Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1997

11. Adoptarea proiectului de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.19/1997 privind aprobarea Anexei A, document convenit între statele-părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa, din 19 noiembrie 1990, din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării Tratatului privind forțele armate convenționale din Europa, Viena, 13 - 31 mai 1996.

Deci, potrivit art.102, alin.3 din Regulamentul ...

(Rumoare)

Domnul Ioan Gavra:

Adică ce s-a modificat de dimineață, doamnă?

(O întreabă pe doamna secretar de stat Norica Niculai de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale)

Da, este în regulă, bine.

Domnul Vasile Lupu:

Da, obiecțiune întemeiată, aveam o solicitare, din partea Guvernului, să dăm prioritate acestui proiect, dar respectăm ordinea de zi.

Comisia este la post.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul, la proiectul de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani?

Nu dorește.

Din partea comisiei sesizate în fond, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a analizat proiectul de lege înaintat de Guvern, având în vedere și avizele și chiar sugestiile formulate de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică și Consiliul legislativ. Tocmai de aceea vă rugăm să supuneți dezbaterii plenului raportul, cu amendamentele formulate de Comisia de muncă și protecție socială.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

În cadrul dezbaterilor generale, dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Doamna Paula Maria Ivănescu (din bancă):

Ba da!

Domnul Vasile Lupu:

Doamna Paula Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Stimați colegi,

Nu am să vă rețin foarte mult timp. Aceasta este o lege care se adresează copiilor, dar nu numai, știut fiind faptul că România deține trista faimă de a avea cea mai mare mortalitate infantilă, pe lângă sporul natural negativ ș.a.m.d.

Această lege, în aceeași măsură, se adresează și femeilor care, în condițiile specifice de astăzi, ale tradiției familiare și a situației economice, cam renunță să-și ia și acel concediu de un an de zile care este acordat prin lege, pentru a nu-și pierde locul de muncă sau pentru acele femei care constituie, de fapt, printr-o discriminare certă, baza șomajului cronic.

Ce doresc să vă spun?

Din partea Grupului parlamentar PD, în cuprinsul acestei legi care a venit de la Guvern, noi am propus comisiei de specialitate și a fost acceptat în acea comisie, ca de drepturile acestei legi să nu beneficieze numai femeia care este în situația de a îngriji un copil până la 2 ani, deci în postura de mamă, tutore, ci la alegere, deci și soțul sau partenerul legal al acestei femei. De ce am propus acest lucru? Nu numai pentru a ne alinia la legislația comunitară, ci pentru că, dacă există 1 la sută dintre femei, care au oportunități profesionale și se pot înțelege cu partenerii lor de viață, pentru a-și îngriji copilul în bune condițiuni până la 2 ani, este foarte bine să le acordăm această șansă.

Deci, am să vă rog să fiți alături de noi în modernizarea unei legi care să consfințească atât drepturile, cât și îndatoririle egale ale părinților față de copiii lor. Asta nu înseamnă că marea majoritate a beneficiarilor acestor legi vor fi desigur femeile. Dar trebuie să acordăm o șansă și pentru cazul când soții hotărăsc altfel.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Poftiți domnule deputat, din partea Grupului UDMR.

Domnul Kerekes Károly :

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru adoptarea acestei legi, nu pot aduce argumente în plus față de cele cuprinse, prevăzute în expunerea de motive. Însă subliniez două modificări esențiale aduse de comisie, propuse și adoptate de comisie, și mă refer concret la majorarea indemnizației de la 65 la sută la 85 la sută și extinderea și asupra bărbaților a dreptului de a beneficia de acest concediu.

Cred că aceste două modificări face ca această lege să se înscrie în practica țărilor dezvoltate. Cred că această lege, în forma propusă de comisie, este în consens cu programul de guvernare și, ca atare, în numele Grupului parlamentar UDMR, propun adoptarea acestei legi.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Doamna Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Această lege, evident emoțională, a deschis un câmp larg manifestării generozității noastre plenare. Este adevărat că Guvernul și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în speță, au intenționat să ia o măsură, adică dublarea timpului acordat pentru concediul de îngrijire a copilului mic. Făcându-și anumite evaluări și dimensionări ale efortului financiar, ținând cont și de faptul că un copil se îmbolnăvește mult mai rar dacă-l îngrijește mama, că nu mai există acele cheltuieli pentru creșă, respectiv pentru grădiniță și consideră că este o măsură bună. Nu este o măsură totală, întrucât poate nici 2 ani nu este suficient și poate nici 65 la sută, cuantumul plății pentru concediul de îngrijire acordat, să nu fie suficient.

Dar comisia, propunând 85 la sută, părerea noastră este că poate duce la niște cazuri în care, femeia care stă să-și îngrijească copilul acasă are un salariu mai mare, are un venit mai mare decât l-ar avea propriul salariu, ceea ce nu este rău pentru copil, dar nu este just din punct de vedere al salarizării, și nici al putinței de a susține financiar din partea statului. Iar în privința faptului că în mod nediscriminatoriu, atât soțul, cât și soția pot lua concediu, este un principiu la care cu toții am aderat.

Însă, în condițiile actuale, când noi nu avem o bază de date, în care să știm corect cine anume ia concediu, beneficiază de concediu plătit pentru îngrijirea copilului - și această persoană poate să fie mama, tatăl, tatăl natural sau soțul femeii, poate să fie tutore. Deci, câtă vreme mai multe persoane pot beneficia de concediu plătit, fără a avea o bază de date la nivel de țară, acest lucru poate naște foarte multe neregularități și neclarități.

Deci, părerea noastră este că, până la apariția Legii asigurărilor sociale, care va trata problema în mod cu totul nediscriminatoriu și în mod corect din punct de vedere al controlului și al birocrației, să lăsăm acest proiect de lege în forma în care ne-a venit de la Guvern, respectiv de la Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

I-aș ruga pe distinșii reprezentanți ai grupurilor parlamentare să lungească discursul, numai dacă eventual, exprimă poziții opuse.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu pot decât să salut inițiativa Guvernului, de a veni cu o nouă prestație de asistență socială, respectiv să mărească durata de la un an, cât era prevăzut până acum prin Decretul nr.31/1990, la 2 ani, perioada în care se asigură concediul plătit pentru îngrijirea copilului. De asemenea, să salut faptul că în cadrul comisiei s-au adus multiple îmbunătățiri, în sensul că s-a majorat cuantumul de la 65 la 85 la sută. Nu vă ascund că s-a pus și problema majorării chiar la sută la sută, lucru cu care Grupul PUNR a fost de acord.

De asemenea, consider că această a doua lege, alături de alocația suplimentară pentru familiile cu mai mulți copii, precum și o altă inițiativă legislativă depusă tot de Grupul PUNR, care se referă la introducerea unei a treia prestații de asistență socială pentru copii - mă refer la alocația pentru școală - vine să întărească un domeniu în care, din păcate, s-a făcut extrem de puțin, respectiv politica demografică a statului român.

Grupul PUNR susține raportul comisiei. Chiar este dispus să aducă anumite îmbunătățiri și vă rog foarte mult să-l sprijiniți prin votul dumneavoastră.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Buzatu, din partea Grupului PDSR.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar al PDSR-ului apreciază conținutul acestui proiect de lege înțelegând că s-a luat notă de faptul că o mare parte din familiile tinere întâmpină, în ultima perioadă, foarte multe dificultăți în ceea ce privește îngrijirea copiilor până la o anumită vârstă.

Ținând cont de aceste elemente, atunci când proiectul de lege a intrat în dezbaterea comisiei, am considerat că el nu numai că satisface o exigență care izvorăște din condițiile proprii existente în țara noastră, dar încearcă și o racordare la legislația care există în acest moment pe plan internațional.

Practica, în acest domeniu a ajuns la concluzia că trebuie eliminate orice discriminări în ceea ce privește acordarea unui concediu plătit persoanelor care îngrijesc copiii până la o anumită vârstă, dar, contrar acestui lucru, prin proiectul de lege al Guvernului, s-a propus să se acorde acest concediu numai femeilor, după expirarea concediului pentru sarcină și lehuzie.

Am înaintat personal un număr de amendamente comisiei, prin care să reparăm acest lucru și să-l facem să fie concordant și cu reglementările care există pe plan european în domeniu și ne-am lovit de o anumită obtuzitate a comisiei, care nu a dorit să facă acest lucru.

Art.5 a făcut o mică concesie, dând dreptul și altor persoane, deci în afara mamei, tatălui, celor care le sunt încredințați copiii, să poată beneficia de acest concediu.

Eu cred că plenul Camerei Deputaților va da dovadă de mai multă înțelepciune și va judeca cum se cuvine aceste propuneri, făcând ca acest proiect de lege să capete un caracter nediscriminatoriu și un caracter cât mai racordat la prevederile, să zicem noi europene, care există în domeniu.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor, încă o intervenție. Suntem la dezbaterile generale.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Art.1. Comentarii?

Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte, în conformitate și cu argumentele pe care le-am adus în luarea de cuvânt în cadrul dezbaterilor generale, am propus ca art.1 al acestui proiect de lege să sune în felul următor. Deci, pentru a nu face nici o discriminare între persoanele care pot beneficia de acest concediu, articolul urma să fie reformulat astfel: "Persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de stat, sistemului de asigurări sociale pentru agricultori și cadrele militare, au dreptul, în condițiile prevăzute de prezenta lege, la un concediu plătit pentru îngrijirea copilului".

Eu v-aș ruga, stimați colegi, deci acest amendament este urmat și de un alt amendament, care arată cui anume se acordă acest concediu și în ce condiții, v-aș ruga să votați această formulare, pentru că eu cred că este mai corectă și din punctul de vedere al tehnicii legislative decât cea înaintată prin proiectul Guvernului.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Alte comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Buzatu.

Cine este pentru? 15 voturi pentru. Insufivient.

Supun textul inițiatorului, acceptat de comisie.

Cine este pentru? mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri, art.1 a fost adoptat.

Îi invit pe secretarii de ședință la prezidiu.

Chestorii sunt însărcinați să-i caute.

Art.2.

Comisia propune un amendament, o reformulare, o adăugire, calificativul "plătit" la substantivul "cuvântul". Alte comentarii nu sunt.

Supun votului textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, alin.1.

Comisia propune, pentru mai bună protecție socială, modificarea procentului de 65 la sută, la 85 la sută.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Și în cadrul comisiei, și acum, îmi permit să vă fac propunerea ca acest procent să nu fie de 65 și nici de 85 la sută, cum a fost propus în cadrul comisiei, ci de sută la sută, dintr-un motiv foarte simplu. Chiar în expunerea de motive, pe care Guvernul a atașat-o acestui proiect de lege, se preconizează faptul că scopul acestei legi este încurajarea și îmbunătățirea educației copilului, iar pentru acest lucru ar trebui ca femeile să aibă posibilitatea să aibă aproape cât un salariu în această perioadă, pentru a beneficia de sume suficiente pentru această educație.

Mai mult decât atât: diminuând alocația care s-ar acorda, deci chiar de 65, sau chiar de 85 la sută în această perioadă, chiar în expunerea de motive se vorbește despre posibilitatea ca multe femei să renunțe la o astfel de alocație, pe de o parte, pentru că acest lucru i-ar diminua o parte din venit, venit care, sigur ar trebui să participe la buna educare a copiilor; pe de altă parte există tentația multor femei, mai ales în această perioadă de restructurare pe piața forței de muncă, deci multe femei sunt dispuse să continue a lucra chiar și atunci când ar trebui să îngrijească copiii, pentru că s-ar expune riscului de a nu mai putea să revină la lucru după perioada în care îngrijesc copiii.

Pe de altă parte, ori de câte ori am propus - și noi am făcut astfel de propuneri, și poate într-un fel firesc - se pune problema financiară. Vreau să vă spun că pentru anul acesta, sumele necesare acestei măsuri de protecție socială, pe care noi am salutat-o, așa cum a spus și colegul nostru, domnul Buzatu, nu reprezintă ca efort financiar decât 20 miliarde de lei. Deci, adăugând 35 de procente, cam cât ar însemna de la 65 la sută la sută la sută, suma asta ar însemna în jur de 7 miliarde pe tot anul. Sigur, cu unele mici corecții, în funcție de dorința femeilor de a beneficia de această măsură.

Vă rog să rețineți faptul că mi se pare o sumă ridicolă și a spune tot timpul că, iată, marile realizări ale Guvernului, că rezerva la banca valutară crește și toate lucrurile cresc, și așa mai departe. Dar, atunci când e vorba de 7 miliarde de lei, să nu accepți ca să iei o măsură de protecție socială, și nu o jumătate de măsură, după părerea mea este lipsită de acoperire.

Vă rugăm să acceptați ca această indemnizație să reprezinte sută la sută, și nu 85 la sută.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Dorința e mare, puterea e mică.

Stimați colegi, vă rog intervenții mai concentrate, ca să finalizăm proiectele de lege pe care le avem astăzi.

Domnul Pambuccian.

Domnul Varujan Pambuccian:

Stimați colegi,

În comisie s-a discutat chestiunea aceasta cu procentul. Eu vă propun să susținem acest sută la sută, pentru că efortul este într-adevăr foarte mic, e vorba numai de 7 miliarde. Și pentru că efectul pe care l-ar avea, la nivelul populației, după părerea mea, este un efect destul de mare. Și atunci cred că nu am avea decât de câștigat mărind această alocație de la 65 la sută, la sută la sută.

Pe de altă parte, știm cu toții că în momentul de față trecem printr-o mică criză de creștere demografică și sunt convins că puțin ar conta și această creștere pe care am putea s-o facem sumei respective. Cred că este în avantajul nostru s-o facem și vă propun să votăm acest procent de sută la sută.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul Raicu.

Domnul Romulus Raicu:

Stimați colegi,

Având în vedere importanța deosebită a acestei inițiative legislative, eu susțin punctele de vedere exprimate de colegii mei antevorbitori. Și trebuie să ne gândim nu atât la cât de mare este efortul financiar pe care trebuie să-l facem, cât mai ales ce consecințe importante are adoptarea unui asemenea punct de vedere, adică acordarea unui procent mult mai mare, dacă este posibil sută la sută ar fi extraordinar, pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani.

Este exact perioada cea mai importantă, când mamele trebuie să și-l îngrijească cu atenție pe copil și să nu lase copilul în mâna altcuiva, pentru că dumneavoastră știți că la așa ceva s-ar ajunge, în condițiile în care ele nu au posibilitatea să rămână acasă, pentru că, sigur, sunt nevoite să lucreze, pentru ca să poată să câștige salariul integral. Și eu susțin acordarea procentului de sută la sută. Am face un lucru foarte bun, mai ales că, ați văzut dumneavoastră, banii se scurg și în alte direcții, poate că nu întotdeauna îndreptățit, așa cum este cazul acesta. Mai ales că salariile sunt mici și nu cred că ar fi un efort extraordinar.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, argumente sunt pentru fiecare din cele trei variante. Deci, s-a propus 65 la sută de către inițiativă, 85 la sută de către comisie, sută la sută de către unii dintre colegi. Cred că Guvernul ar trebui să-și spună părerea în această fază a discuțiilor.

Da, vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Norica Niculai (secretar de stat Ministerul Muncii și Protecției Sociale):

Domnilor parlamentari,

Guvernul vă solicită să mențineți prevederea pe care noi v-am propus-o dumneavoastră spre adoptare, pentru următoarele argumente: natura juridică a prestației este de asigurare socială, și nu asistență, așa cum vi s-a spus; de asemenea, această sumă care va fi dată persoanelor care vor beneficia de concediu plătit pe o perioadă de 2 ani, vine din bugetul asigurărilor de stat, deci în urma unei contribuții plătite de această persoană, și nu trebuie să uităm că impozitul la acest moment, deci impozitul mediu, este de 23 la sută. Dacă am accepta o variantă de 85 la sută, sau de sută la sută, așa cum vi s-a propus, am ajunge să plătim persoanelor care beneficiază de această prestație mai mult decât persoanelor care lucrează efectiv. Deci, am neglija un aspect foarte important - motivația muncii. Ea nu ar mai exista dacă în aceste condiții se poate obține un plus de prestație.

Mai mult, un alt argument pe care vă rog să-l luați în considerare și pentru care noi susținem varianta pe care v-am propus-o: pe perioada de 2 ani femeia este scutită de plata contribuției la asigurările sociale de stat, dar ea constituie vechime în muncă și va fi luată în calcul la acordarea pensiei, în condițiile prevăzute de lege. Deci, venim și aici cu un plus de prestație.

Acestea sunt argumentele pentru care Guvernul vă solicită să mențineți prevederea de 65 la sută, pe care am propus-o noi, care este și financiar acoperitoare, pentru că situația financiară nu trebuie s-o mai invoc, dumneavoastră o cunoașteți. Și noi vă solicităm să mențineți punctul de vedere pe care noi l-am propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul secretar Gavra are prioritate, pentru că este concentrat asupra supravegherii sălii, sau în supravegherea sălii și nu poate interveni oricând la microfon.

Domnul Ioan Gavra:

Din fericire, o singură supraveghere, domnule Barbaresso, trebuie s-o am, că restul, este în sală liniște și calm.

Doamnă secretar de stat, dacă-mi permiteți, argumentele dumneavoastră sunt pertinente din punctul de vedere al ministerului pe care dumneavoastră aici îl reprezentați.

Domnul Vasile Lupu:

... al celui care dă banii ...

Domnul Ioan Gavra:

... al celui care dă bani, și nu dumneavoastră dați banii. Dumneavoastră numai intermediați de fapt, această operație, pentru că banii sunt ai bugetului, deci sunt ai țării.

Sigur că dumneavoastră aveți dreptate că aici este vorba de o anumită muncă, care trebuie plătită. Nu este muncă fizică, nu este muncă profesională, în sensul real al cuvântului, ci este muncă socială. Deci, femeile prestează o muncă socială.

Dumneavoastră, care ..... îmi dați voie să divulg acest secret, că v-am întrebat dacă aveți copii - și aveți unul, puțin deocamdată, dar mai este încă timp suficient, reforma este încă în tranziție. Vreau să vă întreb: munca socială pe care o mamă o desfășoară acasă pentru îngrijirea copilului, pentru educația lui, care este foarte complexă, acasă mama mai face și altceva pe lângă îngrijirea copilului, nu credeți că trebuie, totuși, să aibă, din partea bugetului, o mai mare reprezentare sub aspect pecuniar? Deci, nu este mai importantă creșterea unui copil și a natalității în România, care știți unde este, decât ceea ce ați spus dumneavoastră? Știți că în România nu se întemeiază familii, tocmai din acest punct de vedere, familii tinere? Știți că în România mamele nu pot să mai crească copii, pentru că nu-și permit acest lux? Cum nici dumneavoastră probabil nu vi l-ați permis într-o anumită perioadă? Nu este mai important să ajutăm mamele 2 ani, sau poate mai mulți ani, se poate numai 2 ani de zile, să creștem acest procent la 85, cum a propus comisia noastră? Nu credeți că îngrijirea copilului, care reprezintă ...., cum să spun, de viitor, reprezintă țara asta, în perspectivă, este mai importantă decât a munci la ministerul la care sunteți dumneavoastră reprezentată? Eu cred că este mai important, să știți. Acolo totul e trecător. Copiii nu sunt trecători în viață, decât pasageri cei care le-au dat viață.

Deci, cred că merită munca socială mult mai mult decât ați spus dumneavoastră. Dacă nu aveți bani, spuneți că nu aveți bani. Impozitele se vor reduce. Domnul ministru de stat este aici. Îmi pare bine. Dânsul este pentru alt proiect de lege, dar cred că dânsul va fi de acord cu noi că, în perspectiva reducerii impozitelor, dacă ele se vor aplica de la 1 iulie printr-o ordonanță care a fost anunțată, se poate realiza o creștere de 85 la sută în varianta comisiei, sau de sută la sută, așa cum au propus colegii noștri. Și vreau să vă spun, dacă vreți să asigurați perspectiva în România pentru creșterea copiilor, dați-i de acum siguranță că va fi. Să nu mergem în fiecare lună și în fiecare an cu 5 procente și cu 10. Mamele nu trăiesc cu procente, și copiii, și mai puțin cu procente.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule Gavra. Doamna Smaranda Dobrescu.

Stimați colegi, riscăm să nu cuprindem această lege în timpul care ne-a mai rămas. Vă rog, intervenții mai concentrate.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc colegilor dinainte, pentru că și-au arătat într-adevăr inima frumoasă de tată și largă. Dar aș întreba, în egală măsură, pe domnul coleg Sârbu, de ce, acum 5-6 luni, n-au făcut dumnealor această creștere, atât ca sumă, cât și ca durată de timp? (Rumoare)

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, liniște!

Doamna Smaranda Dobrescu:

Deci, creșterea, dublarea duratei de timp este nu jumătate de măsură, este o măsură. Iar a ajunge la sută la sută, este a doua măsură pe care o vom lua-o în viitor.

Și domnului coleg Pabuccian aș vrea să-i răspund, pentru că dumnealui este foarte atent cu păstrarea echilibrelor bugetare de toate felurile, fiind un liberal de forță. Dar, în acest moment, un dezechilibru atât în bugetul asigurărilor sociale, care știm numai pe pensii cât cumulează de la începutul anului, adăugat dezechilibrului pe care tot noi, Camera Deputaților, l-am creat prin cele 72 miliarde suplimentar față de prevederile Guvernului, alocând cu inimă largă la alocația suplimentară pentru copii alte cote decât cele prevăzute, planificate în buget, toate acestea duc la dezechilibrări serioase.

Dați-mi voie, ca ultim argument, 85 la sută, într-adevăr, comisia, parte din comisie a ajuns la această concluzie, preluând cifra de la concediul de maternitate. Atât se alocă pentru concediul de maternitate. Dar să nu uităm că acest concediu se alocă funcție de vechimea în câmpul muncii. Deci și aici trebuie să punem funcție de o vechime. Sunt persoane care n-au contribuit cu nimic. Și mai ales aceste persoane care nu sunt impozitate, care nu plătesc c.a.s. în timpul concediului, ar ajunge să câștige mai mult decât salariul. Ce facem noi? Vrem să demobilizăm femeia, să revină la vocația ei, la profesiunea ei? S-o ținem în permanență numai și numai lângă copil? Există un timp optim de menținere a mamei lângă copil.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Kerekes. Vă rog, cât mai scurt, domnule deputat.

Domnul Kerekes Károly :

Cât mai scurt, domnule președinte. Vă mulțumesc.

Consider că procentul de 85 la sută propus de către comisie este un procent care poate fi acceptat. Și grupul nostru parlamentar, Grupul UDMR, susține această propunere.

Aș vrea să remarc numai un singur lucru. În timpul concediului de naștere și lehuzie, indemnizația este tot 85 la sută, e adevărat, după o vechime de 12 luni.

Dacă acceptăm acest procentaj de 85 la sută, eu cred că am putea asigura un echilibru, o continuitate, și pentru ceilalți doi ani.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, e cazul să trecem la vot. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei - 85 la sută.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi pentru, varianta comisiei a fost adoptată.

Supun textul art.3, cu cele două alineate, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la art.4, pct.3 din raport, pagina.2.

Dacă sunt comentarii? Comisia propune un articol nou, pe care îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

Art.5, comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

La art.5 am votat textul însușit de comisie, obiecțiuni nu sunt.

Art.6 din proiect a suferit modificări.

Doamna Smaranda Dobrescu a solicitat cuvântul.

În numele comisiei sau în nume propriu? Vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Revin asupra unui text care a fost discutat și în comisie.

Este într-adevăr ceea ce ține de esență și de nou în această lege, dar în același timp nu aș vrea să deschidem o discuție pe fond, de ce să nu ia și soțul sau tatăl copilului? Este corect și normal să fie așa, orice feministă spune așa. Dar, vreau să vă spun, pur și simplu, din punct de vedere formal, art.6 introdus de comisie sună în felul următor: "De prevederile prezentei legi poate beneficia opțional oricare din părinții copilului". Sub această formă, art.6 intră în totală contradicție cu art.2 votat, care spune că: "... se acordă la cerere, în continuarea concediului pentru sarcină și lăuzie". Deci este un nonsens, numai dacă ai depășit sarcina și lehuzia poți să iei, deodată se exclude posibilitatea ca o persoană masculină să beneficieze.

În același timp, art.6, votat de către comisie, intră formal în contradicție cu următorul art.7, conform căruia aceste plăți se fac exclusiv pentru "femeia asigurată". Ar trebui întreg corpul legii să-l revizuim.

În consecință, eu vă propun ceea ce am propus și la comisie, eliminarea acestui articol 6, nou.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia?

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Comisia respinge întru totul punctul de vedere al doamnei deputat Smaranda Dobrescu.

De altfel, dacă ați urmărit cu atenție ceea ce propunea colegul, domnul Buzatu, încă din debutul acestei legi, respectiv, reformularea art.1, acest art.6, introdus de comisie, vine, în final, să ofere posibilitatea, în afara femeilor, mamelor, celor care au în îngrijire copii, în cazul în care, opțional, mama dorește să-și continue activitatea și să meargă la serviciu, tatăl, soțul mamei copilului, să poată rămâne acasă pentru a acorda îngrijire copilului, pînă la vârsta de doi ani.

Sigur că și aici, ca și la punctul anterior, apare problema banilor. Personal, cred că pentru un stat ca al nostru, aflat, evident, într-o cădere drastică a natalității, este firesc și normal să încurajăm un asemenea punct de vedere, motiv pentru care, domnilor colegi, probabil că vor mai fi și alte puncte de vedere în susținerea acestui articol nou al acestei legi, vă rog să votați propunerea formulată de comisie.

În privința articolului următor, la care făcea referire doamna deputat Dobrescu, sigur, lucrul s-ar putea corecta înlocuind în finalul articolului 6, în numerotarea inițială, termenul "femeia" cu "persoana".

Domnul Vasile Lupu:

Adunarea s-a luminat, propun sistarea discuțiilor și să trecem la vot.

Doamna Smaranda Dobrescu propune eliminarea art.6. Propunerile de eliminare au prioritate.

Doamna Paula Ivănescu.

Doamna Paula Ivănescu:

Ceea ce s-a propus și a fost acceptat în comisie a fost ca, după art.5 din lege, să apară un articol nou, care va fi numerotat desigur, art. 6, care prevede opțiunea între cei doi părinți, indiferent de alte chestii, indiferent de sex, pentru a îngriji copilul până la vârsta de doi ani. Deci, este un articol nou, care a fost adoptat în comisie, doamna Smaranda Dobrescu v-a solicitat să nu votați această opțiune a comisiei. Deci nu avem ce elimina. Urmează art.6 din lege, care va căpăta numărul 7, dacă acest articol este acceptat de dumneavoastră .

Domnul Vasile Lupu:

Da, supun votului dumneavoastră varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 voturi împotrivă și majoritate pentru, varianta comisiei a fost acceptată.

Art.6, comisia propune următorul text, care devine art.7, prin renumerotare. Aveți raportul în față. Domnul Gheorghe Ana solicită cuvântul. Îl are.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să fac precizarea că în dezbaterea acestui proiect de lege la Comisia pentru buget, finanțe-bănci, noi ne-am manifestat dorința ca ambii părinți să fie luați în calcul, deci atât femeia, mai ales pentru prima perioadă, din motive biologice, fiziologice și mai ales educogene, dar pentru perioada care depășește acest stadiu critic, am propus atunci, în baza preceptelor și conceptelor moderne, ce le-am avut în vedere și la modificarea Codului penal, ca și soțul să poată beneficia de prevederile ei.

În aceste condiții, și coroborând cu articolul precedent, votat deja de noi, și anume, că poate opta unul din părinții copilului, la acest articol, finalul lui trebuie să se refere la părinții copilului și nu la o anume persoană. Atunci, finalul articolului v-aș propune să fiți de acord să fie redactat în felul următor: "...în care este cuprins părintele asigurat".

Deci, "...din bugetul de stat, în funcție de sistemul de asigurări sociale, în care este cuprins părintele asigurat...", coroborând și precizând cu articolul precedent.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie să-l contrazic puțin pe domnul Ana, formularea care a fost propusă aici, "...persoana care beneficiază..." este corectă, pentru că e vorba fie de părinții copilului, fie de cei cărora le-a fost încredințat copilul spre creștere. Deci "persoana", de altminteri, este o noțiune juridică, este consacrată, nu văd de ce nu am putea folosi, pentru că circumscrie mai bine zona celor care pot beneficia de prevederile acestei legi.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Comisia acceptă "...persoana asigurată...", domnul Gheorghe Ana propune "...părintele asigurat...", nu? Acceptați "persona asigurată", domnule? Părintele este și persoană, da. Acolo scrie persoană.

Supun votului varianta comisiei deci, "persoana asigurată".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Textul a fost adoptat.

Art.7 devine art.8 prin renumerotare și dacă... domnul Buzatu...

Domni deputați din sală:

Câți copii aveți?

Domnul Dumitru Buzatu:

Nu răspund la această întrebare. Dar, intervin pentru ultima dată astăzi.

Am propus eliminarea art.7 pentru următoarele considerente, domnilor.

În art.1 este circumscris cadrul de aplicare a prevederilor cuprinse în proiectul de lege actual. Mai mult decât atât, asigurările sociale îi cuprind pe toți aceia care lucrează în virtutea încheierii unui contract individual de muncă, iar potrivit legii actuale, numai persoanele care beneficiază de acest lucru, deci prin încheierea unui contract individual de muncă, pot obține concediul pentru îngrijirea copiului în vârstă de până la 2 ani.

Dacă analizăm bine prevederea din art.7, vom vedea că este de fapt o normă recomandativă, fără nici un fel de forță juridică aici, nu are nici cel mai mic caracter de imperativitate și deci nu poate fi aplicat într-un sistem de asigurări sociale de tip privat, întrucât în acest sistem asigurarea este făcută în baza unui contract între părți.

Acestea sunt argumentele mele și vă rog să țineți cont și de argumentele foarte solide de respingere, care spun așa: "Este o normă de recomandare care poate să rămână în lege".

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Stimați colegi, sistăm discuțiile.

Supun votului propunerea domnului Buzatu, de eliminare.

Cine este pentru? 5 voturi pentru, insuficiente pentru a fi adoptată. Propunerea a fost respinsă.

Varianta inițitorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobată.

Art.8. Nu sunt comentarii din sală. Devine 9, prin votul dumneavoastră .

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propun vot deschis. Alte propuneri din sală? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Legea a fost votată.

Continuăm ordinea de zi.

Stimați colegi, nu părăsiți sala, mai avem un sfert de oră, în care putem scoate 3 proiecte de lege foarte scurte. Sunt acorduri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 18:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro