Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 30-10-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 1997

9. Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind activitatea bancară (Încheierea dezbaterilor. Amânarea votului final.)  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Revenim la lege. Secțiunea II "Definiții", titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.a) de la pct.3, nr.crt.4 din raport.

Domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Aici aș vrea să să fac o observație mai cuprinzătoare la capitolul acesta. Toate literele sunt notate cu ghilimele, adică, în definirea noțiunilor, sunt folosite ghilimele care, în general, în exprimarea corectă din limba română creează o situație foarte fluctuantă. Prin folosirea ghilimelelor se poate înțelege și altceva decât ceea ce vrea să spună exact textul. De aceea se citează cu ghilimele, fie pentru exactitatea citării și trimiterii, care se face adeseori cu ironie, fie pentru a se subînțelege altceva decât se spune între ghilimele. De aceea eu propun, și este o propunere generală, ca domnul președinte al Comisiei buget, finanțe să admită și observațiile necesare de limba română. Să înlocuim aceste ghilimele cu sublinieri de text care, pentru "Monitorul Oficial", unde se va publica legea, înseamnă alt caracter de litere. Deci doamna Ciubâncan și grupul care publică, de fapt, legea va ști că, dacă există cuvintele Banca Națională a României, subliniate, la pct.a), Banca, la pct.b) și toate celelalte, în continuare, vor nota cu verzale sau cu italice literele acestea și explicația cu litere cursive, ceea ce va permite, într-adevăr, o acuratețe a textului. Pentru că, dacă eliminăm ghilimelele și lăsăm expresia așa cum am propus-o eu, lucrul merge pe o cale normală, dacă nu, chiar la pct.1, ne putem pune întrebări foarte serioase cu privire la definirea Băncii Naționale. Dacă o lăsăm între ghilimele, se poate înțelege și altceva decât ar trebui să fie, în realitate, Banca Națională. Și, dacă o lăsăm cu ghilimele, ar putea fi definită în termenii ei reali, adică să ajungem la realitate și care este sentimentul foarte multor români, că Banca Națională, în momentul de față, este, de fapt, o sucursală a FMI-ului și a Băncii Mondiale, fără personalitate juridică și care a decapitalizat România, în timpul guvernelor Petre Roman, Stolojan, Văcăroiu și Victor Ciorbea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bălăeț, discutăm de ce scrie aici, în lege, și nu de ce s-a întâmplat sau... Vă rog să revenim la text.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Eu vă spun, la text, și vă arăt consecințele pe care le pot avea greșelile de exprimare, și în cazul ghilimelelor și în cazul punerii unor virgule, cât de mici, în cadrul textului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am înțeles, deci doriți înlocuirea ghilimelelor, fie cu italice, fie cu altceva.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Bineînțeles. Și am adus, la termenii ultimi, absurditatea folosirii acestor ghilimele.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Remeș, vă rog să expuneți punctul de vedere al comisiei.

Îl rog pe domnul deputat Iliescu să vină până la mine, dacă se poate.

Vă mulțumesc.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Nu vreau deloc să îmi manifest un spirit polemic. Aș sublinia, în fața dumneavoastră, domnilor colegi, că domnul deputat Bălăeț este membru al Comisiei juridice, raportul este comun, al Comisiei buget, finanțe și Comisiei juridice, și cred că aportul domniei sale era mult mai binevenit prin prezență la comisie. Pe de altă parte, noi nu scriem literatură, ci un text de lege. În scrierile literare, este adevărat că ghilimelele folosite prea des de scriitorii noștri au dus ca multe dintre cuvintele limbii române să-și capete alte înțelesuri decât cele ale dicționarului.

Din punctul meu de vedere și al colegilor din comisie, putem sublinia sub o altă formă cuvintele, dar definițiile vor rămâne sau trebuie să rămână așa cum le-am dat. În corpul legii, să fie marcat, dacă nu prin ghilimele, prin sublinieri, prin litere mari, prin litere culcate într-o parte sau alta. Oricum, această subliniere trebuie să apară.

Dacă toți colegii consideră că orice ghilimele duc la alt înțeles al cuvântului, să se voteze în consecință. Eu cred că, totuși, putem păstra și ghilimelele.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul.

Vă rog să vă expuneți punctul de vedere.

Vă rog la microfon. Vă rog prezentați-vă, nume, funcție, minister și pe urmă...

Vă rog.

Domnul Gheorghe Vâlcu:

Domnule președinte,

Sunt Vâlcu Gheorghe, director în Ministerul Finanțelor, Direcția Generală a Trezoreriei Statului și reprezint Ministerul Finanțelor, ca inițiator al acestei legi.

În ceea ce privește problema în discuție, noi considerăm că, în lege, adevărat, aceste ghilimele pot să denatureze sau pot să dea alte conotații textului. Ca atare, noi propunem menținerea unei sublinieri, în textul de lege, cu eliminarea acestor ghilimele.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci inițiatorul susține.

Acum, rămâne să vedem care este soluția. Subliniat?

Da, sunteți, de acord? Bun, deci, în loc de ghilimele, subliniat.

Vă supun spre aprobare această propunere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci această subliniere este valabilă pentru toate definițiile de la art.3.

Deci, la lit.a), nr.crt.4 din raport, intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.5 din raport, pentru lit.b). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.6 din raport. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Definirea sucursalei ca un "dezmembrământ" este improprie unor structuri organizatorice. Despre dezmembrământ vorbim numai în cazul drepturilor de proprietate. Nicăieri nu am întâlnit, până acum, când se vorbește despre o structură organizatorică, o asemenea definiție și, ca atare, vă propun ca să definim sucursala ca o unitate operațională și textul să curgă în continuare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Sigur, domnul președinte al Comisiei buget, finanțe poate să fie supărat pe mine, că nu am participat la dezbaterile comune privind această lege, dar dânsul trebuie să-și amintească faptul că am participat la Statutul Băncii Naționale și acolo colaborarea a fost foarte bună. Vina nu este a mea, vina este această împărțire între activitatea din sală și cea de la comisie, care s-a desfășurat în alte zile decât în cele stabilite.

Dezmembrământul, în contextul dat, este absolut împotriva limbii române și cred că este bună propunerea domnului Gaspar de a reveni la formula inițială, cea de la Senat venită la noi, "unitate operațională", care este o formulă mai modernă, mai cunoscută, mai înțeleasă. Dezmembrământul are o altă folosință și are un iz de pe vremea lui Aron Pumnul, în cadrul exprimării românești.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră, domnule deputat Bălăeț, dumneavoastră susțineți înlocuirea termenului "dezmembrământ" cu "unitatea operațională". Deci susțineți amendamentul domnului deputat Acsinte Gaspar.

Rog comisia să se consulte cu inițiatorul și cu beneficiarul.

Se pare că există o terminologie care a apărut într-o ordonanță...

Rog inițiatorul să vină și să susțină de unde a apărut această terminologie.

Și ce poziție aveți față de amendamentul respectiv, înlocuirea cuvântului "dezmembrământ" cu "unitate operațională".

Vă rog.

Domnul Gheorghe Vâlcu:

Când s-a discutat la comisie, s-a adoptat ideea că terminologia să fie corelată cu alte reglementări în vigoare și în Ordonanța de modificare a Legii nr.31 se menționează acest "dezmembrământ". Deci, fiind o bancă societate comercială, ea se supune și Legii nr.31, în măsura în care se adaptează acestei legi și, ca atare, și în Legea bancară s-a folosit același cuvânt, aceeași definiție. Ca atare, comisia a adoptat această poziție de corelare a termenilor cu Legea nr.31.

Dacă se pune în discuție și dacă se acceptă o altă denumire, care să difere de Legea nr.31, deci vom avea două noțiuni distincte, una în Legea bancară și una în Legea nr.31, și care să fie cu același conținut, inițiatorul este de acord cu această soluție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, cred că nu trebuie să perseverăm în greșeli. Dacă s-a greșit acolo, nu înseamnă, acum, când venim cu o nouă lege, să perseverăm cu o definiție care, v-am spus, este improprie, ne și facem de râs. Cum o să definim o structură ca fiind un "dezmembrământ"? V-am spus că această noțiune este folosită numai în cazul dreptului de proprietate. Și, ca soluție, adoptându-se această lege, implicit se modifică și definiția din Legea nr.31 sau, dacă vreți, în finalul acestei legi, băgăm un text expres, în care spunem că noțiunea de "dezmembrământ", prevăzută în Legea nr.31, se modifică în sensul prezentei legi.

Nicăieri, în lume, nu se vorbește, când este vorba despre o structură organizatorică, că ea reprezintă un "dezmembrământ" al dreptului de proprietate. Sunt instituții, sunt unități, sunt servicii, sunt birouri, direcții, orice vreți, dar nu așa ceva, ceea ce s-a trecut aici.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Kovács.

Domnul Kovács Csaba Tiberiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur, chestiunea se prezintă în felul următor: este foarte complicat și chiar foarte periculos ca anumiți termeni, consacrați în a fi folosiți într-un anumit domeniu, să primească, la un moment dat, alte înțelesuri decât cele care sunt unanim acceptate.

Acest termen de "dezmembrământ" este, în mod clar, un termen juridic folosit pentru situații juridice foarte clar definite. Ca un exemplu, este vorba despre dezmembrămintele dreptului de proprietate. Deci, în momentul în care vorbesc de aceste elemente, nu creez nici o posibilitate de o eventuală confuzie, însă a transfera înțelesul unui astfel de termen consacrat într-un alt domeniu, respectiv cel financiar-bancar, dar, ceea ce este și mai grav într-un domeniu al organizării unor unități, este foarte periculos, pentru că nu vom face altceva, decât să creăm o confuzie foarte periculoasă.

Argumentul care s-a adus aici, că într-o ordonanță s-a folosit, într-un asemenea sens, termenul de "dezmembrământ", după părerea mea, nu este un argument suficient de viabil ca în Parlamentul României acesta să fie adoptat. Această formulare dată de către comisie, după părerea mea, vorbesc exclusiv din punctul de vedere al juristului, nu al politicianului, creează confuzii și eu susțin faptul că în acest caz varianta prezentată de inițiator este varianta corectă și, dacă nu acceptăm această variantă a inițiatorului, deci este vorba de o unitate operațională fără personalitate juridică, este foarte clar la ce anume se referă inițiatorul, atunci, riscăm să creăm o confuzie. Dacă în ordonanță s-a greșit, nu este cazul ca noi să greșim în acest proiect de lege, mai ales că putem foarte simplu să reparăm. Eu cred că nu trebuie aici să punem problema dintr-un punct de vedere al unui orgoliu, pentru că un asemenea punct de vedere ar fi o înțelegere greșită a problemei de fond.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, comisia? Domnul deputat Remeș.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Domnilor colegi,

Vă rog pe toți când vă mai referiți, referiți-vă la comisii, iar în ce privește chiar acest articol și amendament, aportul trebuie să vină din partea Comisiei juridice. Noi, Comisia pentru buget-finanțe, bănci, singura, de fapt, prezentă aici, acceptăm propunerea făcută și revenim la textul inițial.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Înlocuirea "dezmembrământului" cu "unitate operațională" și restul curge...

Domnul Acsinte Gaspar: (Din bancă.)

Și restul textului se păstrează ca în formularea dumneavoastră.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Adică cu termenul din textul inițial, însă introdus în textul care apare la nr.crt. 6, în loc de "dezmembrământ", să apară "unitate operațională", însă textul rămâne cel propus de comisie. Comisia este de acord. Inițiatorul îl susține.

Vă supun spre aprobare nr.crt.6 din raport, cu amendamentul acceptat de toată lumea, ca în loc de "dezmembrământ" să se spună "unitate operațională".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la nr.crt.7 din raport. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.e). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.f). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.g) Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litc.h). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.8 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.j). Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.k). Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.l). Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.m). Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.n). Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.9. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.r).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.s), partea de preambul. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Prima liniuță de la s) nr.crt.10 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A doua liniuță. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Următoarele liniuțe de la acest articol - intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.s) în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.t). Nr.crt.12 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Da, am greșit aici, apare la al doilea alineat - nr.crt.13 din raport. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Revin la lit. t) în ansamblul său cu amendamentul anterior de la nr.crt.13 din raport și cu textul de la nr.crt.12 din raport, pentru preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.u), intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.14 din raport, preambul la lit.v), intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.v) în ansamblul său. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.x). Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, primul alineat. Intervenții ? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, nr.crt.15 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, nr.crt.16 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, nr.crt.17 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul II, titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 8, preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.a). Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.b), nr.crt.18 din raport. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la pct.c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) și o)? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Da, domnule deputat Gheorghe Ana, vă rog.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu acordul inițitorului, alin. nou, din raportul comisiilor, vă propun să luați în atenție un nou text, și anume: "Băncile pot desfășura activitățile prevăzute de legislația privind valorile mobiliare și bursele de valori prin filiale, care vor funcționa sub reglementarea și supravegherea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare".

Motivare: legea prin care s-a aprobat regulamentul Comisiei Naționale de Valori Mobiliare, Legea nr.52, prin care de fapt s-a aprobat Ordonanța nr.24, poate fi modificată și să capete oricând un nou număr.

Pe de altă parte, sigur că băncile vor fi principalii actori ai pieței financiare și, sigur, că trebuie să le găsim și lor o reglementare în această piață.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți la nr.crt.19 reformularea textului. Este vorba de un alineat nou.

Domnul deputat Dan Constantinescu, care de fapt a fost inițiatorul acestui amendament.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

De data asta vorbesc și în numele comisiei, cu aprobarea colegilor. Este vorba, de fapt, despre o dispută mai veche privind activitățile de pe piața de capital, pe care pot sau nu să le desfășoare băncile și în ce condiții.

În primul amendament pe care l-am făcut, noi eram ceva mai lejeri, deci aceste activități puteau fi desfășurate de bancă sub supravegherea CNVM-ului, prin compartimente funcționale, cu acest amendament se întărește posibilitatea de supraveghere a Comisiei de Valori Mobiliare, întrucât activitățile pot fi realizate numai prin filiale distincte. Din acest punct de vedere, comisia consideră că textul este mai bun, chiar decât amendamentul care a fost propus în cadrul lucrărilor comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, sunteți de acord? Inițiatorul? De acord.

Comisiile sunt de acord și, ca atare, vă voi supune... Domnule deputat Ana, textul l-ați depus, da? Vă rog să mi-l dați, ca să-l citesc. Îl citiți dumneavoastră, da? Textul pe care îl citiți îl supun la vot după aceea.

Domnul Gheorghe Ana:

"Băncile pot desfășura activitățile prevăzute de legislația privind valorile mobiliare și bursele de valori prin filiale, care vor funcționa sub reglementarea și supravegherea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare acest amendament, așa cum a fost citit el, alin.2 la art.8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III - titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9. Domnul deputat Remeș, din partea comisiilor. Fac precizarea, pentru că nu am făcut-o anterior.

Domnul Decebal Traian Remeș:

La art. 9, în final, apar: "Prevederile alin.1 se aplică..." Noi nu avem numerotată legea și la alineate și aș face propunerea ori de numerotare a alineatelor în întreaga lege, ori să continuăm fraza a doua a acestui articol "cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile societăților comerciale, prevederi care se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor, persoane juridice străine". Și, asta face economie de muncă și nu mai trebuie să renumerotăm alineatele.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră, credeți că este mai bine să renumerotăm alineatele, pentru că e o chestiune de tehnică legislativă și se poate trimite la Senat cu modificarea respectivă în text.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Nu, să continuăm, după "comerciale," să scriem "...prevederi care se aplică în mod corespunzător." și se închide articolul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Dumneavoastră ați propus ca amendament, după "comerciale" să fie virgulă "prevederi care", cu textul pe care l-ați citit, da?

Vă rog să-l recitiți ca să-l supun la vot, articolul 9 cu un singur alineat. Deci, după "...societăților comerciale...",

Domnul Traian Decebal Remeș:

"...prevederi care se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor, persoane juridice străine". Și este un singur alineat întregul articol și nu mai presupune renumerotarea întregii legi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul de acord?

Vă supun spre aprobare art. 9 cu amendamentul propus de comisie, acceptat de inițaitor.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 10.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 12.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 13.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului IV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule deputat Dumitru Bălăeț, vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să fie atentă, rog și membrii comisiei să fie atenți.

Domnul Dumitru Bălăeț:

La pct.20 din raport, art.16 alin.1 în formularea comisiei este un abuz de "sau", așa de mare, încât creează confuzii în cadrul textului. Îl citesc, pentru a vedea cu toții abuzul respectiv: "Banca Națională a României poate retrage autorizația unei bănci sau filiale românești sau a unei filiale sau sucursale a unei bănci străine." Deci, avem 3 de sau care creează confuzie în cadrul textului și urâciunea exprimării.

De aceea, eu propun ca să eliminăm al doilea "sau" și textul va deveni corect, punând în locul lui virgula necesară. Ar trebui să citim așa: "Banca Națională a României poate retrage autorizația unei bănci sau filiale românești, unei filiale sau sucursale a unei bănci străine...." și textul curge de la sine, fără intervenția acestora sau care realmente crează confuzii de text și, am spus încă o dată, îi dau o fromulare foarte confuză.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord.

Apare însă un semn de întrebare. Aici nu trebuia să apară două puncte? Aici apare punct, cred că trebuia să apară după text două puncte. Deci, comisia este de acord. Inițiatorul este de acord cu eliminarea lui "sau" după "filiale românești," și introducerea virgulei, de asemenea, după "bănci străine:" trebuie puse două puncte. La preamblulul articolului 16 cu aceste amendamente acceptate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuarea preambului, după preambul începe a), b), și c).

Dacă la ele sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d) nr.crt. 21 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La e) și f) nu sunt intervenții?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17, primul alineat. Nr.crt.22 din raport.

Domnule deputat Dumitru Bălăeț, vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Tot niște observații de limbă, de exprimare, care, cred eu că ar face bine textului, dacă le corectăm. Citez: "Hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a autorizației va fi comunicată..." în general folosirea viitorului este împotriva stilului textelor juridice care cer o exprimare impersonală și ar trebui înlocuit cu "se comunică în scris băncii, filialei sau sucursalei în cauză, " - aici trebuie neapărat o virgulă - "...împreună cu motivele care au stat la baza acesteia și se publică...", deci nu "va fi publicată", pentru că trebuie să avem consecvența exprimării "...și se publică în Monitorul Oficial al României - Partea I-a, precum și în două publicații de circulație națională". Și atunci acest "precum" împreună cu virgula dau acuratețea absolut necesară textului rexpectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de aocrd?

Inițiatorul de acord?

Voturi?

Deci, primul alineat, nr.crt.22 din raport la art.17 cu amendamentele propuse de domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17 în totalitate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, nr.crt.23 din raport. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate pentru primul alineat. Pentru alin.2 nr.crt.24 din raport. Intervenții nu sunt. Se propune eliminarea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18 rămâne cu alineatul votat anterior.

Vă supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolul V.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19, nr.crt.25 din raport. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20, nr.crt.26 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul V, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VI - titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 21.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22, nr.crt.27 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Eu las, după ce-l citesc, articolul sau nr.crt., un spațiu în care vă rog să intervenți, dacă este cazul, pentru ca să putem să mergem mai repede. Art. 22, nr.crt.27.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 23.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24 - preambul - nr.crt.28 în raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.a), b), c),d), e), f) - nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 24 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 25, primul alin. nr.crt.29 din raport.

Vă rog, domnule deputat Baciu.

Domnul Mihail Baciu:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Vă rețin atenția cu o chestiune care mie mi se pare foarte importantă și sper ca la sfârșitul intervenției mele să vi să pară și dumneavoastră la fel.

Este vorba de articolul 25 din proiectul de lege pe care îl discutăm. Și pentru a discuta în totală cunoștință de cauză, dați-mi voie să dau citire acestui alineat 1, la care am ajuns: "Conducătorii băncii trebuie să fie rezidenți în România, să exercite exclusiv funcția în care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să fie cetățean român." Până aici este foarte bine. "Ei trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice, să fi lucrat cel puțin 5 ani în domeniul bancar și să nu fi cauzat în activitatea lor falimentul unei societăți comerciale". Despre aceasta, a doua parte a acestui alineat, este vorba. Și este vorba de următoarea chestiune. Aici se spune așa: "Acești conducători trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice". Sunt de acord că în orice domeniu trebuie să primeze profesionalismul. Sunt întru totul de acord. Numai că aici este vorba de o restrângere prea severă, care poate aduce daune chiar sistemului financiar-bancar.

Și vreau să argumentez. Iată, să spunem că cineva care are altă meserie - inginer, să zicem - are bani și vrea să înființeze o bancă. El vrea să fie conducătorul băncii, vrea să fie director sau director adjunct. Păi, dacă noi îi punem în față prin lege o asemenea interdicție, omul se poate lăsa păgubaș. Și atunci, suferă chiar sistemul financiar-bancar.

Doi. Să spunem că vine cineva din străinătate, un investitor străin. Are bani și vrea să înființeze o bancă în România. Foarte bine. Dar, dacă noi îi punem în față această, să-i spunem, restricție, atunci omul se poate lăsa păgubaș. Ori nu are studiile pe care le cerem noi, ori are studii, să spunem așa, care sunt greu de echivalat. Pentru că problema aceasta a echivalării diplomelor încă este în curs, încă nu e limpede. Și sunt discuții lungi, de la țară la țară. După care, să spunem că există oameni de altă meserie, cum ar fi, să spunem, inginer sau chiar un inginer agronom. Se pricepe foarte bine, de ani de zile, la asemenea chestiuni, pentru că el a lucrat cu bănci, a lucrat cu sisteme de finanțare internațională, externe. Și el se pricepe foarte bine la această chestiune. Cum acum să-l dăm afară sau să-i limităm posibilitatea de a activa drept conducător al unei bănci?

Sunt și alte și alte argumente. Să zicem, iată: băncile finanțează diferite domenii de activitate - agricultura. Păi, un inginer agronom, care lucrează de multă vreme în acest sistem, știe mult mai bine decât oricine ce trebuie finanțat și cum trebuie finanțată agricultura.

De aceea, onorați colegi, insist foarte mult și vă rog respectuos să intervenim pe acest text și să sune așa: "Ei - așa cum se spune aici, deci a doua parte a alin.1 - trebuie să aibă studii superioare...." Deci să eliminăm sintagma "licențiați în științe economice sau juridice". Inițial, mă gândisem să suprimăm numai "în științe economice sau juridice" și să rămână "licențiați", dar licențiat mai înseamnă și dat afară, uneori.

Astfel încât, eu propun să sune așa: "Ei trebuie să aibă studii superioare, să fi lucrat cel puțin 5 ani în domeniul financiar-bancar ...." și așa mai departe.

Adică, ce propun eu? Să se elimine sintagma "licențiați în științe economice sau juridice" și să fie înlocuită cu "să aibă studii superioare" și să se adauge cuvântul "financiar" înaintea cuvântului "bancar".

Domnul Decebal Traian Remeș (din sală):

Sunt propuneri deja făcute ....

Domnul Mihai Baciu:

Nu sunt propuneri deja făcute. Este un amendament pe care l-ați respins. Așa că am dreptul să revin asupra lui.

Deci, sper că am fost bine înțeles și vă rog respectuos să aprobați această chestiune.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban, de la Partidul Democrat. Vă rog.

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Intervenția mea nu are semnificația faptului că nu sunt de acord cu propunerea făcută de colegul Baciu. Înțeleg argumentele prezentate, după cum am înțeles de la colegii mei că în comisie a fost amplu dezbătut acest principiu.

Este limpede că îngrădirea făcută de proiectul de lege scoate din activitatea de coordonare, de conducere a băncilor o categorie de oameni care eu cred că nu merită să fie eliminați. Mă refer la acei oameni care, neavând studii juridice sau economice, ci alte studii superioare, au trecut printr-o experiență vastă. Unii dintre ei mai au și cursuri de specialitate făcute la instituții redutabile din străinătate și ar fi nedrept să îngrădim accesul acestor oameni în conducerea activității bancare.

Eu cred însă că problema trebuie abordată în mod diferențiat. În primul rând, când ne referim la conducătorii băncii, probabil că ar trebui să facem distincție clară, limpede între administratorii activității curente a băncii și cei care, printr-o formă sau alta, pot accede în consiliul de administrație al unei bănci.

În al doilea rând, cred că am putea - și propunerea mea de fapt aceasta este - să completăm proiectul de lege, textul prevăzut în raportul comisiei, într-o următoare formulare: "Conducătorii băncii trebuie să fie rezidenți în România ...." și textul curge mai departe. "Ei trebuie să fie licențiați în științe economice, juridice sau înrudite", având în vedere că Banca Națională este aceea care, în cele din urmă decide, ia hotărârea asupra numirii, dă avizul asupra numirii conducătorilor băncii și este în măsură să stabilească dacă o anumită specialitate, completată cu un curs de pregătire post-universitar sau cu o experiență vastă, lasă posibilitatea unui specialist să acceadă către o asemenea funcție.

Deci, mă raliez propunerii făcute de colegul Baciu.

Dacă colegii deputați și cei din comisie nu sunt de acord cu această formulă, aș insista pentru evaluarea propunerii făcute de mine, în ce măsură se poate completa cu acest "studii înrudite".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să știu punctul de vedere al comisiilor.

Da, vă rog. Domnul deputat Teculescu.

Domnul Constantin Teculescu:

Stimați colegi,

Eu apreciez foarte mult elocința cu care cei dinainte au susținut ca și alte categorii de licențiați - nu în sensul de "puși pe liber", cum a spus colegul meu, că-i licențiat în științe economice, deci nu eliberat din .... - ar putea să facă față, că despre asta vorbim, în a conduce o bancă.

Cu tot respectul pe care-l am pentru alte meserii, eu cred că, din experiența și românească, și n-aș vrea să dau nume, și cea internațională, cei care trebuie să conducă efectiv o bancă trebuie să fie licențiați, în general, în științe economice. S-a acceptat, într-adevăr, și științele juridice. Exemplele care s-au dat, că ar putea să vină un investitor străin, care, să zicem, este inginer și vrea să facă o bancă și să preia conducerea, ar trebui, în primul rând, să aibă cetățenie română. Acest exemplu poate fi foarte mult comentat.

Există posibilitatea, de exemplu, cum este în sistemul anglo-saxom, ca președintele consiliului de administrație, deci nu executivul, să poată să aibă orice altă funcție. Dar, președintele executiv, care este și președintele consiliului de administrație, conform legislației românești, nu poate fi decât o persoană licențiată în științe economice și științe juridice.

Vă rog, din experiența pe care o avem în sistemul bancar și cu anumite bănci, care au o situație mai puțin roză, cel puțin cele trei bănci, să vedeți și cine au fost conducătorii acestor instituții.

Este incontestabil că un investitor are posibilitatea să-și pună un inginer, un psiholog, sau orice altă categorie, orice altă meserie, în consiliul de administrație. Asta se poate. Dar nu președintele executiv, care în legislația noastră este și președintele consiliului de administrație.

Cu experiența pe care anumiți colegi, ingineri, sau alte meserii, filologi, o au în bănci, nu-i împiedică nimeni să fie directori - directorul Departamentului investiții, sau directorul Departamentului analize, investiții în agricultură. Nu se contestă o astfel de posibilitate.

Eu v-aș ruga să mai reflectați și oricum vă aduc la cunoștință că această comisie de specialitate își susține punctul de vedere.

Și aș mai vrea să fac o precizare. Nu în domeniul bancar, sau financiar-bancar, cum ați spus dumneavoastră, ci în activitate pur bancară. Pentru că în domeniul financiar-bancar poate să fie și șeful Serviciului administrativ - și avem un exemplu nefericit, de altfel - și șeful pazei, sau orice altceva, că-i tot în domeniul bancar.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Înainte de a-i da cuvântul domnului deputat Berciu, țin să vă spun că la art.3, lit.h), este făcută o definire a acestui termen de "conducătorii băncii". Și este vorba de președintele și vicepreședintele sau vicepreședinții consiliilor de administrație.

Vă rog. Domnul deputat Berciu.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să-l întreb pe domnul deputat Teculescu o chestiune practică și directă.

Dacă domnul Țiriac ar vrea să fie conducător la Banca Dacia Felix, are această pregătire pe care i-o pretinde domnul Teculescu?

Dacă vorbiți foarte mult de tradiție, de bancarism, de talent bancar și așa mai departe, experiența zilelor noastre dovedește că foarte mulți colegi de-ai dumneavoastră au fost departe de reușite bancare deosebite.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Nu propuneți un amendament special.

Domnul deputat Baciu, după care îi dau cuvântul domnului deputat Remeș. Vă rog.

Domnul Mihai Baciu:

Intervin pentru, să-i zicem așa, o mică replică.

Domnul deputat Teculescu a spus ca să privim la băncile care au greutăți, care se află în dificultăți mari astăzi și să observăm că acolo, în conducere, sunt oameni care nu sunt de profesie economiști sau juriști.

Eu v-aș spune că nu din cauza asta băncile respective au dificultăți, pentru că cei de acolo n-au fost profesioniști. Cei de acolo au fost infractori. Iar infractori pot fi de orice meserie. Nu trebuie să fii neeconomist, nejurist, ca să pui o bancă în dificultate, după cum foarte bine o poți pune în dificultate, eu știu, făcând fel de fel de manipulații și fiind un foarte bun specialist. Ba, chiar eu știu foarte bine că hoțul priceput e mult mai periculos decât hoțul nepriceput. Ferească Dumnezeu de infractorul, să spunem, genial, și este mult mai inofensiv și mai benign, dacă vreți, cel care nu se pricepe.

Astfel încât exemplul acesta nu mi se pare semnificativ. Eu pot să vin cu exemple inverse. Vă dau exemple de bănci care merg foarte bine și ai căror conducători nu sunt economiști sau juriști.

Dar mai vin și cu un alt argument. Dacă noi vom aplica - și va trebui să aplicăm legea, așa cum este -, dacă vom aplica acest articol, așa cum este el, deci nu vom umbla la el, înseamnă că o parte din conducătorii actuali ai băncilor din România vor trebui să plece, chiar de la bănci care merg foarte bine, și care nu sunt economiști sau juriști.

Astfel încât, onorați colegi, vă rog încă o dată, vă rog respectuos, să luăm în seamă aceste argumente, zic eu, care stau în picioare, ale mele, și să nu punem această frână, această restricție atât de severă, pentru că ea va accepta chiar sistemul nostru financiar-bancar.

Insist pe amendamentul pe care l-am propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Remeș, din partea comisiilor.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Vizavi de propunerile făcute de domnul deputat Baciu, spun că a doua propunere nu-și mai avea rostul, pentru că este de fapt în coloana a doua, la amendamentul comisiei și ne referim la o activitate financiar-bancară de cel puțin 5 ani, modificând textul care ne-a venit de la inițiator.

În ce privește studiile necesare, pe care noi le considerăm singurele capabile să dea dreptul să fie selectați în acest domeniu, ni se par suficiente cele economice și juridice, pentru că România are în momentul de față și oameni cu studii economice și oameni cu studii juridice, câteva zeci de mii.

Și i-aș ruga pe colegi să-și aducă aminte că, atunci când am discutat despre alte profesii, și-au prezervat dreptul numai pentru profesia respectivă, cu multă și multă abilitate. Un economist nu este îndreptățit să țină o farmacie. E posibil că prin pilulele vândute la o farmacie, să-l aducă la boală sau la cimitir pe un om. Dar o bancă duce țara de râpă și la groapă.

Comisia își păstrează punctul de vedere din amendament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban, de la Partidul Democrat. Vă rog.

Domnul George M. Șerban:

Înțeleg argumentele prezentate de colegul Remeș, președintele comisiei. V-aș propune, totuși, o încercare de flexibilizare a acestui text, renunțând la formula propusă de mine, completând-o în felul următor: "Ei trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice, sau alte profesii, completate cu studii de specializare ..." și textul curge mai departe. Este, totuși, o formulă care ar extinde un pic accesibilitatea la aceste activități în domeniul financiar-bancar.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să se consulte asupra acestui amendament.

Domnule deputat Remeș, vă rog să vă consultați și cu inițiatorul.

Onorați colegi,

Până să se ajungă la o soluție asupra acestui punct, noi am avut un vot final astăzi la ora 11,15, până în 11,30. Am făcut apelurile respective, am rugat să se telefoneze la grupuri. Văd că nu reușim să depășim cvorumul de lucru. Așa că vom amâna acest vot final pentru marți, la ora 11,30 și vom continua dezbaterile asupra proiectului de lege. Avem cvorumul de lucru. Deci, nu trebuie să forțăm nota.

Domnule deputat Remeș, vă rog, v-ați consultat cu ....

Domnul Decebal Traian Remeș:

Inițiatorul dorește să ia cuvântul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, vă rog poftiți la microfon și vă rog să expuneți punctul de vedere.

Domnul Gheorghe Vâlcu:

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Când s-a propus acest text de lege, s-a avut în vedere ca să întărim ordinea și disciplina în domeniul bancar, să avem conducători care să răspundă cerințelor acestei etape pe care o parcurgem.

Am avut în vedere că fiecare profesie are statutul său, creat de la pregătire. Să știți că numai în domeniul economic se pregătesc specialiști pentru finanțe, pentru bănci. Alte profesii sunt create pentru anumite domenii de activitate. A da acces și altor specialități și altor oameni pregătiți în alte domenii este de a nu proteja sistemul bancar, activitatea aceasta atât de importantă.

De aceea, noi susținem cu tărie acest text de lege propus în fața dumneavoastră, pentru că numai în acest fel putem să asigurăm în această etapă buna funcționare a sistemului bancar în România.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră mențineți punctul de vedere.

Rog comisia să-și mai spună o dată punctul de vedere și voi trece la vot, începând cu amendamentele și continuând cu celelalte. Vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Consultarea cu colegii mă face din nou să susținem punctul de vedere al comisiilor, așa cum este prezentat în raport.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să fiți atenți.

Există două amendamente care amândouă au fost respinse de inițiator și de comisii și, pentru că sunt amendamente la care țin inițiatorii lor, eu vi le voi supune spre aprobare.

Primul amendament este ca la a doua frază din primul alineat, "Ei trebuie să aibă studii superioare", deci să se elimine "să fie licențiați în științe economice sau juridice". Se spune așa: "să aibă studii superioare". Deci, înlocuirea sintagmei "licențiați în studii economice sau juridice" cu "să aibă studii superioare".

Voturi pentru acest amendament? Deci, este un amendament care a fost respins de comisie. Vă rog să numărați câte voturi sunt. 12 voturi pentru.

A căzut acest amendament.

Al doilea amendament făcut de domnul deputat George Șerban era de completare.

Domnule deputat George Șerban, vă rog să spuneți exact cum doriți.

Deci, dumneavoastră ați propus "Ei trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice ....".

Domnul George M. Șerban:

"Ei trebuie să fie licențiați în științe economice, juridice, sau alte profesii, urmate de cursuri post-universitare în domeniul financiar-bancar". Și, bineânțeles, cel puțin 5 ani ..... Restul textului curge așa cum este.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți introducerea "alte profesii urmate de studii financiar-bancare", studii de specialitate.

Deci, această propunere nu este agreată de inițiator și nici de comisiile de fond la acest proiect de lege.

Vă supun acest amendament, care nu este agreat de comisii.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. 15 voturi pentru.

Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare primul alineat, numărul curent 29 din raport, formularea comisiilor.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

(Rumoare)

Vă rog. Doamna deputat Ivănescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

S-a amânat pentru ziua de marți votul pentru Statutul Băncii Naționale, pentru că nu este cvorum.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cvorumul pentru vot este de 172 minimum, iar aici este vorba de cvorumul de lucru, care astăzi este de 148.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și este asigurat cvorumul de lucru? Vă rog frumos să numărați dacă este asigurat cvorumul de lucru. Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat vă solicit acest lucru, în calitate de vicelider de grup.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Evident că această cerere, fiind a unui vicelider de grup, este o cerere care trebuie să fie evident urmată de numărătoare.

Vă rog, domnilor secretari. (Domnii secretari din prezidiu procedează la numărarea deputaților prezenți în sala de ședințe.)

Da. Pe partea dreaptă a sălii sunt 104. Pe partea stângă a sălii sunt 45. Deci, prin adunare, ajungem la 149. Deci suntem cu unul în plus față de cvorumul de lucru pentru ședința de astăzi.

Deci, s-a verificat cvorumul.

Dacă doriți, putem să trecem mai departe la alin.2 și 3 ale art.25.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.25, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am rugămintea să nu părăsiți sala de ședințe.

Art.26.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27, preambul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.a), numărul curent 30 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la lit.b), numărul curent 31 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.c). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d), numărul curent 32 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.e). Intervenții? Nu sunt.

Da. Domnul deputat Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Consultându-mă cu inițiatorul și rezultând și din practica de până acum, propun completarea ca la lit.e) să înceapă textul cu "în ultimii 5 ani ...." și textul curge - "i s-a retras ...." și așa mai departe.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog inițiatorul să-și spună punctul de vedere. Inițiatorul? De acord? Comisia? De acord?

Mai este vreo intervenție la e)? Nu.

Deci, cu amendamentul propus, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule deputat Bălăeț, aveți o intervenție, unde, la art.27? Vă rog frumos să vă expuneți punctul de vedere, pentru că probabil că n-ați fost atent când am trecut ....

Domnul Dumitru Bălăeț:

La art.27, vreau să vedem textul inițiatorului. Se spune așa: "Administratorii băncilor pot fi numai persoane fizice în număr de cel mult 19. Termenul mandatului lor ...." aici nu ....

Administratorii băncilor este la plural și mi se pare că este nepotrivit; "administratorii unei bănci". Altfel, înțelegem că ar fi administratorii tuturor băncilor. Nu putem admite, din punct de vedere al logicii și al înțelesului ....

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, comisia, să fiți atenți la amendamentul pe care-l propune la primul alineat al art.27, la preambulul articolului.

Deci, domnul deputat Bălăeț propune ca, în loc de "administratorii băncilor", să se spună "administratorii unei bănci pot fi numai ..." și așa mai departe; sau "băncii".

Inițiatorul, de acord; comisia, de acord.

Deci, cu acest amendament, la primul alineat din preambulul art.27, deci "administratorii băncii", textul curgând în continuare, vă supun spre aprobare art.27 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Sigur, la acest articol, lit. c), d) și e) vor deveni a), b) și c), pe cale de consecință, pentru că a) și b) au fost eliminate.

Art. 28. Domnul Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

La alin. 2, propun completarea, cu aceeași argumentație de la art. 27: "Nu pot fi cenzori ai unei bănci ș.a.m.d... care au fost în ultimii 5 ani înlocuite, ca urmare..." și textul curge. Deci, este vorba de introducerea sintagmei "în ultimii 5 ani", cu aceeași argumentație de la articolul precedent.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? Comisia? De acord.

Vă supun spre aprobare art. 28, cu amendamentul propus de domnul deputat Dan Constantinescu, la alin. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 29, preambul, lit. a) și b), dacă sunt intervenții? Domnul deputat Dumitru Bălăeț. Vă rog, poftiți la microfon.

Domnul Dumitru Bălăeț:

La preambul, înainte de lit. a), mi se pare o exprimare foarte confuză: "Administratorul unei bănci va notifica - același viitor care nu trebuie - în scris băncii - ne întrebăm, care bancă? - natura și întinderea interesului sau relației sale materiale." Este clar că este vorba de administratorul băncii respective, care trebuie să notifice, nu băncii, ci probabil consiliului de administrație al băncii "natura și întinderea", pentru că nu poate notifica băncii, ca instituție, ci conducerii ei specifice.

Deci, eu cred că aici va trebui să eliminăm "unei bănci" și să spunem, în termeni juridici: "Administratorul notifică în scris băncii - respectiv, consiliului de administrație al băncii, ar trebui să fie, mai bine - natura și întinderea interesului său." Aceasta este observația de exprimare pe care o fac și cred că e bine ca onorata comisie să fie de acord cu ea.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? De acord.

Comisiile?

Domnul Decebal Traian Remeș:

Să răspundă cineva din partea Comisiei juridice, din care face parte domnul deputat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți de acord, comisia dumneavoastră? Da.

Așadar, textul ar fi: "Administratorul va notifica în scris băncii natura și întinderea..."

Domnul Dumitru Bălăeț (din sală):

"Notifică"! Și, de asemenea, "consiliului de administrație"!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, comisia, să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu formularea în felul acesta?

Domnul Decebal Traian Remeș:

"Băncii", nu "consilului de administrație"! Partea e consiliul de administrație, iar banca e instituția, aceleia i se adresează! Și această instituție este condusă, pe urmă, de organele pe care le are ea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți de acord cu această chestiune, domnule deputat Bălăeț?

Domnul Dumitru Bălăeț (din sală):

Nu, "consiliului de administrație al băncii", neapărat!

Domnul Marțian Dan (din sală):

Este prea abstract "băncii"! Portarului, cui? Consiliului de administrație!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bălăeț și, după aceea, inițiatorul.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnilor,

Cred că nu putem să rămânemla varianta: "în scris băncii", pentru că, realmente, avem aici o răspundere a consiliului de administrație. Banca este o instituție care este condusă de către un organism colectiv și acela este cel care examinează notificarea pe care o dă administratorul. Nu putem vorbi la modul abstract de "bancă", pentru că ea este formată, în ultimă instanță, din ziduri, din oameni, din conturi, din foarte-foarte multe lucruri care sunt acolo. Trebuie precizată răspunderea personalității juridice care administrează banca, ca atare.

Eu susțin să votăm dacă este vorba de "bancă" la modul general sau de "consiliul de administrație al băncii".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Kovacs. Vă rog.

Domnul Kovacs Carol Emil:

Ca să nu tragem aici de timp, textul inițiatorului este corect. Domnul Bălăeț are dreptate în ceea ce privește acest timp viitor, deci, nu "va notifica", ci "notifică", dar termenul de "băncii" este clar că se referă la instituție, iar ce atribuții are consiliul de administrație, aceasta se stabilește în altă parte, nu este cazul să se stabilească aici. Aici se nominalizează instituția, și textul este foarte clar așa cum sună: "...notifică în scris băncii." Este un text cât se poate de explicit și nu are nici un rost să îl încâlcim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

Domnul Gheorghe Vâlcu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Ca inițiator, noi susținem menținerea textului, deoarece "bancă" înseamnă instituție și înseamnă și răspundere, adică, "băncii" i se adresează notificarea respectivă, care bineînțeles că ajunge la președinte și consiliul de administrație, care trebuie să o pună în executare. Ca atare, noi considerăm că textul actual satisface toate cerințele în ce privește conflictul de interese la Cap. VII, respectiv, notificarea care trebuie dată de către administrator.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Îți menține punctul de vedere.

Domnule deputat Bălăeț, renunțați la "consiliul de administrație" și admiteți punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei?

Domnul Dumitru Bălăeț:

Sigur, observația mea, în primul rând era de natură lingvistică și, după câte văd, ea s-a admis de către comisie, iar textul ar putea să fie și așa, dacă înțelesul este cel pe care l-a dat inițiatorul: "Administratorul notifică - deci, nu unei bănci - în scris băncii natura și întinderea interesului sau relației sale materiale". Să mergem pe formula aceasta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Acest text este acceptat și de inițiator și de comisie. Vă supun spre aprobare preambulul art. 29, în formularea pe care a citit-o domnul deputat Bălăeț.

Voturi pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. a) și b). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. c), nr. crt. 33 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 29, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 30.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Trimiterea care se face la art. 30: "Obligația prevăzută mai sus", nu se utilizează, trebuie spus: "Obligația prevăzută la art. 29...", altfel, formularea este foarte neclară din punct de vedere al modului de interpretare, dat fiind faptul că ne găsim într-un articol distinct. Dacă ar fi fost un alineat, aș mai fi zis, dar este un articol distinct, care face trimitere la un alt articol.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul și comisia sunt de acord.

Domnul deputat Bălăeț. Vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Propunerea domnului Gaspar este binevenită și, în plus, trebuie eliminată neapărat virgula dintre subiect și predicat: "Obligația prevăzută mai sus, revine", această virgulă trebuie să dispară, iar formularea va fi așa, cu amendamentul domnului Gaspar: "Obligația prevăzută la art. 29 revine..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul și comisiile sunt de acord.

Voturi pentru art. 30, cu amendamentul acesta? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 31.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 32.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 33 primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, nr. crt. 34, se propune eliminarea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 33.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. S-a adoptat art. 33, cu un singur alineat.

Art. 34, preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. a). Domnul deputat Bălăeț. Vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

La lit. a) avem formularea: "banca, un acționar al acesteia sau Banca Națională a României poate cere...", avem subiect multiplu și neapărat predicatul trebuie să fie la plural: "banca, un acționar al acesteia sau Banca Națională a României pot cere..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul și comisiile sunt de acord. Voi supune la vot pct. a) de la acest articol, cu amendamentul acceptat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 34, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VIII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 35.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 36.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 37.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VIII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. IX. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, titlu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 38 sunt 2 alineate. La nr. crt. 35, comisia propune un nou alineat. Vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu nu vreau să mai intervin pe observații din acestea, de text, dar la toate articolele formulările la viitor sunt neconforme stilului juridic. Și, de aceea, trebuie operată această modificare inclusiv la acest art. 38. Uitați-vă și dumneavoastră: "Băncile se vor supune reglementărilor", "Băncile își vor organiza..."

Vă propun ca textele acestea cu formulările la viitor să se revadă, conform limbajului juridic, impersonal.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Această propunere este generală pentru tot textul legii și doresc să știu punctul de vedere al inițiatorului. De acord. Comisiile? De acord.

Vă supun spre aprobare acest amendament general, care, pe urmă, să fie reluat de departamentul nostru de specialitate în tot textul legii, care să fie periat și să fie adus în formula normală.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare, la art. 38, primele două alineate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, nr. crt. 35 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 38, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 39.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, titlu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 40, nr. crt. 36 din raport. S-au propus aici mai multe lucruri de către comisie. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 41, preambul, nr. crt. 37. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. a), b) și c). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 41, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 42.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 43.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 44.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 45.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 46.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 47.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 48.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 49, nr. crt. 38 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 50.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, titlu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 51, nr. crt. 39 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 52, nr. crt. 40 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii V, nr. crt. 41 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 53, nr. crt. 42 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 54.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Urmare a aprobării eliminării art. 53 și pentru că am avut o scăpare la comisii, propun renumerotarea ulterioară a articolelor, ținând cont de această eliminare. Trebuie să fie corectate toate trimiterile, în funcție de noua numerotare a legii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare această propunere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 54, preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. a), nr. crt. 43 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b), c), d) e) și f), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 54, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea V, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea VI, titlu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 55, preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. a), b), c), d) și e), intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. f), nr. crt. 44 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. g) și h). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Primul alineat al art. 55, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat, nr. crt. 45 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 55, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 56.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 57.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea VI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii VII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 58.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 59 alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 59 alin. 2, nr. crt. 46 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 59, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 60, nr. crt. 47 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 61.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 62 primul alineat, nr. crt.48 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat al art. 62. Domnul Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Reiau într-un termen mai restrâns o discuție din comisie.

Las la o parte faptul că auditorul independent este angajat și plătit de către fiecare bancă, pentru că înțeleg necesitățile de supraveghere ale Băncii Naționale.

La pct. d), însă, vă rog să rețineți că formularea din prima parte este atât de generală, încât o face practic inoperantă. Neregulă în activitatea Băncii este și întârzierea salariaților de la program, iar deficiență în administrare poate să fie și faptul că un director și-a cumpărat o mașină fără aprobarea consiliului de administrație.

De aceea, v-aș propune să eliminăm din prima parte: "aceste nereguli sau deficiențe în administrare care trebuie raportate de către auditor Băncii Naționale" și să păstrăm a doua parte care, într-adevăr, este importantă, "orice act fraudulos al unui administrator sau angajat care..." - și textul curge.

Deci, eliminarea vizează textul de la "orice nereguli sau deficiențe" până la "orice act fraudulos".

Textul va fi: "...va informa Banca Națională a României cu privire la orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecință o pierdere de importanță semnificativă pentru bancă".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul? Vă rog.

Domnul Gheorghe Vâlcu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Inițiatorul susține menținerea textului propus și prezentat dumneavoastră deoarece în această formă e necesar ca Banca Națională...e adevărat, "nereguli sau deficiențe în administrarea sau activitatea băncii" - se referă la activitatea filialelor sale, despre care e necesar să fie informată Banca Națională, pentru că numai așa poate fi adus la îndeplinire mandatul acestui auditor. Și ea se referă la orice act fraudulos al unui administrator sau angajat care ar putea avea drept consecință o pierdere de importanță semnificativă pentru bancă.

Deci, în ansamblul acestui alineat noi susținem textul propus.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Remeș.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Noi ne însușim punctul de vedere exprimat de domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, domnul deputat Dan Constantinescu a propus eliminarea unui părți din text, punct neînsușit de inițiator, dar însușit de comisie.

În primul rând, la pct. d), voi fi obligat să vă supun votului această eliminare.

Însă, înainte de asta vă voi supune votului, de la alin. 2, preambulul și pct. a), b) și c), la care nu există discuții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. d), deci, domnul deputat Dan Constantinescu a propus eliminarea următoarei părți din text. Deci, să se elimine "orice nereguli sau deficiențe în administrarea sau activitatea băncii sau filialelor sale, inclusiv cu privire la..."

Aceasta este propunerea făcută, însușită de comisie, dar nu și de inițiator. Fiind o propunere de eliminare, v-o supun la vot.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere a fost acceptat amendamentul propus de domnul deputat Constantinescu.

Deci, lit. d) în forma redusă, fără această parte de text.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Art. 62, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A fost un vot împotrivă acolo sau o abținere? Nu.

Art. 63, nr. crt. 49 din raport.

Aveți o intervenție, domnule deputat Bălăeț, la art.63 ? Vă rog.

Deci, ce ați spus dumneavoastră cu verbul la prezent, "băncile publică..." - astea sunt lucruri care intră în tot textul.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Bineînțeles

La art. 63 se spune: "Băncile vor publica bilanțul și contul de profit și pierderi, conform prevederilor de la Banca Națională"

Cred că ar fi bine să reluăm formularea de la art.62, deci, cu care debutează art. 62.

"Fiecare bancă numește un auditor independent". Și aici ar trebui să zicem nu la modul general, pentru că s-ar putea înțelege că poate să publice un bilanț colectiv, ci să reluăm textul de la art.62, adică formularea propriu-zisă. "Fiecare bancă trebuie să publice bilanțul și contul... " și după aceea textul curge cum se cuvine.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

"Publică", deci. Inițiatorul sunteți de acord cu aceasta?

Da. Sunteți de acord, dar comisia e de acord cu textul: "Fiecare bancă publică bilanțul..." fără "trebuie să". "Publică..." Da.

Sunteți de acord, domnule Bălăeț?

Deci, cu acest amendament, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum ne vom întoarce la Secțiunea VII, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ne întoarcem și la Cap. IX, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. X. Titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 64.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 65.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 66.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. X, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. XI.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 67.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 68.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 69.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 70.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. XI, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. XII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 71.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 72.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 73.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 74.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 75.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 76.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 77.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. XII, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. XIII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 78.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 79, nr. crt. 50 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 80 primul, al doilea și al treilea alineat. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al patrulea alineat, nr. crt. 51 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 80, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 81.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II. Titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 82.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 83.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 84.

Domnul Dan Constantinescu. O să vă rog să-mi spuneți unde la art. 84.

Domnul Dan Constantinescu:

La alin. 1, domnule președinte.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

La primul alineat. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

La primul alineat, permiteți-mi să reiau solicitarea pe care am făcut-o și în cadrul ședințelor de comisie, și anume aceea ca să se elimine din text "Adunarea Generală a Acționarilor". Administratorul, chiar dacă este delegat sau desemnat de către Banca Națională, se poate substiui managementului băncii, Consiliului de Administrație și oricui are atribuții manageriale, dar nu Adunării Generale a Acționarilor, pentru că o asemnea preluare de atribuții ar presupune încălcarea, dacă vreți, a dreptului de asociere și dreptului de proprietate care caracterizează Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru că înțeleg care au fost obiecțiunile de atunci din comisie, și anume ca nu cumva Adunarea Generală a Acționarilor să îl elibereze din funcție pe administratorul numit de Banca Națională, în condițiile în care va fi acceptat acest amendament, voi fi de acord ca alineatul următor să se completeze cu:"Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă dreptul de vot în privința numirii și revocării administratorilor..." și textul curge.

Vă propun, totuși, să reflectăm asupra acestui subiect, pentru că Adunarea Generală, pe de o parte, nu are atribuții manageriale, iar dacă acceptăm ca administratorul special să preia integral atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, vă previn că următoarea lege bancară pe care o vom discuta, aceea a falimentului băncilor, nu mai este necesară - pentru că acest administrator special va putea lichida de unul singur, în calitate de reprezentant unic al Adunării Generale, va putea declara banca falită, va putea să o desființeze, va putea să facă orice cu ea.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Remeș. Comisiile?

Domnul Decebal Traian Remeș:

Este vorba, efectiv, de o scăpare a secretariatului. Comisiile căzuseră de acord asupra propunerii domnului Constantinescu.

Nu a fost trecută în raport, dar ne însușim acest punct de vedere.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul? De acord.

Îmi permit să cobor și eu o secundă la tribună să vă spun...(Intervenție făcută de la microfonul tribunei).

Este vorba de o intervenție ca deputat.

În anii '46-'47, statul comunist incipient a făcut acest lucru, a numit administratori unici ai statului, care s-au substituit proprietarilor și acționarilor în o mulțime de societăți comerciale din acea perioadă, ducându-le, în principiu, către rezultate proaste economice și financiare.

Deci, eu cred că nu are rost să reluăm experiența proastă și tristă a acelor ani.

(În continuare, domnul vicepreședinte Ioan Andrei Chiliman conduce lucrările ședinței de la masa prezidiului)

Deci, primul alineat, cu amendamentul propus de domnul deputat Dan Constantinescu și care a fost aprobat de inițiator și de comisie, fiind și o scăpare aici.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Următoarele alineate ale art. 84. Intervenții? La alin. 2.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Deci, tocmai pentru a nu putea fi schimbat acest administrator de către Adunarea Generală, propun ca după cuvântul "vot" să se introducă "în privința numirii și revocării administratorilor".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul, de acord? Da.

Comisia, de acord? Da.

Deci, alin. 2, cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Următoarele alineate. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 84, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 85.

Domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Aici, la art. 85, avem la alin. 1 o cacofonie foarte supărătoare. "dacă Consiliul de Administrație..." Ea poate fi evitată, formulând în felul acesta "... atunci când Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României constată..." - și textul curge.

Din sală:

Sau "în cazul în care..."

Domnul Dumitru Bălăeț:

E mai complicat.

"Atunci când..." este, cred eu, formula cea mai bună.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, vorbiți de ultimul alineat.

Comisia? Cu ce text sunteți de acord? "În cazul în care..." sau.... "În cazul în care..."

Sunteți de acord, domnule Bălăeț? Da.

Cu acest amendament pentru începutul ultimului alineat, vă supun votului art. 85.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. XIII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai sunt câteva articole. Este ora la care se închide ședința noastră. Sunt obligat...

Vă rog, domnule deputat George M. Șerban, de la Partidul Democrat.

Vă rog.

Domnul George M. Șerban:

Având în vedere că până la art. 92 nu mai sunt alte formulări ale comisiei și pentru că mai sunt doar câteva articole, vă rog și vă propun în mod insistent, haideți să încercăm să terminăm legea astăzi, să rămână numai votul final.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Sunteți de acord cu această propunere.

Voturi pentru? Sunt obligat să vă supun. Vă mulțumesc.

Deci, titlul Cap. XIV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 86, există un amendament al comisiei, la alin. 4. La primele trei alineate, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al patrulea alineat, nr.crt. 52 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 5.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 86, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. XIV, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. XV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 87.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 88.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 89.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. XV, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. XVI.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 90.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 91.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 92 primul alineat, nr.crt. 53 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, nr. crt. 54 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, nr. crt. 55 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 92 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 56 din raport se propune introducerea unui articol nou, după art. 92.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 93.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 94.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 95.

Domnul deputat Ana Gheorghe. Vă rog

Domnul Ana Gheorghe:

Vă propun să acceptați ca în loc de "120 de zile", să votăm: "180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia", dând astfel timpul necesar pentru elaborarea reglementărilor și ordinelor în materie.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul? Comisia?

Inițiatorul și comisia sunt de acord cu acest amendament.

Art. 95.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 96 primul alineat, nr. crt. 57 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, al doilea alineat al art. 96, nr.crt. 58 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 96, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. XVI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doresc să vă mulțumesc pentru că am reușit să terminăm această lege pe articole.

Votul final îl vom da, marți, împreună cu Legea privind Statutul Băncii Naționale, la ora 11,30.

Vă doresc un week-end plăcut în circumscripțiile dumneavoastră.

Încheiem ședința de astăzi.

*

Ședința s-a încheiat la ora 12,38.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 10:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro