Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 15-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor (Procedură de urgență)

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice.

................................................

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Noi am întrerupt dezbaterea la acest proiect de lege, rugând onor comisia sesizată în fond să lucreze insistent, împreună cu inițiatorul și să găsească o formulă.

Aveți cuvântul pentru a prezenta plenului această formulă.

Domnul Ion Botescu:

Raport suplimentar asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor.

Cu adresa nr.187 din 02.09.1997, Biroul permanent, conform art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, a sesizat, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget-finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor.

Ulterior, plenul Camerei Deputaților a hotărât ca acest proiect de lege să fie reexaminat de către comisie, împreună cu inițiatorul, în vederea întocmirii unui raport suplimentar, care să reflecte punctul de vedere al comisiei.

În urma examinării, în ședința din data de 9 septembrie 1997, s-a hotărât înaintarea prezentului raport suplimentar, care conține următoarele modificări față de raportul înaintat inițial.

Numerele curente: 1, 2 și 3 din raportul 554, din data de 3 septembrie 1997, rămân neschimbate.

Nr.crt.4, cu referire la art.5, alin.4 nou, va avea următorul conținut: "Pentru autovehiculele și remorcile care, în condițiile actualei legi, sunt înscrise în circulație sau utilizate mai puțin de un an, cuantumul sumelor de plată se determină proporțional cu durata de circulație, calculată în luni întregi".

Nr.crt.5, cu referire la art.1, pct.5, art.5, ultimul alineat, se menține ca în raportul inițial.

Nr.crt.6, art.7, alin.2, se elimină ca amendament la Raportul nr.554 din 3 septembrie 1997 și se menține textul propus inițial prin Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 1997.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Care ar fi textul aici, la ultimul punct? Textul inițial.

Domnul Ion Botescu:

Este textul inițial.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, este-n regulă! Bine. Mulțumesc!

Deci, atât Comisia sesizată în fond, cât și inițiatorul sunt de acord cu aceste variante.

Trecem la vot.

În legătură cu pct. 4. Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Textul a fost citit de reprezentantul comisiei. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la pct. 5. Aici, practic, se închid numai ghilimelele, deci este mai mult o chestiune de redactare.

Supun votului pct.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la pct.6 a fost făcută propunerea de către comisie și de către inițiator.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Cu un vot împotrivă a fost adoptată această propunere a comisiei.

Cu aceste modificări...

Vreți să luați cuvântul? Vă rog!

Domnul Kalman Raduly Robert:

Domnule președinte,

Cu scuzele de rigoare, n-aș mai fi vrut să intervin, dar noi am precizat săptămâna trecută că și comisia noastră a avut un aviz în ceea ce privește această ordonanță de urgență și mi-ar fi plăcut, dacă Comisia sesizată în fond ar fi ținut cont măcar pentru Raportul suplimentar de avizul nostru, dar nici măcar ea nu face referire la aceasta și drept urmare, cu încă o mică observație, aș veni la Anexă, și anume: am discutat cu inițiatorul, cu domnul ministru Băsescu, ca să punem jos, după a doua steluță, la Anexă, o a treia steluță, în care să precizăm la ce anume se referă, în Anexă, tona, care apare la clasificările autocamioanelor, remorcilor ș.a.m.d.

Propunem, din partea comisiei noastre, următorul text: "Greutatea totală maximă autorizată, înscrisă în certificatul de înmatriculare". Deci, ca să fie clar în Anexă la ce se referă tonajul din clasificările după care se plătește taxa pe drumuri.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Aveți o obiecție la această chestiune? Vă rog!

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din punct de vedere științific, greutatea este o forță și are alte unități de măsură decât masa, care se măsoară în tone. Deci, în loc de greutate, noi ar trebui să trecem massa vehiculului respectiv.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Corect. Masa, da? De acord.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată și această chestiune, în unanimitate.

Am parcurs toate punctele din raport, cât și din raportul suplimentar.

Înainte de votul final, în conformitate cu prevederile art.108 din Regulament, urmează să stabilim procedura de vot. Propun votul deschis. Are cineva altă propunere? Nu.

Supun votului dumneavoastră această procedură de vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă-i cineva împotrivă? Nu-i nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost o abținere? Nu, a fost un gest.

Deci, s-a adoptat procedura de vot deschis.

Cu modificările, aprobate fiecare în parte, supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii 118, realizată prin Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 2:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro