Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 15-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997

  1. Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru perioada 15-19 septembrie 1997.

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Mircea Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Sorin Victor Lepșa și Corneliu Ciontu , secretari.

*

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați, și-au înregistrat prezența un număr de 244, 98 dintre colegii noștri fiind absenți. Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulament este întrunit.

Ordinea de zi și programul pentru această săptămâna au fost discutate în ședința de joi, 11 septembrie, Biroul permanent, în ședința de astăzi, a făcut unele modificări asupra proiectului ordinii de zi, și anume: din motive obiective, ceea ce aveți dumneavoastră la pct.5 a fost mutat mai spre sfărșitul părții întâi, este vorba de propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice, atât doamna Paula Ivănescu, în calitate de inițiator, cât și domnul Emil Popescu, în calitate de președinte al Comisiei sesizate în fond, neaflându-se în țară, sunt plecați în străinătate în misiuni parlamentare.

De asemenea, s-a propus ca după pct.2 din actuala formă, să intre chestiunea care se află la ora actuală la poz.28, iar pct.4 să fie mutat după poz.15, este vorba de sistemul național de decorații, unde mai trebuie puse la punct câteva chestiuni și s-a considerat c-ar mai fi nevoie de ceva timp pentru a pune la punct și aceste mici probleme.

Deci, acestea au fost modificările discutate și aprobate în Biroul permanent la ora 14,30. Din păcate nu a mai fost timpul material necesar ca să se tipărească, să se multiplice, din nou, proiectul ordinii de zi cu aceste modificări.

Eu vi le-am prezentat și, cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră această ordine de zi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Programul de lucru a fost aprobat în ședința de joi, conform Regulamentului, nu sunt propuneri de a modifica programul de lucru, așa că el rămâne cel votat în ziua de joi.

Intrăm în ordinea de zi și vă rog să-mi permiteți să vă prezint mai întâi Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege privind cantinele de ajutor social, adoptat de Senat în 9 septembrie. În fond este sesizată Comisia pentru muncă și protecție socială, iar pentru avize Comisia pentru buget-finanțe, Comisia pentru drepturile omului, Comisia juridică și Comisia pentru sănătate și familie.

Inițiatorul solicită dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență. Deci este vorba de cantinele de ajutor social.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată procedura de urgență.

2. În continuare avem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victorie a Revoluției anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu aceste evenimente, adoptat de Senat în 9 septembrie.

În fond este sesizată Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru sănătate, Comisia juridică și Comisia de buget-finanțe.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 și adoptat de Senat în 9 septembrie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrie și servicii și pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru buget-finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, aprobat la Geneva în 27 octombrie 1994 și aprobat de Senat în 9 septembrie 1997.

În fond a fost sesizată Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia pentru buget și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale, adoptat de Senat în ședința din 9 septembrie 1997.

În fond a fost avizată Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize: Comisia de politică externă, Comisia de buget-finanțe și Comisia juridică.

6. Proiectul de Lege privind mărcile și indicațiile geografice, adoptat în Senat în 9 septembrie.

În fond, pentru a elabora un raport comun, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru agricultură și silvicultură; pentru aviz, Comisia juridică.

7. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internațional și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind desfășurarea traficului feroviar, realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997 și adoptat de Senat în 11 septembrie 1997.

În fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică.

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind pregătirea forțelor armate britanice în România, semnat la București la 29 iulie l996 și adoptat de Senat în 11 septembrie 1997.

În fond: Comisia pentru apărare, ordine publică; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Continuăm cu legile care se află pe ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 12 november 2019, 23:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro