Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 15-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997

Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru perioada 15-19 septembrie 1997.

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Mircea Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Sorin Victor Lepșa și Corneliu Ciontu , secretari.

*

 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați, și-au înregistrat prezența un număr de 244, 98 dintre colegii noștri fiind absenți. Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulament este întrunit.

Ordinea de zi și programul pentru această săptămâna au fost discutate în ședința de joi, 11 septembrie, Biroul permanent, în ședința de astăzi, a făcut unele modificări asupra proiectului ordinii de zi, și anume: din motive obiective, ceea ce aveți dumneavoastră la pct.5 a fost mutat mai spre sfărșitul părții întâi, este vorba de propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice, atât doamna Paula Ivănescu, în calitate de inițiator, cât și domnul Emil Popescu, în calitate de președinte al Comisiei sesizate în fond, neaflându-se în țară, sunt plecați în străinătate în misiuni parlamentare.

De asemenea, s-a propus ca după pct.2 din actuala formă, să intre chestiunea care se află la ora actuală la poz.28, iar pct.4 să fie mutat după poz.15, este vorba de sistemul național de decorații, unde mai trebuie puse la punct câteva chestiuni și s-a considerat c-ar mai fi nevoie de ceva timp pentru a pune la punct și aceste mici probleme.

Deci, acestea au fost modificările discutate și aprobate în Biroul permanent la ora 14,30. Din păcate nu a mai fost timpul material necesar ca să se tipărească, să se multiplice, din nou, proiectul ordinii de zi cu aceste modificări.

Eu vi le-am prezentat și, cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră această ordine de zi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Programul de lucru a fost aprobat în ședința de joi, conform Regulamentului, nu sunt propuneri de a modifica programul de lucru, așa că el rămâne cel votat în ziua de joi.

Intrăm în ordinea de zi și vă rog să-mi permiteți să vă prezint mai întâi Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege privind cantinele de ajutor social, adoptat de Senat în 9 septembrie. În fond este sesizată Comisia pentru muncă și protecție socială, iar pentru avize Comisia pentru buget-finanțe, Comisia pentru drepturile omului, Comisia juridică și Comisia pentru sănătate și familie.

Inițiatorul solicită dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență. Deci este vorba de cantinele de ajutor social.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată procedura de urgență.

2. În continuare avem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victorie a Revoluției anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu aceste evenimente, adoptat de Senat în 9 septembrie.

În fond este sesizată Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru sănătate, Comisia juridică și Comisia de buget-finanțe.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 și adoptat de Senat în 9 septembrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrie și servicii și pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru buget-finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, aprobat la Geneva în 27 octombrie 1994 și aprobat de Senat în 9 septembrie 1997.

În fond a fost sesizată Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia pentru buget și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale, adoptat de Senat în ședința din 9 septembrie 1997.

În fond a fost avizată Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize: Comisia de politică externă, Comisia de buget-finanțe și Comisia juridică.

6. Proiectul de Lege privind mărcile și indicațiile geografice, adoptat în Senat în 9 septembrie.

În fond, pentru a elabora un raport comun, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru agricultură și silvicultură; pentru aviz, Comisia juridică.

7. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internațional și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind desfășurarea traficului feroviar, realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997 și adoptat de Senat în 11 septembrie 1997.

În fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică.

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind pregătirea forțelor armate britanice în România, semnat la București la 29 iulie l996 și adoptat de Senat în 11 septembrie 1997.

În fond: Comisia pentru apărare, ordine publică; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Continuăm cu legile care se află pe ordinea de zi.

 
Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție.

Mai întâi doresc să vă prezint raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și față de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție.

Comisia de mediere s-a întrunit miercuri, 10 septembrie, la ora 13,00, la Senat și, în urma examinării divergențelor apărute la unele texte ale proiectului de lege, Comisia a hotărât să ne propună raportul care v-a fost difuzat și pe care-l vom discuta, și anume: la pct.1 este o chestiune referitoare la art.3. Comisia de mediere ne-a propus, în unanimitate, un text comun, format din îmbinarea celor două variante, a Camerei Deputaților și a Senatului.

Supun votului dumneavoastră acest text comun, propus de Comisia de mediere, în unanimitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La pct.2 avem o chestiune referitoare la art.4. Comisia de mediere, în unanimitate, a votat textul Camerei Deputaților, deci textul nostru.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.5, de asemenea, textul Camerei Deputaților, în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.6, de asemenea, textul Camerei Deputaților este propus spre adoptare, în unanimitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Și la art.11, de asemenea, se propune textul Camerei Deputaților, în unanimitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră raportul, în totalitate, așa cum a fost el propus de Comisia de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Deci, raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu majoritatea necesară unei legi ordinare; legea este lege ordinară.

Adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985.

În continuare, luăm în dezbatere proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei, comisia sesizată în fond este cea de cultură, nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege. El are un singur articol.

În legătură cu titlul legii - Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada, la 3 octombrie 1985. Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la articolul unic dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Legea a fost adoptată, în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi organice.

Urmează proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Elene privind... Constat că este Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor... Păi, între Guvernul Republicii Elene și cine?

Din sală:

Și Guvernul României.

 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, dar aici nu scrie, de două ori, și aici scrie așa, și aici scrie tot așa!

Da, este-n regulă. Deci, între Guvernul Republicii Elene și Guvernul României. Nu? Sau cum?

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acorodului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997.

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Atena, la 23 mai 1997.

Din partea inițiatorului, înțeleg că nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Din partea comisiei, de asemenea, nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege, începând cu titlul.

Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

În legătură cu articolul unic, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Supun votului articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi organice.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor (Procedură de urgență)

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice.

Informare privind modificarea conducerii Grupului parlamentar al PDSR.

Domnul Năstase dorea să facă un anuț înainte de a intra în continuarea dezbaterii. Am rămas la ultima chestiune.

 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea doar să fac un anunț. Vă aduc la cunoștință conducerea Grupului parlamentar al P.D.S.R. din Cameră. Lider, Adrian Năstase, vicelideri: Miron Mitrea, Florin Georgescu, Viorica Afrăsinei, Florian Bercea. Secretar, Leonard Cazan.

Vă mulțumesc.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor (Procedură de urgență)

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Noi am întrerupt dezbaterea la acest proiect de lege, rugând onor comisia sesizată în fond să lucreze insistent, împreună cu inițiatorul și să găsească o formulă.

Aveți cuvântul pentru a prezenta plenului această formulă.

 

Domnul Ion Botescu:

Raport suplimentar asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor.

Cu adresa nr.187 din 02.09.1997, Biroul permanent, conform art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, a sesizat, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget-finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor.

Ulterior, plenul Camerei Deputaților a hotărât ca acest proiect de lege să fie reexaminat de către comisie, împreună cu inițiatorul, în vederea întocmirii unui raport suplimentar, care să reflecte punctul de vedere al comisiei.

În urma examinării, în ședința din data de 9 septembrie 1997, s-a hotărât înaintarea prezentului raport suplimentar, care conține următoarele modificări față de raportul înaintat inițial.

Numerele curente: 1, 2 și 3 din raportul 554, din data de 3 septembrie 1997, rămân neschimbate.

Nr.crt.4, cu referire la art.5, alin.4 nou, va avea următorul conținut: "Pentru autovehiculele și remorcile care, în condițiile actualei legi, sunt înscrise în circulație sau utilizate mai puțin de un an, cuantumul sumelor de plată se determină proporțional cu durata de circulație, calculată în luni întregi".

Nr.crt.5, cu referire la art.1, pct.5, art.5, ultimul alineat, se menține ca în raportul inițial.

Nr.crt.6, art.7, alin.2, se elimină ca amendament la Raportul nr.554 din 3 septembrie 1997 și se menține textul propus inițial prin Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 1997.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Care ar fi textul aici, la ultimul punct? Textul inițial.

 
 

Domnul Ion Botescu:

Este textul inițial.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, este-n regulă! Bine. Mulțumesc!

Deci, atât Comisia sesizată în fond, cât și inițiatorul sunt de acord cu aceste variante.

Trecem la vot.

În legătură cu pct. 4. Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Textul a fost citit de reprezentantul comisiei. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la pct. 5. Aici, practic, se închid numai ghilimelele, deci este mai mult o chestiune de redactare.

Supun votului pct.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la pct.6 a fost făcută propunerea de către comisie și de către inițiator.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Cu un vot împotrivă a fost adoptată această propunere a comisiei.

Cu aceste modificări...

Vreți să luați cuvântul? Vă rog!

 
 

Domnul Kalman Raduly Robert:

Domnule președinte,

Cu scuzele de rigoare, n-aș mai fi vrut să intervin, dar noi am precizat săptămâna trecută că și comisia noastră a avut un aviz în ceea ce privește această ordonanță de urgență și mi-ar fi plăcut, dacă Comisia sesizată în fond ar fi ținut cont măcar pentru Raportul suplimentar de avizul nostru, dar nici măcar ea nu face referire la aceasta și drept urmare, cu încă o mică observație, aș veni la Anexă, și anume: am discutat cu inițiatorul, cu domnul ministru Băsescu, ca să punem jos, după a doua steluță, la Anexă, o a treia steluță, în care să precizăm la ce anume se referă, în Anexă, tona, care apare la clasificările autocamioanelor, remorcilor ș.a.m.d.

Propunem, din partea comisiei noastre, următorul text: "Greutatea totală maximă autorizată, înscrisă în certificatul de înmatriculare". Deci, ca să fie clar în Anexă la ce se referă tonajul din clasificările după care se plătește taxa pe drumuri.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Aveți o obiecție la această chestiune? Vă rog!

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din punct de vedere științific, greutatea este o forță și are alte unități de măsură decât masa, care se măsoară în tone. Deci, în loc de greutate, noi ar trebui să trecem massa vehiculului respectiv.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Corect. Masa, da? De acord.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată și această chestiune, în unanimitate.

Am parcurs toate punctele din raport, cât și din raportul suplimentar.

Înainte de votul final, în conformitate cu prevederile art.108 din Regulament, urmează să stabilim procedura de vot. Propun votul deschis. Are cineva altă propunere? Nu.

Supun votului dumneavoastră această procedură de vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost o abținere? Nu, a fost un gest.

Deci, s-a adoptat procedura de vot deschis.

Cu modificările, aprobate fiecare în parte, supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii 118, realizată prin Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest proiect de lege.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1997 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor G.S.M. și stabilirea taxei de licență (Procedură de urgență)

Trecem, în continuare, la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1997 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență.

Există, din partea inițiatorului, cineva?

Deci, având în vedere că din partea inițiatorului n-a venit nimeni să ne explice cum este cu licențele acestea de la GSM, vă propun să amânăm această chestiune, pentru că nu avem inițiator și pentru că este o chestiune la care inițiatorul are un rol foarte important, să ne explice cum vede toată această chestiune cu operarea licențelor și cu rețelele GSM, avem și noi curiozitățile noastre.

Deci, amânăm această chestiune pentru o dată ulterioară, când va veni inițiatorul.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară (Procedură de urgență)

Trecem, în continuare, la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României...

Din sală:

A venit inițiatorul!

 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

A venit prea târziu. Acum, am luat decizia necesară.

Domnule Pantiș, unde este domnul Pantiș. Excelență, poftiți aici, la inițiatori...

 
 

Domnul Sorin Pantiș ( din sală):

Eram afară, pe hol, nu m-a anunțat nimeni.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, revenim la punctul care cuprinde Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1997 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență.

Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.105 și 106, tot din același Regulament, mai întâi urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată în totalitate dezbaterii.

Dacă vreți să ne faceți o propunere în acest sens?

 
 

Domnul Ion Botescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunem timpul maxim 30 de minute, cu 3 minute pentru fiecare intervenție.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră să oprim toate telefoanele mobile până când stabilim exact cum or să opereze aceste rețele GSM și vă supun votului propunerea făcută de Comisia sesizată în fond, deci 30 de minute pentru dezbatere în totalitate, 3 minute de intervenție.

Cine este pentru această propunere? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Deci, această propunere a fost adoptată.

Doriți să ascultăm câteva chestiuni clarificatoare din partea ministrului de resort în calitate de inițiator? Aveți cuvântul domnule ministru Sorin Pantiș.

 
 

Domnul Sorin Pantiș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ideea Ordonanței de urgență privind atribuirea licențelor în banda de 1800 de MHz a venit din două considerente majore, în primul rând faptul că Romtelecom nu este parte în nici unul din cele două consorții în banda de 900, lucru care afectează din punct de vedere al valorii operatorului național procesul de privatizare, și, în al doilea rând, faptul că în banda de frecvențe 1500-2000 de MHz, la ora aceasta există echipamente militare care, în conformitate cu integrarea europeană și integrarea în Blocul Nord Atlantic nu corespund acestor standarde și trebuiesc înlocuite; întrucât Ministerul Apărării Naționale, prin programele sale de dezvoltare, ar putea să execute ieșirea din banda 1500-2000, după spusele dânșilor, în cel mai scurt termen, 5 ani, iar conform altor extimări în 12 până ls 14 ani, luând în considerare sumele pe care le au la dispoziție din alocațiile bugetare, am luat hotărârea ca sumele rezultate din taxa de licență, respectiv 50 de milioane de dolari, să meargă direct spre Ministerul Apărării Naționale cu obligativitatea ca, în limita acestor sume, Ministerul Apărării Naționale să elibereze spectrul de frecvențe 1500-2000 de MHz.

Acest spectru, vreau să precize, nu este important numai pentru GSM 1800 sau DCS 1800, cum vrem să-i spunem, după ultimele standarde s-a trecut și aici la denumirea de GSM 1800 de MHz; în această bandă, în banda de 1600 se preconizează să fie servicii de telefonie mobilă pe satelit în cadrul a două programe la nivel global Iridium și ICO, în banda de 1800 de MHz este sistemul european de acces radio în rețea DECT și de asemenea DCS 1800, iar în banda de 1900 de MHz funcționează sistemul american de acces radio în rețea, respectiv CDMA și cel japonez PHS.

În consecință, pentru dezvoltarea telecomunicațiilor din România spectrul de frecvență 1500-2000 de MHz este vital și, de aceea, această ordonanță de urgență rezolvă două probleme majore: aceea a operatorului Romtelecom ca operator și în telefonia celulară mobilă și aceea a eliberării spectrului pentru dezvoltarea rețelei naționale de telecomuncații.

Apare un aspect aici foarte important, Senatul, sigur, am fost de acord, a introdus ideea a două licențe. În mod normal ar fi fost foarte utilă ideea unei singure licențe prin încredințare directă Romtelecom-ului, dar noi ne-am însușit acest punct de vedere, urmând totuși, și acest lucru îl semnalez încă de pe acum, să reluăm discuțiile atât cu Comisia economică de la Cameră în primul rând și în al doilea rând cu Comisia economică de la Senat în vederea rezolvării acestui mic conflict între interesul în privatizarea Romtelecom și interesul operatorului național și acest interes al competiției pe piață.

Ministerul Comunicațiilor, ca inițiator al tuturor și cel care a acceptat absolut toate amendamentele, roagă și eu personal vă rog pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, să aprobați ordonanța de urgență care nu face altceva decât să repare o greșeală și în același timp să conducă într-un timp rapid la integrarea în structurile europene și nord atlantice pentru Ministerul Apărării Naționale și posibilitatea de creare a unei rețele realmente la ultimul nivel tehnologic, la cel mai înalt nivel tehnologic pentru operatorul național ROMTELECOM.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Intrăm în dezbaterea respectivă, începând cu titlul legii.

În legătură cu titlul, comisia a propus o modificare la pct.1 din raport, Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1997. Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Supun votului acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.1, de asemenea, ni se propune de către comisie la pct. nr.2 o modificare, de fapt o adăugire. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Supun votului dumneavoastră art.1 cu această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la articolul unic. Mă refer la textul din fața articolului unic, pentru că apoi o să iau pe porțiuni. Deci, mă refer la textul până la cele două puncte după care urmează modificările.

Supun votului acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și pct.3 din raport, așa cum l-a propus comisia.

În interiorul articolului unic sunt mai multe puncte notate cu numere arabe, deci, pct.1 se referă la art.1 din ordonanță și propune introducerea unui nou alineat, alin.2, cu un cuprins la care comisia a avut de făcut o anumită modificare, deci, a pus cele două alineate și deci, ne referim la pct.4 din raport așa cum l-a propus comisia.

Dacă cineva dorește să...

Domnul Pantiș, vă rog.

 
 

Domnul Sorin Pantiș:

Întrucât titlul legii vorbește despre organizarea licitațiilor pentru sistemele GSM și taxele de licență, rog, pentru acuratețea textului, peste tot să fie înlocuit DCS 1800 cu GSM 1800.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Comisia este de acord, da?

Deci, supun votului dumneavoastră această propunere de principiu care va opera în tot cuprinsul legii, respectiv în tot cuprinsul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Acum referitor la pct.4 din raportul comisiei. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Pct.4 a fost adoptat.

La pct.2 comisia nu face nici o propunere și vi-l supun votului așa cum este el aici.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la pct.3 între paranteze, la pct.6 din raport, comisia ne propune niște modificări. Supun votului textul comisiei care adaugă ceva la textul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu este nimeni împotrivă.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.4 între paranteze, comisia, de asemenea, propune o adăugire la pct.7 din raport. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu este nimeni împotrivă.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct.5 între paranteze este nemodificat. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct.3 fără paranteze, prima parte. Nu se operează nici o modificare. O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră întregul art.I, care a cuprins toate aceste puncte și fără paranteze.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.II, comisia ne propune o modificare, dar nu înțeleg de ce... A, numerotarea din ordonanța cealaltă. Am înțeles.

Deci, supun votului dumneavoastră propunerea de la pct.10 din raport a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum, cu toate aceste modificări, supun votului dumneavoastră, art.1 din acest proiect de lege care cuprinde toate modificările din cele două ordonanțe așa cum le-am votat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi ordinare proiectul de lege fiind de această natură. Vă mulțumim.

Trecem la următorul proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară.

 
 

Domnul Ion Botescu:

Raport asupra proiectului de Lege pentru aprobarea...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Stați, stați, stați... puțin că nu v-am dat cuvântul.

Deci, trebuie, mai întâi să anunț că, potrivit art.102 alin.3 este un proiect de lege care urmează să fie dezbătut în procedură de urgență și trebuie în primul și în primul rând comisia să-mi facă o propunere privind timpul total de dezbatere și timpul alocat fiecărei luări de cuvânt. Deci, vă rog, mai întâi, să faceți aceste chestiuni procedurale și apoi...

 
 

Domnul Ion Botescu:

30 de minute pentru dezbateri generale și 3 minute pentru fiecare intervenție.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum, vă rog să luați cuvântul în numele comisiei sesizate în fond.

 
 

Domnul Ion Botescu:

Raport asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară.

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară, în ședința din 3 septembrie 1997, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Inițiatorul nu dorește momentan să ia cuvântul, fiind mulțumit de faptul că nu dorim să operăm nici o modificare.

În legătură cu titlul legii nu dorește nimeni să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

În legătură cu textul de la articolul unic, acel text incipient până la cele două puncte, deci, nu articolul unic, ci textul de la articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La pct.1 de la modificări, referitor la titlul ordonanței, dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la pct.2 dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră pct.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și pct.2.

Acum supun votului dumneavoastră articolul unic cu toată componența sa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate, cu majoritate necesară unei legi ordinare.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți (Procedură de urgență)

Continuăm cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1977, cum scrie aici la mine, bănuiesc că este 1997, privind competența stabilirii de către autoritățile administrației locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți. Cine a fost sesizată în fond, administrația publică? Administrația publică. Inițiatorii sunt aici. Vă mulțumim.

Deci, domnul președinte Cârstoiu îl rog să facă o propunere în privința timpului total și a timpului alocat fiecărei luări de cuvânt.

 

Domnul Ion Cîrstoiu:

Întrucât ordonanța este extrem de mică, 3 articole, propun 15 minute.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și 3 minute de fiecare luare de cuvânt.

Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei sesizată în fond.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată această propunere.

În privința titlului legii, dacă cineva dorește să ia cuvântul?

Nu dorește nimeni să ia cuvântul, toată lumea vorbește la telefoanele celulare. Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la textul articolului unic, deci, nu la articolul unic în totalitate, ci la textul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.1 de la ordonanță. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.2 de la ordonanță. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.3 de la ordonanță, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră întregul articol unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Supun votului dumneavoastră ordonanța în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi ordinare.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997. (Procedură de urgență)

Continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie. Comisia de agricultură ne-a transmis prin raport că dorește să supunem votului în forma aprobată de Senat această ordonanță, care este foarte scurtă.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la textul de la articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.1 de la ordonanță, comisia nu ne propune nici o modificare. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.2 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.3 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum articolul unic în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege care aprobă ordonanța în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi ordinare.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol (Procedură de urgență)

Trecem mai departe la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. Comisia ne-a făcut un raport care are un singur punct, el se referă la art.2, momentan supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Doriți să luați cuvântul la titlul legii? (Se adresează domnului deputat Alexandru Pereș.) Mai întâi la titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat titlul legii.

Referitor la articolul unic, momentan la textul articolului unic și apoi urmează punctele din ordonanță și apoi în ansamblu.

Textul articolului unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Textul articolului unic a fost adoptat.

Art.1 de la ordonanță. Dacă cineva dorește să se refere la acest articol? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.2, onor comisia ne-a făcut o propunere. Dacă la art.2 dorește cineva să se refere? Nu dorește nimeni. Supun votului art.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și art.2.

Două articole are toate. Ați vrut să luați cuvântul. (Se adresează domnului deputat Alexandru Pereș) La ce? Ajungem acolo. Supun votului dumneavoastră articolul unic în totalitate cu textul din față și cu cele două articole.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat articolul unic.

Supun votului dumneavoastră Legea de aprobare a Ordonanței nr.44 în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi ordinare.

Propunerea legislativă privind scutirea de plată a impozitului pe venitul agricol până în anul 2000 (Respingerea propunerii)

Și acum urmează propunerea legislativă privind scutirea de plată a impozitului pe venitul agricol până în anul 2000, care are raport de respingere. Aici dacă doriți să ne spuneți care este... Cine ia cuvântul? Îl luați dumneavoastră sau ia domnul ...?

Deci, este vorba de... Atunci să vă spun: privind scutirea de plată a impozitului pe venitul agricol până în anul 2000, este o propunere legislativă, care probabil că având același subiect și obiect cu ordonanța pe care tocmai am aprobat-o, de aceea are raport de respingere, nu?

 

Domnul Alexandru Pereș:

Da, domnule președinte, tocmai de aceasta vroiam să-mi permiteți să iau cuvântul la ordonanță.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, vă rog, pe scurt așa.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Pe scurt. Sunt trei fraze de fapt.

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat a votat Ordonanța de urgență nr.44, dar am venit la acest microfon pentru a declara surprinderea noastră privind modul în care Guvernul încearcă și iată că reușește uneori să evite discutarea în plen a inițiativelor parlamentare. Este și cazul acestei ordonanțe de urgență, având în vedere că punctul următor, respectiv pe care-l discutăm acum, apare ca inițiativă a Partidului Democrat din legislatura trecută, respectiv din noiembrie 1995, propusă spre respingere atunci ca și acum.

Sunt împuternicit să declar aici, în fața dumneavoastră, domnule președinte și stimați colegi, că acest lucru este o practică pe care grupul nostru parlamentar nu o agreează, iar pe viitor vom încerca să sancționăm, printr-un vot necorespunzător, orice asemenea inițiativă, mai ales că subiectul pe care-l discutăm ar fi trecut cu aviz favorabil prin comisie și suntem convinși că și prin plenul Camerei Deputaților.

Am sfătui inițiatorii ordonanțelor de urgență ca pe viitor să consulte propunerile legislative existente, încă, în arhiva Parlamentului; multe dintre ele sunt în pas cu cerințele programului de guvernare și cu reforma în economia românească.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Culmea este că domnul Adrian Severin, care este primul care semnează această chestiune, bănuiesc că ar fi trebuit să își aducă aminte în Guvern, iar eu, care am semnat și eu, la vremea respectivă, această inițiativă legislativă, nici eu nu mi-am mai adus aminte.

În orice caz, această inițiativă este din legislatura trecută și are exact acest subiect, adică: scutirea de impozit agricol până în anul 2000.

Vă rog, domnule deputat Botescu.

 
 

Domnul Ion Botescu:

Vreau să fac o remarcă scurtă. Raportul negativ este din legislatura trecută, nu din actuala legislatură.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, păi tocmai asta am spus și noi, că în legislatura trecută a avut un raport negativ, pentru că era în neconcordanță cu ideile Guvernului de atunci. Între timp, Guvernul de acum are ideile de acum, care sunt în concordanță cu proiectul de lege. Deci, putea să se meargă pe această idee, și nu pe ideea respingerii și realizării unei ordonanțe cu fix exact același subiect.

În sfârșit, a fost aprobat, deci toată lumea, până la urmă, este relativ mulțumită.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997 proprietatea producătorilor și arendașilor (Procedură de urgență)

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997, proprietatea producătorilor și arendașilor.

Comisia?

Comisia se remarcă prin nici un reprezentant. (Discuții suprapuse la masa prezidiului.)

Da, tocmai asta e. Deci, supun votului dumneavoastră propunerea de respingere formulată de comisie, la propunerea legislativă de care a fost vorba mai înainte, mai ales că după adoptarea ordonanței, ea nici nu mai are obiect, având exact același conținut.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Deci, a fost adoptată respingerea.

În legătură cu Ordonanța de urgență nr. 45, comisia a făcut un raport, care are un singur punct.

Mai întâi, referitor la titlul legii.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la textul articolului unic.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 1 din ordonanță, comisia nu are nici o ...

Ba da, are, la alin. 4.

Supun votului dumneavoastră art. 1, cu primele trei alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Au fost adoptate.

Alin. 4 are o propunere de modificare, din partea comisiei.

Supun propunerea comisiei, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și alin. 4.

Supun votului dumneavoastră art. 1 din ordonanță, în totalitate, cu cele 4 alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 2.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art. 3.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la articolul unic în totalitate.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră întregul proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritatea necesară unei legi ordinare.

Aș atrage atenția pentru redactare, celor care se ocupă, că acum, fiind făcută o mică modificare în textul ordonanței, la alin. 4, aici trebuie adăugat "cu următoarele completări și modificări", și trecută această chestiune. Este o chestiune de redactare.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 46/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru preluarea grâului pentru panificație din recolta din 1997 (Procedură de urgență)

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 46/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru preluarea grâului pentru panificație din recolta anului 1997, necesar la intern.

Comisia propune să-l dezbatem în forma care ne-a venit de la Guvern, neavând nici o propunere de modificare.

Titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Textul articolului unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 1 din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 2 din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 3 din ordonanță.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art. 4 din ordonanță.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 5.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 6.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 7.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 8.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 9.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 10.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Anexa.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Articolul unic în totalitate.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi ordinare.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea Regiilor Autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 19 iunie 1997.(Procedură de urgență. Amânarea dezbaterilor.)

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea Regiilor Autonome.

Aveți cuvântul, domnule deputat Vida.

 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Solicit amânarea dezbaterii acestui proiect de lege, întrucât inițiatorul nu este de față, iar prin raportul comisiei s-au făcut propuneri pentru modificări esențiale față de textul ordonaței.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Cine ar fi trebuit din partea Guvernului să se preocupe de chestiunea aceasta? Este referitoare la ce?

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnul ministru Spineanu.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul ministru Ulm Spineanu sau, în orice caz, un reprezentant de la Ministerul Reformei, da?

Domnul președinte al comisiei ne propune să amânăm dezbaterea. Acum, au mai fost niște ordonanțe, chiar adineaori, care nu aveau neapărat un reprezentant al Guvernului aici, pe care noi le-am dezbătut.

Atunci când ați discutat în comisie, au fost reprezentanții Guvernului? (Discuții suprapuse.)

 
 

Domnul Iuliu Vida:

La ultima dezbatere nu a participat. În esență, este vorba de o chestiune de fond, și anume cu privire la destinația sumelor realizate în urma vânzării acțiunilor și părților sociale la regiile autonome care vor fi transformate în societăți comerciale. Deci, este vorba de o problemă de fond, fapt pentru care eu propun acest lucru, ca să cunoaștem care este poziția clară a Guvernului cu privire la propunerile făcute de comisie și exprimate prin raportul depus.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Oricum, văd că sunt foarte mulți cei care au semnat. Deci, este domnul Ciorbea și apoi domnii Tăriceanu, Spineanu, Ciumara, Stoica, ministrul delegat Remus Opriș. Acum nu a venit nimeni să o susțină.

Domnul Marton Arpad.

 
 

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnule președinte,

Având în vedere că în urma dezbaterii în comisie, se pare că s-au făcut, după cum am auzit, modificări față de ceea ce a propus Guvernul, și aceste modificări au implicații bugetare, este obligatoriu, conform Regulamentului nostru și Constituției, să avem și punctul de vedere al Guvernului. Ca atare, se justifică cererea de amânare a dezbaterii.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Deci, nefiind întrunite condițiile, amânăm dezbaterea acestui proiect de lege.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.151 din 11 iulie 1997 (Procedură de urgență)

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ.

Comisia a făcut niște propuneri de modificare.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum, referitor la articolul unic, mă refer la textul articolului unic, el a fost modificat puțin. Se adaugă "care se modifică și se completează după cum urmează".

Supun votului acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la ordonanță.

La art. 1 ni se propune o modificare la alin. 4 și 5.

Dacă dorește cineva să se refere?

Deci, cu aceste modificări ale comisiei, supun votului dumneavoastră art. 1 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 2, la alin. 1 și 2 ni se propune o modificare de către comisie.

Supun votului această modificare a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Alin. 3 și 4 rămân nemodificate.

Dacă dorește cineva să se refere la ele?

Nu dorește nimeni.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Au fost adoptate în unanimitate.

La alin. 5, comisia ne propune o modificare, la pct. 3 din raport.

Supun votului varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului art. 2, cu toate alineatele.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 3 se propune o modificare. Este vorba de pct. 5 din raportul comisiei.

Supun votului această variantă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Deci, art. 3 a fost adoptat cu modificările comisiei.

Art. 4 nu are nici o modificare.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art. 5 comisia ne propune o modificare.

Cu această modificare a comisiei, supun votului dumneavoastră art. 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 6 comisia nu face nici o propunere.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 7.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 8, comisia propune o modificare.

Cu această modificare supun votului dumneavoastră art. 8.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și art. 8.

Supun votului articolul unic, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate, cu majoritatea necesară unei legi ordinare.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.154 din 14 iulie 1997 (Procedură de urgență)

Continuăm cu pct. 17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996.

Domnul președinte al comisiei.

 

Domnul Ion Cârstoiu (din banca comisiei):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 40 privind modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996 în ședințele din 3 și 9 septembrie l997, comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare, cu amendamente.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În forma ..., cu amendamentele respective.

Ce timp propuneți, pentru că este o procedură de urgență?

 
 

Domnul Ion Cârstoiu:

Timp: 30 de minute, cu 3 minute pentru fiecare luare de poziție.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră această propunere, mult prea lungă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Timp avem suficient.

Intrăm în dezbatere.

Dacă la titlul legii dorește cineva să ia cuvântul.

Nu dorește nimeni.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat titlul.

La articolul unic comisia ne-a propus o modificare.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat pct. 1 din raport.

Referitor la art. 1; textul de la art. I nu se modifică, se modifică pct. 1 de la art. 1.

Comisia are o propunere la pct. 2 din raport.

Această propunere o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Deci, pct. 2 nu se modifică.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct. 3. Comisia ne face o propunere care se găsește la pct. 3 din raport.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct. 4. Comisia nu are nimic de modificat aici.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct. 5. Comisia are o modificare, care se găsește la pct. 4 din raport.

Supun votului varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 6 comisia nu are nici o propunere.

Supun votului textul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 7 comisia are o propunere, care se găsește la pct. 5 din raport.

Supun votului varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată varianta comisiei.

La pct. 8 comisia nu ne propune nici o modificare.

Supun pct. 8 votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat ca atare.

La pct. 9 comisia are o modificare, care se găsește la pct. 6 din raport.

Supun votului varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 10 comisia are o modificare, care se găsește la pct. 7.

Doriți să luați cuvântul? Vă rog, domnule Ráduly.

 
 

Domnul Róbert-Kálman Ráduly:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor

Nu aș fi vrut să intervin în această adoptare rapidă a modificării Legii locuinței, dacă n-aș considera că ea este, încă din vechea variantă, să zic așa, greșită.

Eu, dacă aș fi avut posibilitatea și timpul, și nu aș fi fost oprit de această avalanșă de ordonanțe de urgență ca să-mi exprim părerea, aș fi vrut să modificăm această lege a locuinței și să distingem între a-ți cumpăra locuință și a avea anumite facilități când îți cumperi o locuință, și a avea alte facilități când construiești o locuință.

Din păcate, amendamentul meu a sosit prea târziu la comisie și nu s-a luat în discuție, și o să încerc să inițiez o modificare a acestei legi mai încolo.

In ceea ce privește art. 20 alin. 4, eu găsesc, în accepțiunea mea, o idee periculoasă să reducem garanțiile de la 30% la 10%.

De ce, stimați colegi? Pentru că aici, în raport, văd că este precizat un depozit până la 10%, și în legea actuală, care este încă în vigoare, la alin. 4, 15%?, eu știam de 30%. În orice caz, reducerea acestui procent înseamnă că,... dacă - de exemplu - eu am făcut nunta și am luat 10 milioane de lei, o să-i depun la CEC și o să iau 100 de milioane de lei. Drept urmare... și de fapt această consecință a avut-o și legea dată în '96 de colegii noștri care acum se află în opoziție, prețurile la imobiliare, deci la case au sporit, cel puțin la noi în oraș, de la 80%, la 20 de ori doar pentru că a fost o supracerere cauzată din aceste considerente.

Eu aș propune să rămânem, măcar cu acest prag, la situația veche și să ne gândim că noi - de fapt - prin această lege ar fi trebuit să sprijinim construirea de locuințe, și nu neapărat cumpărarea lor, pentru că, așa cum arată piața, dacă noi facem un dumping la cerere, prețurile explodează și, din păcate, oferta nu poate să urmeze această creștere a cererii. Sper că am raționat bine și am fost destul de clar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Comisia rămâne la varianta 10%.

Supun votului, mai întâi, varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni... Un vot împotrivă. Două voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobată această chestiune.

La pct. 11 comisia nu are modificări.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 12 comisia are o propunere care se găsește la pct. 8.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.13, comisia, de asemenea, are o propunere care se găsește la pct.9 din raport.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.14, comisia are o propunere la pct.10.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.15, comisia are o propunere care se găsește la pct.11 din raport.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.16, comisia n-are propuneri.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.17, comisia nu are propuneri.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.18, comisia are o propunere care se găsește la pct.12.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.19, comisia are o propunere care se găsește la pct.13.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct.20. Comisia n-are nici o modificare. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.21, comisia are o propunere la pct.14 din raport.

Supun votului această variantă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.22, comisia n-are nici o propunere.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.23, comisia are o propunere la pct.15 din raport.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.24, comisia are o propunere la pct.16 din raport.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.25, comisia n-are probleme.

Supun votului textul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.I, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritate.

Art.II. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritatea voturilor.

Articolul unic, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva?

(Rumoare, comentarii în sală)

Domnule Barbaresso, mai tare, domnule, că nu se aude la telefonul ăla mobil!

Supun votului legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Legea a fost adoptată cu majoritatea necesară unei legi organice.

 
Proiectele de lege și propunerile legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea:

La pct.18 se propune respingerea modificării și completării Legii nr.115.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere, a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

A fost adoptată cu o abținere.

La pct.19, de asemenea, ni se propune respingerea, de către comisia respectivă.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată și această respingere.

La pct.20, de asemenea, ni se propune respingerea.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată respingerea, în unanimitate.

La pct.21, ni se propunere, de asemenea, respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

La pct.22, de asemenea, ni se propune respingerea.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritatea voturilor a fost adoptată propunerea de respingere.

La pct.23, ni se propune, de asemenea, respingerea.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Cu majoritatea voturilor a fost adoptată respingerea.

La pct.25, de asemenea, ni se propune respingerea.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

(Rumoare, comentarii în sală)

 

Domnul Marțian Dan (din sală):

Nu este în regulă, domnule! Astea nu sunt ordonanțe de urgență ....

Trebuie .... inițiatorul, comisia ....

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

E vorba de rapoarte de respingere. Eu supun votului raportul de respingere al comisiei. (Rumoare; vociferări. Voci din sală: Ați sărit nr.24!)

Am sărit 24 ..... Da.

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței... care are raport de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Pct.26, privind completarea Legii nr.61 - raport de respingere.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Și pct.27, de asemenea, raport de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritatea voturilor a fost respinsă și această chestiune.

Am epuizat cele 27 de puncte aflate pe ordinea de zi pentru ziua de astăzi.

 
Răspunsuri ale membrilor Executivului la întrebări adresate de către deputați.

Continuăm cu punctul referitor la interpelări, și anume, cu răspunsurile la anumite interpelări.

Din partea Secretariatului General al Guvernului, la interpelarea domnului Ioan Gavra referitoare la formularele tip editate în limba maghiară, pentru cetățenii români care solicită despăgubiri pentru ororile săvârșite în timpul ocupației hortiste, răspunde domnul secretar general adjunct, Radu Stroe.

Dezvoltarea. Domnul Gavra vrea să dezvolte. Vă rog să dezvoltați pe scurt.

Ia cuvântul domnul Gavra pentru dezvoltarea ....

Dezvoltați, domnule Gavra.

 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnilor reprezentanți ai Guvernului,

Interpelarea pe care am formulat-o la adresa primului-ministru și a secretarului general al Guvernului se referea la despăgubirile pe care Guvernul Ungariei a decis, după 5 ani de zile, la solicitarea noastră, expresă, a PUNR-ului, să le acorde celor care au fost deportați, indiferent de naționalitate, din teritoriul de nord-est al Transilvaniei, în perioada dictaturii hortiste, celor care au fost duși forțat la muncă în lagăre de concentrare sau pe teritoriul Ungariei și al Ucrainei și celor care efectiv au suferit ororile dictaturii hortiste.

Surpriza a fost plăcută și este un început prin care Ungaria recunoaște faptul că a săvârșit atrocități pe teritoriul de nord-vest al Transilvaniei, ca ocupant, asupra populației românești, în mod deosebit.

Deci, pe lângă scuzele morale, la care încă este datoare Ungaria, iată că a făcut un prim pas. Eu sper că este un început care va continua, de a acorda despăgubirile materiale necesare familiilor și persoanelor care au suportat acele atrocități în perioada Diktatului hortist asupra nord-vestului Transilvaniei.

Surpriza neplăcută, însă, a venit din partea Guvernului României.

Sigur, Guvernul Ungariei a decis în problema întregii comunități evreiești de pe teritoriul Ungariei și a asociat și alte populații pe teritoriul cărora au săvârșit acele atrocități, ocupate de către acel regim hortist.

Surpriza neplăcută, vă spun, vine din partea Guvernului României, pentru că, deși Guvernul Ungariei a reușit, totuși, până la urmă această disponibilitate în raport cu ceea ce au făcut ei în acele momente de restriște în istoria Transilvaniei, Guvernul român nu știa nimic absolut. Pe teritoriul României au început să se distribuie, prin Consulatul Ungariei de la Cluj-Napoca, formulare-tip în limba maghiară pentru români care cunosc foarte bine probabil limba maghiară. Fiind, probabil, a doua limbă pe teritoriul Transilvaniei.

Guvernul României, care se află, am înțeles, în relații de bună prietenie cu Guvernul Ungariei, s-au vizitat chiar reciproc, și am înțeles că premierul Ungariei întoarce vizita la București premierului Ciorbea, n-au reușit să se contacteze, să se pună de acord cam cum se întâmplă pe teritoriul României această operație, că, totuși, în România, bag seama, Guvernul Ciorbea are răspundere pentru tot ce se întâmplă pe teritoriul acestei țări.

De aceea, ce am cerut noi Guvernului Ciorbea, și încă n-am primit răspuns, să sperăm că finele anului va fi cu un răspuns din partea Guvernului. Guvernul ungar a stabilit o limită de depunere a cererilor. Limita nu poate fi respectată, întrucât formularele în limba maghiară nu pot fi traduse, citite, de către locuitorii Transilvaniei, din toate localitățile.

Prima chestiune pe care am cerut-o Guvernului României, care trebuia de fapt, el să facă acest lucru, să traducă acel formular în limba română. Prin secretariatul general al Guvernului și prin administrațiile publice locale din teritoriul ocupat, să distribuie formularele acelor cetățeni îndreptățiți la aceste despăgubiri din partea Guvernului Ungariei.

Această operație trebuie făcută cât mai repede.

Doi: să stabilească, de comun acord cu Guvernul Ungariei, prelungirea datei de depunere a acestor cereri, în asemenea fel încât toți cei care au suportat asemenea atrocități să nu-și piardă drepturile.

Și, trei: sigur că noi, PUNR, am cerut de la bun început acest lucru, în afară de scuze morale și daune materiale, așa cum au făcut toate țările civilizate, printre care în primul rând Japonia și Germania, față de comunitatea evreiască și față de alte populații pe teritoriul cărora au săvârșit asemenea atrocități, deci dorim să se continue, și românii, sau urmașii lor, să poată beneficia, atât cât mai au timp de existență pe lumea aceasta, măcar de atât, după ceea ce au suportat din partea ocupanților hortiști maghiari.

Deci, Guvernul României să-și intre în atribuții, dacă gestionează teritoriul țării care se cheamă România și dacă acest guvern se cheamă Guvernul României, și nu un Guvern al unei persoane, al unei coaliții, sau un guvern, pur și simplu, de paradă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Radu Stroe, secretar general adjunct.

 
 

Domnul Radu Stroe:

Răspuns la interpelarea domnului deputat Ioan Gavra, formulată în ședința Camerei Deputaților, din 1 septembrie 1997.

După cum se știe, Guvernul Republicii Ungaria a emis Ordonanța guvernamentală nr.103 din 7 iunie a.c. prin care se extinde aria beneficiarilor Legii despăgubirilor.

Conform Ordonanței guvernamentale, pot beneficia de despăgubiri și cetățenii care în timpul celui de al doilea război mondial au prestat muncă pe perioada concentrării în armată, precum și foștii deținuți politici.

De aceste despăgubiri pot beneficia nu numai cetățenii unguri, ci și resortisanții altor state, dacă fac dovada că se încadrează în categoriile stipulate de actul normativ menționat.

Oficiul Național pentru Repararea Daunelor și Despăgubiri, cu sediul la Budapesta, a transmis consulatelor Republicii Ungare din unele țări, inclusiv din România, formulare pe care persoanele interesate le pot completa și trimite la Budapesta, spre a fi avute în vedere pentru acordarea despăgubirilor.

Soluționarea petițiilor se face de către organele competente ungare, care, evident, nu sunt obligate să cunoască limba română, și nici să angajeze cheltuieli pentru traducerea documentelor.

De altfel, uzanțele internaționale în materie statuează că, în situațiile în care un stat acordă în mod unilateral avantaje pentru cetățeni aparținând altor state, în documentele redactate în acest sens se folosește limba statului care acordă avantaje.

Desigur, fără a avea însă obligația, Consulatul ar fi putut, din considerente de curtoazie, să anexeze la formularele redactate în limba maghiară și traduceri în limba română sau o limbă de circulație internațională, spre a veni în ajutorul efectiv al celor interesați.

Secretariatul General al Guvernului a semnalat Ministerului de Externe acest aspect, care va fi abordat cu șeful Misiunii diplomatice a Republicii Ungare la București.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Și se va rezolva?

 
 

Domnul Radu Stroe:

Să sperăm.

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Speranțe am avut, și uite că sunt deșarte toate!

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Eugen Constantin Isbăsoiu, secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, pentru a-i răspunde domnului Ionel Marineci, referitor la spațiul de școlarizare care este scos la vânzare prin licitație de către o societate comercială din Roșiorii de Vede.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Eugen Constantin Isbăsoiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca răspuns la interpelarea domnului deputat Ionel Marineci, Ministerul Educației Naționale consideră că deși Legea învățământului nr.84/1995 prevede în mod expres recuperarea fără plată a patrimoniului construit pentru învățământ din fondurile statului sau din fondurile instituțiilor sau întreprinderilor de stat în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989, inclusiv imobilele ce au trecut conform Legii nr.15/1990 în patrimoniul unor societăți comerciale, majoritatea covârșitoare a agenților economici au refuzat să semneze protocoale de predare-primire a acestor spații.

Recuperarea patrimoniului prin acțiuni judecătorești nu s-a putut efectua din motive financiare, legate de plata taxei de timbru, precum și datorită faptului că în unele situații, documentele de proprietate erau în posesia actualilor deținător, care refuză să le pună la dispoziție reprezentanților ministerului nostru.

În prezent, odată cu aprobarea Ordonanței de urgență nr.36 din 10 iulie privind modificarea și completarea Legii învățământului, aceasta, Legea învățământului, a fost completată cu art.166, care prevede că acțiunile în justiție formulate de Ministerul Educației Naționale și de inspectoratele școlare cu privire la recuperarea patrimoniului, sunt scutite de taxe de studiu și se vor judeca în ordonanțe de urgență.

În baza celor de mai sus, a fost transmisă tuturor inspectoratelor școlare o circulară - o am anexată -, acestea urmând să procedeze, unde situația o impune, la declanșarea unor acțiuni judecătorești de recuperare a patrimoniului respectiv.

În ceea ce privește situația menționată în interpelarea domnului deputat Ionel Marineci, urmează să fie rezolvată, de asemenea, în conformitate cu procedura descrisă.

Cu privire la licitația inițiată de Societatea comercială RECMAS S.A. din Roșiorii de Vede, Inspectoratul școlar avizat va lua toate măsurile care se impun pentru ca obiectivul menționat, grădiniță și teren aferent, să fie scos de pe lista publică de licitație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul .... Domnul Gavrilescu văd că nu e.

Domnul Alexandru Mirel Țariuc? Este.

Are cuvântul domnul secretar de stat Alexandru Mirel Țariuc, pentru a răspunde interpelării domnului Petru Bejinariu, care se referea la proiectele și datele înfăptuirii acestor proiecte în domeniul turismului până în anul 2000, în județul Suceava.

 
 

Domnul Alexandru Mirel Țariuc:

Ca răspuns la întrebarea domnului deputat Petru Bejinariu vă comunicăm proiectele avute în vedere pentru Sectorul "Turiștii din județul Suceava", și care au fost prezentate de către Prefectura județului Suceava, în scopul promovării, la Expoziția și Conferința mondială privind investițiile în turism, ce s-a desfășurat în cursul acestui an la Milano.

Astfel, realizarea accesibilității în zonele turistice ale județului Suceava prin reabilitarea căilor de comunicații și în special a rețelei de drumuri, drumuri ce scurtează distanțele dintre obiectivele turistice, astfel încât toate mânăstirile să poată fi vizitate în circuit, pe Valea Moldovei, Slatina, Marginea-Volovăț, Vadu Vlădichii; drumurile de acces la noile puncte de frontieră: Vicovu de Sus, Ulma, Izvoarele Sucevei; drumurile de acces la mânăstiri, cu amenajarea parcărilor și a grupurilor sanitare; construirea a două baze sportive la Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc pentru practicarea sporturilor de iarnă; realizarea unei linii de teleferic între pârtia de ski Runc și Cabana Rarău; construirea a trei hoteluri în Fălticeni, Rădăuți și Siret; amenajarea unei baze turistice la Dealul Negru, Runc și Gura Negri din zona Vatra Dornei; reamenajarea zonei de agrement, ștrand și a parcului dendrologic din municipiul Suceava.

Strategia generală este aceea de a dezvolta în nordul Moldovei un produs turistic integrat, în vederea creșterii numărului de turiști, prin extinderea gamei de cuprindere a atracțiilor și, odată cu aceasta, dispersarea presiunii asupra bisericilor pictate, care sunt senzitive.

Atracțiile majore sunt însă cele culturale. Resursele montane și de sănătate dispun de mai puțin potențial internațional și de aceea accentul dezvoltării trebuie să fie inițial limitat la atracțiile culturale.

Principalele astfel de atracții sunt grupate pe zone: bisericile pictate, situate la vest de Suceava, mânăstirile de la Târgu-Neamț, orașele Suceava, Piatra Neamț și Iași, zona Munților Bicaz, incluzând Lacu Roșu și Suhard, zona Munților Vatra Dornei, incluzând stațiunea balneo-turistică.

Ministerul Turismului are un plan strategic general, pe baza căruia se identifică și se implementează acțiunile majore.

Totodată, Ministerul Turismului este fundamental implicat în cea mai mare parte din acțiuni. În cele mai multe cazuri, această implicare are un rol de inițiere și de coordonare.

Multe dintre acțiunile cuprinse în planul strategic general sunt dependente de altele. Astfel, și în cazul județului Suceava, acesta face parte dintr-un plan de dezvoltare și mai amplu, în prezent lucrându-se, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și autoritățile locale, la pregătirea unui plan de amenajare teritorială pentru regiunea turistică prioritară a nordului Moldovei, incluzând și strategia de turism.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În continuare, are cuvântul domnul Kovacs Adorian, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Alimentației, care răspunde interpelării formulate de domnul George Șerban, privind stadiul actual de aplicare a noilor măsuri de politică agricolă.

Domnule George Șerban, doriți să puneți o întrebare, înainte de asta. Vă rog.

 
 

Domnul George Șerban:

Întrebarea ar fi următoarea: de ce, la această interpelare care privește o politică sectorială din programul de guvernare, nu răspunde ministrul, domnul Dan Gavrilescu?

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnule Kovacs, ați auzit întrebarea, da? Nu.

Deci, domnul George Șerban a întrebat de ce, la această problemă care se referă la o chestiune globală a activității ministerului, nu răspunde domnul ministru.

Vă rog să luați cuvântul.

 
 

Domnul Adorian Kovacs:

Domnule președinte,

Stimați participanți,

Domnul ministru Gavrilescu, la ora actuală, cred că încă este la Senat, solicitat în legătură cu discutarea problemei cu ASAL.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Dați răspunsul, vă rog.

 
 

Domnul George Șerban (din sală):

Solicit amânarea răspunsului.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Se solicită amânarea răspunsului. Deci, puteți să mergeți la loc.

Domnul deputat solicită amânarea răspunsului. E-n regulă.

Din partea Fondului Proprietății de Stat, domnul director general Mândrescu Corneliu, doamna director general Gutium Eugenia și șeful Departamentului de restructurare-privatizare, Dan Gozia.

Doamna Hildegard Puwak a formulat o interpelare prin care solicită o informare detailată privind structura societăților comerciale pe ramuri de activitate, valoarea capitalului social privatizabil, metodele de privatizare utilizare, valoarea încasată pe acțiunile vândute.

Doamna Hildegard Puwak.

 
 

Doamna Carola Hildegard Puwak:

Domnule președinte,

Stimați reprezentanți ai Fondului Proprietății de Stat,

Și eu solicit amânarea răspunsului până la momentul în care domnul președinte al Fondului Proprietății de Stat va avea bună-voința să vină, să dea răspuns la aceste probleme.

Îmi cer scuze față de directorii din Fondul Proprietății de Stat care au răspuns probabil solicitării domnului președinte, însă cred că această problemă este mult prea importantă pentru a o trata la acest nivel.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mai avem aici, de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe domnul director general Mihai Ciulcov, care răspunde unei interpelări formulate de domnul Vasile Stan, referitoare la momentul când va înainta Parlamentului noua Lege de salarizare a personalului din sectorul bugetar.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mihai Ciulcov:

În primul rând, vreau să cer scuze pentru faptul că domnul ministru Alexandru Athanasiu nu a putut să prezinte dânsul răspunsul la această interpelare, însă domnia sa este plecat în delegație în afara țării în momentul de față.

În ce privește interpelarea domnului deputat Vasile Stan, prezentăm următorul răspuns.

Salariile de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației publice, din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor județene și al Consiliului local al municipiului București și al unităților teritoriale de specialitate ale administrației publice, precum și din unitățile bugetare din subordinea acestora au fost stabilite pe baza coeficienților de ierarhizare aprobați prin Ordonanța Guvernului nr.39 din 1994, modificată și completată prin Legea nr.85/1996, și a valorii coeficientului de ierarhizare 1 care, de la data de 1.VIII.1997, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 467 din 1997, este de 314.800 lei lunar brut, iar de la data de l.X.1997, va fi de 358.900 lei lunar brut.

În luna iulie a.c., nivelul câștigului salarial mediu realizat de regiile autonome s-a situat la 1.155.482 lei lunar brut, față de 581.900 lei lunar brut în unitățile bugetare, respectiv cu 98,6 la sută mai mare.

Reducerea acestui decalaj, prin majorarea salariilor din sectorul bugetar, majorare ce se poate realiza atât prin majorarea valorii coeficientului de ierarhizare 1, cât și prin modificarea coeficienților de ierarhizare, necesită însă fonduri suplimentare.

Pentru anul în curs, sursele identificate de Guvern pentru stabilirea alocațiilor bugetare, inclusiv la rectificarea bugetului de stat, au fost utilizate pentru soluționarea altor priorități.

Urmează ca prin reglementările ce vor fi elaborate în vederea definitivării Statutului funcționarilor publici, a salarizării acestora, inclusiv a demnitarilor, să fie soluționate și aspectele semnalate de domnul deputat.

Actele normative respective sunt în curs de definitivare și după aceasta, urmează a fi înaintate spre adoptare Parlamentului României.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Acesta a fost ultimul răspuns la interpelările formulate de deputați.

Încheiem ședința aici. Ne revedem mâine, conform programului adoptat.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 18,30.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 16:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro