Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 7, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 07-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 7, 1997

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară din perioada 7-11 iulie 1997.

Ședința a început la ora 16,40.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Ioan Gavra, secretar.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Am să vă rog să vă ocupați locurile în sală ca să putem să începem ședința noastră de astăzi.

Declar deschisă ședința de astăzi, luni, 7 iulie 1997, a Camerei Deputaților din cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul art.63 alin.2 și 3 din Constituția României și art.76 alin.2-4 din Regulamentul Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul de 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 251, participă la alte acțiuni parlamentare 33 și 92 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru această săptămână, pentru sesiunea extraordinară, care v-au fost difuzate.

Dacă la ordinea de zi sunt observații. Nu sunt. Da, domnul deputat George Șerban. Este vorba de ordinea de zi.

Domnul George Șerban:

De ordinea de zi, nu de program.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog!

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mi-am exprimat un punct de vedere lunea trecută și sunt surprins că nu s-a ținut seama de el în ceea ce privește ordinea de zi pentru această săptămână. Este vorba de aprobarea Legii de aborgare a Legii nr.83/93, care a trecut de Senat și care nu poate deveni operațională nici în această campanie de toamnă pentru că o lege cu 5 articole, care nu a ridicat nici o problemă, nu intră pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să menționez că această ordine de zi este întocmită în conformitate cu prevederile regulamentare, și anume: această ordine de zi se întocmește pentru legile la care există rapoarte din partea comisiilor sesizate în fond. Or, proiectul respectiv de lege nu are raportul comisiei sesizate în fond. Dacă l-ar fi avut, o puteam trece pe ordinea de zi.

Domnul George Șerban (din sală):

Are raportul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mitrea, din partea Grupului PDSR. Vă rog!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pe ordinea de zi avem trecute un număr de rapoarte ale comisiilor de mediere și, după părerea mea, această situație este ușor ciudată ținând seama că cel puțin la pct.10 este un raport de mediere la proiectul de Lege privind grațierea unor pedepse, lege care o vom vota mâine. Deci, noi pe ordinea de zi am trecut rapoarte de mediere care nu există. În mod normal, atât raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate cât și la cel privind funcționarea Curții Constituționale, precum și, binînțeles, cel privind proiectul de lege privind grațierea unor pedepse, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18 și pentru adoptarea Codului vamal al României, după cunoștința mea, nu există. Deci, aceste rapoarte de mediere nu pot exista pe ordinea de zi, așa că vă rog să le scoatem.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu se pot scoate de pe ordinea de zi. Ordinea de zi este făcută, ținând cont că aceste rapoarte ale comisiilor de mediere, care au un regim special, nu sunt rapoartele comisiilor sesizate în fond, ca la proiectele normale de lege, ci sunt niște rapoarte care se întocmesc în cazul în care apar diferențe între cele două forme adoptate de Camere și, ca atare, rapoartele respective sunt făcute de o comisie ad-hoc, care se stabilește și se împuternicește de cele două Camere ca să discute aceste rapoarte. Deci, ele au fost trecute aici, unele dintre ele, pentru cazul în care va fi nevoie de asemenea rapoarte de mediere. S-ar putea să nu fie nevoie, cazul fericit și ideal, și atunci, evident, nu va fi cazul să le dezbatem. S-ar putea, însă, să fie nevoie. Deci, acesta este motivul pentru care au fost trecute. Spre exemplu, Comisia de mediere la proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate își termină raportul astăzi și ca atare el poate fi dezbătut în continuare în cadrul ordinii de zi din săptămâna aceasta. E posibil ca acest raport, mai mult ca sigur, să rămână în forma adoptată de Cameră și, ca atare, să fie nevoie doar de un vot acoperitor al Camerei, în ansamblul ei, pentru această chestiune.

Pe de altă parte, procedural, și vă rog să fiți atenți la ce spun acum, procedural, în momentul în care se modifică ordinea de zi propusă, nu se ține această sesiune extraordinară. Deci, vă rog să notați acest lucru.

Domnul deputat Mitrea, vă rog!

Este o chestiune de procedură, da? Da, vă rog!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Două chestiuni. O chestiune de procedură. Vă rog foarte mult, conform Regulamentului, când faceți intervenții pe fond să folosiți aceste microfoane, nu microfoanele de conducere ale Camerei, pentru că aveți o mai mare greutate de acolo decât noi ceilalți deputați, și regulamentar așa este. În al doilea rând, referindu-mă acum la intervenția dumneavoastră, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este evident că pe ordinea de zi se trec rapoartele de legi sau rapoarte de mediere care există. Or, dacă noi ne putem problema că la anumite legi s-ar putea să nu existe rapoarte de mediere, care este seriozitatea cu care noi am construit această ordine de zi?

Deci, în continuare, propun ca toate rapoartele de mediere sau rapoartele de legi, nu este cazul în acest moment, care nu există, nu sunt constituite la această oră, să fie scoase de pe ordinea de zi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră ați propus eliminarea acelor puncte din ordinea de zi pentru care nu sunt rapoarte. Eu voi supune votului această propunere a dumneavoastră. În cazul în care trece această propunere, această sesiune nu se poate ține, pentru că, procedural, această sesiune nu se poate ține decât dacă se aprobă ordinea de zi propusă și publicată în Monitorul Oficial, conform Regulamentului nostru.

Deci, scrie în Regulament, la art.76, și vă rog să fiți atenți, pentru că domnul deputat Popescu... Domnule deputat Popescu, vă rog frumos să fiți atenți, lăsați pe domnii și doamnele deputate să fie atenți pentru că se discută de ordinea de zi și, de fapt, dacă se ține sau nu această sesiune extraordinară. (Domnul deputat Emil Popescu discuta cu mai mulți deputați, în sală.)

La art.76 scrie așa: "Neaprobarea de către Cameră a ordinii de zi solicitate împiedică ținerea sesiunii extraordinare". Ordinea de zi solicitată s-a făcut de către președintele Camerei, după aprobarea Biroului permanent al Camerei, și a cuprins ordinea de zi și perioada de desfășurare a sesiunii. Deci, ordinea de zi este aceasta, nu se aprobă, nu se ține sesiunea extraordinară.

Vă rog. Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În principiu, dumneavoastră aveți dreptate. Dacă plenul nu aprobă proiectul ordinii de zi, pentru care s-a convocat sesiunea extraordinară, putem pleca liniștiți acasă și probabil că foarte mulți dintre noi s-ar bucura dacă am realiza acest demers, oarecum nefavorabil pentru imaginea noastră publică. Nu de aceea am convocat Biroul permanent, în principiu, vineri, sesiunea extraordinară, o a doua etapă, de fapt, a sesiunii extraordinare, pentru a ne aduna astăzi, a ne înțelege asupra faptului că nu ne înțelegem și-a pleca acasă.

Deci, să depunem efortul necesar astfel încât ordinea de zi, pe care noi n-am stabilit-o la Birou, atunci când am convocat sesiunea extraordinară, vineri, până în 11, și ne-am înțeles în Birou că facem o convocare pentru ca deputații să cunoască că de astăzi și până vineri lucrăm și vom stabili astăzi, în Biroul permanent, și astăzi în plenul Camerei Deputaților ordinea de zi a acestei sesiuni extraordinare.

Deci, conform Regulamentului, dumneavoastră ați avea dreptate jumătate, dacă ordinea de zi propusă nu este adoptată. Noi în Biroul permanent, însă, ne-am înțeles foarte clar: va fi trecut pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților, și dacă este nevoie convocăm una a Parlamentului României, lucru care se întâmplă pe parcursul sesiunii din săptămâna aceasta, și o vom convoca-o pentru medieri, o vom convoca-o probabil miercuri, a celor două Camere, sesiune extraordinară, președinții convoacă acest lucru, nu mai este nevoie de hotărârea nimănui, dar, haideți să ajungem astăzi la un punct de vedere comun și să rezolvăm problema.

Renunțăm, eliminăm de pe ordinea de zi propusă de către Biroul permanent, în principiu, astăzi, printr-un vot, de către președinte, punctele care nu au rapoarte și care nu se încadrează în Regulament. Deci nu putem să trecem pe ordinea de zi ceea ce nu există ca raport difuzat colegilor noștri. Renunțăm la acele puncte, asta nu înseamnă că nu putem să ținem sesiune extraordinară, și ținem sesiune extraordinară la ceea ce avem în lucru. Dacă o terminăm miercuri, miercuri plecăm acasă, dacă o terminăm joi, joi plecăm acasă, dacă o terminăm vineri, vineri plecăm acasă.

Deci, sesiunea începe de astăzi, timp limită este ziua de 11, dar nu înseamnă că trebuie să stăm până în ziua de 11. Noi am luat această măsură pentru ziua de 11, nu pentru că aveam de lucru, ci pentru o posibilă întâlnire a președintelui american Bill Clinton la Parlamentul României. Acea alternativă nu mai există, deci, ca atare, se poate pleca acasă de miercuri încolo, dacă noi epuizăm punctele care au rapoarte și sunt înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Eu vă propun să nu mai continuăm discuțiile pentru că sunt simple artificii. Haideți să stabilim ce facem, să începem sesiunea, că n-am venit astăzi încoace să discutăm că plecăm acasă. Ar fi păcat!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt de acord cu domnul deputat Gavra, nu am venit aici ca să plecăm acasă, însă în cazul în care nu se adoptă această ordine de zi, care este publicată și în Monitorul Oficial... Deci, dacă nu se aprobă, în cazul acesta nu se poate ține sesiunea, sub indiferent ce alte pretexte. Ca atare, eu cred că trebuie să aprobăm această ordine de zi. Voi supune întâi spre aprobare propunerea domnului deputat Mitrea, de eliminare a punctelor pentru care rapoartele comisiilor de mediere nu au venit. Dacă se aprobă această chestiune, nu ținem sesiunea extraordinară. Deci, procedural, dânsul a propus lucrul acesta... Nu renunțați?! Deci, eu vă supun la vot propunerea domnului deputat Mitrea, de eliminare a punctelor de pe ordinea de zi de la pct.7 la pct.13.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord cu interpretarea dată de domnul deputat Gavra. Dacă renunțăm la cele 6 rapoarte de mediere, care nu există, asta nu înseamnă că nu putem ține sesiunea extraordinară, pentru că noi nu am respectat întrutotul procedura când am convocat această sesiune extraordinară.

Deci, eu propun doar să renunțăm la cele 6 puncte care nu există și care sunt neregulamentare și să mergem cu celelalte 7 în sesiunea extraordinară.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu vă supun spre aprobare propunerea dânsului. În cazul în care se aprobă, nu se ține această sesiune extraordinară. Deci nu există altă interpretare și nu putem să interpretăm altminteri Regulamentul nostru. Cu privire la art.76, "Neaprobarea de către Cameră a ordinii de zi solicitate împiedică ținerea sesiunii extraordinare".

Mai mulți deputați din sală:

De ce, de ce ?

Domnul Alexandru Sassu:

Eu vă rog să facem o pauză de 10 minute pentru consultări.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Cât timp cereți? 10 minute.

La cererea Grupului parlamentar PD, se acordă o pauză de 10 minute, dar nu mai mult, pentru consultări cu liderii grupurilor, după care revenim aici. Este foarte clar, însă. În cazul în care se respinge ordinea de zi, nu se ține această sesiune.

- după pauză -

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să mai chem pe liderii grupurilor parlamentare și pe membrii Biroului permanent la Biroul permanent pentru a continua lucrările.

Vă rugăm să rămâneți în sală!

- după pauză -

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Biroul permanent, împreună cu liderii grupurilor, au căzut de acord ca ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară să cuprindă primele 6 puncte din ordinea de zi prezentată, la care există rapoarte și care respectă în totalitate Regulamentul nostru, ca atare.

Intervenții, dacă mai sunt la ordinea de zi. S-au discutat.

Eu vă supun spre aprobare această ordine de zi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere a fost adoptată ordinea de zi pentru această sesiune, cuprinsă din 6 luncte.

Dacă la programul de lucru sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptat și programul de lucru.

Cu aceasta, practic, am intrat în sesiune extraordinară.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 10:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro