, pentru că reprezintă fondul problemei legat de circulația terenului, dacă vreți, o parte importantă din Legea 18. Nu s-a dorit dezbaterea în procedură normală, s-a insistat pe procedură de urgență, iată că, în momentul acesta, ne aflăm în imposibilitate de a discuta acest raport. Cred că o informare a plenului care a decis ca astăzi să se dezbată raportul comisiilor reunite se impune. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, voi cere celor două comisii să ne spună de ce nu avem materialul în mapă. Oricum, nu am materialul în mapă, eu nu pot să supun aprobării decât ordinea de zi așa cum mi-a fost transmisă de serviciile tehnice și se pare că este contestat, aceasta este ce am auzit, că este contestat modul de vot.

Domnul deputat Zoner, vă rog. Vă rog, domnule deputat Zoner, poftiți!

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, și prin dumneavoastră aș vrea să rog Biroul permanent și aparatul Camerei și Secretariatul General al Camerei ca totuși ordinea de zi să fie distribuită din timp, deci la sfârșit de săptămână, pentru că, pur și simplu, cel puțin pentru astăzi, unele din proiectele care trebuie discutate sunt anunțate cu o oră înainte. Ca atare, cel puțin eu nu le am pe toate.

În al doilea rând, sunt unele greșeli în ordinea de zi și care determină o pierdere de vreme în căutarea proiectelor de legi și vă dau un exemplu, dacă nu greșesc, chiar, este drept, și săptămâna trecută trebuia discutată propunere legislativă, evident, privind privind protejarea producției naționale de filme. Scrie 144/93 și este 144/92, sau hârtia pe care o am eu, respectiv proiectul de lege este trecut 144/92, și corect este pe 93. Prin urmare, este foarte greu de lucrat, este foarte greu de găsit. Eu, cel puțin, sunt singur, eu îmi așez mapa, eu îmi pun în regulă proiectele de legi și în felul acesta este greu de lucrat, așa încât, vă rog respectuos ca în viitoarea ședință a Biroului permanent să rugați totuși ca să intrăm într-o normalitate, încât să putem să venim pregătiți, chiar dacă nu luăm parte la dezbateri, dar să discutăm, să votăm în cunoștință de cauză.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții la ordinea de zi? Vă rog. Domnul Șteolea. Domnul deputat Șteolea, vă rog!

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Două propuneri vreau să fac. Una este cu privire la proiectul de Lege privind Agenția de Dezvoltare și Amenajare Rurală, aflată pe locul 10, spre a fi adusă mai în față la locul 4, deci al patrulea proiect legislativ pentru ordinea de zi de marți și de joi, și aceasta motivat de faptul că este un proiect de lege a cărui dezbatere a început încă din legislatura trecută. Pentru acea dezbatere, atunci, se aprobase procedura de urgență, acest lucru nu-l discut în momentul de față, ci faptul că la acest proiect de lege începuseră dezbaterile.

2. Faptul că este nevoie de această lege și la Comisia de agricultură și la ședința comună a Comisiei de agricultură cu Comisia juridică a apărut necesar ca o multitudine de aspecte, inclusiv circulația terenurilor agricole, inclusiv situația acționarilor de actuale IAS-uri, cât și alte aspecte ce țin de o anumită ordine în ce înseamnă fondul funciar la această dată, trebuie să fie adoptate. Deci, propunerea mea este ca acest proiect de lege, de pe poziția 10 să fie adus pe poziția 4.

Iar al doilea proiect de lege, care doresc să fie adus mai în față, este Legea minelor. Proiectul de Lege a minelor care este situat pe locul 19, spre a fi adus pe poziția 6, și aceasta motivat de faptul că și în acest an accidentele miniere, în unele zone, în unele bazine miniere, au început să aibă loc. Este un lucru rău. De exemplu: astăzi, în Bazinul minier al Văii Jiului, a avut loc un accident colectiv de muncă, o explozie cu surpare, între orele 1.00 și orele 2.00, deci, ora 13.00, ora 14.00. Sunt un anumit număr de morți, între 3 și 5 morți, un anumit număr de dispăruți, cât și persoane rănite, 7 erau deja în spitalizare la ora 14.00. Fiindcă acest proiect de lege reglementează inclusiv activitatea în acest domeniu de activitate, deci conține și elemente, să zicem așa, ceea ce înseamnă un statut al muncitorului minier, propun acest lucru. Deci, de pe poziția 19, proiectul de lege să fie adus pe poziția 6. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții la ordinea de zi. Dacă nu sunt alte intervenții, vă voi supune întâi, spre aprobare, propunerile de amendament făcute de domnul deputat Șteolea și anume - și o să vi le supun pe rând spre aprobare - ca la pct.III, deci pentru joi, legea care se află pe poziția 10, care este proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Amenajare și Dezvoltare Rurală, să treacă de pe poziția 10 pe poziția 4.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Vă rog să numărați voturile pentru!

Deci, 97 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog păstrați liniștea!

111 voturi împotrivă. (Vociferări, gălăgie)

112 voturi împotrivă împreună cu votul domnului ministru Băsescu.

Deci a căzut această primă propunere.

În continuare, vă supun a doua propunere, și anume ca Legea minelor să treacă de pe poziția 19 pe poziția 6.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

100 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați!

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Mor oamenii, domnule! Măcar dați un semnal! Mor oameni tineri.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, 112 voturi împotrivă. A căzut și această a doua propunere de modificare a ordinii de zi.

Vă supun ordinea de zi, proiectul ordinii de zi, așa cum este el.

Cine este pentru?

Din sală:

Abțineri nu se mai spune?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să numărați!

110 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați!

103 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

A fost adoptat proiectul ordinii de zi.

În continuare, dacă sunt observații la programul de lucru al Camerei Deputaților. Domnul deputat Dan Marțian, vă rog!

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș dori să mă refer la acest program care ni se propune pentru săptămâna în curs, mai exact la activitatea pentru ziua de mâine, marți, 20 mai 1997.

Aici, după câte vedeți, se propune ca între orele 9.20 și 11.30 să aibă loc dezbaterea moțiunii, inițiată de 73 de deputați. În legătură cu acest program al zilei de marți și cu acel segment pe care l-am pomenit puțin mai înainte, vreau să fac două observații.

În primul rând, din informațiile pe care le avem și care au fost confirmate și în ședința Biroului permanent al Camerei din ziua de astăzi, rezultă că la dezbaterea acestei moțiuni nu va participa domnul prim-ministru Victor Ciorbea. Nouă ni se pare absolut nefiresc acest lucru, în virtutea faptului că această moțiune care dezbate o problemă extrem de importantă a politicii interne, și anume modul în care se respectă Constituția și alte prevederi legale în vigoare, să nu participe primul-ministru. Dar, în același timp, această moțiune are și o dimensiune concretă care privește conduita primului-ministru, modul său de a se raporta la Constituție și la legi. Și din acest punct de vedere ni se pare absolut nefiresc ca o asemenea moțiune să fie dezbătută în absența primului-ministru.

Este adevărat că primul ministru, prin interviuri și intervenții, declarații făcute presei, ne trimite crâmpee care fundamentează poziția domniei sale în această chestiune. Nu credem însă că Parlamentul României, Camera Deputaților pot discuta aceste lucruri prin astfel de mediații, prin astfel de modalități de a transmite poziția primului-ministru în această chestiune.

Iată deci cum, din acest punct de vedere, dumneavoastră majoritatea care ați câștigat alegerile sub lozinca "schimbării", faceți, într-adevăr, o schimbare, dar care este absolut dăunătoare pentru viața parlamentară și pentru raporturi constituționale firești între Executiv și Legislativ. Este o primă remarcă.

A doua remarcă. După câte vedeți, timpul afectat pentru această dezbatere este de două ore. Noi avem o experiență a vieții parlamentare în România de 7 ani (mâine se vor împlini 7 ani de la alegerile de la 20 mai 1990) când problemele legate de moțiuni au fost tratate cu toată răspunderea și cu aplecarea necesară, atât din partea Parlamentului, cât și din partea Executivului. A propune un termen atât de scurt înseamnă de fapt a reduce la insignifianță această dezbatere. Dar despre acest lucru vom discuta în momentul în care se va adopta procedura și modul de lucru în legătură cu moțiunea. Este și aceasta o schimbare, făcută tot de dumneavoastră, de către actuala majoritate din Biroul permanent al Camerei, dar care este o schimbare păguboasă pentru democrație și viața parlamentară din România.

În consecință, pentru a nu se desfășura lucrurile în perspectiva proiecției pe care am evocat-o și pe care ne-o propune Biroul permanent, vă solicit să fiți de acord ca dezbaterea moțiunii de cenzură să aibă loc în cursul zilei de miercuri, de la ora 8.30 sau, în orice caz, după terminarea segmentului cu privire la luările de poziție în diferite probleme ale deputaților, în continuare să fie dezbătute celelalte chestiuni care sunt înscrise pe ordinea de zi, iar în cursul zilei de mâine să se desfășoare activitatea în comisii. În acest fel am da posibilitate ca primul-ministru, care are o activitate programată în exterior, și față de care ne raportăm cu înțelegere, să poată participa la aceste dezbateri, apoi avem în vedere faptul că această moțiune și exprimarea, mă rog, a poziției Parlamentului în legătură cu o chestiune care aduce atingere unor prevederi constituționale, să nu se facă în graba pe care o propune Biroul permanent. Dar despre această a doua fațetă a lucrurilor vom discuta în momentul respectiv.

Dacă această propunere nu este convenabilă, deși nu este o alternativă optimală pe care o putem avea în vedere, ar fi totuși de luat în considerare următoarea propunere. Dacă domnul Ciorbea nu poate mâine, sau, din anumite motive, nu ar putea să participe nici miercuri, atunci să realizăm dezbaterea moțiunii simple cu privire, la cumulul celor două funcții, în seara acestei zile. Eu cred că majoritatea parlamentară va înțelege că poziția noastră este una flexibilă, dar este una care respectă demnitatea Parlamentului și prevederile constituționale privind relația dintre forul legislativ al țării și Executiv.

Vă rog, în consecință, domnule președinte, să luați notă de această luare de cuvânt și propunerile pe care le conține și să propuneți ca dezbaterea moțiunii de cenzură să se facă în cursul zilei de miercuri. Dacă nu va fi dezirabil și posibil acest lucru, să o dezbatem în această seară. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog. Domnul deputat Lepșa.

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În art.144 al regulamentului nostru, pe care cred că domnul deputat Dan Marțian îl cunoaște foarte bine, dânsul fiind unul din cei care au contribuit la realizarea lui, se spune clar: "Președintele Camerei stabilește data dezbaterii moțiunii, care nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia, înștiințând Guvernul în acest sens".

Președintele, joi, a stabilit că marți se dezbate moțiunea. Noi nu o putem muta când dorim. Deci, marți este dezbaterea moțiunii, pentru că primul-ministru nu poate să-și facă programul în funcție dacă PDSR-ul va depune o moțiune sau nu va depune o moțiune. (Vociferări)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să păstrați liniștea în sală! (Proteste)

Vă rog frumos să păstrați liniștea în sală! Din punct de vedere regulamentar, eu am respectat procedurile, am propus data de marți, data de marți a fost înregistrată, s-a comunicat și Guvernului și tuturor celorlalți, deci este vorba de o moțiune simplă, se va dezbate marți, pentru că am stabilit lucrul acesta în conformitate cu prerogativele date de regulamentul care este în vigoare încă. Ca atare, este o chestiune care nu o supun la vot, pentru că a fost stabilită conform regulamentului. Vă rog frumos, domnule deputat! Domnul deputat Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Îmi pare foarte rău de tălmăcirea pe care o dați lucrurilor, pentru că noi nu putem lucra în acest Parlament în acești termeni. Dumneavoastră, înainte de a anunța data la care va avea loc dezbaterea, firesc ar fi fost să vă consultați cu conducerea Guvernului și în speță cu primul-ministru. Dacă dumneavoastră ați făcut această consultare și în pofida acestui fapt ați planificat ținerea ședinței în care să fie dezbătută această moțiune în absența primului-ministru, cred că din acest punct de vedere nu v-ați îndeplinit obligațiile care revin Biroului permanent. Aceasta în primul rând.

În al doilea rând, după câte știu eu, și aș putea să invoc aici mai multe prevederi ale regulamentului, când se introduce o moțiune de cenzură, o moțiune simplă...,

Din sală:

Mai terminați odată cu moțiunea de cenzură!

Domnul Marțian Dan:

Probabil că va veni și una din aceasta! (Vociferări)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Săptămâna viitoare. Vă rog frumos păstrați liniștea!

Domnul Marțian Dan:

Săptămâna viitoare, luna viitoare, toamna viitoare, vom vedea. Nu este aceasta problema. Când se introduce o moțiune, după câte știu eu, nu președintele de ședință este cel care stabilește data în care are loc dezbaterea, ci președintele Camerei. Din acest punct de vedere, domnule președinte, ați comis anumite abateri de la regulamentul Camerei și v-aș ruga să dați dovadă de cavalerism și să nu persistați în greșeli. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îl informez pe domnul deputat Dan Marțian și pe cei care, evident, nu știu că decizia ca această moțiune să se dezbată marți, s-a luat în Biroul permanent, nu s-a luat de capul președintelui de ședință singur și, ca atare, este o chestiune care nu mi se poate mie reproșa direct. Oricum, prerogativele sunt, președintele Camerei m-a informat că aceasta este data la care să se țină, eu n-am făcut decât să comunic data aici, în plen. Ca atare, vă supun spre aprobare programul pe această săptămână al Camerei Deputaților...

Domnul Mitică Bălăeț (din bancă):

Mai avem, mai avem.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog!

Domnul deputat Furo.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Considerăm că este o chestiune deosebit de importantă la ce se referă moțiunea simplă prezentată de Grupurile parlamentare PDSR, PUNR și PRM ca să nu participe primul-ministru al Guvernului României.

Dacă dumneavoastră, domnule președinte, Biroul permanent s-a consultat cu Guvernul, probabil că se știa încă de joia trecută, când ați anunțat în plen dezbaterea acestei moțiuni pentru marți că primul-ministru nu va fi disponibil în ziua de marți, pentru a participa la dezbaterea moțiunii. Ca atare, dacă nu s-a informat Biroul permanent în legătură cu deplasarea primului-ministru, care, firește, este atributul Guvernului și nu noi îi facem programul nici în țară, nici în străinătate al primului-ministru... Dacă cumva nu a fost înștiințat Biroul permanent că primul-ministru lipsește marți din țară, atunci în ceea ce ne privește ne alinem cererii formulate de domnul deputat Dan Marțian și solicităm dezbaterea ori în această seară, ori miercuri dimineață, în prezența primului-ministru, în Camera Deputaților, a moțiunii prezentate. (Vociferări)

Domnul Tudor Marcu (din bancă):

Nu vedeți că nu se vrea aceasta?! Indiferent cum, dar fără Ciorbea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nică.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Oricât aș căuta în regulamentul după care funcționează Camera Deputaților nu am găsit nici un paragraf în care să spună că primul ministru este obligat să vină la dezbaterea moțiunii.

Din sală:

Mai căutați!

Domnul Mihail Nică:

Și vreau să vă atrag atenția că la art.142 spune un lucru foarte simplu, face această definiție a moțiunii. "Moțiunea exprimă poziția Camera Deputaților într-o anumită problemă de politică internă sau externă". Într-un articol mai departe spune că va fi informat Guvernul. Este normal că Guvernul, fiind interesat, va răspunde, dar nicăieri nu scrie că trebuie să răspundă prin prezența primului-ministru aici.

Deci, persoana primului-ministru nu este necesară la discutarea moțiunii, pentru că, încă o dată repet, moțiunea exprimă poziția Camerei Deputaților. (Vociferări)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Alecu.

Din sală:

Dați-ii o cravată! (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos păstrați liniștea!

Domnul Aurelian Paul Alecu:

Bună ziua! Mă bucur că mă primiți cu atâta entuziasm, încerc și eu să fiu mai sportiv, așa.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fiind vorba de procedură și fiind vorba și de un apel la generozitatea și cavalerismul nostru, eu zic că trebuie să fim corecți, pentru că suntem totuși un plen al Camerei Deputaților și Biroul Camerei Deputaților poate hotârî, dar, în mod categoric, indiferent ce hotărăște Biroul, are nevoie de votul nostru și eu aici zic că este foarte bine dacă supunem la vot propunerea venită din partea stângă a sălii privind o altă dată de discutare a moțiunii, să le oferim satisfacția să vadă cum pică aceste propuneri, nu-i nici o nenorocire.

Aș face însă următoarea subliniere: în activitatea noastră mai veche, și eu și ceilalți care au făcut aici diferite propuneri, știm foarte bine că au fost ele și moțiuni de cenzură la care primul-ministru nu a venit, nu a binevoit să vină în fața Camerei Deputaților. Au fost ele moțiuni în care miniștrii care au venit au dat răspunsurile de parcă vorbeau cu oameni de pe stradă și eu aș spune aici că la această discuție a moțiunii pe care ați înaintat-o suntem mult prea onorați că vine să ne răspundă ministrul de interne, pentru că domnul prim-ministru Victor Ciorbea are un ministru delegat care răspunde de problemele administrației locale și această lege nu se referă la cazul "Cirobea prim-ministru, primar general al Capitalei", ci se referă la o problemă care înseamnă modificarea unei legi, prin care orice primar de exemplu, de la PDSR, din orașul nu știu care, ar putea de exemplu să țină și alte funcții dacă, în condițiile legii modificate, se va bucura de sufragiul popular.

Vă mulțumesc.

Deci, eu propun și aș zice că e foarte bine să luați lucrurile așa cum sunt. Vă acceptăm propunerile, dar vă oferim și satisfacția să vedeți cum este când nu sunt admise.

Vă mulțumesc. (Rumoare în partea stângă.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În primul rând, nu împărtășesc punctul de vedere al colegului Paul Alecu, pentru că la multele moțiuni prin care am trecut în legislatura trecută, de fiecare dată, mai ales la moțiuni de cenzură, a fost prezent domnul prim-ministru.

Stimați colegi,

Eu vreau să vă citesc prevederile art. 110 din Constituția României, alin. 2 : "Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie". (Rumoare în partea dreaptă.)

Deci este în Constituția României inclusă această prevedere, nu numai în Regulament. Poate se modifică și aceasta, dar până atunci, acesta este articolul și prevederea constituțională. (Rumoare și vociferări din partea dreaptă.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Cred că nu este procedură de urgență.

În al doilea rând, s-a solicitat un vot pentru schimbarea ordinii de zi, și cred că este normal, ca o problemă de importanța aceleia care se dezbate, să fie făcută în prezența primului-ministru.

Vă mulțumesc. (Vociferări, rumoare.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bălăeț.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Personal, consider că o problemă care vizează personalitatea primului-ministru, în integralitatea ei politică, morală, religioasă, pentru că dânsul a depus un jurământ și acolo a spus: "Așa să-mi ajute Dumnezeu"...Deci în toată această problematică de mare importanță, cred că ar fi o dezonoare pentru Parlamentul României să dezbată o asemenea problemă în afara personalității care este vizată. Cred că este o onoare din partea primului-ministru să fie prezent în mijlocul nostru. (Rumoare în partea dreaptă.)

Dacă și această sfidare se va produce, pe lângă celelalte pe care le face cu ordonanțele de urgență, cu această abatere de la patru articole ale Constituției care prevăd incompatibilitatea pe care o incriminează această moțiune, înseamnă că noi nu ne putem face datoria de parlamentari aici. De aceea, socotesc că nu putem dezbate această moțiune, fără prezența primului-ministru.

Cer ca să se facă o abatere și să se discute clar aici, între noi, ca această schimbare de program, de marți pentru miercuri, să fie admisă, să fie făcută pentru onoarea noastră și a Guvernului, în special pentru personalitatea, în fața opiniei publice, a primului-ministru.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea stângă.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă voi supune spre aprobare propunerea făcută de domnul deputat Dan Marțian, ca dezbaterea moțiunii să aibă loc de la ora 8,30, miercuri.

Domnul Marcu Tudor:

Dar vine miercuri? (Vociferări, rumoare.)

Numai în prezența acestuia să se țină dezbaterea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

97 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

114 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Deci s-a respins propunerea făcută de domnul deputat Dan Marțian.

Vă supun spre aprobare proiectul de program, așa cum a venit el.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

117 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

98 împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și 98 de voturi împotrivă a fost adoptat programul pentru săptămâna curentă de lucru.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 6:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro