Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 12-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 1997

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1977 pentru modificarea și completarea Legii societăților comerciale, nr.58/1991 (amânarea votului final).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Continuăm cu ordinea noastră de zi.

Rămăseserăm la pct. 9 al ordinii de zi pe această săptămână, și anume proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale, nr. 58/1991.

Potrivit art. 102 alin. 3 din Regulamentul nostru, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

În conformitate cu prevederile art. 1o5 și 106 din Regulamentul nostru, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt, pe articole, cât și durata de timp totală afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Domnule președinte,

Vă rog să faceți propunerile.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Propun în total un fond de timp de 3 ore și jumătate și limita maximă pentru luările individuale de cuvânt de 3 minute.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt cele două propuneri făcute de comisie. Vi le supun împreună votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, domnul președinte Vida a propus acești timpi, care au fost adoptați.

În continuare, urmează să trecem la dezbaterea acestui proiecte de lege direct pe articole.

Voi începe cu titlul legii, după care vom trece în textul ordonanței. Deci, la titlul legii pentru aprobarea Ordonanței, dacă sunt intervenții. Nu sunt. Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem, în continuare, la Ordonanța de urgență nr. 15 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale, nr. 58/1991. La titlul Ordonanței, dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. I preambul. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 1, de la art. I, intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 2, este punctul care se numește "art. 1", vă supun spre aprobare partea de art. 1, până la pct. a), unde există o intervenție a comisiei. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. a) de la pct. 2 art. 1, comisia propune completarea finalului textului. Intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. a) în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, la pct. b), c), până la sfârșitul acestui punct, nu mai există alte amendamente. Dacă mai există din partea dumneavoastră intervenții la aceste pct. b) și c)?

Da. Domnul deputat Neculai Popa, vă rog. La care din puncte? La c). Aveți amendament depus? Aveți amendament depus și respins. Bun. Atunci, stați puțin. Deci, la b) nu are nimeni, da? Vă supun pct. b) spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. c), domnul deputat Neculai Popa a avut amendament.

Vă rog.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Domnule ministru și stimați colegi,

La punctul c) din art. 2, am făcut un amendament legat de procentele care trebuie să revină consiliilor locale, pentru că în lege se specifică "O cotă de 20% din sumele obținute în urma vânzării acțiunilor se va face venit la bugetul local și va fi utilizată, cu aprobarea consiliilor locale, pentru realizarea proiectelor de investiții în infrastructură, care nu au finalizată finanțarea, iar o altă cotă, de 20%, se varsă în fondul special de dezvoltare, aflat la dispoziția Guvernului, prevăzută de art. 26 din prezenta lege".

Amendamentul meu viza, în primul rând, ca întreaga cotă de 40% să rămână la nivelul consiliilor locale pentru finanțarea infrastructurii, și spun acest lucru deoarece în bugetul de stat pe 1997, dumneavoastră știți că din sumele transferabile, o cotă pentru investiții s-a alocat numai în procent de până la 50%, cealaltă parte de 50% rămânând neacoperită. Or, fiecare consiliu local trebuie să identifice orice sursă de finanțare a realizării obiectivelor care și le-a pus în program pe anul 1997.

Din acest punct de vedere, propunerea pe care noi am făcut-o la acest articol, deci la pct. c), era ca întreaga cotă de 40% să rămână la dispoziția consiliilor locale și sper ca domnul ministru Ulm Spineanu să ne explice această situație.

Noi insistăm pentru ca și consiile locale să beneficieze de întreaga cotă de 40%.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Ulm Spineanu a trebuit să părăsească ședința noastră, pentru că urmează să primească pe primul ministru al Flandrei. În cazul în care se va termina întrunirea, se va întoarce.

Domnul deputat Neculai Popa a făcut un amendament, prin care a propus ca la pct. 2, unde scrie că "... art. 1 va avea următorul cuprins:", la lit. c) a propus ca în loc de 20%, cota respectivă să fie de 40%.

Domnul deputat Vida, președintele comisiei.

Domnul Iuliu Vida:

În conformitate cu reglementările cuprinse în această ordonanță, sumele provenite din încasările în urma privatizării societăților comerciale, este vorba de vânzările de acțiuni, au următoarele destinații: 40% rămân la dispoziția societății, pentru finanțarea activității societății, Legea nr. 55 din 1995 are prevederi cu privire la destinațiile, în cadrul societății, a acestor sume, și prioritățile, iar prin modificările preconizate prin această ordonanță, în textul Legii nr. 58 privind privatizarea societăților comerciale, această cotă rămâne în continuare de 60% la dispoziția societăților, 20% se varsă la bugetul de stat, pentru a crea un fond de dezvoltare, și 20% rămân la dispoziția Fondului Proprietății de Stat pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a Fondului Proprietății de Stat. Aceste prevederi sunt stipulate în art. 26, așa cum modifică Ordonanța nr. 15.

În privința societăților comerciale de interes local, sau a societăților comerciale, care urmează să fie înființare în urma restructurării și desființării unor regii autonome de interes local, cu privire la aceste societăți, legea prevede niște facilități, excepții de la regula generală, prevăzută la art. 26, în sensul că lasă 20% din încasări la dispoziția consiliilor locale pentru finanțarea lucrărilor de investiții legate de infrastructură și 20% se varsă la bugetul central. În privința acestor societăți, Fondul Proprietății de Stat nu încasează nici un ban. Deci, orice majorare a cotei de 20% prevăzută în această ordonanță ar diminua sumele care se varsă la fondul de dezvoltare, un fond care urmează să primească o destinație de mare importanță privind finanțarea programului de reformă.

Din partea comnisiei, solicit menținerea textului din ordonanță.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul.

Domnul Nicolae Iliuță (Ministerul pentru Reformă):

Solicităm menținerea formulării din text.

Domnul deputat Vida a prezentat rațiunile care au stat la baza acestei formulări. Mai mult, aș vrea să spun că sumele care se varsă în fondul special de dezvoltare sunt utilizate pentru finanțarea programelor de dezvoltare regională. Deci, și din acest fond special de dezvoltare, o parte probabil că va fi alocată acestor consilii locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă voi supune spre aprobare, în primul rând, amendamentul propus de domnul deputat Neculai Popa, de modificare a acestei cote de la 20% la 40%.

Cine este pentru? Sunt 14 voturi pentru, insuficiente pentru a trece.

Vă supun spre aprobare textul de la pct. c) așa cum a fost propus de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Sunt 7 voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt două abțineri.

A fost adoptat textul inițiatorului.

Vă supun spre aprobare art. 1 din cadrul pct. 2, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare, pct. 2 de la art. I, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la pct. 3 de la art. I și anume, aici scrie: "Art. 2 va avea următorul cuprins" și la art. 2, aici, deci textul reformulat este "fără părți sociale", da? A! Tocmai la pct. f) abia. Bun. La art. 2 este abia la pct. f).

Trecem la art. 2, pct. a), b), c), d) și e). Dacă sunt intervenții la aceste puncte? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. a), b), c), d) și e) ale art. 2 de la pct. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. f) se propune eliminarea din text a sintagmei "părți sociale". Intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. f), în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. g),h), i), j),k) și l), dacă sunt intervenții. Nu sunt. Vă supun spre aprobare aceste puncte.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 2 de la pct. 3 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare pct. 3 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuăm cu pct. 4 de la art. I, și anume, Comisia a propus eliminarea art. 131. Intervenții nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ca atare, pct. 4 și rog comisia, domnule Vida, pct. 4 dispare în integralitate... Bun.

Trecem la pct. 5. Dacă au existat amendamente? Nu există.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 6, dacă au fost amendamente? N-au fost.

Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 7, art. 25, deci, preambul pct. a) și b) nu au fost amendamente. Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. c), comisia a propus completarea textului inițial.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. d), e), f), g) și h) dacă au existat amendamente? N-au existat. Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 25 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare pct. 7 de la pct. I în integralitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 8 de la art. I, n-a existat nici un fel de propunere a comisiei. Dacă au existat amendamente? N-au existat. Vă supun pct. 8 în ansamblul său spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 9 dacă au existat amendamente? N-au existat. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 10, dacă au existat amendamente? N-au existat. Vi-l supun spre aprobare în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 11, comisia a propus modificarea textului. Dacă au existat alte amendamente? Vă supun spre aprobare textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 12, dacă au existat alte amendamente în afară de propunerea comisiei? Nu. Vă supun spre aprobare pct. 12 în ansamblul său în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 13, dacă au existat amendamente? Nu. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 14, dacă au existat amendamente? Nu. Vi-l supun spre aprobare în ansambul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 15, dacă au existat amendamente? Nu au existat. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 16, dacă au existat amendamente? N-au existat. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 17, dacă au existat amendamente? N-au existat. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 18, dacă au existat amendamente? N-au existat. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amendamente la pct. 19, dacă au fost? N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 20, dacă au fost amendamente. N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 21, dacă au fost amendamente. N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 22, dacă au fost amendamente? Nu. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 23, dacă au fost? N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 24, dacă au fost amendamente? N-au fost.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 25, dacă au fost amendamente? N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 26, dacă au fost amendamente? N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 27, dacă au fost? N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 28, comisia a propus două modificări, o dată în preambul. Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. a) și b) de la pct. 28, art. 49, dacă au fost amendamente? Nu au fost. Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. c), comisia a propus un amendament, care se află la nr. crt. 8 din raportul său.

Vă rog, domnul deputat Gheorghiu.

Domnul Mihai Gheorghiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aici este vorba de a modifica propunerea inițiatorului, în sensul de a pune o medie a dobândei de refinanțare și nu la modul general cum este în text. Toată problema este că, din păcate, în amendamentul scris și aprobat de comisie, a fost sărit un cuvânt: "Dobânda anuală de 30% din dobânda de refinanțare". După cuvântul "dobânda", în toate discuțiile la comisie au fost cele două cuvinte "de refinanțare", "...medie în raport cu ultimele 12 luni calendaristice anterioare plății, practicată de Banca Națională a României".

Nu trebuia să rămână acolo cuvântul "dobânda" fără să apară noțiunea "de refinanțare". Despre asta a fost vorba pe tot parcursul discuțiilor și ăsta a fost și sensul inițiatorului.

Amendamentul a avut doar sensul ca să se introducă ideea de "medie", pentru a reintegra salturile bruște ale acestei dobânzi.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Deci, este practic o eroare de dactilografiere, că s-a sărit în text chestiunea asta.

Cu această completare, care, de fapt, în textul inițial apărea, vă supun spre aprobare pct. c) în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă după pct. c) la următorul alineat, "facilitățile prevăzute" și așa mai departe, punctele a), b) și c) de aici mai există vreun amendament? Nu există. Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 49 de pct. 28 în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare pct. 28 în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 29, dacă au fost amendamente? N-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 30, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 31, amendamente n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 32, amendamente n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 33, dacă au fost? Nu. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 34, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 35, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 36, n-au fost.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 37, n-au fost.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 38, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 39, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 40, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 41, n-au fost.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 42, n-au fost.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 43, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 44, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 45, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 46, n-au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 47, nr. crt. 9 din raportul comisiei. La pct. 47 se propune eliminarea...

Da, vă rog. Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Este textul care apare pe această pagină, după pct. b) și anume "pentru cazurile prevăzute la alin. 1, literele...". Acest text se înlocuiește cu textul prevăzut în raport. Deci, "pentru cazurile prevăzute la alin. 1, literele..." urmează completarea din raport și solicităm aprobarea textului din raport.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dacă sunt... Propunerea dumneavoastră unde trebuie să apară în text, pentru că nu este precizat? (Consultații la masa prezidiului cu domnul deputat Iuliu Vida).

Da, este vorba de antepenultimul alineat al acestui articol.

O să vă supun spre aprobare preambulul și toate punctele, până la antepenultimul alineat al acestui articol, la care, deci, nu au existat amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Antepenultimul articol. Comisia a propus modificarea textului. Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ultimele două alineate ale acestui articol n-au fost amendamente. Vi le supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 68 de la pct. 47, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

La pct. 10 din raport solicităm...

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Stați că n-am ajuns încă acolo! Un moment numai!

Vă supun spre aprobare pct. 47 de la art. I, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la pct. 48 de la art. I, unde comisia are, la nr.crt. 10 din raport, un amendament. Vă rog, domnule deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Renunțăm la acest amendament și solicităm menținerea textului inițial din ordonanță, respectiv numai art. 70 să propunem spre abrogare, așa cum propune și ordonanța, întrucât art. 69 din Legea 58 din 1991 a fost abrogat prin art. 40 din Legea 115 din 16 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 263.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, nu putem să abrogăm ceva ce este deja abrogat. Ca atare, propuneți să rămână textul așa cum a fost propus de inițiator.

Vă supun spre aprobare art. 48 în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 49 de la art. I, nr.crt. 11 din raportul comisiei există în raportul comisiei o eroare de dactilografiere, și anume "Fondul Proprietății de Stat poate perfecta contracte de intermediere" și nu de "încheiere", adică a fost o greșeală de dactilografiere.

Vă supun spre aprobare textul comisiei. Deci, pct. 49 în textul comisiei, cu această remediere a erorii de dactilografiere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la pct. 50 de la art. I. Nu au existat amendamente respinse.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 51, comisia a propus reformularea textului. Vă supun spre aprobare pct. 51 privind art. 73 cu modificarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la pct. 52. Amendamente respinse nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 53. Dacă sunt amendamente respinse?....

Din sală:

Punctul....!

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Pardon!

Pct. 53. Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 54, nu au fost. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. I al ordonanței, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. II al ordonanței, dacă au existat amendamente respinse? Nu. Vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta textul ordonanței a fost votat, cu modificările respective. Vă supun spre aprobare textul ordonanței, cu modificările respective, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Gheorghe Ana (din sală):

E lege organică.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Legea ca atare, deci, atenție, legea ca atare, nu pot să o supun pentru că nu am cvorumul pentru o lege organică.

Vă supun, însă, spre aprobare, în continuare, articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, a fost adoptat articolul unic al legii. Fiind o lege organică, care trebuie adoptată cu votul majorității deputaților care compun Camera, adică cel puțin 172, vă propun ca votul final asupra acestei legi să îl dăm marți, la ora 11,30, pentru ca să asigurăm cvorumul necesar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 2:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro