Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 7, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 07-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 7, 1997

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară din perioada 7-11 iulie 1997.

Ședința a început la ora 16,40.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Ioan Gavra, secretar.

*

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Am să vă rog să vă ocupați locurile în sală ca să putem să începem ședința noastră de astăzi.

Declar deschisă ședința de astăzi, luni, 7 iulie 1997, a Camerei Deputaților din cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul art.63 alin.2 și 3 din Constituția României și art.76 alin.2-4 din Regulamentul Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul de 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 251, participă la alte acțiuni parlamentare 33 și 92 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru această săptămână, pentru sesiunea extraordinară, care v-au fost difuzate.

Dacă la ordinea de zi sunt observații. Nu sunt. Da, domnul deputat George Șerban. Este vorba de ordinea de zi.

 
 

Domnul George Șerban:

De ordinea de zi, nu de program.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog!

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mi-am exprimat un punct de vedere lunea trecută și sunt surprins că nu s-a ținut seama de el în ceea ce privește ordinea de zi pentru această săptămână. Este vorba de aprobarea Legii de aborgare a Legii nr.83/93, care a trecut de Senat și care nu poate deveni operațională nici în această campanie de toamnă pentru că o lege cu 5 articole, care nu a ridicat nici o problemă, nu intră pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să menționez că această ordine de zi este întocmită în conformitate cu prevederile regulamentare, și anume: această ordine de zi se întocmește pentru legile la care există rapoarte din partea comisiilor sesizate în fond. Or, proiectul respectiv de lege nu are raportul comisiei sesizate în fond. Dacă l-ar fi avut, o puteam trece pe ordinea de zi.

 
 

Domnul George Șerban (din sală):

Are raportul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mitrea, din partea Grupului PDSR. Vă rog!

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pe ordinea de zi avem trecute un număr de rapoarte ale comisiilor de mediere și, după părerea mea, această situație este ușor ciudată ținând seama că cel puțin la pct.10 este un raport de mediere la proiectul de Lege privind grațierea unor pedepse, lege care o vom vota mâine. Deci, noi pe ordinea de zi am trecut rapoarte de mediere care nu există. În mod normal, atât raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate cât și la cel privind funcționarea Curții Constituționale, precum și, binînțeles, cel privind proiectul de lege privind grațierea unor pedepse, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18 și pentru adoptarea Codului vamal al României, după cunoștința mea, nu există. Deci, aceste rapoarte de mediere nu pot exista pe ordinea de zi, așa că vă rog să le scoatem.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu se pot scoate de pe ordinea de zi. Ordinea de zi este făcută, ținând cont că aceste rapoarte ale comisiilor de mediere, care au un regim special, nu sunt rapoartele comisiilor sesizate în fond, ca la proiectele normale de lege, ci sunt niște rapoarte care se întocmesc în cazul în care apar diferențe între cele două forme adoptate de Camere și, ca atare, rapoartele respective sunt făcute de o comisie ad-hoc, care se stabilește și se împuternicește de cele două Camere ca să discute aceste rapoarte. Deci, ele au fost trecute aici, unele dintre ele, pentru cazul în care va fi nevoie de asemenea rapoarte de mediere. S-ar putea să nu fie nevoie, cazul fericit și ideal, și atunci, evident, nu va fi cazul să le dezbatem. S-ar putea, însă, să fie nevoie. Deci, acesta este motivul pentru care au fost trecute. Spre exemplu, Comisia de mediere la proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate își termină raportul astăzi și ca atare el poate fi dezbătut în continuare în cadrul ordinii de zi din săptămâna aceasta. E posibil ca acest raport, mai mult ca sigur, să rămână în forma adoptată de Cameră și, ca atare, să fie nevoie doar de un vot acoperitor al Camerei, în ansamblul ei, pentru această chestiune.

Pe de altă parte, procedural, și vă rog să fiți atenți la ce spun acum, procedural, în momentul în care se modifică ordinea de zi propusă, nu se ține această sesiune extraordinară. Deci, vă rog să notați acest lucru.

Domnul deputat Mitrea, vă rog!

Este o chestiune de procedură, da? Da, vă rog!

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Două chestiuni. O chestiune de procedură. Vă rog foarte mult, conform Regulamentului, când faceți intervenții pe fond să folosiți aceste microfoane, nu microfoanele de conducere ale Camerei, pentru că aveți o mai mare greutate de acolo decât noi ceilalți deputați, și regulamentar așa este. În al doilea rând, referindu-mă acum la intervenția dumneavoastră, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este evident că pe ordinea de zi se trec rapoartele de legi sau rapoarte de mediere care există. Or, dacă noi ne putem problema că la anumite legi s-ar putea să nu existe rapoarte de mediere, care este seriozitatea cu care noi am construit această ordine de zi?

Deci, în continuare, propun ca toate rapoartele de mediere sau rapoartele de legi, nu este cazul în acest moment, care nu există, nu sunt constituite la această oră, să fie scoase de pe ordinea de zi.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră ați propus eliminarea acelor puncte din ordinea de zi pentru care nu sunt rapoarte. Eu voi supune votului această propunere a dumneavoastră. În cazul în care trece această propunere, această sesiune nu se poate ține, pentru că, procedural, această sesiune nu se poate ține decât dacă se aprobă ordinea de zi propusă și publicată în Monitorul Oficial, conform Regulamentului nostru.

Deci, scrie în Regulament, la art.76, și vă rog să fiți atenți, pentru că domnul deputat Popescu... Domnule deputat Popescu, vă rog frumos să fiți atenți, lăsați pe domnii și doamnele deputate să fie atenți pentru că se discută de ordinea de zi și, de fapt, dacă se ține sau nu această sesiune extraordinară. (Domnul deputat Emil Popescu discuta cu mai mulți deputați, în sală.)

La art.76 scrie așa: "Neaprobarea de către Cameră a ordinii de zi solicitate împiedică ținerea sesiunii extraordinare". Ordinea de zi solicitată s-a făcut de către președintele Camerei, după aprobarea Biroului permanent al Camerei, și a cuprins ordinea de zi și perioada de desfășurare a sesiunii. Deci, ordinea de zi este aceasta, nu se aprobă, nu se ține sesiunea extraordinară.

Vă rog. Domnul deputat Gavra.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În principiu, dumneavoastră aveți dreptate. Dacă plenul nu aprobă proiectul ordinii de zi, pentru care s-a convocat sesiunea extraordinară, putem pleca liniștiți acasă și probabil că foarte mulți dintre noi s-ar bucura dacă am realiza acest demers, oarecum nefavorabil pentru imaginea noastră publică. Nu de aceea am convocat Biroul permanent, în principiu, vineri, sesiunea extraordinară, o a doua etapă, de fapt, a sesiunii extraordinare, pentru a ne aduna astăzi, a ne înțelege asupra faptului că nu ne înțelegem și-a pleca acasă.

Deci, să depunem efortul necesar astfel încât ordinea de zi, pe care noi n-am stabilit-o la Birou, atunci când am convocat sesiunea extraordinară, vineri, până în 11, și ne-am înțeles în Birou că facem o convocare pentru ca deputații să cunoască că de astăzi și până vineri lucrăm și vom stabili astăzi, în Biroul permanent, și astăzi în plenul Camerei Deputaților ordinea de zi a acestei sesiuni extraordinare.

Deci, conform Regulamentului, dumneavoastră ați avea dreptate jumătate, dacă ordinea de zi propusă nu este adoptată. Noi în Biroul permanent, însă, ne-am înțeles foarte clar: va fi trecut pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților, și dacă este nevoie convocăm una a Parlamentului României, lucru care se întâmplă pe parcursul sesiunii din săptămâna aceasta, și o vom convoca-o pentru medieri, o vom convoca-o probabil miercuri, a celor două Camere, sesiune extraordinară, președinții convoacă acest lucru, nu mai este nevoie de hotărârea nimănui, dar, haideți să ajungem astăzi la un punct de vedere comun și să rezolvăm problema.

Renunțăm, eliminăm de pe ordinea de zi propusă de către Biroul permanent, în principiu, astăzi, printr-un vot, de către președinte, punctele care nu au rapoarte și care nu se încadrează în Regulament. Deci nu putem să trecem pe ordinea de zi ceea ce nu există ca raport difuzat colegilor noștri. Renunțăm la acele puncte, asta nu înseamnă că nu putem să ținem sesiune extraordinară, și ținem sesiune extraordinară la ceea ce avem în lucru. Dacă o terminăm miercuri, miercuri plecăm acasă, dacă o terminăm joi, joi plecăm acasă, dacă o terminăm vineri, vineri plecăm acasă.

Deci, sesiunea începe de astăzi, timp limită este ziua de 11, dar nu înseamnă că trebuie să stăm până în ziua de 11. Noi am luat această măsură pentru ziua de 11, nu pentru că aveam de lucru, ci pentru o posibilă întâlnire a președintelui american Bill Clinton la Parlamentul României. Acea alternativă nu mai există, deci, ca atare, se poate pleca acasă de miercuri încolo, dacă noi epuizăm punctele care au rapoarte și sunt înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Eu vă propun să nu mai continuăm discuțiile pentru că sunt simple artificii. Haideți să stabilim ce facem, să începem sesiunea, că n-am venit astăzi încoace să discutăm că plecăm acasă. Ar fi păcat!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt de acord cu domnul deputat Gavra, nu am venit aici ca să plecăm acasă, însă în cazul în care nu se adoptă această ordine de zi, care este publicată și în Monitorul Oficial... Deci, dacă nu se aprobă, în cazul acesta nu se poate ține sesiunea, sub indiferent ce alte pretexte. Ca atare, eu cred că trebuie să aprobăm această ordine de zi. Voi supune întâi spre aprobare propunerea domnului deputat Mitrea, de eliminare a punctelor pentru care rapoartele comisiilor de mediere nu au venit. Dacă se aprobă această chestiune, nu ținem sesiunea extraordinară. Deci, procedural, dânsul a propus lucrul acesta... Nu renunțați?! Deci, eu vă supun la vot propunerea domnului deputat Mitrea, de eliminare a punctelor de pe ordinea de zi de la pct.7 la pct.13.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord cu interpretarea dată de domnul deputat Gavra. Dacă renunțăm la cele 6 rapoarte de mediere, care nu există, asta nu înseamnă că nu putem ține sesiunea extraordinară, pentru că noi nu am respectat întrutotul procedura când am convocat această sesiune extraordinară.

Deci, eu propun doar să renunțăm la cele 6 puncte care nu există și care sunt neregulamentare și să mergem cu celelalte 7 în sesiunea extraordinară.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu vă supun spre aprobare propunerea dânsului. În cazul în care se aprobă, nu se ține această sesiune extraordinară. Deci nu există altă interpretare și nu putem să interpretăm altminteri Regulamentul nostru. Cu privire la art.76, "Neaprobarea de către Cameră a ordinii de zi solicitate împiedică ținerea sesiunii extraordinare".

Mai mulți deputați din sală:

De ce, de ce ?

 
 

Domnul Alexandru Sassu:

Eu vă rog să facem o pauză de 10 minute pentru consultări.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Cât timp cereți? 10 minute.

La cererea Grupului parlamentar PD, se acordă o pauză de 10 minute, dar nu mai mult, pentru consultări cu liderii grupurilor, după care revenim aici. Este foarte clar, însă. În cazul în care se respinge ordinea de zi, nu se ține această sesiune.

- după pauză -

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să mai chem pe liderii grupurilor parlamentare și pe membrii Biroului permanent la Biroul permanent pentru a continua lucrările.

Vă rugăm să rămâneți în sală!

- după pauză -

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Biroul permanent, împreună cu liderii grupurilor, au căzut de acord ca ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară să cuprindă primele 6 puncte din ordinea de zi prezentată, la care există rapoarte și care respectă în totalitate Regulamentul nostru, ca atare.

Intervenții, dacă mai sunt la ordinea de zi. S-au discutat.

Eu vă supun spre aprobare această ordine de zi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere a fost adoptată ordinea de zi pentru această sesiune, cuprinsă din 6 luncte.

Dacă la programul de lucru sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptat și programul de lucru.

Cu aceasta, practic, am intrat în sesiune extraordinară.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Înainte să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, vă informez că vă puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale la următoarele legi:

    • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă;
    • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.19/1997 privind aprobarea Anexei A. Document convenit între Statele Părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării "Tratatului privind forțele armate convenționale in Europa", Viena, 15-31 mai 1996 și
    • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26 din 1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță socială.
Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

În continuare, vă prezint componența nominală a Comisiei de mediere pentru textele în divergență la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Și anume, nominal, domnii deputați Emil Popescu, Liviu Petreu, Carmen Hunea, Florin Georgescu, Ervin Szekely, Pop Leon și Emil Putin.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptată această comisie de mediere.

Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale. (amânarea votului final).

Intrăm în ordinea de zi cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Există o primă chestiune, deci la Cap.IV, nr.crt.49. Dacă sunt amendamente respinse. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, adoptat.

Nr.crt.50. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Adoptat cu o abținere.

Nr.crt.51. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? ... Un moment. Domnul deputat George Șerban. Vă rog! Aveți amendament respins?

 

Domnul George Șerban:

Conform Regulamentului, domnule președinte, chiar dacă nu sunt amendamente respinse, din partea Grupului parlamentar PD pot face o precizare.

Deci, la pct.51, art.3414, "Dreptul la acțiune în regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculării societății..."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Să știți că nu se aude ce spuneți.

 
 

Domnul George Șerban:

Deci, la pct.51, ultimul alineat, unde vorbește despre dreptul la acțiune în regularizare, care se prescrie prin trecerea unui termen de un an, cred că este vorba de o greșeală, pentru că e vorba de dreptul la acțiune al asociaților și nu în general, pentru că aceasta ar presupune prescrierea oricărei iregularități care poate constitui chiar nulitatea în constituirea societății comerciale.

Deci, rog Comisia juridică ...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vreau să vă spun că suntem la nr.crt.51. În Raport există două numere curente 51, printr-o eroare, și eu sunt la primul dintre ele, care se află pe pag.16.

 
 

Domnul George Șerban:

Eu mă refer la 51...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este o eroare de dactilografie.

Deci, la nr.crt.51 de pe pag.16. Deci, intervenția dumneavoastră nu se referă la acesta.

 
 

Domnul George Șerban:

Se referă la 51, dacă sunt doi de 51, la al doilea 51.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, Bun. Atunci, trecem întâi de primul.

Nr.crt.51, pag.16, înțeleg că nu sunt alte intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.51 de pe pag.17. S-a făcut amendament în numele grupului.

Inițiatorul. Haideți, ca să pot să supun la vot ceva. Vă rog!

Comisia reunoaște că a existat acest amendament la comisie, care nu a fost...

Am să vă rog să vă prezentați, pentru stenogramă, și să vorbiți în microfon.

 
 

Domnul Anton Capriel (consilier Ministerul Justiției):

Stenograma nu o am, dar în microfon încerc să vă vorbesc.

Vă rog să considerați articolul în întregimea lui, căci spune alineatul al doilea că dacă societatea nu se conformează, orice persoană interesată, deci nu numai acționarii, și alineatul al treilea este urmarea alineatului al doilea, stabilește numai termenul. Asta-i tot! Dacă limităm numai la acționari înseamnă că numai ei vor putea invoca neregularitățile și se vor lovi de ele. De altfel, mai este un argument pe care trebuie să vi-l spun. Acest articol a fost redactat în acord cu Directiva nr.1 a Consiliului Europei. Nu este un argument ca să vă influențez, dar aceasta este situația de fapt.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să-și spună punctul de vedere.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Comisia a deliberat și rămâne pe textul inițial.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog vorbiți în microfon!

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Comisia propune să rămânem pe textul inițial.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, este un amendament care a fost respins de comisie dar nu apare în raport. Eu îl supun, pentru că se insistă păstrarea lui, eu îl supun spre aprobare amendamentul propus.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Vă rog țineți mâinile sus cei care votați pentru. 22 voturi pentru, insuficient.

Supun, nr.51, în propunerea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri?

Adoptat cu 7 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Nr.crt.52. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.53. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, când citesc un număr, dacă sunt intervenții, vă rog să le faceți și dacă nu sunt, supun la vot.

Nr.crt.54. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.55. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.56. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.57. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.58. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.59. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.60. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.61. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.61 de pe pag.20. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.62. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.63. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.64. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.65. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.66. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.67. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.68. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.69. Nu sunt. Da. Inițiatorul. Vă rog.

 
 

Domnul Anton Capriel (consilier Ministerul Justiției):

Întâi îmi cer scuze pentru că n-am fost vineri dimineață aici, dar n-am fost anunțați.

S-a corectat în general mai peste tot, în loc de "registrul comerțului", "oficiul registrului comerțului". Uneori merge și alteori nu. Când este vorba de instituție, trimitem hârtiile la oficiul registrului comerțului, dar când este vorba ca aici de înmatriculare, aceasta se face în registrul comerțului. Și rog respectuos să mi se permită, la urmă sau, dacă vreți, nu știu cum, să reluăm textele în care apar "registrul comerțului" și "oficiul" să le potrivim exact cum este situația. La urmă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, comisia. Vă rog să...

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să vorbiți în microfoane!

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

În redactarea textului apare uneori "registrul comerțului", alteori "oficiul registrului comerțului". În cazul de față, observația care s-a făcut mai înainte este corectă și dintr-o greșeală de redactare, s-a trecut "la oficiul registrului comerțului". Corect este ca în textul inițiatorului: "În lipsă de stipulație contrară, bunurile constituite ca aport în societate devenind proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerțului".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Comisia este de acord cu această chestiune. Deci, va rămâne nu "la oficiul registrului comerțului", ci "în registrul comerțului".

Vă supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.70. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.71. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.72. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.73. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.74. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.75. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.76. Da. Domnul deputat Ráduly. Vă rog.

 
 

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Deci, foarte scurt, aici la nr.crt.76, se elimină numai ceea ce este subliniat din textul inițiatorului, restul rămâne, deci, alin.2 curge în continuare și a fost o scăpare de dactilografiere. Asta-i tot.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la dactilografie nu au mai apărut frazele următoare dintr-o greșeală, da? Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.77. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.78. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

(Domnul deputat Pițigoi dorește să intervină.)

Vă rog frumos să mă anunțați din timp.

La nr.crt.78, inițiatorul.

 
 

Domnul Anton Capriel:

Și aici trebuie să repet aceleași scuze și anume să vă explic. Potrivit Decretului 975/1968, art.1, numele este compus din nume de familie și prenume. Așa formulasem noi textul inițial. În comisie s-a modificat, am făcut greșeala să accept atunci, dar vă rog să o rectificați acum și să-mi dați voie să o rectific și în articolele precedente unde a trecut, adică să rămână peste tot nume de familie și prenume, pentru că așa prevede art.1 din Decretul 975/68 care este sediul materiei în materie de nume. Chit că este un decret vechi, dar nu este abrogat, nu este schimbat, că nu are nici o nuanță politică.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă mulțumesc. Comisia? Comisia de acord, da?

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Stimați colegi,

În practica de toate zilele se cere ca atunci când se face o identificare, să se spună numele și prenumele. De regulă, nu se spune numele de familie. De fapt, se spune numele sau se spune numele anterior, dar nu se spune numele de familie anterior. Adică este un subînțeles și care, ca atare, este adevărat, domnul inițiator a susținut această teză bazat pe un text de lege. Dar, după informațiile care le avem de la experții comisiei, se pare că această lege a fost modificată și a suferit ulterior modificările care ne-au condus la ideea să spunem numele și pronumele. Deci, nu numele de familie, ci numele și prenumele.

Vă mulțumesc.

Deci, ne menținem pe textul comisiei.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul și după aceea supun la vot.

 
 

Domnul Anton Capriel:

Îmi pare rău, dar rămân la punctul de vedere bazat pe evidențele Ministerului Justiției care sunt ținute în corelare cu Consiliul Legislativ și cu Monitorul Oficial. Până în prezent Decretul 975/68 nu este aborgat și nici nu ne-a venit vreo propunere de abrogare, pentru că vă repet, este un simplu decret tehnic.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, comisia își păstrează punctul de vedere. Regulamentar supun la vot amendamentul comisiei. Deci, la nr.crt.78.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați! 8 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați! 3 abțineri.

A fost adoptat în varianta comisiei.

Nr.crt.79. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.80. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.81. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.82. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.83. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.84. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.85. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.86. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.87. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.88. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.89. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.90. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.91. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.92. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.93. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.94. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.95. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.96. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.97. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.98. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.99. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.100. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.101. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.102. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.103. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.104. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.105. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.106. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.107. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.108. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.109. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.110. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.111. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.112. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.113. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.114. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.115. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.116. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.117. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.118. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.119. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.120. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.121. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.122. Da. Din partea comisiei domnul deputat Pițigoi.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

La art.133, respectiv punctul pe care l-ați citat dumneavoastră, deci, pct.122, art.133 se solicită următoarea modificare. Deci, din art.133, primul alineat rămâne neschimbat: "Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale să depună o copie de pe bilanț, însoțită de contul de profit și pierderi la administrația financiară, anexând raportul lor, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale". Celelalte două alineate însă se modifică, se anulează și se înlocuiesc cu următorul alineat. Deci, în continuare se va scrie: "Un extras al bilanțului contabil va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului, conform modelului de bilanț aprobat și publicat de Ministerul Finanțelor, până la sfârșitul fiecărui an financiar care va conține principalele posturi de activ și pasiv, respectiv rezultatul financiar brut al exercițiului".

Cererea este motivată de faptul că este necesar a se cunoaște situația economico-financiară a societății și bonitatea cu care ea se prezintă în fața societății.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea inițiatorului. Vă rog.

 
 

Domnul Anton Capriel:

Sunt de acord ca alineatul al treilea să fie înlocuit prin ceea ce a propus domnul președinte al comisiei, dar alineatul al doilea trebuie să rămână. Este preludiul lui logic.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, primele două alineate să rămână și al treilea să fie modificat cu acordul inițiatorului și al comisiei.

Vă supun spre aprobare nr.crt.122 cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.123. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.124. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Era un vot contra la 124, da? Vă rog domnule secretar să notați.

Nr.crt.125. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Deci, cu o abținere s-a adoptat.

Nr.crt.126. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.127. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.128. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.129. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.130. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.131. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.132. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.133. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.134. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.135. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.136. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.137. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.138. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.139. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.140. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.141. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.142. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.143. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.144. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aveți un vot împotrivă sau abținere. (Se adresează domnului deputat Anghel Stanciu care se deplasează prin sală.)Vă rog frumos!..

 
 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Da.

 
 

Domnul Ioan Gavra (de la prezidiu):

Sunteți brigada mobilă în sală?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos. Ați avut un vot împotrivă sau abținere?

Cu o abținere a fost adoptat 144.

Nr.crt.145. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.146. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Da. Mă scuzați. La 146 inițiatorul.

 
 

Domnul Anton Capriel:

Este vorba de cazurile de dizolvare a societății. Textul de bază prevede prosibilitatea dizolvării ei în caz de neînțelegeri grave între asociații. La o primă citire s-ar părea că asemenea probleme nu se pot ivi între acționari, întrucât n-au decât să-și vândă acțiunile și să plece, dar am avut destul de numeroase sesizări din jurisprudență de procese iscate în interiorul societății, în societățile pe acțiuni și cele în comandită pe acțiuni, așa-numite majorități fictive sau minorități - se dă un nume, nu știu cum - care au provocat mari tulburări în funcționarea societății și în fapt au ținut-o pe loc; și au ținut-o pe loc- acum vă spun ceva ce nu puteam trece aici - ca să se poată, între timp, face anumite afaceri de către societate și de anumită parte dintre administratori. De aceea, propun eliminarea acestui adaos. Să nu se excludă posibilitatea dizolvării ei în caz de neînțelegeri grave, nu ușoare, între acționari.

Rămâne să hotărâți cum credeți dumneavoastră că este bine.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, unde propuneți să intre textul acesta? Sunteți amabil?

 
 

Domnul Anton Capriel (din loja inițiatorului):

Să nu mai intre.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, să rămână textul inițiatorului. Comisia? De acord. Bun, comisia este de acord. Vă supun spre aprobare pentru nr.crt.146, art.169 să rămână textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la nr.crt.147. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.148. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.149. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.150. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.151. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.152. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.153. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.154. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.155. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.156. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.157. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.158. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.159. Voturi pentru?

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof (din bancă):

La nr.159 cred că este o greșeală.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La nr.158 sau 159? Da, probabil, vă rog. Domnul deputat Gheorghiof.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Cred că aici este o greșeală, pentru că aici nu poate să existe instituția juridică așa cum este definită. "Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopire..." Comasarea are loc prin fuziune sau prin absorbție. Cred că este o greșeală fie de traducere, fie o greșeală strecurată în text. Contopire...

Deci, comasare este fie prin fuziune, fie prin absorbție. La 159. Fuziunea nu are loc prin absorbție. Fuziunea este ceva care derivă din instituția comasării. Este singura rectificare care, dacă nu vrem să încurcăm instituțiile juridice, așa ar trebui făcută.

Deci, ar putea să fie: "Comasarea se face prin absorbirea unei societăți de către altă societate sau prin fuziunea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă". Este corect juridic. Nu există instituția contopirii și funziunea intră la fuziune.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, inițiatorul de acord. Comisia? Titlul? Domnul deputat Gheorghiof.

Deci, titlul ar trebui să fie "Comasarea și divizarea societățior", da? Bun. Revin asupra nr.crt. ...

Vă rog, inițiatorul.

 
 

Domnul Anton Capriel:

Din păcate, problema stă cam așa: propunătorul are, din punct de vedere logic, dreptate, însă trebuie să știți că toate articolele acestea, nu este o scuză, privind și fuziunea și divizarea sunt luate exact după directivele a treia și a șasea a Consiliului Europei. Ei spun "fuziune", ei spun direct "comasarea presupune două unități care stau alături, nu contopire una într-alta". Noi am încercat, în traducere, să punem textul așa. Dacă credeți că puteți găsi o formulare mai bună, n-am nici o obiecțiune, însă v-am dat această informație.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Gheorghiof, vă rog.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Nu vă supărați, Decretul nr. 31/1954 care reglementează persoana juridică și persoana fizică, reglementează, în mod clar, instituția comasării, cu cele două derivate: fuziunea și absorbția. Dacă dumneavoastră ați preluat de la un text și nu l-ați tradus așa cum se preia și se face traducerea în limba română, ci mot-a-mot i-ați pus, cine știe cum, altceva ..., în dreptul românesc nu se întâlnește ideea de contopire.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci acceptați propunerea.

Revin asupra nr. crt. 158, Cap. II., titlul "Comasarea și divizarea societăților comerciale", în loc de "Fuziunea și divizarea societăților comerciale".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 159. Textul va fi: "Comasarea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin fuziunea a două sau mai multor societăți, pentru a alcătui o societate nouă ..." și curge în continuare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 160.

Din sală:

Se schimbă peste tot, în mod automat. Nu le mai supuneți la vot.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Evident, se schimbă, în continuare, în toate articolele, în mod corespunzător.

Din sală:

Cine va efectua schimbarea?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim?

În mod automat, sigur, se vor ocupa cei care ... .

Nr. crt. 160.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 161.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 162.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 163.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 164.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 165.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 166.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 167.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 168.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 169.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 170.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 171.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 172.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 173.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 174.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 175.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 176.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 177.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 178.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 179.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 180.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 181.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 182.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 183 se referă la art. 191 și 989 ultimul alineat. Este o greșeală de dactilografiere, aici, în coloana 1, este vorba de art.189.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 184.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 185.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 186.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 187.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 188.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 189.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 190.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 191.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt 192.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 193.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 194.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 195.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 196.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 197.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 198.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 199. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 200.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 201.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 202.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 203.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 204.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 205.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 206.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 207.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 208.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Da, mă scuzați, domnule deputat Ana, vă rog.

 
 

Domnul Ana Gheorghe:

Eu doresc să știu că suntem consecvenți. La ultimul alineat, de aici, de la pct. 208, cuvântul "numele" din art. 127 alin. 1 lit. a), ș.a.m.d., alin. 1 se înlocuiește prin cuvintele "nume de familie". Comisia zice: "rămâne nemodificat", iar până acum a avut ...

Păi, când sunteți consecvenți? Asta întreb eu.

 
 

Domnul Tudor Marcu:

Aceasta se modifică automat.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, comisia?

Domnule deputat Pițigoi, vă rog.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Renunțăm la ultimul alineat de la art. II, pct. 208, dat fiind că "numele de familie", așa cum se spune, nu se mai folosește, deoarece decretul de care se vorbește aici s-a abrogat, așa cum am spus mai înainte. Cu alte cuvinte, art. II, poz. 208, rămâne cu alin. 1, 2 și 3. Alin. 4 dispare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la art. II, de la nr. crt. 208, dispare alin. 4, în propunerea comisiei.

De acord.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art. II a fost adoptat numai cu 3 alineate, fără alin. 4.

Nr. crt. 209.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 210.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 211.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 212.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 213.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 214.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 215.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 216.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta am epuizat punctele raportului la această lege, și această lege.

Vot final, mâine, împreună cu celelalte legi, la ora 11,00- 11,30.

Deci, închei ședința de astăzi, mulțumindu-vă pentru rapiditatea cu care am putut să trecem această lege și pentru răbdarea pe care ați avut-o.

Mâine începem la ora 8,30.

Ședința s-a încheiat la ora 19,56.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro