Plen
Ședința Camerei Deputaților din 16 octombrie 1997
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
24-02-2021
17-02-2021 (comună)
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1997 > 16-10-1997 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 octombrie 1997

2. Dezbateri asupra proiectului Legii minelor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Deci, continuăm ședința noastră, a Camerei Deputaților, de astăzi, joi 16 octombrie și vă anunț că, din totalul celor 342 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări 267, 75 sunt absenți, din care 23 participă la alte acțiuni parlamentare.

Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulamentul Camerei este întrunit și intrăm în ordinea de zi, urmând să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

La ora 10,30 vom avea vot final asupra unui proiect de lege privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, care este o lege cu caracter organic.

Ca atare, pe ordinea de zi este proiectul Legii minelor.

Rog inițiatorul, dacă este, să ia loc pe banca inițiatorilor.

Rog comisia să ia loc pe banca comisiei.

Dacă din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul?

Rog și liderii de grupuri să-i aducă în sală pe colegii care sunt pe culoare.

Domnul deputat, Barbu Pițigoi, doriți să luați cuvântul, ca inițiator?

Domnul Barbu Pițigoi:

Nu acum, pentru că au fost mai multe inițiative legislative.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, știu, au fost trei inițiative legislative care s-au ...

Doriți să luați cuvântul acum?

Domnul Barbu Pițigoi:

După inițiator, după reprezentantul inițiatorului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, de la inițiator, dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog, doamnă, să veniți la microfon și să vă prezentați.

Doamna Rodica Dumitriu (Director general în Ministerul Industriei și Comerțului):

Îmi permiteți să ne bucurăm de acest moment și să vă mulțumim pentru că, în fine, am ajuns în faza analizei acestui proiect de o importanță absolut deosebită pentru economia țării noastre.

Acest proiect tangențial amintesc - a făcut obiectul și unei alte propuneri legislative în 1996, pe care noi l-am reluat în analiză. Am preluat, numai, exact acea parte care era de rațiune tehnică, în vederea reglementării acesteia și l-am îmbunătățit, aducându-l în faza prezentă, care - după părerea celor care ne-au analizat în comisiile dumneavoastră - a întrunit avizul, prin raportul care s-a prezentat. Este un proiect pe care îl susținem în interesul desfășurării activităților miniere, care sunt în esență activități care se desfășoară de la explorare până la valorificarea resurselor minerale, și prezentăm câteva din ideile de esență ale acestei legi.

Fără a parafraza conținutul raportului, vrem să vă supunem atenției că este o lege care are o gândire modernă, o lege care este armonizată cu reglementările interne care sunt în domeniu, precum și cu inspirație din alte reglementări internaționale.

În principal, stabilește - deci - reglementări privind desfășurarea activităților miniere ale momentului, în care o parte din aceste mine trebuiesc închise, aceasta fiind o acțiune specifică noilor mecanisme de piață. Plecăm de la un principiu esențial și bine conturat în lege, în care ținem seama de absolut orice ofertă pentru activitățile miniere, în așa fel încât aceasta să confere posibilități - pe de o parte - de privatizare și de atragere a investitorilor străini. Ne-am orientat asupra diminuării rolului statului, astfel încât, păstrând calitatea de acționar majoritar, acolo unde este domeniul public al statului, restul activităților sunt, și pot fi, în contextul acestei legi, pentru a fi privatizate.

Suntem răspunzători de păstrarea și conturarea tuturor acțiunilor de protecție a mediului, pentru care motiv avem capitole care asigură protecția mediului.

De asemenea, este evident că nu am avut în vedere să creăm vreun tratament nediscriminatoriu și insistăm prin a se sublinia că este un cadru legal necesar, pentru ca să putem să continuăm și să aplicăm politica Guvernului în cadrul reformei propuse, în cadrul programului de guvernare.

Din această cauză, noi nu vă reținem atenția mai mult.

Dacă se va dori, și considerați necesar să se analizeze în detaliu, noi vă stăm la dispoziție.

Vă mulțumesc deosebit.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea inițiatorilor, dorește să ia cuvântul domnul Barbu Pițigoi, inițiatorul unuia din cele trei proiecte care au fost discutate împreună pentru a se ajunge la actuala variantă. Vă rog.

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege care vă este prezentat, spre dezbatere, astăzi, reprezintă un sumum de trei proiecte, care au venit la comisia noastră și care au fost analizate de această comisie și, în final, comasate și prezentate sub o formă unică.

Este vorba, în primul rând, despre un proiect de lege pe care l-a înaintat vechii legislaturi Guvernul Văcăroiu. Acest proiect de lege a fost retras de actualul Guvern și reconsiderat. A mai existat un proiect de lege la acest obiect, prezentat de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, în persoana mea.

Deci, aceste trei proiecte au fost discutate la nivel de minister, la nivel de agenție națională de restructurare, a fost dezbătut în Guvern, prezentat în comisia noastră, care l-a analizat, l-a amendat. Au fost luate în considerație toate amendamentele venite din partea dumneavoastră și s-a ajuns la forma pe care v-o prezentăm astăzi.

Proiectul minelor pe care îl prezentăm, în continuare, pentru dezbateri și adoptare în Parlament este întocmit pe baza principiilor Constituției, privind respectarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor României, consacrate de acesta. El este, în același timp, perfect compatibil cu prevederile din Programul guvernamental privind măsurile de accelerare a restructurării în plan economic și social, în vederea integrării în Uniunea Europeană, precum și cu prevederile din programul guvernamental pentru restructurarea ministerelor și departamentelor, în conformitate cu principiul descentralizării activității administrative și economice, programe menționate în Hotărârea Parlamentului privind acordarea încrederii Guvernului actual.

Textul legii este adânc ancorat în principiile responsabilității politice, legalității, alocării eficiente a resurselor și promovării interesului public.

La întocmirea legii s-a avut în vedere că economia României este o economie de piață, bogățiile de orice natură ale subsolului aparțin statului. Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național. Proprietatea privată este, în condițiile legii, inviolabilă.

Se regăsesc în textul legii principiile parteneriatului social, garantării proprietății private, justiției și coeziunii sociale, autonomiei locale și descentralizării.

Prin prevederile ei, Legea minelor se constituie ca o armă eficientă de luptă împotriva corupției privind alocarea și utilizarea subvențiilor în minerit, privind atribuirea dreptului de exploatare și valorificare a resurselor minerale, privind protejarea patrimoniului mineral al țării.

Reglementările din lege determină declinul activității necompetitive, determină, în final, autodesființarea întreprinderilor nerentabile. Este oferit cadrul legal pentru consolidarea mecanismelor concurențiale de alocare a resurselor în economia minieră și în dezvoltarea sectorului privat, pentru restructurarea industrială și dezvoltarea locală și rurală, pentru sporirea eficienței utilizării capitalului natural, înscriindu-se și în setul de obiective prevăzut de Programul guvernamental pentru dezvoltarea economică durabilă a României la orizontul anului 2000.

Legea minelor, în forma propusă astăzi pentru adoptare, urmărește coordonatele dezvoltării economice a României, atât în perioada imediat următoare, cât și în perspectiva îndepărtată, prin consolidarea poziției de creditor net a sectorului privat, respectiv creșterea ponderii economiilor nete ale sectorului privat în produsul intern brut.

Sunt prevăzute reglementări concrete care vor determina creșterea investițiilor străine, în special prin descentralizare și oferirea cadrului legal pentru valorificarea inițiativelor de dezvoltare locală, încurajarea sectorului privat la nivel local și stimularea parteneriatului internațional în afaceri, prin oferte de informații și transparență în domeniu, prin eliminarea discriminărilor naționaliste, în favoarea criteriilor de performanță și rentabilitate.

În domeniul politicii fiscale, legea oferă condiții pentru asigurarea unei baze stabile de impozitare și creșterea transparenței sistemului fiscal, prin eliminarea arbitrariului la stabilirea taxelor, impozitelor pe producție și a redevențelor.

Prevederile actualului program de guvernare privind descentralizarea finanțelor publice locale se regăsesc în lege prin constituirea comisiilor de impunere fiscală, din reprezentanți ai autorităților locale, judecătorești, financiare și administrative.

Legea oferă posibilități pentru acordarea de subvenții de stat acolo unde există un interes național major.

Măsurile propuse de Guvern pentru controlul deficitului bugetar se regăsesc în prevederi care contribuie la eliminarea cauzelor structurale ale deficitului, și anume: demonopolizarea și privatizarea în domeniul regiilor autonome și al întreprinderilor, pe baza administrării întreprinderilor de stat în asociație cu societăți comerciale de orice fel, concensionarea sau vânzarea proprietății statului prin licitație publică, retragerea concesiilor, în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate de concesionari.

În privința politicii comerciale, legea stimulează sporirea competitivității și a consecvenței, în favoarea întăririi capacității industriei românești de a practica un export agresiv pe piețele internaționale.

Necesitatea conjuncturală de sprijinire a ajustării întreprinderilor miniere mari, care nu au perspective imediate de privatizare și dețin o pondere importantă în ocuparea mâinii de lucru dintr-o regiune, se regăsește în legea de față sub forma posibilității de asociere între stat și întreprinderi concesionare. În același timp, statului îi revin și toate drepturile prevăzute de lege pentru explorator, în calitatea lui de autor al prospecțiunilor și explorărilor tuturor zăcămintelor descoperite în ultimii ani.

Legea prevede în mod expres că drepturile dobândite anterior de stat în materie minieră nu pot fi prejudiciate. S-a avut în vedere ca diverse corecții conjuncturale să se poată aduce prin norme și regulamente, fără a se modifica textul de bază.

Deoarece în anul 1995 a fost adoptată și promulgată Legea petrolului, reglementările care privesc domeniul petrolului și gazelor naturale nu fac obiectul acestei legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă din partea comisiei dorește să se ia cuvântul?

Domnul deputat Dan Ioan Popescu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pe fond în anul 1997, pentru reexaminarea, dezbaterea și avizarea a trei inițiative legislative cu același obiect de reglementare, după cum urmează:

Cu Adresa nr.269 din 7 mai, Comisia a primit comunicarea privind decizia Biroului permanent, adoptată în ședința din 21 aprilie, pentru reexaminarea proiectului Legii minelor din 1996, avizat pe fond în legislatura anterioară de aceeași comisie, și l-a înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, fără putință de retragere, potrivit art.87 din Regulamentul Camerei.

La data de 14 mai, comisia a hotărât ca reexaminarea acestrui proiect de lege să fie programată odată cu celelalte două inițiative legislative trimise la comisie sau în curs de elaborare la Guvern.

Cu Adresa nr.37 din 15 aprilie 1997, comisia a fost sesizată pentru dezbaterea și avizarea în procedură de urgență a propunerii legislative privind Legea minelor, în care se invocă neconcordanța dintre proiectul Legii minelor din 1996, de pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, și actualul program de guvernare.

Conform procedurii, s-a solicitat, s-a primit în termen punctul de vedere al Guvernului, prin care s-a comunicat dezacordul pentru promovarea acestei propuneri legislative, informând comisia asupra proiectului Legii minelor în curs de elaborarea la acea dată, care va ține seama de prevederile inițiativei în discuție.

Cu Adresa nr.159 din 19 iunie 1997, comisia a fost sesizată pentru dezbaterea și avizarea proiectului Legii minelor pe 1997, inițiat de actualul Guvern.

Având în vedere și celelalte două inițiative legislative, comisia a desemnat dintre deputați 5 raportori și a aprobat programul pentru pregătirea dezbaterii acestora, împreună cu inițiatorii, cu specialiștii și cu autorii numeroaselor amendamente, în termenul limită stabilit prin Regulamentul Camerei Deputaților, de maxim 60 de zile de la data primirii proiectului de lege la comisie, dată care este 15 octombrie 1997.

Pentru acest proiect de lege, comisia a primit avize favorabile, cu observații și amendamente de la Consiliul Legislativ, de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și de la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Fiind asigurate toate condițiile necesare avizării finale pentru cele trei inițiative supuse dezbaterii, comisia s-a întrunit în ședința din 1 octombrie 1997, unde, în urma dezbaterii documentelor prezentate de către experți, raportori și inițiatori, ținând seama de numeroasele avize aferente fiecărei inițiative și de normele metodologice de elaborare legislativă, s-au putut face următoarele constatări principale.

1. Toate cele trei inițiative legislative fac parte din grupa legilor ordinare.

2. Prevederile din propunerea legislativă privind Legea minelor ale Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, considerate ca pertinente, în raport cu actualul program de guvernare, au fost preluate în proiectul Legii minelor pe 1997, inițiat de actualul Guvern.

3. Propunerea legislativă privind Legea minelor, a PNTCD, fiind riguros inspirată din Legea minelor din anul 1937, oferă unele prevederi inadecvate constituțional, instituțional și juridic, nefiind corelată cu actuala legislație a României, respectiv Constituția, Legea petrolului, Legea exproprierii prin cauză de utilitate publică, Legea cadastrului, Legea mediului, Legea finanțelor publice și așa mai departe.

4. Proiectul Legii minelor pe 1997, inițiat de actualul Guvern, respectând legislația în vigoare a României, acordurile internaționale în domeniu la care România este parte și programul propriu de guvernare, oferă următoarele trăsături importante: asigură desfășurarea activităților miniere în România, conferind posibilități mari de privatizare a acestora și de atragere a investitorilor străini; diminuează rolul statului de acționar majoritar în domeniul sectorului minier; activitățile miniere sunt mai bine racordate la condițiile de protecție a mediului impuse prin lege; stabilește reglementări privind închiderea minerlor, acțiune specifică mecanismelor economiei de piață; elimină divergențele insuficient delimitate în legea anterioară, privind competențele celor două autorități, autoritatea competentă și ministerul de resort; oferă tratament nediscriminatoriu pentru operatori; creează cadrul legal necesar aplicării reformei în acest domeniu, conform programului actual de guvernare.

Având în vedere cele enunțate mai sus, comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

- avizează nefavorabil și propune Camerei Deputaților respingerea proiectului Legii minelor pe 1996, inițiat de fostul Guvern și existent pe ordinea de zi în actuala sesiune;

- avizează nefavorabil și propune Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative privind Legea minelor, inițiată de domnul deputat Barbu Pițigoi, fiind preluate unele observații în actuala propunere de lege;

- acordă aviz favorabil și propune Camerei Deputaților să adopte proiectul Legii minelor pe 1997, inițiat de actualul Guvern, ținând seama de amendamentele admise la comisie și consemnate în Anexa nr.1.

Domnule președinte, folosesc acest prilej pentru un drept la replică.

S-a menționat într-o emisiune de știri a canalului de Televiziune Antena 1 că Guvernul apelează la ordonanțe de urgență, pentru că Parlamentul lucrează foarte încet, citându-se Legea minelor ca un exemplu negativ asupra modului în care lucrează Parlamentul.

Aș vrea să precizez că Legea minelor, așa cum a reieșit de altfel și din enunțarea datelor pe care le-am prezentat, este în termen, conform Regulamentului Camerei. Deci, ea nu a reprezentat un impediment în aplicarea reformei de către actualul Guvern.

Totodată, acordând respectul cuvenit doamnei director Dimitriu, în calitate de președinte al Comisiei pentru industrii și servicii, manifest totala nedumerire de ce la o lege atât de importantă, ministrul industriilor sau unui din secretarii de stat care coordonează acest minister, n-au găsit timpul necesar pentru a participa la această dezbatere.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În cadrul dezbaterilor generale, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Popescu, de la PDSR. Domnul deputat Avramescu urmează, de la Grupul PSDR, apoi domnul deputat Antal, de la UDMR. Domnule deputat Decuseară, v-am notat.

Vă rog.

Domnul Dumitru Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Comisia pentru industrii și servicii a analizat, în repetate rânduri, proiectul legii pe care o dezbatem astăzi. timp de o săptămâna în timpul vacanței și în două ședințe din luna septembrie.

Pornit de la proiectul de lege înaintat de fostul Guvern în legislatura precedentă, s-au adoptat unele modificări ale acestuia și, fără a se modifica reglementările de fond, au fost găsite unele îmbunătățiri.

Proiectul de lege, așa cum se dezate astăzi, a fost completat și cu unele observații pe care le-am desprins din dezbaterile cu specialiștii din regiile autonome și cu unii lideri ai federațiilor sindicale din minerit.

Prin proiectul de lege pe care-l dezbatem, se introduc reglementări, în țara noastră, similare celor existente în țările dezvoltate industrial, cu activitate minieră de amploare.

S-au avut în vedere în principal alinierea la legislația europeană, participarea sectorului privat în mult mai mare măsură la activitățile miniere, atât în prospecțiuni, exploatare, cât și dezvoltări și comercializare, precum și crearea posibilităților de atragere de capital străin în mai mare măsură decât permiteau reglementările vechi.

Adoptarea legii supuse discuției este acum mai necesară decât oricând, având în vedere evoluțiile periculoase care au apărut în acest an după restructurarea regiilor autonome, după concedierea în masă a minerilor, pentru încadrarea în volumul de cheltuieli posibil de susținut.

Noi credem că această lege este necesară, pentru că ea ar crea o bază de restabilire a ordinii în sectorul respectiv.

Ținând seama de toate acestea, Grupul parlamentar PDSR susține proiectul de lege așa cum este formulat, va lua în considerare și propunerile, respectiv amendamentele care vor fi aprobate în discuția din plen, și va vota în consecință.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Avramescu, din partea Grupului Partidului Social-Democrat Român. Urmează domnul deputat Antal, de la UDMR.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea să încep scurta mea intervenție cu cuvintele: "În fine, am ajuns să discutăm și această lege".

Și motivez, după cum urmează: "în fine".

Consider - și asta nu dintr-un anumit subiectivism, că provin din branșa minieră - că această lege era una dintre cele mai importante pentru reformă. Știm cu toții că în Constituție se prevede că bogățiile subsolului aparțin statului și ele pot fi exploatate prin darea în administrare sau concesiune.

Cu alte cuvinte, nici un investitor, autohton sau străin, nu se angajează într-o asemenea operațiune, într-o operațiune minieră, fără a cunoaște condițiile concesiunii.

Știu, din informațiile pe care le am, că primii interesați pentru investiții în industria minieră au apărut în anul 1994, dar au rămas numai interesați, și nu au obținut concesiuni, că nu aveam fondul legal, deci am pierdut niște ani.

În al doilea rând, tot "în fine", pentru că, așa cum s-a spus și mai adineauri, acest proiect de lege a trecut într-o anumită formă prin comisia de specialitate, în legislatura trecută, la sfârșitul sesiunii din vara lui '96, și am fi avut condițiile ca în toamnă, sau în noua legislatură, în primele luni le anului, să îl discutăm.

Au fost niște intervenții, niște noi inițiative legislative pe care nu am de gând acum, de la această tribună, să le condamn, dar, oricum, ne-au adus la această întârziere. Pentru aceasta am spus "în fine".

Textul legii, așa cum este făcut, și trebuie să recunoaștem că este destul de asemănător cu textul din 1996, e un text tehnic, un text bun și pe care sper că în final îl vom vota.

Două obiecții majore, există însă.

Apare în text "autoritatea competentă" și mai apare noțiunea "ministerul de resort".

Inițial, aceste două organisme apăreau - zic eu, pentru că cunosc dedesubturile din sectorul minier - datorită unor ambiții, unor ambiții care, în final, nu fac decât să complice birocrația în care trăim.

Este adevărat - și sunt mulțumit personal că în textul actual ministerul de resort, cu altă denumire în vechiul text de lege, are atribuții mai restrânse.

Vă rog să mă înțelegeți, nu mă interesează oamenii, nu mă interesează că autoritatea competentă este, așa cum este astăzi, un organ guvernamental independent, poate să fie foarte bine și o direcție generală sau un departament într-un minister, dar important este să fie una singură.

A doua obiecție: mai apare un capitol, în care se vorbește de obligațiile pe care le au companiile sau societățile naționale, actualmente încă regii, față de ministerul de resort. Fără să se folosească un anumit cuvânt, este vorba de a statua sistemul de subvenții.

Eu aș vrea să spun de la început că într-un text de lege trebuie să acordăm același tratament unei unități, unei societăți, indiferent că e cu capital privat, indiferent că e cu capital de stat, indiferent că se numește companie națională sau societatea nu știu cu ce nume.

Dacă avem nevoie - și avem nevoie, trebuie să recunoaștem, - încă de subvenții, aceste lucruri se pot aranja în bugetul de stat, în Legea bugetului de stat, dar nu printr-o lege care sper, așa cum este făcută, să dăinuie mulți ani.

Cu aceste obiecții, asupra cărora voi interveni la momentul oportun, precum și alte obiecții în legătură cu lucruri mai subtile, care sunt de natură tehnică, noi, ca grup parlamentar, susținem acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Antal, de la UDMR. Se pregătește domnul deputat Jean Decuseară, de la PNL.

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Necesitatea utilizării durabile a resurselor minerale, în contextul tendinței epuizării lor printr-o exploatare irațională în regimul trecut, care nu a ținut seama nici de protecția fizică a zăcămintelor, nici de protecția mediului, corelată cu numeroasele convenții internaționale în domeniul protecției mediului, pe care România le-a ratificat, a impus elaborarea de către Guvernul anterior a unor proiecte de lege privind protecția mediului, apele, petrolul, minele, din care primele au devenit Legea nr.137 - protecția mediului, Legea nr.134 - a petrolului, Legea nr.107 - a apelor.

Actualul Guvern, aplicând programul propriu de guvernare, își propune, printre altele, ca mecanismele de piață liberă, introduse insuficient și necorelat de Guvernul anterior, să devină funcționale.

În acest context, s-a elaborat un nou proiect al Legii minelor, iar următorul proiect va fi al Legii energiei, care să consfințească restructurarea sectorului energetic pe baze competitive și utilizarea durabilă a energiei, precum și amendarea în sensul arătat a legilor deja adoptate.

Proiectul Legii minelor, în raport cu cel anterior, își propune: asigurarea desfășurării în continuare a activităților miniere în România, conferind posibilități de privatizare a acestora și atragere a investitorilor străini; diminuarea rolului statului de acționar majoritar în domeniul extractiv; exploatarea și valorificarea resurselor, în concordanță cu protecția mediului; tratament nediscriminatoriu pentru operatori etc.

Față de cele de mai sus, în subcomisia pentru dezbaterea proiectului Legii minelor, din care am făcut parte, s-au introdus amendamente care au urmărit: instituirea unei concurențe loiale între operatori, prin introducerea concursului de ofertă - la art.9; lărgirea competențelor privind excepțiile de la licență, în favoarea persoanelor fizice, deci a proprietarilor de teren - art.4; protejara investitorului - art.27; întărirea unor dispoziții legate de protecția mediului - art.10, art.29; precum și corectarea și întărirea unor definiții care formează osatura juridică a legii.

Sunt, însă, o serie de amendamente care nu au fost acceptate de comisie și care, în opinia mea, sunt importante pentru îmbunătățirea în continuare a proiectului de lege, pe care le voi prezenta, cu îngăduința dumneavoastră, la articolele respective. Acestea vizează în principal: degrevarea Guvernului în aprobarea licențelor, prin trecerea acestei sarcini la Ministerul Industriei și Comerțului; standarde clare de respectare a legii, precum și stabilirea unei redevențe diferențiate pe criterii clare, pentru a permite protejarea resurselor valoric, sau mărirea acesteia, în cazul în care zăcământul este sau devine foarte rentabil; protejarea investitorului.

Grupul UDMR susține legea, cu amendamentele prezentate de Comisia pentru industrii și servicii.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Jean Decuseară. Se pregătește domnul deputat Nicolae Bud.

Domnul Jean Decuseară, din partea Grupului Partidului Național Liberal. Vă rog.

Domnul Jean Decuseară:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Legea minelor, prin lipsa ei, carența puternic spectrul juridic al României, în special în această perioadă de prefaceri, atât de mare dinamism, cât și de mare importanță.

Beneficiind de un real profesionalism, legea răspunde necesităților de reglementare juridică într-un domeniu de larg interes, atât economic, cât și social, și nu în ultimul rând de mediu.

Este cunoscut că România dispune de o bogată paletă de resurse minerale, plecând de la cele solide - cărbune, diverse minereuri -, ape minerale, geotermale, gaze necombustibile.

Exploatarea acestor resurse trebuie să facă obiectul unor preocupări strategice, unor preocupări de largă întindere în activitatea economică a țării.

Acestor preocupări le răspunde proiectul de lege propus în dezbatere astăzi.

Dezvoltarea bazei de rezerve geologice, exploatarea rațională, și nu în ultimul rând eficientă acestora, protecția zăcămintelor, protecția mediului, sunt deziderate cărora legea le răspunde în foarte bună măsură.

Aș vrea să fac precizarea că discuția în cele două comisii - în fond, în Comisia pentru industrii și servicii și pentru avizare, în Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare -, a permis ca prin amendare să se producă o articulare cu propunerile legislative în acest domeniu. Este vorba de propunerea de lege a domnului Barbu Pițigoi, cât și de propunerea de lege care exista deja în atenția Camerei din cealaltă legislatură.

Legea armonizează foarte bine dreptul constituțional al statului asupra resurselor subsolului țării, cu formele de valorificare eficiente, elastice și dinamice ale economiei de piață, reprezentând, de asemenea, un act major de integrare a României în legislația modernă a lumii.

Sunt câteva din argumentele pentru care grupul nostru parlamentar susține și votează cu convingere această lege, fiind convinși că, prin această lege, se rezolvă încă unul din capitolele deosebit de importante ale legislației noastre.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Bud, din partea Grupului PUNR.

Mai se înscrie cineva la cuvânt, din partea altor grupuri, la dezbaterile generale? Nu.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Nicolae Bud:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnilor miniștri,

Domnilor invitați,

Mai ales în ultima vreme, mineritul a fost considerat ca un fel de piatră de moară a economiei românești. Și zic că acest lucru s-a întâmplat nu neapărat din vina lui, fiindcă în comparație cu zăcămintele de substanțe minerale utile solide care se exploatează pe plan mondial, condițiile geominiere și caracteristicile mineralogice ale zăcămintelor din România sunt complexe, iar parametrii privind calitatea se situează la limita inferioară - putere calorifică redusă a lignitului, calități slabe de cocsificare a huilei, valoare metalurgică sau potențial metalic și extindere redusă la minele de minereuri.

În acest mod, Legea minelor are o importanță deosebită pentru industria minieră și economia națională, asigurarea cu materii prime minerale urmând a fi realizată într-un sistem concurențial și, prin urmare, la prețuri competitive.

Proiectul de lege vine să reglementeze regimul de exploatare și gestionare a zăcămintelor de substanțe minerale utile din subsolul teritoriului țării și în principal asupra modalităților concrete de concesionare a dreptului de exploatare a zăcămintelor.

Din punctul de vedere al PUNR, pentru o economie corect structurată, proiectul de lege, așa cum a fost amendat prin raportul comisiei de specialitate, poate fi considerat chiar unul foarte bun. Care este însă situația actuală a mineritului românesc?

Ca o consecință a politicii de dinainte de 1989, de dezvoltare planificată a industriei, mineritul, ca investiții, a fost dimensionat pentru a realiza 50-60 de milioane tone cărbune pe an, 40-50 de milioane tone minereuri metalifere și altele. Astăzi se spune că economia noastră nu mai are nevoie decât de aproximativ jumătate din capacitățile de producție realizate din banii publici. Fiindcă, nu trebuie a uita faptul potrivit căruia, cu sau fără disponibilizările efective de personal, urmare a Ordonanței nr.22/1997, o parte din minele existente vor trebui a fi închise. Potrivit art. 38 alin.3 din prezentul proiect de lege, înaintea închiderii efective vor fi oferite spre concesionare altui titular. Astăzi avem 3 categorii de mine, cel puțin. O parte viabile, care vor fi preluate în concesiune și acestea vizează marile cariere de lignit dotate cu utilaje tehnologice pe bază de licență Krupp, o parte care ar putea deveni atractive față de cerințele reformei, la care costurile de producție pot fi reduse în termen foarte scurt, care au asigurată desfacerea produselor și care-și pot menține și chiar dezvolta activitatea, cu corecții structurale a acesteia, cu minima condiție a unor infuzii importante de capital. Acestea ar putea fi carierele de minereu de cupru Roșia - Poieni și Moldova Nouă și unele mine de minereuri auro-argentifere sau complexe ca Baia de Arieș, Roșia - Montană , Barza, Săsar și Șuior - Maramureș.

Proiectul de lege nu stabilește modul de operare al gestionarului Guvernului în această materie, respectiv Agenția Națională de Resurse Minerale, iar Legea finanțelor publice obligă la transferul autorității asupra bunului public cu preluarea activului și pasivului.

În această situație, zăcămintele care pot fi viabile vor fi rapid distruse, pentru că dorim să le vindem altora, pagube realizate de alții. Problema în sine se găsește atât în activitatea de exploatare propriu-zisă, cât și în activitatea de prospecțiune și explorare geologică. Problema menționată ar putea fi rezolvată prin normele metodologice.

Pe de altă parte, Agenția Națională de Resurse Minerale, instituție dorită ca factor regulator, capătă o misiune executivă, importantă. Problematica ce-i poate fi atribuită sau care ar trebui atribuită altcuiva, nu este precizată în actualul proiect de lege. Și, în fine, o ultimă categorie de mină în clasificarea aceasta: o parte din mine, chiar dacă le vom oferi spre concesiune, acestea nu sunt atractive pentru nimeni și vor fi realmente închise. Proiectul de lege ar trebui să reglementeze cine preia această obligație și cu ce fonduri se vor realiza astfel de lucrări. Situația în sine are consecințe deosebit de grave. Astfel, abandonarea minelor vechi de uraniu va putea conduce la poluarea radioactivă a pânzelor freatice, abandonarea minelor de minereuri va putea conduce, de asemenea, la poluarea apelor freatice, iar abandonarea minelor de cărbune poate conduce la alunecări de teren. Sigur că legea este bună pentru o situație normală.

În aceste condiții, PUNR susține proiectul de lege și va vota favorabil pentru acesta. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Luca Ștefănoiu din partea Grupului parlamentar PRM.

Domnul Luca Ștefănoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Făcând parte din cadrul comisiei de industrie și servicii am luat parte la discutarea articolelor acestei legi în cadrul comisiei. Grupul parlamentar al PRM susține această lege și vă roagă să fiți de acord cu această lege pentru votarea ei. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 12:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro