Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 30-10-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 1997

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind activitatea bancară.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind Legea activității bancare.

În cursul zilei de marți am reușit să trecem de dezbaterile generale asupra acestui proiect de lege și am votat titlul legii și suntem la Cap. I., titlu.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, titlu. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1. Este vorba de nr. crt. 2 și, respectiv, comisia a propus introducerea unui nou alineat, nr. crt. 3 din raportul comisiei.

Domnul deputat Bălăeț, vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

La art. 1, o observație de ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aș dorim să-mi spuneți unde sunteți, la nr. crt. 2 din raport sau la ...?

Domnul Dumitru Bălăeț:

Da, la nr. crt. 2 din raport, pentru că aici ați ajuns dumneavoastră în discuțiile de data trecută, și acum urmează săcontinuăm. O observație de ordin lingvistic se impune neapărat și în textul inițial, dar eu mă refer la textul aprobat de către comisie: "Activitatea bancară în România se desfășoară prin Banca Națională a României și bănci".

Expresia este incorectă, din punct de vedere lingvistic. De ce? Pentru că Banca Națională a României este o bancă, iar celelalte bănci sunt și ele tot bănci. Dacă vrem să distingem între Banca Națională și celelalte bănci, atunci este absolut nevoie să spunem: "Activitatea bancară în România se desfășoară prin Banca Națională a României și alte bănci", dacă mergem pe varianta aprobată de comisie. Se impune neapărat "alte bănci", deoarece este vorba de genul proxim și diferența specifică, care trebuie aplicate și în textele juridice.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Deci, domnul deputat Bălăeț a propus un amendament la formularea comisiei.

Domnule deputat Remeș, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, vă rog.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Vă rugăm să rămânem la formularea comisiei pentru că, mai departe, definim exact banca, în sensul în care acest termen este folosit în textul de lege.

Dacă spunem "și alte bănci" nu cred că înseamnă că spunem, de fapt, toate băncile la care ne referim noi în corpul legii. Propun să rămânem la formularea aceasta.

Este adevărat că Banca Națională este o bancă. Ea este definită, în schimb, în Legea privind Statutul Băncii Naționale, băncile de tip comercial sunt definite în următoarele articole, în această lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci comisia propune să rămână la formulare.

Din partea inițiatorului, ministerul, care este părerea?

Vă rog. Poftim? (Domnul Gheorghe Vâlcu se duce la masa Prezidiului)

Susține raportul comisiei.

Domnule deputat Bălăeț, vă mențineți amendamentul, să-l supun la vot sau renunțați la el?

Domnul Mitică Bălăeț (din sală):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vi-l mențineți, da?

Vă rog frumos să fiți atenți, doamnelor și domnilor colegi, deci domnul deputat Bălăeț a propus ca, la nr.crt.2 din raport, să se treacă "și alte bănci". Deci să se introducă "alte" înainte de "bănci", amendament care nu este susținut de comisie și nici de inițiator.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. Deci sunt 6 voturi pentru.

Cred că nu are rost să trec mai departe, să număr voturile împotrivă ș.a.m.d.

Voi supune nr.crt.2 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, a fost adoptat nr.crt.2 din raport.

Nr.crt.3 din raport, alin.2 al art.1.

Intervenții? Nu sunt.

Da, aveți?

Vă rog.

Domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Tot o observație de limbă. Eu nu insist asupra impreciziei textului, dar cuvântul "principiilor" este nelalocul lui. Nu "principiile" unei legi trebuie prevăzute, ci prevederile, încât principiile au un caracter general, care nu se reflectă în expresia, de fapt, a legii. De aceea formularea trebuie neapărat să aibă, în loc de "principiile prezentei legi", "prevederile acestei legi" și textul ar trebui să fie citit așa: "Prin lege, se poate autoriza desfășurarea activității bancare și de către alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor prezentei legi". Adică să mergem, domnilor, la articolele de fapt ale legii, pentru că nu poți verifica respectarea legii pe principii, ci pe prevederi concrete, în cadrul unui text lingvistic bine precizat.

Mai este și o altă nedumerire, dar eu nu vreau să insist. De exemplu: "a autoriza" cui? "altor persoane juridice", nu "și de către alte persoane juridice". Dar, dacă formula aceasta, cu un, să zicem, dativ impersonal cu prepoziție, se poate admite, "principiile", cred că este absolut necesar să se prevadă "prevederile".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia.

Domnule deputat Remeș, vă rog.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Domnilor colegi, vreau să fiu bine înțeles. Dacă s-ar cunoaște întreaga lege și modul în care a fost abordată, nu s-ar mai face asemenea speculații. Noi am avut de ales între a legifera activitatea bancară sau a da Legea bancară, modificând, de la primul articol și restrângând, excluzând, de fapt, anumite instituții care fac activitate bancară, din prevederile acestei legi, nu putem să le cerem, că nu ne referim nicăieri, în continuare, la acele instituții, nu putem cere să respecte prevederile prezentei legi.

În cazul în care am admite punctul de vedere al domnului deputat Bălăeț, ar însemna că trebuie să schimbăm, din nou, titlul legii, să schimbăm art.1 și să includem, în prevederile prezentei legi, și celelalte instituții de credit din România, dar noi am venit și am spus că ele vor fi legiferate prin lege aparte.

În momentul de față, cooperativele de credit fac și ele activitate bancară și de aceea ne mărginim la a spune să respecte "principiile", nu "prevederile". Ele vor respecta prevederile care vor fi incluse în legea care li se va adresa în mod special. Și propun să rămânem la formularea comisiei, pentru că este în concordanță atât cu titlul legii, cât și cu întreaga lege, așa cum este ea trecută prin comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mențineți amendamentul, domnule deputat Bălăeț?

Domnul Mitică Bălăeț (din sală):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

Deci inițiatorul, punctul de vedere? (Domnul Gheorghe Vâlcu se duce la masa Prezidiului)

Bun, inițiatorul susține punctul de vedere al comisiei.

Vă supun spre aprobare amendamentul domnului deputat Bălăeț, la care nu a renunțat, dar care nu este acceptat de comisie și de inițiator.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. 9 voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare textul de la nr.crt.3 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 10:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro