Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 16, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 16-10-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 16, 1997

6. Reluarea dezbaterilor asupra proiectului Legii minelor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm dezbaterile la proiectul de Lege a minelor. Rog comisia să-și ocupe locurile. De asemenea, colegii de la PDSR să revină în sală.

Inițiatorul, comisia, precum și grupurile parlamentare și-au expus punctele de vedere în cadrul dezbaterilor generale. Vom începe dezbaterea acestui proiect de lege, mergând pe raportul comisiei.

Titlul legii. Comisia propune să rămână același. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2 din raport, intervenții? Domnul deputat Avramescu.

Domnul Constantin Avramescu:

Este vorba de preambulul legii, unde se spune la un moment dat: "Legea protejează proprietatea și asigură..." Această exprimare: "Legea protejează proprietatea", sigur, recunoaștem, este în deplină concordanță cu art. 135 din Constituție, care într-adevăr spune: "Statul ocrotește proprietatea". Aș vrea să amintesc celor care au fost în Constituantă că această redactare, la vremea respectivă, a produs multe discuții. Dar aceasta este istorie. Însă, în cazul de față, foarte mulți investitori consideră și au o oarecare teamă că această redactare, "protejează" și nu "garantează", s-ar putea, undeva să creeze niște ambiguități ș.a.m.d.

Sigur că noi nu putem ieși din textul Constituției, dar amintesc că tot în Constituție, la Capitolul "Protecția proprietății private", art. 41 par. 1, se spune: "Dreptul de propritate, precum și creanțele asupra statului sunt garantate." Deci, apare în Constituție acest cuvânt, "garantate".

Sprijinindu-mă pe acest paragraf din Constituție și ținând cont și de modul de redactare al acestui preambul, v-aș propune înlocuirea expresiei "protejează proprietatea" cu expresia "garantează dreptul de proprietate", ceea ce este în perfectă concordanță cu Constituția și, în același timp, nu mai poate, în continuare, crea ambiguități, semne de întrebare ș.a.m.d. Vă rog, domnule președinte, să supuneți acest amendament la vot!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Popescu, președintele comisiei.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Domnul deputat Avramescu a spus că această formulare a suscitat foarte multe discuții, încă de pe vremea redactării Constituției. Noi credem că această lege trebuie să rămână la formularea pe care comisia, după foarte multe dezbateri, a propus-o. Deci, susținem punctul de vedere inițial pe care l-a propus comisia.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? Domnul deputat Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Într-adevăr, problema este discutabilă, dar având în vedere că în Constituția României sunt acceptate ambele formulări (sigur că ele sunt formulate în mod diferit și într-o parte și în alta, și la art. 41, și la art. 131), mie mi se pare că nu este nici un fel de gravitate sau de diferență dacă am preciza că "garantează" totuși "proprietatea" și, în ceea ce mă privește, sunt de acord cu această formulare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna Rodica Dumitriu, director general în Ministerul Industriei și Comerțului.

Doamna Rodica Dumitriu:

Noi insistăm pentru și susținem punctul de vedere al comisiei, întrucât nu este o lege în sine care garantează proprietatea în ansamblu, ci protejează prin acțiunile pe care le reglementează această proprietate din domeniul public al statului, cu a cărei reglementare se ocupă legea. Deci, nu este o noțiune de garantare a proprietății în ansamblu, ci de protecție prin acțiunile pe care le desfășoară prin reglementările propuse.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Există acest amendament, care nu a fost primit de comisie și de minister, numai de domnul deputat Pițigoi, unul dintre inițiatorul celorlalte proiecte de legi. Eu sunt obligat să vi-l supun spre aprobare.

În par. 1 din preambul, s-a cerut, de către domnul deputat Avramescu, introducerea cuvântului "garantează", în loc de "protejează".

Domnul Constantin Avramescu (din sală):

În conformitate cu Constituția, legea "garantează" dreptul la proprietate!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna Dumitriu.

Doamna Rodica Dumitriu:

Noi ne-am susținut punctul de vedere legat de ideea de protecție pentru că este o lege nouă, care se cheamă "Legea domeniului public". Dar, pentru curățirea acestui text, nu este imposibil să acceptăm că este o lege care "protejează și garantează" proprietatea în acest sens. Și mie mi se pare că putem accepta acest compromis al textului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră, deci, ați fi de acord să se scrie "protejează și garantează".

Din sală:

Puneți-vă de acord acolo, inițiatorii!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Cred că ne încurcăm și mai rău, pentru că "protejarea" este, cum foarte bine s-a spus, o "protejare a proprietății", iar "garantarea" este "garantarea dreptului de proprietate". Deci, prin această formulare introducem alte ambiguități, care nu ne vor ajuta, zic eu, la clarificarea problemei.

Așadar, noi menținem punctul de vedere al comisiei, pe care l-am dat în scris.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În condițiile acestea, trebuie să supun la vot amendamentul propus de domnul Avramescu și constat că colegii noștri au părăsit lucrările, astfel încât nu mai avem cvorum de lucru și, ca atare, va trebui să așteptăm după pauza pe care o voi da la ora 13,00.

Domnul deputat Pițigoi dorește să ia cuvântul. Vă rog!

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

În legătură cu acest amendament, să îl întrebăm pe domnul deputat Avramescu dacă acceptă formularea "garantează și protejează"?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Avramescu. Vă rog!

Domnul Constantin Avramescu:

Eu acccept amendamentul, pentru că apare și cuvântul "garantează", dar, în același timp, nu pot să nu țin seamă de observațiile domnului Popescu, că a spune "protejează și garantează" duce la mai multe ambiguități. Pe când, exprimarea pe care am propus-o eu, "garantează", nu am spus "garantează proprietatea", am spus "garantează dreptul la proprietate", ca să fiu exact în litera Constituției.

În consecință, pentru aceste motive susțin în continuare să se pună la vot, când vom avea cvorum, bineînțeles, această expresie: "garantează dreptul la proprietate".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Voi face acest lucru după pauză. Ne întrerupem acum pentru trei sferturi de oră, pentru că urmează un Birou permanent. Eu o să vin poate ceva mai repede de la Biroul permanent pentru continuarea lucrărilor, rugămintea mea este ca să asigurați de la ora 13,40 prezență maximă în sală, pentru supunerea la vot a acestor amendamente și a unor eventuale proceduri de urgență care ar putea să apară de la Biroul permanent.

(Pauză între orele 13,00-14,35.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 2:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro