Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 30-10-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 1997

8. Aprobarea validării mandatului de deputat al domnului Vasile Berci, Circumscripția electorală nr.25 Maramureș.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

A mai apărut o problemă. Este vorba de validarea unui coleg deputat și o să-l rog pe domnul deputat Marțian Dan, vicepreședinte al Comisiei de validare, să susțină acest raport al comisiei.

Vă rog, domnule deputat Dan.

După care continuăm cu Secțiunea II "Definiții", la proiectul de lege.

Vă rog.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă prezint raportul Comisiei de validare privind validarea unui mandat de deputat.

Comisia de validare a fost sesizată de către Biroul permanent al Camerei Deputaților, în sensul că a devenit vacant un loc de deputat în Circumscripția electorală nr.25 Maramureș, ca urmare a demisiei domnului deputat Tudor Gavril Dunca, aparținând Grupului parlamentar Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat Civic-Ecologist.

În conformitate cu dispozițiile art.66, alin.9 din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în caz de vacanță a mandatelor de deputați aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile vacante, în ordinea în care sunt înscriși pe liste, dacă până la data validării partidele sau formațiunile politice, pe listele cărora au candidat supleanții, confirmă, în scris, că aparțin acestora.

În legătură cu ocuparea locului de deputat devenit vacant, Comisia de validare, procedând, în ziua de 30 octombrie 1997, la examinarea actelor dosarului în cauză, a constatat următoarele: pe Lista supleanților, publicată în "Monitorul Oficial" partea I nr.287/1996, pentru Convenția Democrată Română, din partea PNȚCD, în Circumscripția electorală nr.25 Maramureș, figurează, pe prima poziție, ca supleant, domnul Vasile Berci.

La dosarul de validare, se află scrisoarea Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat, prin care se confirmă că supleantul mai sus nominalizat aparține acestui partid, din partea căruia a candidat la alegerile din 3 noiembrie 1996, pe lista Convenției Democrate Române. De asemenea, supleantul a declarat, în scris, că acceptă mandatul de deputat și a prezentat la dosar copia Hotărârii Guvernului, prin care este eliberat din funcția de prefect, precum și dovada depunerii, la președintele Camerei Deputaților, a declarației prevăzute la art.2 și 3 din Legea nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Având în vedere cele constatate și reținând că au fost respectate prevederile legale referitoare la alegerea supleantului, Comisia de validare propune Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al domnului Vasile Berci, ales în Circumscripția electorală nr.25 Maramureș.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi, vă rog să fiți atenți. Este vorba de validarea mandatului unui coleg al nostru. Deci, Comisia de validare a propus validarea mandatului de deputat al domnului Vasile Berci, ales în Circumscripția electorală nr.25 Maramureș.

Vă supun spre aprobare propunerea Comisiei de validare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a validat mandatul domnului Vasile Berci, care, din acest moment, este coleg al nostru, iar numărul nostru a redevenit 343.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 14:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro