Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 1997

7. Dezbateri asupra propunerii legislative de modificare a Legii partidelor politice.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu Propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Doamna deputat Paula Ivănescu, vă rog!

Îmi permiteți? Fac precizarea că voturile finale asupra legilor care erau prevăzute pentru marți la ora 11,30 vor fi miercuri la ora 11,30.

Vă rog, doamnă!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Stimați colegi,

Problema neimplicării într-o proporție corespunzătoare a femeii în viața publică este o problemă pe care noi am mai vorbit-o, unii dintre noi am mai vorbit-o de-a lungul timpului. Eu astăzi nu am să vă țin prelegeri despre necesitatea implicării cu adevărat a celei mai bune părți din jumătatea populației, deci, pe bază de competitivitate, pe bază de calități, pe bază de inteligență și energie. Este un lucru știut, aceste discuții se poartă la nivel internațional și dat fiind că am participat în ultimul timp la multe reuniuni internaționale, fie că au fost pe baza organizării O.N.U., fie a Consiliului Europei, fie a Uniunii Interparlamentare, problema implicării femeii în sfera decizională, fie că este ea economică, socială sau politică, este din ce în ce mai cu acuitate pusă.

Pentru că, anul trecut, Parlamentul, prin Legea partidelor, a hotărât finanțarea partidelor politice, înseamnă că națiunea recunoaște necesitatea pluralismului și recunoaște importanța partidelor politice.

În Constituție se stipulează într-adevăr egalitatea în drepturi, indiferent de naționalitate, religie, sex ș.a.m.d., dar, referindu-ne la participarea femeilor în viața publică, constatăm că practica socială infirmă această egalitate. Sigur că sunt probleme care țin de mentalități, de tradiție, însă noi am depășit epoca industrială, suntem într-o epocă postindustrială în care femeile, în beneficiul societății, ar putea să se implice și să aducă acel echilibru atât de necesar unei societăți în dezvoltare.

România, prin semnarea și ratificarea unor convenții, acorduri și pacte internaționale referitoare la drepturile politice, economice, culturale și sociale ale femeii, a recunoscut că există un deficit de democrație și s-a angajat, prin semnătura pusă pe aceste documente, să ia toate măsurile pentru diminuarea acestui deficit de democrație.

Trebuie să vă spun că în practica internațională, pentru foarte multe țări, este acea cotă de reprezentare a femeilor impusă fie prin Constituție, fie prin lege.

Noi considerăm că, având experiența foarte apropiată din regimul pe care l-am înlăturat în decembrie '89, această măsură nu ar fi populară și nu ar fi nici eficientă, și de aceea, pe baza experienței pe care au căpătat-o alte țări, astăzi vă propunem un sistem de încurajare a partidelor politice, să exploreze universul feminin din jurul lor și să încurajeze femeile pentru a se implica în politică, pentru a le pune pe locuri eligibile, în așa fel încât în Parlamentul României să depășim această cotă, care, zic eu, că este rușinoasă, de 5 la sută femei din totalul de parlamentari. De ce zic rușinoasă? Pentru că în România, femeile au un grad de educație egal cu al bărbaților, sunt femei inteligente, energice, care ar merita să fie băgate în seamă de partidele politice și aduse în Parlament în beneficiul nației și al echilibrului.

Inițiativa legislativă pe care v-o propun astăzi realizează o concordanță - interesul național de a depăși deficitul de democrație și practica de încurajare a partidelor politice față de egalitatea șanselor, fără a condiționa finanțarea generală de la buget a partidelor.

Deci, ce vă propun prin această inițiativă legislativă? Ca să modificăm articolul, numai art.39 din Legea 27/1996, în care față de suma de bază alocată de la buget pentru subvenționarea partidelor politice să reținem o cotă de 20%, care se numește subvenție specială, și care să se împartă în mod egal pe mandatele feminine și să revină partidelor care le-au promovat, formațiunilor care au promovat aceste femei în Parlament.

Sigur că este o dispoziție care va fi tranzitorie. În momentul în care am avut această discuție în Comisia juridică, cineva a spus că ar fi defavorizate partidele mici. Eu cred că partidele mici, dacă vor pune femei pe liste pe locuri eligibile, vor deveni partide mari, dat fiind că femeile reprezintă, în această țară, circa 52% din populație.

Pentru ca să fiți lămuriți că această discriminare, pe care astăzi v-o propun temporar, este o discriminare pozitivă și perfect acceptată de tratatele și toate documentele internaționale semnate de România, am să vă citesc două articole din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, semnată și ratificată în România. În art.3 se spune: "Statele-părți iau în toate domeniile - politic, social, economic și cultural - toate măsurile corespunzătoare, inclusiv prin dispoziții legislative, pentru a asigura deplina dezvoltare și progresul femeilor, în scopul de a le garanta exercitarea și beneficiul drepturilor omului și libertăților fundamentale, pe baza egalității cu bărbații", iar la art.4 din această Convenție, se spune: "Adoptarea de către statele-părți a unor măsuri temporare speciale, menite să accelereze instaurarea egalității în fapt între bărbați și femei, nu este considerată ca un act de discriminare, în sensul definiției din prezenta Convenție".

Deci, ceea ce vă propun astăzi, și vă rog să susțineți această inițiativă legislativă, este o mică încurajare din partea partidelor politice care, bineînțeles, nu este obligatorie dar care, poate, va duce, prin discuțiile create, la schimbarea mentalităților și la schimbarea practicilor.

Eu vă mulțumesc pentru susținere și vă rog să votați această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Comisia juridică, în raportul întocmit, cu majoritate de voturi a recomandat dezbaterea acestui proiect, neavând nici un fel de amendamente și neîntocmind un raport.

Domnule președinte Emil Popescu, doriți să treceți pe banca comisiei? Vă rog!

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Da, prioritate dăm doamnelor întâi. Vă rog! Fiind o lege care le creează o serie de facilități... vă rog!

Doamna Hildegard Puwak:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Aș vrea să încep prin a spune că în Grupul parlamentar P.D.S.R. am hotărât să sprijinim această inițiativă legislativă, pentru că ea aduce în discuție un drept politic care, deși consacrat de Constituție, este parcă mult prea des ignorat de partenerii noștri și de formațiunile politice.

Am hotărât să sprijinim această inițiativă din convingerea că în cadrul formațiunii noastre politice orientarea și deschiderea spre promovare a femeii și-a găsit, probabil, concretizarea, așa cum în alte formațiuni politice ea încă nu există. P.D.S.R.-ul a avut curajul, și dovezile există, să promoveze în structurile politice și administrative, femei. Cred că majoritatea parlamentară are încă datoria să facă acest act de curaj și să promoveze, cel puțin la același nivel cum a făcut-o P.D.S.R.-ul, atunci când a fost la guvernare.

Aș vrea să aduc în discuția dumneavoastră totuși faptul că societatea românească se găsește într-o etapă în care mai are foarte mult de parcurs, pentru ca, într-adevăr, mentalitățile, comportamentele politice, imaginea să se schimbe.

Nu aș crede cu mare convingere că această inițiativă legislativă a colegei noastre, doamna deputat Ivănescu, va rezolva această problemă a promovării femeii. Sigur că ea este un prim dermers, dar ar fi hazardat să credem acum că formațiunile politice își vor schimba prioritățile și ierarhiile atunci când va fi vorba de a schimba o imagine despre politic și a crea o altă imagine și un alt beneficiu electoral în favoarea femeii.

Sunt convinsă că și dumneavoastră credeți că altele sunt criteriile pe care trebuie să le avem în vedere pentru a vă convinge pe dumneavoastră, partenerii noștri, că femeile merită să fie promovate pentru valoarea lor umană, pentru competență și pentru prestigiu social.

N-aș fi atât de hotărâtă să resping, așa cum este făcută în Expunerea de motive, această soluție care este aplicată în numeroase țări, în democrații consacrate, de reprezentare feminină, de cotă de reprezentativitate feminină. Este într-adevăr un argument de luat în seamă că imagini, destul de recente încă, creează o oarecare respingere, dar cred că, potrivit practicii europene și experiențelor pe care alte țări le au în sens pozitiv, ar trebui să zăbovim și noi asupra unor asemenea soluții, cu atât mai mult cu cât această soluție, pe care inițiativa legislativă o propune, poate fi doar acceptată cu caracterul ei temporar, până la o normalizare a societății românești în care dimensiunea participativă feminină trebuie să-și găsească locul.

Sprijinim această inițiativă și pentru faptul că, până în prezent, factorul politic și factorul executiv s-au aplecat poate prea puțin asupra acestei problematici a femeii.

Sigur că implicarea politică, participarea politică este o dimensiune. Dar folosim acest prilej pentru a aduce în atenția dumneavoastră, și prin dumneavoastră, demersului guvernamental, rugămintea de a se apleca mai mult asupra acestei realități sociale cu care femeile se confruntă și să recunoaștem adevărul că tranziția le împovărează mai mult. Este un adevăr că traiul zilnic, astăzi greu și mâine mai nesigur, șomajul feminin este în creștere, absență de servicii familiale, incompatibilitate de soluționare a responsabilităților în familie, în societate, de îngrijire a vârstnicilor, și am putea face o listă foarte lungă de probleme care, la fel ca și aceasta a respectării dreptului politic, ar trebui să stea în atenția Executivului și nu în ultimul rând, în atenția noastră. Și poate, atunci când vom rezolva și drepturile politice, și drepturile economice și pe cele sociale, vom putea, într-adevăr, să vorbim despre o recunoaștere a acestei jumătăți a societății românești.

Sprijinim această inițiativă legislativă din convingerea că ea este un început la care vom contribui cu toții, indiferent de formațiunile politice cărora le aparținem.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Domnul deputat Rădulescu, din partea Grupului Partidului Democrat.

Domnul Cristian Rădulescu:

Îmi fac o datorie ca în numele Grupului parlamentar al U.S.D.-P.D. să rostesc un cuvânt de susținere a acestei inițiative legislative care, în mod categoric, nu va reuși să corecteze umilitorul deficit de percepție a capacităților partenerelor noastre, dar se constituie într-un prim pas care, dacă va fi urmat de alții, va reuși, într-adevăr, să diminueze diferența existentă acum.

Categoric că 4 la sută reprezintă extrem de puțin și este foarte departe de a reprezenta atât implicarea în viața socială și chiar și politică, mai nou, a femeilor din țara noastră, cât mai ales este foarte departe de a reprezenta posibilitățile lor evidente, pe care eu niciodată nu le-aș bănui a fi mai mici decât ale noastre, ale bărbaților.

Sigur că este foarte greu să ajungem la acel procent maxim, pe care femeile parlamentar îl dețin într-un parlament din lume, în Insulele Fidji, 73 la sută, poate că este o curiozitate a demografiei locale, dar, în orice caz, avem câteva exemple mai apropiate, în Islanda, 65 la sută și, în orice caz, în toate țările scandinave, între 40 și 55 la sută, cu normă constituțională, prevăzută expres, referitor la reprezentarea peste o anumită proporție a femeilor.

Să nu privim cu zâmbetul pe buze această inițiativă legislativă ca fiind expresia unui entuziasm strict feminist sau a unei încercări mecaniciste de transpunere în practica parlamentară românească a recomandărilor Internaționalei Socialiste din care noi facem parte. Este mult mai mult decât atât, este încercarea de a duce la o evaluare corectă în percepția noastră, a tuturor și deci și în implicarea politică a viitorului, a partenerelor noastre.

Eu sper că această inițiativă legislativă, odată adoptată de către noi, căci nu mă îndoiesc de aceasta, să fie un pas pentru a reuși să ștergem această diferență umilitoare și care nu reflectă adevărul, între reprezentarea bărbaților și reprezentarea femeilor, colegele noastre, în Parlamentul României.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Anghel Stanciu. Vă rog

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Evident că mulți dintre noi, ca și subsemnatul, nu se poate ridica împotriva unei astfel de propuneri, pentru că nici acasă nu prea putem să ridicăm vocea și iată că...( Aplauze) trebuie să găsim o formă amiabilă în care să ni se dea timp la dispoziție ca noi, membrii fiecărui grup parlamentar, să ne putem consulta cu consoartele noastre, să vedem cam cine rămâne acasă și cine vine aici, dintre noi doi! Pentru că există riscul ca unii dintre noi, care plecăm de acasă ca să scăpăm de ce scăpăm, când ne trezim aici, să plecăm d-aici și să nu înregistrăm majoritatea necesară, mai ales că, dacă acceptăm până la 50 la sută partea frumoasă în Parlament, sigur vom avea cvorum tot timpul, pentru că sunt mult mai conștinciioase decât noi.

Lăsând aspectele acestea, am fost cu doamna Paula Ivănescu în India, am văzut cum se pune problema, dar la fel de adevărat este că trebuie să discutăm această chestiune foarte bine fiecare grup parlamentar, pentru că există în fiecare partid posibilitatea ca să fie promovate femeile după valoare, cum a spus doamna colegă, mai înainte, de la P.D.S.R., dar există și posibilitatea ca electoratul să sancționeze pe cei care nu promovează femeile. Or venim și impunem niște procentaje, impunem procentaje și la colegii noștri minoritari pentru admitere în facultate, impune procentaje și la cutare, și la cutare. Și atunci, eu zic să trecem pe o variantă tehnocrată, în care punem tehnicieni, care a făcut fiecare școala unde a făcut-o, și știe, și calculăm algoritmul de sus până jos, câți copii cu ochii albaștri, câți verzi, cât stângaci, câți dreptaci, că și stângacii trebuie să fie în Parlament, nu? Și cei cu ochii verzi, nu? Și cei cu ochii albaștri, și cei care îi legiferăm noi prin art.200, nu? Nu ne-am bătut rândul trecut pe art.200? N-au și ei dreptul să fie?

De aceea, eu aș propune, domnule președinte de ședință, pentru că și așa cvorumul este dincolo de a fi transparent, să găsim o modalitate, să amânăm dezbaterile pe astăzi la sfârșitul unei săptămâni și fiecare grup parlamentar să-și analizeze, prin prisma proprie, și să vadă dacă femeia o considerăm "un handicapat", nu? și trebuie să-i dăm locuri pe un număr sau asigurăm ceea ce au cerut totdeauna femeile și pentru care Partidul România Mare luptă: egalitatea șanselor între bărbați și femei. Deci, dânsele au luptat pentru egalitate, acuma vor inegalitate, discriminare pozitivă?

Cred că trebuie să vedem cum facem, ceea ce spune și colegul Marcu, cea mai bună reprezentare procentuală o are Partidul România Mare, avem trei femei, nu?

Deci, să lăsăm fiecare grup și să găsim această modalitate, domnule președinte, ca să reluăm discuția, pentru că este foarte importantă și să nu o expediem la sfârșit de ședință.

Propunerea noastră este aceasta: să încheiem astăzi o parte din discuții și să revenim asupra textului, asupra procentajelor, asupra ideii de a impune, că dacă impunem astăzi, aici, mâine impunem dincolo ș.a.m.d.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputat Afrăsinei Viorica.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi, nu vreau să am decât o scurtă intervenție și dacă îmi permiteți să fie sub formă de glumă, vizavi de intervenția domnului coleg deputat Stanciu Anghel, pe care-l respect în mod deosebit și intervenția mea nu diminuează cu nimic respectul pe care-l eu i-l port domniei sale, dar pentru că eu nu știu cum considerați dumneavoastră, domnule coleg, femeia, dar pentru că o cunosc pe doamna Stanciu, sunt convinsă că dacă doamna era în Parlament era, de asemenea, un plus de valoare. (Aplauze.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Baciu, vă rog.

Domnul Mihai Baciu:

Onorați colegi,

Dincolo, sigur, de unele deviații umoristice ale chestiunii noastre, problema este foarte serioasă, problema este foarte serioasă și trebuie să-i acordăm atenția necesară.

Ce vreau să vă spun în câteva minute, în două, trei minute pentru a nu vă răpi prea mult timp. Problema este atât de serioasă, încât nu putem să o tranșăm plecând de la experiența tragică a domnului Stanciu cu femeile, pentru că aici nu discutăm despre experiența unuia sau altuia, noi, ca indivizi, ci trebuie să plecăm de la chestiuni mari, semnificative din punct de vedere sociologic și social, or dacă plecăm de la acest punct de vedere, este clar că nu putem să ignorăm o asemenea chestiune. Curentul general, și nu numai în țara noastră, peste tot, este acesta, este valorizarea contribuției femeilor, și acest curent general provine dintr-un principiu și mai general, care este principiul pe care-l cunoaștem cu toții, al egalității femeii cu bărbatul. Este un principiu de la care nu putem abdica.

Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu procente, cu impunerea de cifre și mai știu eu cum, în instituții, în partide sau mai știu eu unde, în școli. Acest procedeu nu a dat rezultate. Atunci când a fost impus cu forța - și știți foarte bine că înainte de '89 s-a practicat acest procedeu - nu a dat rezultate, dimpotrivă, a stârnit o reacție de respingere a ideii egalității femeii cu bărbatul. De aceea, noi trebuie să mergem pe altă cale și una din aceste căi este propusă în proiectul de astăzi, al doamnei Ivănescu.

Trebuie, așadar, să nu impunem procente, să nu impunem număr, trebuie să mergem pe căi elegante, civilizate, cum ar fi această stimulare, această stimulare financiară, pentru ca partidele politice să dea o atenție mai mare contribuției femeii.

Sigur că aș avea o mulțime de alte argumente, dar eu cred că este suficient și eu cred că Parlamentul României este format dintr-un ansamblu de bărbați politicoși, eu plec de la această premisă și rog respectuos să adoptăm această transformare a Legii partidelor, în forma propusă de inițiator.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu, președintele Comisiei juridice. Vă rog.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu iau cuvântul pentru ca să vă învederez un aspect de ordin procesual. Pe fond, a fost investită Comisia juridică, pentru a face un raport.

Comisia juridică, vă citesc, "a hotărât însușirea inițiativei legislative cu majoritate de voturi și cu recomandarea pentru Camera Deputaților de a fi dezbătută în procedură de urgență." Prin urmare, din punctul de vedere de fond al Comisiei juridice, noi suntem pentru și și cât mai repede, lucrurile sunt clare, dar comisia a fost nevoită să facă o precizare în final, pe care v-o citesc. "Precizăm că avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale este negativ." Deci, noi am fost confruntați, noi, comisia, cu punctul de vedere negativ al unei alte comisii, care dă doar un aviz, și așa se explică balansul pe vot și de ce s-a adoptat în majoritate.

Eu am insistat pentru, fiindcă chestiunea aceasta a unei inferiorități a femeii pe orice plan este o falsă problemă, pe care cândva am discutat-o foarte mult. Nu de la noi, bărbații, cred eu, cel puțin de la partidul nostru, pleacă această slabă reprezentare, ci din faptul că ele, femeile, nu se implică suficient. Este drept că activitatea politică necesită multe renunțări și pierdere de timp și ele au foarte multe juguri.

Prin urmare, suntem în situațiunea că din punct de vedere procesual ar trebui să fie lângă mine domnul acela de la comisie, ca să-și exprime punctul de vedere și să argumenteze de ce crede comisia că este vorba de o discriminare pozitivă, că în fond despre aceasta este vorba acolo. Au motivat avizul lor negativ pe ideea că se creează o discriminare pozitivă, înțelegându-se, zic eu, în opinia mea, greșit noțiunea, sintagma de discriminare pozitivă aici, în cazul de față.

Noi suntem confruntați cu o realitate și anume că în planul activității politice femeile ar trebui să fie mai mult reprezentate, nu sunt și atunci așa se explică această inițiativă care urmărește să încurajeze în plan financiar partidele, pentru ca ele, la rândul lor, să fie preocupate și de această latură a activității lor, și anume o mai bună reprezentare în Parlament, în planul legislativ a dânselor. Aceasta este tot.

Eu, personal, nu văd o discriminare de nici un soi, dimpotrivă, văd, în sfârșit, o tentativă de remediere a unei realități care nu este potrivită cu ceea ce se prevede și în Constituție. Așa că nu văd de ce domnul Stanciu a mai făcut niște referiri la art.200, nu l-am înțeles. Domnul Stanciu este uneori impenetrabil, incognoscibil, insesizabil, in..., in..., in..., din dorința...

Domnule profesor, vă iubesc dar, nu știu de ce?... De ce mi-ați făcut referirea aceea la 200, n-am să pricep niciodată.

Domnul Anghel Stanciu (din bancă):

Nu, Doamne ferește, să mă iubiți...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Noi ne-am chinuit mult cu 200 acela, dar în fine... De ce dumneavoastră? dacă ați făcut-o, încep să mă întreb de de ați făcut-o, dar în sfârșit... Nu văd nici o corelare, de nici un soi, nici filozofic, nici politic, nici biologic, de nici un soi cu art.200, dar dacă dumneavoastră îl vedeți... și de aceea mă și obligați să vorbesc.

Nu pricep și vă rog frumos să nu mai ridiculizăm chestiunea cu art.200.

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

A vrut să vadă pe cine deranjează.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Dacă credeți în continuare că nu ați fost înțeles, luați cuvântul din nou de la microfon și mă supun, dar, vă repet, în continuare să abordăm cu seriozitate chestiunea.

Deci, vă rog să hotărâți acum printr-un vot dacă domnul de la comisia respectivă trebuie să fie prezent, să-și spună punctul de vedere cu atât mai mult cu cât este vorba de un aviz negativ, că dacă era pozitiv, nu mai era nici o problemă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte... Domnul deputat Dan.

Domnul Emil Teodor Popescu (plecând de la microfon):

Nu vreți și pe la 201 ceva?

Domnul Florian Bercea (din bancă):

Aceasta nu este de la microfon.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Întrucât am fost convocat de către domnul Emil Popescu, iată, răspund la convocare. Este și acesta un mod de a purta dialogul parlamentar și poate că era mai bine însă să se vadă care este motivația care s-a dat în acel raport, cu atât mai mult cu cât chestiunea nu este legată de voința unui ins, ci a rezultat dintr-un vot.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Sigur!

Domnul Marțian Dan:

Eu cred că problema promovării femeii este una dintre cele mai serioase, care are implicații economice, sociale și în modele culturale dintre cele mai adânci, motiv pentru care s-au exprimat în cadrul comisiei anumite rezerve în legătură cu soluții de acest gen, care sunt de campanie și pompieristice, pentru că, iată, dacă este vorba să respectăm femeile și să le promovăm și să valorificăm experiența, competența lor, capacitățile pe care le au în gestiunea treburilor publice și implicarea în politică, inclusiv în Parlament, în alte structuri ale puterii, îmi pot pune următoarea întrebare. De ce se vine cu soluții de acest gen, în contextul în care un guvern care mărește numărul de miniștri și include și secretari de stat în componența sa, contrar prevederilor din Constituție, nu este în stare să promoveze o femeie ca ministru. Nu este în stare să promoveze decât în număr extraordinar de limitat femei ca secretar de stat.

Oare problema promovării femeilor se reduce numai la soluții din acestea pe care le conține această propunere? Apoi este vorba despre faptul că alegerile, pentru că aici este vorba despre alegeri, sunt prin excelență într-un sistem pluralist alegeri competitive.

Alegerile de tip competitiv se fac de către fiecare partid, examinând situația foarte concretă și maximizându-și șansele de reușită. Este posibil ca un partid, din acest punct de vedere, care se leagă de societatea civilă, de diferitele segmente și componente ale societății, să-și alcătuiască listele, să și le configureze în așa fel încât să aibă șansele cele mai mari, și problema se pune dacă din acest punct de vedere al competitivității trebuie ca, conducerea unui partid să fie mereu atentă. Da... dar, poate că este mai bine, pentru că, uite, primim mai mulți bani dacă configurăm listele în felul cutare sau cutare.

Deci, este vorba de faptul că promovarea femeii este o problemă extraordinar de importantă, complexă. Implicantele care pot asigura succesul unei asemenea chestiuni trebuie, mă rog, privite într-o perspectivă multidimensională și din acest punct de vedere au fost la noi, în comisie, exprimate anumite rezerve, care s-au tradus și în vot. Nu știu de ce domnul Popescu se consideră îndreptățit să dea replici în legătură cu anumite poziții ale unei comisii. Nu știu dacă dânsul, prin intervenția pe care a făcut-o, a adus niște lucruri în care, în urma cărora noi suntem acuma în fața unor mari revelații și dânsul este îndreptățit să își exercite rolul de cenzor al opiniei unei anumite comisii. Aceasta ați discutat-o în comisia dumneavoastră, ați hotârît, ați prezentat aici punctul de vedere, foarte bine. Nimeni nu vă cere ca în ceea ce privește punctul de vedere a unei comisii care a dat avizul, dumneavoastră să-l împărtășiți. De aceea sunteți comisie sesizată în fond. De aceea există o deosebire între comisia care analizează în fond și una care dă numai avizul.

Noi, în principiu, ca să fie foarte clar și foarte limpede, suntem pentru promovarea femeilor, suntem pentru o politică în acest domeniu, suntem pentru un ansamblu de măsuri care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață, sociale în familia femeilor, dar suntem împotriva demagogiei și suntem împotriva acestor chestiuni atâta timp cât unele partide excelează prin astfel de inițiative, iar când este vorba să le și aplice, acolo se dovedesc a fi mai reticente. Acesta este motivul pentru care s-a exprimat acel punct de vedere în cadrul comisiei, în urma dezbaterii și exprimării unui anumit vot. Și s-a mai evocat și un anumit spirit electoralist care inspiră această, inițiativă, dar, sigur este o problemă secundară, nu este o problemă de fond.

Problema de fond este aceea că societatea românească trebuie să modifice condiția economică, socială, familială, trebuie să învingă niște rezistențe în modelele culturale care există la ora actuală, dacă vrem, într-adevăr, să fim o societate care să pună în lumină toate virtualitățile femeii. Aceasta este o inițiativă cu totul particulară, nu strică, dar să nu ne iluzionăm că ea va rezolva problemele.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Vă rog să-mi dați cuvântul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, domnul deputat Emil Popescu, doriți un drept la replică am înțeles.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi, și cu specială privire domnule profesor Marțian,

Cred că, nu știu, n-am fost bine înțeles în ceea ce privește poziția mea și mă siliți să dau o replică.

Eu am susținut că din punct de vedere procesual era necesar ca lângă mine să fie reprezentantul acestei comisii, pentru ca domnia sa să-și expună punctul de vedere, nu ca să fie de acord sau nu cu noi, ci fiindcă este democratic ca atunci când discutăm în plen un proiect, acest reprezentant să fie prezent, tocmai pentru că avizul este negativ, n-am spus că este bun sau rău avizul, iar dacă domnia voastră sunteți pe problemă, trebuie să veniți să stați lângă mine, așa cum noi ne-am înțeles întotdeauna în comisii. Aceasta am spus eu și aceasta o să o spun și acum, că nu ne derajează că avizul este negativ, dar din punct de vedere procedural, cred că sesizați aspectul. De vreme ce este vorba de un aviz negativ al unei comisii, oricare ar fi ea, reprezentantul acelei comisii sau comisia toată trebuie să fie prezentă aici, ca să se discute fondul chestiunii, fiindcă probabil că au și dumnealor niște argumente și le-ați adus. Deci, discuția aceasta am făcut-o în calitate de președinte al Comisiei juridice. Mi s-a părut mie că este echitabil și firesc să discutăm în contradictoriu o problemă, oricare ar fi ea, atunci când există un aviz de un fel și un alt aviz de un fel, adică o opinie, nu mai discutăm valoarea juridică, forța juridică a unui aviz sau a unui raport în fond. Nu aceasta discutăm noi.

Acum, în calitatea mea de membru al acestui Parlament și de membru al unui partid, vă spun că sunt profund nemulțumit de ce spuneți, pentru că trebuie să existe un început cu privire la această problemă pe care și domnia voastră o declarați ca fiind de importanță. Și dacă este așa, încep să mă întreb: Ce este demagogic în acest proiect? Ce este electoralist în acest proiect? Oricum ar putea să fie el alcătuit, el întotdeauna poate să fie criticat, el este..., cum ați zice problema dumneavoastră, poziția dumneavoastră este următoarea și vă rog să luați cuvântul, am toată considerația.

Importanța participării femeii este extraordinar de mare, este subiect important și sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Și eu vă spun, orice proiect am întocmi, trebuie să traverseze prin alte criterii decât forța de persuasiune. Aici este substanța, dacă vreți, diferența între mine și dumneavoastră. Nu eu sunt autorul acestui proiect, dar vă întreb și vă rog respectuos, cu toată considerația, știți cât de mult țin la părerile dumneavoastră, la opiniile dumneavoastră. Veniți și arătați care alta ar fi modalitatea nedemagogică și neelectorală pentru a propulsa prezența femeilor în Parlament. De exemplu, să le dăm o tinichea în piept? De exemplu, să le scutim de un impozit? De exemplu, să acordăm ceva partidelor? Acesta este criteriul propus aici în lege și eu spun: este ceva demagogic? Orice partid ar fi fost confruntat cu această problemă. Vă confrunt eu acum cu această întrebare, sunteți un mare specialist pe problemă...

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Nu sunt.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Să acceptăm că sunteți. Nu, vă dau un exemplu, ipoteză de lucru. Dumneavoastră cu ce criterii ați opera, cum i-ați determina pe copii să vină la școală? Cum le determinați pe femei să vină în Parlament? Că asupra fondului am căzut de acord, că sunt importante femeile, au un cuvânt de spus, trebuie să vină și nu vin. Cum să cointeresăm, la nivel de individ, la nivel de școală, la nivel de familie, cum să începem? Și mie mi se pare că proiectul începe cu această idee care este la interferența dintre politic și feminin și masculin și anume cu partidul politic, fiindcă el propulsează pe listă niște candidați și atunci, pentru ca să îl cointeresăm pe partid, să se ocupe mai mult de latura feminină, i se dau niște bani, și eu spun: există o altă metodă să le dăm ciocolată?, să le dăm tinichele?, să le dăm medalii? - care să fie democratică și să fie neelectorală și să fie nedemagogică. Adică ce este demagogic în aceasta? Aceasta spun eu.

Deci, dacă începem de pildă să presupunem că le-am acordat femeilor o nu știu ce, o dispensă de vârstă la pensii. Eu am numai un exemplu de școală, ca să vă arăt. S-ar spune atunci că creăm o discriminare pozitivă și că pensionăm femeile ca pe balerine, la 45 de ani, și că este o demagogie. Orice procedeu, orice instrument juridic poate fi calificat atunci cu ușurință și demagogic și electoralist. Eu spun, eu protestez împotriva acestor calificative. Noi doi suntem de acord, vorba aceea: "Noi doi avem același dascăl,/ Școlari suntem aceleiași păreri,/ Unitul gând oricine recunoască-l,/ Ce știi tu azi, eu am știut de ieri." De aceea râdem astăzi noi și râdem, plângem și râdem, "Non idemesus si duo dicuntidem" Suntem exact pe idei, suntem de acord cu ea, nu suntem de acord cu mijloacele.

Și eu spun, veniți, atunci, faceți altceva, propuneți la acest proiect, veniți cu o contrapropunere, faceți un amendament, veniți cu ceva. Păi nu, ca să mă convingeți că într-adevăr credeți în importanța femeii și că discursul dumneavoastră nu este demagogic, eu nu vreau să-l calific așa. Eu iau de-a seriosul ce spuneți și dacă femeile sunt importante și trebuie să propulsăm prezența lor în Parlament, arătați dumneavoastră și chiar vă rog să veniți aici la microfon și să spuneți,, în viziunea dumneavoastră non demagogică și noi electoralistă, cu ce trebuie început și vom începe cu aceea.

Vă mulțumesc. Eu nu mă supăr.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dan, drept la replică, urmează domnul deputat Stanciu.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că trebuie să începem cu modificarea mentalităților și cu modificări în ceea ce am spus în modelele culturale și de comportament în societate. Nu v-a împidicat nimeni, domnule Popescu, dumneavoastră, care faceți parte din Convenția Democrată, să aveți un număr foarte extins de femei în Parlament, nu v-a împiedicat nimeni să aveți un ministru, doi, femei pentru că ați mărit numărul membrilor Guvernului, nu v-a împiedicat nimeni să le promovați în alte chestiuni. De ce nu încercăm din acest punct de vedere să schimbăm modul nostru de a fi, modul nostru de a vedea lucrurile, modul nostru de a înțelege legăturile cu diferitele componente ale societății și în cazul acesta cu componenta feminină a societății române?

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Domnule profesor, arătați concret ce trebuie să facem?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, vă rog, nu întrețineți discuții!...

Domnul Marțian Dan:

Din punctul acesta de vedere eu zic să încercăm să le promovăm, să încercăm să le promovăm și nu să fixăm fel și fel de bariere.

Vrem acum, cu această lege, nu suntem... poate fi adoptată. Ceea ce am vrut noi, să atragem atenția este că sunt probleme mult mai grave care concură la rezolvarea acestei chestiuni și din acest punct de vedere cred eu că diferitele partide au avut timp în decurs de 7 ani să dovedească felul cum se raportează față de femei. Că n-au făcut aceste chestiuni și acum vin și cer stipendie de la stat pentru a-și modifica mentalitățile, aceasta ne preocupă pe noi, aceasta este chestiune de morală, aceasta este chestiune de modele culturale. (Aplauze.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Dați-mi voie! (Rumoare.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat... Domnule deputat Stanciu, îi dăm dreptul la replică și pe urmă...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Numai puțin. (Către domnul deputat Anghel Stanciu). Stai aici, stai aici.

Doamnelor și domnilor, și

Domnule președinte,

Nu vă supărați, proiectul acesta nu este al nostru, nu este al meu, nu ne puteți bănui de subiectivism, nu puteți să spuneți că noi facem pledoarie pro-domo. Dacă nu facem acest proiect de lege, vă rog să vă gândiți la ecoul respingerii unui astfel de proiect în mase și mai ales în rândurile femeilor.

Eu spun însă următorul lucru, înseamnă că dumneavoastră, în principiu, susțineți teza că nu există intrumente juridice pentru a rezolva această treabă - aceasta spuneți dumneavoastră! - și că deci, orice rezolvare de soiul acesta este o rezolvare demagogică. Aceasta spun eu. La nivelul mentalităților multe sunt de rezolvat, dar trebuie să așteptăm zeci de ani.

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Noi am demonstrat, demonstrați și dumneavoastră.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Ce să demonstrați?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos, vă rog frumos! Domnule deputat Popescu, vă rog frumos!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor, dacă această lege era alcătuită de noi, ne-ați fi putut acuza și atribui aceste carențe sau aceste critici sau aceste intenții, dar nu este vorba de proiectul nostru, noi discutăm un proiect al altui partid. Comisia însă a făcut un referat, cum l-a făcut. De aceea se discută în contradictoriu. Că legea poate fi perfecționată, sunt de acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Stanciu și după care urmează doamna deputat Paula Ivănescu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Iată cum stimata colegă a apreciat partenera de viață, parcă așa am înțeles în India că se cheamă, nu se mai cheamă soție, și îi mulțumesc, iată cum venerabilul și stimabilul nostru președinte de la Comisia juridică a intrat într-o discuție filozofică extraordinară și întreabă cum se poate rezolva problema? Trebuie să stimulăm.

Domnilor, evident că și pe unul și pe altul trebuie să-l stimulăm, dar în timp ce se bate moneda pe democrație, pe această dezvoltare, să zicem, în plan ideatic, Partidul România Mare, care nu se bate cu pumnul în piept, are 10%...

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

16%.

Domnul Anghel Stanciu:

16%. Are o femeie care este președinta unei comisii parlamentare, da? Deci, iată că nu ne-a obligat nimeni, cum nu a obligat nimeni nici PD-ul să-și pună pe listă, nu a obligat nimeni nici PNȚ-ul să-și pună pe listă și, ceea ce este culmea, nu l-a obligat nimeni pe domnul stimabilul Popescu să se dea jos de pe listă, să pună o doamnă. (Aplauze.)

Și cred că poate am fi fost mai câștigați, poate nu, dar este un gest, un gest firesc și normal din partea băieților politicoși, a bărbaților politicoși, să lase doamnele înainte. Cum nu am văzut nici în conducerea multor partide să accepte vicepreședinte sau prim-vicepreședinte, sau cutare..., hai să vedem în staff-ul fiecărui partid câte doamne sunt, poate trebuie să dăm și legi acolo, poate să le stimulăm și pe acelea.

De aceea, eu zic, vizavi de ceea ce a spus domnul profesor Dan Marțian, vizavi de ce a spus și distinsul nostru coleg, haideți să lăsăm patimile de o parte, să nu respingem acest proiect, pentru că are o idee nobilă, dar haideți să găsim și soluțiile prin care să nu forțăm nota, să nu venim cu mode, și formațiunile politice să-și arate gradul de democratizare prin promovare. Aceasta cu atât mai mult cu cât actuala Putere spune că va discuta problematica alegerilor viitoare pe liste uninominale și atunci, ce spunea domnul profesor Marțian, pe cine pui pe zona respectivă? Pui o doamnă care este reprezentativă? Normal, o blochezi. Deci, problema nu este de stimulare, problema este de a nu bloca doamnele să aibă acces, și eu rămân la ideea că această discuție trebuie continuată și în cele două comisii împreună, spre a găsi o formă în care să nu blocăm femeile, nu să stimulăm partidele.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputat Ivănescu.

Doamna Paula-Maria Ivănescu:

Mă simt datoare să fac o precizare. Ora de terminare a programului este deja depășită. Inițiativa legislativă îmi aparține, nu este a Partidului Democra, deși este susținută, nu este a Coaliției majoritare și, fie numai pentru discuțiile care au început astăzi și care or să continue, tot a fost bună, că se aduce în atenția dumneavoastră, a mediei, a populației, participarea a jumătate din populația țării la decizie. Fie numai pentru acest lucru și tot este important.

Și, a doua precizare. Această lege nu este obligatorie și nu impune norme partidelor. Este o bonificație care se acordă acelor partide care înțeleg să lupte contra deficitului de democrație. Nu vor, foarte bine, nu fac așa ceva. Sunt așteptate și inițiativele legislative ale altor persoane sau altor partide, care să îmbunătățească participarea femeii la decizie.

Eu vă mulțumesc, și chiar mi-au plăcut discuțiile de astăzi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar, ultima luare la cuvânt, vă rog.

Vom continua luni.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să constatați că timpul afectat programului de lucru, în această zi, s-a epuizat și, ca atare, să suspendați ședința.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este ceea ce făceam, oricum.

Vă mulțumesc.

Continuăm luni dezbaterea acestui proiect de lege.

Ședința s-a încheiat la ora 12,34.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 13 december 2019, 5:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro