Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1997

4. Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:

 

Domnul Vasile Lupu:

  ................................................
 

Stimați colegi,

Vă anunț proiectele de legi... Luați loc în bănci și vă rog păstrați liniștea!

 
proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.16/1994, Legea arendării;

Primul proiect de lege ce va fi votat se referă la modificarea și completarea Legii nr.16/1994. Este vorba de o lege cu caracter organic. Propun votului dumneavoastră votul deschis. (Rumoare) Dacă nu sunt alte propuneri de vot din partea sălii, supun votului dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16.

Cine este pentru? (O parte din deputați se ridică în picioare)

 

Domnul Ioan Gavra (de la loja prezidiului):

Luați loc, domnilor colegi! Luați loc în bănci! (Rumoare)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Luați loc în bănci, vă rog! (Vociferări; rumoare)

Stimați colegi,

Nu se pot număra voturile. Luați loc în bancă și persoanele care nu au calitate de deputat, vă rog să părăsească sala. (Rumoare)

 
 

Domnul Ioan Gavra (de la loja prezidiului):

Deci, voturi pentru, vă rog să vă exprimați votul, da? (Rumoare; se acționează soneria)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

176 de voturi pentru. (Aplauze)

Voturi împotrivă?

Stimați colegi, vă rog luați loc în bănci! Nu părăsiți sala! Nu se poate număra.

111 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 176 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă și 4 abțineri, legea a fost adoptată.

 
proiectul de Lege pentru prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane;

Următorul proiect: proiectul de Lege pentru prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane, lege cu caracter organic.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 

Domnul Romulus Neagu:

Sunt obligat să vorbesc, cel puțin pentru stenogramă.

Doamnelor și domnilor,

Noi și în timpul dezbaterilor pe articole ne-am exprimat poziția pe care v-o spun și astăzi și, bineînțeles, că se va menționa. Nu putem să fim de acord cu subarendarea, cauză a unor mișcări (Proteste; vociferări) profunde în istoria agriculturii românești, indiferent de ce veți spune dumneavoastră. Este un lucru real, cum, de asemenea, nu putem să fim de acord cu arendarea pământurilor de către străini (Vociferări)..., de către oameni care...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, este o declarație din partea unui grup parlamentar, o acceptăm în liniște. (Rumoare)

 
 

Domnul Romulus Neagu:

Deci, domnule președinte, în felul acesta ne motivăm votul pe care l-am exprimat cu privire la această lege, repetând că nu putem fi de acord cu subarendarea, chestiune de fond a acestei legi.

Vă mulțumesc. (Aplauze în partea stângă a sălii).

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Trecem la următorul proiect: proiectul de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane, lege cu caracter organic. Propun votul deschis. Dacă sunt alte propuneri? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri, legea a fost adoptată.

 
proiectul de Lege privind rechizițiile;

Proiectul de Lege privind rechizițiile, caracter organic, propun votul deschis. Există alte prouneri? Nu. Supun legea votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și 3 abțineri, legea a fost adoptată.

proiectul de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii;

Proiectul de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii, caracter organic. Propun votul deschis. Există altă propunere? Nu. Supun legea votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum celor deportate ori constituite în prizonieri;

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate ori constituite în prizonieri, text de lege cu caracter ordinar. Propun votul deschis. Există alte propuneri? Supun proiectul de lege votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare.

Avem să ne pronunțăm în votul final asupra raportului Comisei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare, text de lege cu caracter organic. Propun votul deschis. Există altă propunere din sală? Nu. Supun textul votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 abțineri, textul a fost adoptat.

   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 21:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro