Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 7, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 07-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 7, 1997

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale. (amânarea votului final).  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Intrăm în ordinea de zi cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Există o primă chestiune, deci la Cap.IV, nr.crt.49. Dacă sunt amendamente respinse. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, adoptat.

Nr.crt.50. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Adoptat cu o abținere.

Nr.crt.51. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? ... Un moment. Domnul deputat George Șerban. Vă rog! Aveți amendament respins?

Domnul George Șerban:

Conform Regulamentului, domnule președinte, chiar dacă nu sunt amendamente respinse, din partea Grupului parlamentar PD pot face o precizare.

Deci, la pct.51, art.3414, "Dreptul la acțiune în regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculării societății..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Să știți că nu se aude ce spuneți.

Domnul George Șerban:

Deci, la pct.51, ultimul alineat, unde vorbește despre dreptul la acțiune în regularizare, care se prescrie prin trecerea unui termen de un an, cred că este vorba de o greșeală, pentru că e vorba de dreptul la acțiune al asociaților și nu în general, pentru că aceasta ar presupune prescrierea oricărei iregularități care poate constitui chiar nulitatea în constituirea societății comerciale.

Deci, rog Comisia juridică ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vreau să vă spun că suntem la nr.crt.51. În Raport există două numere curente 51, printr-o eroare, și eu sunt la primul dintre ele, care se află pe pag.16.

Domnul George Șerban:

Eu mă refer la 51...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este o eroare de dactilografie.

Deci, la nr.crt.51 de pe pag.16. Deci, intervenția dumneavoastră nu se referă la acesta.

Domnul George Șerban:

Se referă la 51, dacă sunt doi de 51, la al doilea 51.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, Bun. Atunci, trecem întâi de primul.

Nr.crt.51, pag.16, înțeleg că nu sunt alte intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.51 de pe pag.17. S-a făcut amendament în numele grupului.

Inițiatorul. Haideți, ca să pot să supun la vot ceva. Vă rog!

Comisia reunoaște că a existat acest amendament la comisie, care nu a fost...

Am să vă rog să vă prezentați, pentru stenogramă, și să vorbiți în microfon.

Domnul Anton Capriel (consilier Ministerul Justiției):

Stenograma nu o am, dar în microfon încerc să vă vorbesc.

Vă rog să considerați articolul în întregimea lui, căci spune alineatul al doilea că dacă societatea nu se conformează, orice persoană interesată, deci nu numai acționarii, și alineatul al treilea este urmarea alineatului al doilea, stabilește numai termenul. Asta-i tot! Dacă limităm numai la acționari înseamnă că numai ei vor putea invoca neregularitățile și se vor lovi de ele. De altfel, mai este un argument pe care trebuie să vi-l spun. Acest articol a fost redactat în acord cu Directiva nr.1 a Consiliului Europei. Nu este un argument ca să vă influențez, dar aceasta este situația de fapt.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să-și spună punctul de vedere.

Domnul Barbu Pițigoi:

Comisia a deliberat și rămâne pe textul inițial.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog vorbiți în microfon!

Domnul Barbu Pițigoi:

Comisia propune să rămânem pe textul inițial.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, este un amendament care a fost respins de comisie dar nu apare în raport. Eu îl supun, pentru că se insistă păstrarea lui, eu îl supun spre aprobare amendamentul propus.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Vă rog țineți mâinile sus cei care votați pentru. 22 voturi pentru, insuficient.

Supun, nr.51, în propunerea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri?

Adoptat cu 7 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Nr.crt.52. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.53. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, când citesc un număr, dacă sunt intervenții, vă rog să le faceți și dacă nu sunt, supun la vot.

Nr.crt.54. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.55. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.56. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.57. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.58. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.59. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.60. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.61. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.61 de pe pag.20. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.62. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.63. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.64. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.65. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.66. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.67. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.68. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.69. Nu sunt. Da. Inițiatorul. Vă rog.

Domnul Anton Capriel (consilier Ministerul Justiției):

Întâi îmi cer scuze pentru că n-am fost vineri dimineață aici, dar n-am fost anunțați.

S-a corectat în general mai peste tot, în loc de "registrul comerțului", "oficiul registrului comerțului". Uneori merge și alteori nu. Când este vorba de instituție, trimitem hârtiile la oficiul registrului comerțului, dar când este vorba ca aici de înmatriculare, aceasta se face în registrul comerțului. Și rog respectuos să mi se permită, la urmă sau, dacă vreți, nu știu cum, să reluăm textele în care apar "registrul comerțului" și "oficiul" să le potrivim exact cum este situația. La urmă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, comisia. Vă rog să...

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să vorbiți în microfoane!

Domnul Barbu Pițigoi:

În redactarea textului apare uneori "registrul comerțului", alteori "oficiul registrului comerțului". În cazul de față, observația care s-a făcut mai înainte este corectă și dintr-o greșeală de redactare, s-a trecut "la oficiul registrului comerțului". Corect este ca în textul inițiatorului: "În lipsă de stipulație contrară, bunurile constituite ca aport în societate devenind proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerțului".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Comisia este de acord cu această chestiune. Deci, va rămâne nu "la oficiul registrului comerțului", ci "în registrul comerțului".

Vă supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.70. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.71. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.72. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.73. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.74. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.75. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.76. Da. Domnul deputat Ráduly. Vă rog.

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Deci, foarte scurt, aici la nr.crt.76, se elimină numai ceea ce este subliniat din textul inițiatorului, restul rămâne, deci, alin.2 curge în continuare și a fost o scăpare de dactilografiere. Asta-i tot.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la dactilografie nu au mai apărut frazele următoare dintr-o greșeală, da? Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.77. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.78. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

(Domnul deputat Pițigoi dorește să intervină.)

Vă rog frumos să mă anunțați din timp.

La nr.crt.78, inițiatorul.

Domnul Anton Capriel:

Și aici trebuie să repet aceleași scuze și anume să vă explic. Potrivit Decretului 975/1968, art.1, numele este compus din nume de familie și prenume. Așa formulasem noi textul inițial. În comisie s-a modificat, am făcut greșeala să accept atunci, dar vă rog să o rectificați acum și să-mi dați voie să o rectific și în articolele precedente unde a trecut, adică să rămână peste tot nume de familie și prenume, pentru că așa prevede art.1 din Decretul 975/68 care este sediul materiei în materie de nume. Chit că este un decret vechi, dar nu este abrogat, nu este schimbat, că nu are nici o nuanță politică.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă mulțumesc. Comisia? Comisia de acord, da?

Domnul Barbu Pițigoi:

Stimați colegi,

În practica de toate zilele se cere ca atunci când se face o identificare, să se spună numele și prenumele. De regulă, nu se spune numele de familie. De fapt, se spune numele sau se spune numele anterior, dar nu se spune numele de familie anterior. Adică este un subînțeles și care, ca atare, este adevărat, domnul inițiator a susținut această teză bazat pe un text de lege. Dar, după informațiile care le avem de la experții comisiei, se pare că această lege a fost modificată și a suferit ulterior modificările care ne-au condus la ideea să spunem numele și pronumele. Deci, nu numele de familie, ci numele și prenumele.

Vă mulțumesc.

Deci, ne menținem pe textul comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul și după aceea supun la vot.

Domnul Anton Capriel:

Îmi pare rău, dar rămân la punctul de vedere bazat pe evidențele Ministerului Justiției care sunt ținute în corelare cu Consiliul Legislativ și cu Monitorul Oficial. Până în prezent Decretul 975/68 nu este aborgat și nici nu ne-a venit vreo propunere de abrogare, pentru că vă repet, este un simplu decret tehnic.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, comisia își păstrează punctul de vedere. Regulamentar supun la vot amendamentul comisiei. Deci, la nr.crt.78.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați! 8 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați! 3 abțineri.

A fost adoptat în varianta comisiei.

Nr.crt.79. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.80. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.81. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.82. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.83. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.84. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.85. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.86. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.87. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.88. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.89. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.90. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.91. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.92. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.93. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.94. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.95. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.96. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.97. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.98. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.99. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.100. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.101. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.102. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.103. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.104. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.105. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.106. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.107. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.108. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.109. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.110. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.111. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.112. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.113. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.114. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.115. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.116. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.117. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.118. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.119. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.120. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.121. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.122. Da. Din partea comisiei domnul deputat Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

La art.133, respectiv punctul pe care l-ați citat dumneavoastră, deci, pct.122, art.133 se solicită următoarea modificare. Deci, din art.133, primul alineat rămâne neschimbat: "Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale să depună o copie de pe bilanț, însoțită de contul de profit și pierderi la administrația financiară, anexând raportul lor, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale". Celelalte două alineate însă se modifică, se anulează și se înlocuiesc cu următorul alineat. Deci, în continuare se va scrie: "Un extras al bilanțului contabil va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului, conform modelului de bilanț aprobat și publicat de Ministerul Finanțelor, până la sfârșitul fiecărui an financiar care va conține principalele posturi de activ și pasiv, respectiv rezultatul financiar brut al exercițiului".

Cererea este motivată de faptul că este necesar a se cunoaște situația economico-financiară a societății și bonitatea cu care ea se prezintă în fața societății.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea inițiatorului. Vă rog.

Domnul Anton Capriel:

Sunt de acord ca alineatul al treilea să fie înlocuit prin ceea ce a propus domnul președinte al comisiei, dar alineatul al doilea trebuie să rămână. Este preludiul lui logic.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, primele două alineate să rămână și al treilea să fie modificat cu acordul inițiatorului și al comisiei.

Vă supun spre aprobare nr.crt.122 cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.123. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.124. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Era un vot contra la 124, da? Vă rog domnule secretar să notați.

Nr.crt.125. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Deci, cu o abținere s-a adoptat.

Nr.crt.126. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt.127. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.128. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.129. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.130. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.131. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.132. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.133. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.134. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.135. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.136. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.137. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.138. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.139. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.140. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.141. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.142. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.143. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.144. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aveți un vot împotrivă sau abținere. (Se adresează domnului deputat Anghel Stanciu care se deplasează prin sală.)Vă rog frumos!..

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Da.

Domnul Ioan Gavra (de la prezidiu):

Sunteți brigada mobilă în sală?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos. Ați avut un vot împotrivă sau abținere?

Cu o abținere a fost adoptat 144.

Nr.crt.145. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.146. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Da. Mă scuzați. La 146 inițiatorul.

Domnul Anton Capriel:

Este vorba de cazurile de dizolvare a societății. Textul de bază prevede prosibilitatea dizolvării ei în caz de neînțelegeri grave între asociații. La o primă citire s-ar părea că asemenea probleme nu se pot ivi între acționari, întrucât n-au decât să-și vândă acțiunile și să plece, dar am avut destul de numeroase sesizări din jurisprudență de procese iscate în interiorul societății, în societățile pe acțiuni și cele în comandită pe acțiuni, așa-numite majorități fictive sau minorități - se dă un nume, nu știu cum - care au provocat mari tulburări în funcționarea societății și în fapt au ținut-o pe loc; și au ținut-o pe loc- acum vă spun ceva ce nu puteam trece aici - ca să se poată, între timp, face anumite afaceri de către societate și de anumită parte dintre administratori. De aceea, propun eliminarea acestui adaos. Să nu se excludă posibilitatea dizolvării ei în caz de neînțelegeri grave, nu ușoare, între acționari.

Rămâne să hotărâți cum credeți dumneavoastră că este bine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, unde propuneți să intre textul acesta? Sunteți amabil?

Domnul Anton Capriel (din loja inițiatorului):

Să nu mai intre.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, să rămână textul inițiatorului. Comisia? De acord. Bun, comisia este de acord. Vă supun spre aprobare pentru nr.crt.146, art.169 să rămână textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la nr.crt.147. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.148. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.149. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.150. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.151. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.152. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.153. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.154. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.155. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.156. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.157. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.158. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.159. Voturi pentru?

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof (din bancă):

La nr.159 cred că este o greșeală.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La nr.158 sau 159? Da, probabil, vă rog. Domnul deputat Gheorghiof.

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Cred că aici este o greșeală, pentru că aici nu poate să existe instituția juridică așa cum este definită. "Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopire..." Comasarea are loc prin fuziune sau prin absorbție. Cred că este o greșeală fie de traducere, fie o greșeală strecurată în text. Contopire...

Deci, comasare este fie prin fuziune, fie prin absorbție. La 159. Fuziunea nu are loc prin absorbție. Fuziunea este ceva care derivă din instituția comasării. Este singura rectificare care, dacă nu vrem să încurcăm instituțiile juridice, așa ar trebui făcută.

Deci, ar putea să fie: "Comasarea se face prin absorbirea unei societăți de către altă societate sau prin fuziunea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă". Este corect juridic. Nu există instituția contopirii și funziunea intră la fuziune.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, inițiatorul de acord. Comisia? Titlul? Domnul deputat Gheorghiof.

Deci, titlul ar trebui să fie "Comasarea și divizarea societățior", da? Bun. Revin asupra nr.crt. ...

Vă rog, inițiatorul.

Domnul Anton Capriel:

Din păcate, problema stă cam așa: propunătorul are, din punct de vedere logic, dreptate, însă trebuie să știți că toate articolele acestea, nu este o scuză, privind și fuziunea și divizarea sunt luate exact după directivele a treia și a șasea a Consiliului Europei. Ei spun "fuziune", ei spun direct "comasarea presupune două unități care stau alături, nu contopire una într-alta". Noi am încercat, în traducere, să punem textul așa. Dacă credeți că puteți găsi o formulare mai bună, n-am nici o obiecțiune, însă v-am dat această informație.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Gheorghiof, vă rog.

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Nu vă supărați, Decretul nr. 31/1954 care reglementează persoana juridică și persoana fizică, reglementează, în mod clar, instituția comasării, cu cele două derivate: fuziunea și absorbția. Dacă dumneavoastră ați preluat de la un text și nu l-ați tradus așa cum se preia și se face traducerea în limba română, ci mot-a-mot i-ați pus, cine știe cum, altceva ..., în dreptul românesc nu se întâlnește ideea de contopire.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci acceptați propunerea.

Revin asupra nr. crt. 158, Cap. II., titlul "Comasarea și divizarea societăților comerciale", în loc de "Fuziunea și divizarea societăților comerciale".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 159. Textul va fi: "Comasarea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin fuziunea a două sau mai multor societăți, pentru a alcătui o societate nouă ..." și curge în continuare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 160.

Din sală:

Se schimbă peste tot, în mod automat. Nu le mai supuneți la vot.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Evident, se schimbă, în continuare, în toate articolele, în mod corespunzător.

Din sală:

Cine va efectua schimbarea?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim?

În mod automat, sigur, se vor ocupa cei care ... .

Nr. crt. 160.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 161.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 162.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 163.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 164.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 165.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 166.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 167.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 168.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 169.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 170.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 171.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 172.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 173.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 174.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 175.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 176.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 177.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 178.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 179.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 180.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 181.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 182.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 183 se referă la art. 191 și 989 ultimul alineat. Este o greșeală de dactilografiere, aici, în coloana 1, este vorba de art.189.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 184.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 185.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 186.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 187.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 188.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 189.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 190.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 191.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt 192.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 193.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 194.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 195.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 196.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 197.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 198.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 199. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 200.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 201.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 202.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 203.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 204.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 205.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 206.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 207.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 208.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Da, mă scuzați, domnule deputat Ana, vă rog.

Domnul Ana Gheorghe:

Eu doresc să știu că suntem consecvenți. La ultimul alineat, de aici, de la pct. 208, cuvântul "numele" din art. 127 alin. 1 lit. a), ș.a.m.d., alin. 1 se înlocuiește prin cuvintele "nume de familie". Comisia zice: "rămâne nemodificat", iar până acum a avut ...

Păi, când sunteți consecvenți? Asta întreb eu.

Domnul Tudor Marcu:

Aceasta se modifică automat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, comisia?

Domnule deputat Pițigoi, vă rog.

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Renunțăm la ultimul alineat de la art. II, pct. 208, dat fiind că "numele de familie", așa cum se spune, nu se mai folosește, deoarece decretul de care se vorbește aici s-a abrogat, așa cum am spus mai înainte. Cu alte cuvinte, art. II, poz. 208, rămâne cu alin. 1, 2 și 3. Alin. 4 dispare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la art. II, de la nr. crt. 208, dispare alin. 4, în propunerea comisiei.

De acord.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art. II a fost adoptat numai cu 3 alineate, fără alin. 4.

Nr. crt. 209.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 210.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 211.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 212.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 213.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 214.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 215.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 216.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta am epuizat punctele raportului la această lege, și această lege.

Vot final, mâine, împreună cu celelalte legi, la ora 11,00- 11,30.

Deci, închei ședința de astăzi, mulțumindu-vă pentru rapiditatea cu care am putut să trecem această lege și pentru răbdarea pe care ați avut-o.

Mâine începem la ora 8,30.

Ședința s-a încheiat la ora 19,56.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 19:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro